Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Agenda


Vieringen van vrijdag 22 t/m 29 maart 2019

Vrijdag 22 maart
19.00 uur

Bosman: Oecumenisch avondgebed
Voorgangers: Dick Honing en Margriet Boon
Kostersgroep: 1 ( dames de Waal, Kok-Laan en Timmer)

Zaterdag 23 maart
19.00 uur

Lucaskerk: Woord en communieviering m.m.v. Lucaskoor
Voorganger:  Pastor M. Vet
Lectrice: Wilma Dekker
Koster: Patricia
Misdienaars: Liesl en Linde
Communie wegbrengen: Ria Wijnker

Gebedsintenties

Pastor Co Kuin; Nic en Bep Hand-Laan; in herinnering aan Astrid Zürlohe-Bruijlants; voor onze ouders en grootouders Cor en Emma de Moel-Laan en om zegen over hun kinderen en kleinkinderen; Sjaak Laan, Gerrit en Cleem Huisman;

Zondag 24 maart
11.00 uur

Lucaskerk: Doopviering m.m.v  Kinderkoor en in samenwerking met alle eerste communicanten en hun ouders. (anderen zijn ook welkom)
In deze viering worden 5 kinderen gedoopt: Rozalia, Sylvester, Vannessa, Ivo en Theo. Alex is de volwassene die in deze viering ook wordt gedoopt.

Vrijdag 29 maart
19.00 uur

Bosman: Oecumenisch avondgebed
Voorgangers: Ds. M. Camarasa en Dinie Boonstra
Kostersgroep:  2 ( dames Kuip, Ruijter, Meilink en Boon-Oud)

Zaterdag 30 maart
19.00 uur

Lucaskerk: Eucharistieviering m.m.v. Lucaskoor
Voorganger: Pater P. Peelen


In de voorbeden bidden wij voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of -zegening hebben ontvangen. Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen.
Wij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.

Wij noemen

Truus Eg-Raven

We bidden om kracht en sterkte voor ieder die hen moeten missen.


Geboren  op 6 maart 

Mark Johannes Antonius

Zoon van Martijn en Corine.
Broertje van Sofia, Julia en Peter.

Gefeliciteerd en geniet van dit nieuwe leven.

Mededelingen

  • De oecumenische werkgroep zorgt op dinsdag 2 april om half zes voor een sobere maaltijd  in de PKN-kerk aan de kerkweg. Volwassenen en kinderen zijn welkom. Wel van te voren opgeven.

  • Het bisdomblad SAMEN KERK IS VANAF NU OOK DIGITAAL TE LEZEN op de regiowebsite! www.parochieswestfrieslandzo.nl Te vinden op de homepage onder Menu, tab SamenKerk (daar vind je alle exemplaren terug). Véél leesplezier!
    (Ook kunt u via onze eigen Nieuws pagina op de menuknop 'Samenkerk Bisdomblad' aan de linkerzijde van de pagina)

De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie.


POOLSE VIERINGEN IN DE THERESIAKAPEL.
Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.


VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES EN PKN-KERK

Bovenkarspel

Zat. 23 mrt

19.00 uur

VOP-viering

Groep Lutjebroek

Lutjebroek

Zon. 24 mrt

10.00 uur

VOP-viering

Groep Lutjebroek

Grootebroek

Zon.24 mrt

10.00 uur

Eucharistieviering

Pater P.Peelen

Enkhuizen

Zat. 23 mrt

19.00 uur

Eucharistieviering

Pater P.Peelen

Hoogkarspel

Zat. 23 mrt
Zon. 24 mrt

19.00 uur
10.00 uur

Woord en communieviering
Woord en communieviering

Groep Hoogkarspel
Groep Hoogkarspel

PKN Venhuizen

Zon. 24 mrt

10.00 uur

kerkdienst

Ds. M.Camarasa


BIJZONDERE ACTIVITEITEN IN DE REGIO

Zat. 16 maart
19.00 uur

Naar Stille Omgang in Amsterdam.
De bus vertrekt vanuit Venhuizen rond 19.00 uur
Info en opgave: Wim Zürlohe 0228-543287

Amsterdam

7 mrt t/m 19 apr.

Overzichtstentoonstelling hongerdoeken.
Info:www.vastenactie.nl/hongerdoekententoonstelling

Domkerk in Utrecht

Zat. 16 maart
19.30 uur

Gemeenschapsveiling Wijdenes

Wiekslag in
Wijdenes

Zat. 23 maart
19.30 uur

Gemeenschapsveiling Venhuizen

Dorpshuis in Venhuizen

Zat. 30 maart
10.30-16.00 uur

GLOW-dag , interkerkelijke vrouwendag.
Opgave: glow4women@gmail.com
€ 22,50 inclusief lunch.

Geref.kerk
Middenweg 4
Andijk.

Zaterdag 31 mrt

Tienerdag in Nieuwe Niedorp
Info: www.jongekerk.nl

Nieuwe Niedorp

Vrijdag 10 mei
Of
Vrijdag 24 mei

Impulsdagen voor vrouwen.
Het thema is ZUSTERSCHAP.
Info: vrouwengeloof@gmail.com

Hoorn, Dijk en duin

Oudorp, De Terp


Vrijdag 24 mei
Stevenskerk Nijmegen

Titus Brandsma Lezing
Met Gert Jan Segers (ChristenUnie)

Maandag 1 t/m donderdag 4 juli
Titus Brandsma Instituut Nijmegen

Studieweek Mystiek over het Geestelijk Hooglied van Jan van het Kruis
Loet Swart (TBI)

Meer info: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl

 


naar boven

parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand.