Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Agenda


In maart zijn de vieringen op zaterdagavond om 19.00 uur, behalve op zondag 1 maart


KERKBERICHTEN EN VIERINGEN VAN VRIJDAG 28 febr. t/m 6 maart 2020

Vrijdag 28 febr.
19.00 uur

Bosman: Oecumenisch avondgebed
Voorgangers: Arja Kraal en Wim Zürlohe
Kostersgroep: 1 (dames de Waal, Groot-Tol en Feller)

Zondag 1 maart
10.00 uur

Lucaskerk:  Woord en communieviering
Voorgangers: groep Hoogkarspel  
Koster: Coen v/d Geest
Misdienaars: Judith en Floor
Communie wegbrengen: Ria de Wit

Gebedsintenties

Tiny Bregman-Bakker en Gerardus Bregman; Jan Hooijboer; Annie Schoof en haar ouders; Ben Konijn en levende en overleden familie Konijn-Bruin; Cor Bregman en Rieuwert Kofman en alle jarige kinderen; overleden ouders en familie Bot-Besseling; Jan de Moel en Alieda de Moel-Bakker;

Zondag 1 maart
11.15 uur

Lucaskerk: Bijeenkomst voor kinderen en hun ouders rond het thema David en Goliath, door de groep Kliederkerk. Zie de uitnodiging.

Vrijdag 6 maart
19.00 uur

Bosman: Woord en communieviering
Voorgangers: Trudy Sjerps en Thea Doodeman
Kostersgroep:  2 (dames Kuip, Ruijter en Boon-Oud)

Zaterdag 7 maart
19.00 uur

Lucaskerk: Woord en Communieviering
Voorgangers:  Trudy Sjerps en Thea Doodeman


In de voorbeden bidden wij voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of zegening hebben ontvangen. Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen.

Wij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.

Em Wagemaker-van Baar
Lou Laan
Truus Hansen-Doodeman

We bidden om kracht en sterkte voor ieder die hen moeten missen.


Mededelingen

  • Op zaterdag 21 maart vertrekt er om 19.00 uur een bus vanaf de Lucaskerk om u naar Amsterdam te brengen om mee te kunnen doen aan de Stille Omgang en daarna weer terug naar huis. Een bijzondere ervaring om eens mee te gaan.
  • Het ziekentriduum in Zwaag zal zijn op 12, 13 en 14 mei. Volgende week in de Uitkijk meer informatie over wat het inhoudt en hoe men zich kan aanmelden.

De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie.


POOLSE VIERINGEN IN DE THERESIAKAPEL.
Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.


VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES EN PKN-KERK

Bovenkarspel

Zon.  1 mrt

10.00 uur

VOP-viering

Groep Bovenkarspel

Lutjebroek

Zat.  29 febr.

19.00 uur

VOP-viering

Groep Bovenkarspel

Grootebroek

Zat.  29 febr.

19.00 uur

Eucharistieviering

Kapelaan P.Piets

Enkhuizen

Zon.  1 mrt.

10.00 uur

Eucharistieviering

Kapelaan P.Piets

Hoogkarspel

Zat.  29 febr.

19.00 uur

VOP-viering

Groep Hoogkarspel

PKN Venhuizen

Zon.  1 mrt.

10.00 uur

kerkdienst

Ds M.Camarasa


BIJZONDERE ACTIVITEITEN IN DE REGIO

 

Zondag 1 maart
17.00-18.30 uur

Openstelling kerk, aanbidding Allerheiligste

St.Nicolaaskerk Lutjebroek

8 maart
19.00 uur

Taizé-viering

PKN-kerk Westwoud

21 maart

Stille omgang in Amsterdam
Opgave: Wim Zürlohe 0228-543287

De bus vertrekt om 19.15 uit Venhuizen

26 april t/m 2 mei

Jongerenbedevaart naar Rome.
Meer info: www.huisvoordepelgrim.nl |www.jongkatholiek.nl

 

Di 24 maart en wo 25 maart

Landelijke conferentie in Oudenbosch.
Thema: De missionaire parochie, als God renoveert.
Info: www.missionaireparochie.nl

Oudenbosch

Vrijdag 3 april
19.00-21.15 uur

Uitnodiging:
Avond van de Martelaren 2020
19.00 uur:  Heilige Mis
20.00 – 21.15 uur: Gebedsavond met getuigenissen en muziek
Aanmelden: www.kerkkinnood.nl/martelaren of 073-6130820

St.Nicolaasbasiliek
Prins hendrikkade 74-76 Amsterdam, vlakbij het Centraal Station.

10 april
19.00 uur

The Crucifixion gezongen door het Hoorns Vocaal Ensemble.

RK.Kerk
Grootebroek

6-10 juli 2020

Tienerkamp BREAKOUT
Voor jongeren van 12-15 jaar en 16-18 jaar
Aanmelding: www.jongekerk.nl

Julianaklooster
Heiloo

Vrijdagavond 6 t/m zondagmorgen 8 maart

KOM EN ZIE
Oriëntatieweekend seminarie St. Willibrord
Heb je het idee dat God je misschien roept om priester te worden? Ook al zit je nu nog op de middelbare school, of volg je een studie, aarzel niet om je op te geven voor dit weekend. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Opgave: rector@willibrordseminarie.nl 0640125490

Julianaklooster
Heiloo

12, 13 en 14 mei

Ziekentriduum in Zwaag.
Opgave voor 14 maart bij Marlies of Christa.

Martinuskerk in Zwaag


naar boven

 

parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand.