Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Agenda


In juli zijn de vieringen op zondagmorgen om 10.00 uur
KERKBERICHTEN EN VIERINGEN VAN VRIJDAG 7 t/m 21 augustus 2020


Ieder is weer welkom in de wekelijkse vieringen in de Lucaskerk.

In verband met corona-maatregelen dient u gebruik te maken van de rechtse ingangsdeur. Daar hangt een apparaat om de handen te ontsmetten. Daarna naar een plek gaan, waar een sticker op de bank zit: hier zitplaats. Op die manier kan ieder zich houden aan de 1,5 meter afstand. Parochianen van een zelfde gezin(adres) kunnen natuurlijk bij elkaar zitten. Het is even wennen, maar we kunnen weer vieren en elkaar ontmoeten.

Zaterdag 8 aug.
19.00 uur

Lucaskerk:  Woord en communieviering met muzikale ondersteuning
Voorganger: Pastor J. Post
Lector:  Trudy Sjerps
Koster: Siem Boon

Gebedsintenties

Ben en Bep Laan-Schoutsen; Ria Laan-Zwetsloot;

Zaterdag 15 aug.
19.00 uur
Maria Hemelvaart

Lucaskerk: Woord en communieviering met muzikale ondersteuning
Voorganger: Wim Zürlohe
Lector: Vera Boon
Koster: Coen van der Geest

Gebedsintenties

Kees Besseling; Theo en Tiny Deken-Buur en zegen over hun kinderen, klein en achterkleinkinderen; Jan Hooyboer; dankbare herinneringen aan overleden ouders Klaas Tol en Vera Tol-Beemster en om zegen over hun kindergezinnen; ter gelegenheid van 60 jaar en 25 jaar huwelijk en om zegen over de gezinnen Bot-Deken; Lida Boots-Redeker; Alie Redeker-van Dijk;

 

VIERINGEN IN DE BOSMAN ZIJN NOG NIET MOGELIJK.

Alle gebedsintenties die al ingepland stonden in de maanden maart-april-mei-juni worden doorgeschoven naar ongeveer diezelfde periode volgend jaar. In overleg kan er ook iets anders worden geregeld. Neem dan contact op met Dinie Boonstra (0228-542343)

De opbrengst van de collecte NA de vieringen is bestemd voor de eigen parochie. Achter in de kerk staan hiervoor mandjes.


We bidden voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of zegening hebben ontvangen.

Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen.

Wij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.

Thea Beemster-Ettema
Riet de Wit-Braas
Henriëtte de Koning-Mol
Gré Wijnker-Jonk
Jaap Besseling
Piet Groot
Sander en Dennis Groenewoud
Theo Portegies
Ria Laan-Zwetsloot
Nico Kenter
Cili Groot-Appelman

We bidden om kracht en sterkte voor ieder die hen moeten missen.


Welkom in één van de kerken

VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES  EN  PKN-KERK

Bovenkarspel

Zon.  9 Aug.
Zon. 16 Aug.

10.00 uur
10.00 uur

Woord en communieviering
Woord en communieviering

Diaken J.Acuna
Pastor J.post

Lutjebroek

Zat. 8  Aug.
Zat.  15 Aug.

19.00 uur
19.00 uur

Woord en communieviering
Woord en communieviering

Diaken J.Acuna
Pastor J.Post

Grootebroek

Zat. 8  Aug.
Zat. 15  Aug.

19.00 uur
19.00 uur

VOP-viering
Eucharistieviering

Groep Enkhuizen
Kapelaan P.Piets

Enkhuizen

Zon.  9 Aug.
Zon.  16 Aug.

10.00 uur
10.00 uur

VOP-viering
Eucharistieviering

Groep Enkhuizen
Kapelaan P.Piets

Hoogkarspel

Zon.  9 Aug.
Zon.  16 Aug.

10.00 uur
10.00 uur

Woord en communieviering
VOP-viering

Pastor J.Post
Dhr. W.Zürlohe

PKN Venhuizen

Zon.  9 Aug.
Zon.  16 Aug.

10.00 uur
10.00 uur

Kerkdienst
Kerkdienst

Ds. B.C.Helmers
Ds. M.Camarasa

Kijk eventueel op de website van de parochie die u wilt bezoeken. Dit in verband met protocollen die er zijn in de parochies.


POOLSE VIERINGEN IN R.K. kerk Oosterblokker
Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.

RK.Kerk, O.L.Vrouwe Visitatie, Oosterblokker,
Oosterblokker 68, 1696 BJ  OOSTERBLOKKER

Pastoor Andrej Szczepaniak is de pastoor van de Poolse Parochie.

Kontakt:
Polska Parafia Amsterdam
Scarlattilaantje 13, 1431 XV Aalsmeer
telefoon: 0297-331678
email: info@polskaparafiaamsterdam.nl
website: www.polskaparafiaamsterdam.nl


Weekendvieringen vanaf 1 september 2020


Per 1 september 2020 gaat het zaterdag-zondagschema van de weekendvieringen veranderen!

Dit betekent voor het eerstvolgende halfjaarrooster het volgende:

  • In de maanden september, november en januari 2021 is er een viering op zondagochtend in de parochies: Bovenkarspel, Enkhuizen en Venhuizen

  • In de maanden oktober, december en februari 2021 is er een viering op de zaterdagavond in de parochies: Bovenkarspel, Enkhuizen en Venhuizen

  • In de maanden oktober, december en februari 2021 is er een viering op de zondagochtend in de parochies: Grootebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel

  • In de maanden september, november en januari 2021 is er een viering op de zaterdagavond in de parochies: Grootebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel

naar boven

 

parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand.