Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Agenda


KERKBERICHTEN EN VIERINGEN VAN VRIJDAG 19 feb. t/m 5 maart 2021


U hoeft zich niet aan te melden voor de gewone weekendviering.
Wel graag een mondkapje dragen.
De kerkdiensten vanuit de Lucasparochie kunt u ook volgen via Kerkdienstgemist.nl.


In verband met corona-maatregelen dient u gebruik te maken van de rechtse ingangsdeur. Daar hangt een apparaat om de handen te ontsmetten. Daarna naar een plek gaan, waar een sticker op de bank zit: hier zitplaats. Op die manier kan ieder zich houden aan de 1,5 meter afstand. Parochianen van een zelfde gezin(adres) kunnen natuurlijk bij elkaar zitten. Het is even wennen, maar we kunnen weer vieren en elkaar ontmoeten.


Woensdag
17 febr. 18.00 uur

Lucaskerk: ASWOENSDAGVIERING OM 18.00 UUR m.m.v. Lucaskoor
Voorganger: pastor J. Post
Lector: Dinie Boonstra
Koster: Jan Vriend

Zaterdag 20 febr.
19.00 uur

Lucaskerk:  Woord en communieviering m.m.v. Lucaskoor
Voorganger: groep Hoogkarspel
Koster: Siem Boon
Misdienaars: Lieve en Shania

Gebedsintenties

Kees Besseling;

Zaterdag 27 febr.
19.00 uur

Lucaskerk: Eucharistieviering m.m.v. Lucaskoor
Voorganger: Kapelaan P. Piets
Lector: Dinie Boonstra
Koster: Paul Bakker
Misdienaars: Thomas en Hester

 

VIERINGEN IN DE BOSMAN ZIJN NOG NIET MOGELIJK.


De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie. Er wordt niet gecollecteerd tijdens de viering. Uw bijdrage, die erg op prijs wordt gesteld, kunt u achter in de kerk in een mandje doen.
Degenen die met ons mee vieren via Kerkdienstgemist  kunnen zich aansluiten bij deze collecte door een bijdrage in de pastoriebrievenbus of overmaken naar de Lucasparochie.
Lucasparochie NL 80 RABO 0121207250 onder vermelding van collecte. Alvast reuze bedankt.


In de voorbeden bidden wij voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of zegening hebben ontvangen. Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen. We bidden om een voorspoedig herstel van zieke parochianen met corona.

Wij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.

Truus Bleeker-Reus
Jo Meester-Hauwert
Jan Dekker

We bidden om kracht en sterkte voor ieder die hen moeten missen.


MEDEDELING

 • Achter in de kerk ligt weer de nieuwe Bisdomkrant: Samen Kerk. Neem een exemplaar mee.

 • Aswoensdagviering: gewijzigde tijd: 18.00 uur
  De Aswoensdagviering in de Lucaskerk is al om 18.00 uur. Pastor Post is de voorganger in deze viering en zal daarna om 19.00 uur voorgaan in Lutjebroek. In verband met de avondklok zijn deze tijdstippen aangepast, zodat hij ook nog naar huis kan.

 • Kapelaan Acuña heeft een eigen werkplek in onze pastorie, zodat hij tussen vieringen, gesprekken, bezoeken een eigen plek heeft en minder reistijd hoeft te maken.

 • Nieuwe vieringenrooster
  Het is de bedoeling om het nieuwe vieringenrooster toe te voegen bij de Uitkijk van 5 maart. Het rooster start op 6 maart.

Welkom in één van de kerken

VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES EN PKN-KERK

Kijk op de website van de verschillende parochies hoe de aanmelding voor een viering moet gebeuren i.v.m. de grens van 30 kerkgangers voor een viering.

Bovenkarspel

Zat. 20 febr.
Zat. 27 febr.

19.00 uur
19.00 uur

Woord en communieviering
VOP-viering

Pastor J. Post
Groep Bovenkarspel

Lutjebroek

Zon. 21 febr.
Zon. 28 febr.

10.00 uur
10.00 uur

Woord en communieviering
VOP-viering

Pastor J. Post
Groep Bovenkarspel

Grootebroek

Zon. 21 febr.
Zon. 28 febr.

10.00 uur
10.00 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering

Kapelaan P. Piets
Kapelaan J. Acuña

Enkhuizen

Zat. 20 febr.
Zat. 27 febr.

19.00 uur
19.00 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering

Kapelaan P. Piets
Kapelaan J. Acuña

Hoogkarspel

Zon. 21 febr.
Zon. 28 febr.

10.00 uur
10.00 uur

VOP-viering
Eucharistieviering

Groep Hoogkarspel
Kapelaan P. Piets

PKN Venhuizen

Zon. 21 febr.
Zon.28 febr.

10.00 uur
10.00 uur

Lifestream
Kerkdienst weer in de kerk

Ds. M. Camarasa
Ds. M. Camarasa

 


POOLSE VIERINGEN IN R.K. kerk Oosterblokker
Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.

RK.Kerk, O.L.Vrouwe Visitatie, Oosterblokker,
Oosterblokker 68, 1696 BJ  OOSTERBLOKKER

Pastoor Andrej Szczepaniak is de pastoor van de Poolse Parochie.

Kontakt:
Polska Parafia Amsterdam
Scarlattilaantje 13, 1431 XV Aalsmeer
telefoon: 0297-331678
email: info@polskaparafiaamsterdam.nl
website: www.polskaparafiaamsterdam.nl


Weekendvieringen vanaf 1 september 2020


Per 1 september 2020 gaat het zaterdag-zondagschema van de weekendvieringen veranderen!

Dit betekent voor het eerstvolgende halfjaarrooster het volgende:

 • In de maanden september, november en januari 2021 is er een viering op zondagochtend in de parochies: Bovenkarspel, Enkhuizen en Venhuizen

 • In de maanden oktober, december en februari 2021 is er een viering op de zaterdagavond in de parochies: Bovenkarspel, Enkhuizen en Venhuizen

 • In de maanden oktober, december en februari 2021 is er een viering op de zondagochtend in de parochies: Grootebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel

 • In de maanden september, november en januari 2021 is er een viering op de zaterdagavond in de parochies: Grootebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel

naar boven

 

parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand.