Sint Lucaskerk Venhuizen Theresia van Lisieux kapel te Hem

Welkom op de website van de Sint Lucasparochie

Onze kerk.
Een plek van betekenis, waar we verbonden zijn met elkaar
en we dromen en verhalen delen.

 

Op deze site kunt u informatie vinden over de activiteiten en organisatie van onze parochie. U wordt van harte uitgenodigd actief deel te nemen aan onze geloofsgemeenschap. U kunt altijd contact met ons opnemen of eens langskomen in de pastorie.


Versoepeling coronamaatregelen vanaf zaterdag 5 juni

Met ingang van 5 juni 2021 voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de corona­maatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de R.-K. Kerk. De gunstige ontwikkling in de besmettingsciifers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.

Groter aantal deelnemers
Met ingang van 5 juni aanstaande verhogen de bisschoppen dit aantal van 30 naar 50. Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen kan wo­den benut.  Voor alle kerkg­bouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegela­en als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden.

In de Lucaskerk zijn daarom 95 personen welkom. Graag tot ziens.

 

 

 

 

 


Vieringenoverzicht

Standaard zijn de vieringen op de volgende momenten in de week.

Zondag 10:00 uur Lucaskerk
(Vrijdag 19:00 uur De Bosman)

Meer over de vieringen leest u in de Agenda

Klik hier voor het volledige vieringenrooster.

Uitzonderingen op dit overzicht worden hier niet aangekondigd.


Parochiesecretariaat
Westeinde 2
1606 CZ Venhuizen
tel: 0228-541332
mail: lucas.venhuizen@hetnet.nl
ANBI/RSIN nr. 2589680


Uw privacy is belangrijk. En met persoonlijke gegevens gaan we zorgvuldig om. Mocht uw naam met persoonsgegevens ergens op deze website voorkomen en u stelt dit niet op prijs, wilt u dit dan melden door een email te sturen naar het parochiesecretariaat van de Lucasparochie: lucas.venhuizen@hetnet.nl