Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Agenda


Vieringen van 27 april t/m 6 mei 2018

Vrijdag 27 april
19.00 uur

Bosmanstaete: Woord en communieviering
Voorgangers: Ria Kramer en Thea Doodeman  
Kostersgroep: 4 (dames Dekker, Pennekamp, Boonstra)

Zondag 29 april
10.00 uur

Lucaskerk: Woord en communieviering m.m.v.  Lucaskoor
Voorgangers:  Ria Kramer en Thea Doodeman
Koster: Coen van der Geest
Misdienaars: Liesl en Linde Langedijk

Gebedsintenties

Overleden ouders, grootouders Gerard Bot, Wil Bot-van der Knaap en Riet Bot-van Velzen; Jan Hooijboer; Tiny Laan-Visser; voor onze ouders en grootouders Cor en Emma de Moel-Laan en om zegen over hun kinderen en kleinkinderen; Gerard, Annet en Joost Langedijk; Ans degeling-Steen; Kees koopman en zegen over kinderen, klein en achterkleinkinderen; Alie van Dijk; Jacobus Vriend, Jos van Leyen en zegen over kinderen en kleinkinderen;

Dinsdag 1 mei
19.00 uur

Bosman, Bloemzaal:  Rozenkransgebed
door Thea en Dinie
en aandacht voor Maria van Keinse.

Vrijdag 4 mei
19.00 uur

Hervormde Kerk: Oecumenische viering, Dodenherdenking.
Voorgangers: ds. M. Camarasa en pastor J. Post
Met medewerking van Lucaskoor en kinderkoor
 Zie info.

Zondag 6 mei
10.00 uur

Lucaskerk: 40 MM-viering m.m.v. Harambee-koor


In de voorbeden bidden wij voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of -zegening hebben ontvangen. Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen.
Wij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.

Met name

Siem van Diepen
Gré Hoogland-Boos
Truus Vonk
Pastor Co Kuin

We bidden om kracht en sterkte voor ieder die hem moeten missen.


De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie.

Maand april: actie voor de voedselbank.


POOLSE VIERINGEN IN DE THERESIAKAPEL.

Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.


VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES EN PKN-KERK

Bovenkarspel

Zon. 29 april

10.00 uur

Woord en communieviering

Groep Lutjebroek

Lutjebroek

Zat. 28 april

19.00 uur

Woord en communieviering

Groep Lutjebroek

Grootebroek

Zat. 28 april

19.00 uur

Eucharistieviering

Pater P.Peelen

Enkhuizen

Zon. 29 april

10.00 uur

Eucharistieviering

Pater P.Peelen

Hoogkarspel

Zat. 28 april
Zon. 29 april

19.00 uur
10.00 uur

Woord en communieviering
Woord en communieviering

Groep Hoogkarspel
Groep Hoogkarspel

PKN Venhuizen

Zon. 29 april

10.00 uur

kerkdienst

ds. M.Camarasa


BIJZONDERE ACTIVITEITEN IN DE REGIO

11 t/m 18 mei

Pinksterpelgrimage in Hoorn
Meer info in de volgende Uitkijk

Verschillende kerken in Hoorn

27 mei 2018
19.30 uur

Taizé-viering in de Koepelkerk van Hoorn

Grote Noord 15 Hoorn

2 t/m 4 juli 2018

Bedevaart naar Kevelaer.
kevelaerbedevaart@outlook.com

Kevelaer.

21 t/m 25 juli 2018

TIENERKAMP Breakout-extraordinary
Voor jongeren van 12 t/m 15 jaar.
Info: www.jongekerk.nl
Aanmelden zusters@olvternood.nl  of 072-7370085

Gastenhuis van Julianaklooster, Hoogeweg 65 Heiloo

24 t/m 28 augustus 2018

Bedevaart naar Banneux.
Info:  banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
Bellen kan met Eva Onderwater 0297-222208 of Ellen laan 06-30918592

Banneux


 

naar boven

parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand.