Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek

Vieringen

KERKBERICHTEN EN VIERINGEN VAN
VRIJDAG
8 - 26 DECEMBER 2023

De vieringen zijn om de 14 dagen en meestal op zondagmorgen om 10.00 uur.
In het weekend dat er geen viering in de Lucaskerk is, bent u welkom op
vrijdagavond om 19.00 uur bij de viering in de Bosman.

Of in de weekendviering in Hoogkarspel of een andere regioparochie.

We zien u graag in de kerkdienst om 10.00 uur.

Vrijdag 8 dec.
19.00 uur 

Bosman: Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan W. Zürlohe
Lector: Thea Doodeman
Kostersgroep: 4
Muzikale begeleiding: Mirjam Guichelaar
Parochianen zijn ook welkom in deze viering.

Gebedsintenties

Meindert en Jo Vriend-van Baar;

Zondag 10 dec.
10.00 uur

Laurentiuskerk Hoogkarspel:  Woord en communieviering
Voorganger: groep Hoogkarspel

Vrijdag 15 dec.
19.00 uur

Bosman: Oecumenisch avondgebed
Voorganger: ds. M. Camarsa en Dinie Boonstra
Kostersgroep: 5
Muzikale begeleiding:  Frank Hilberink

Zondag 17 dec.
10.00 uur

Lucaskerk: Woord en communieviering
Voorganger: diaken J. Post
Lector: Wilma Dekker
Koster: Jan Vriend
Misdienaars: Emmy en David

Gebedsintenties

Cor en Dora Commandeur-Blom;

Vrijdag 22 dec.
19.00 uur

Bosman: OECUMENISCHE KERSTVIERING
Voorganger: ds. M. Camarasa en diaken J. Post en Arja Kraal
Kostersgroep: 1
Muzikale begeleiding: Mirjam Guichelaar met Lucaskoor.

KERSTVIERINGEN
Donderdag 21 dec.
Zondag 24 dec.
Maandag 25 dec.

Dinsdag 26 dec.

KERSTVIERINGEN LUCASKERK
17.00 uur: Kerstviering Jozefschool
17.30 uur: Gezinskerstviering Kerstavond
10.00 uur: Kerstviering 1e kerstdag
15.00 tot 16.00 uur: kerk open om Kerststalletjes te bekijken
15.00 tot 16.00 uur: kerk open om kerststalletjes te bekijkenWij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.
We noemen met name: Gerard Redeker, Tiny Doodeman-Botman, Anny de Lange-Jong.
We bidden om kracht en sterkte voor ieder die hen moeten missen.

In de voorbeden bidden wij voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of zegening hebben ontvangen.
Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen.

Gerard Redeker
Tiny Doodeman-Botman
Anny de Lange-Jong


Mededelingen:

  • De koffie staat weer klaar na de viering op zondag 3 december in de Lucaskerk.
    We hopen dat menig parochiaan tijd heeft voor de koffie/thee en een praatje met die ander. Voor de kinderen is er ook limonade.


Bij klachten (corona gerelateerd) blijft u thuis en kunt u gebruik maken van Kerkdienstgemist.nl.


Hulp nodig bij het zoeken naar www.kerkdienstgemist.nl  op uw computer, dan kunt u bellen naar de volgende leden van de parochieraad: Pauline Boon 0228-543165, Vedrana Langedijk 0228-543516, Monique Molenaar 0228-543099. Eventueel uw familie of buren of vrienden.


De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie. Uw bijdrage wordt erg op prijs gesteld.

Degenen die met ons mee vieren via Kerkdienstgemist  kunnen zich aansluiten bij deze collecte door een bijdrage in de pastoriebrievenbus of overmaken naar de Lucasparochie.
Lucasparochie NL 80 RABO 0121207250 onder vermelding van collecte. Alvast reuze bedankt.


Welkom in één van de kerken

zie ook onze regiowebsite

VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES EN PKN-KERK

Datum

Tijd

Plaats

Viering

Voorganger

Zon.  10 dec.

10.00 uur

Enkhuizen
Grootebroek
Hoogkarspel

Eucharistieviering
Eucharistieviering
VOP-viering

Pastoor A.Geria
Kapelaan W.Zürlohe
Groep Hoogkarspel

Zon.  17 dec.

10.00 uur

Bovenkarspel
Lutjebroek
Venhuizen

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Woord en Communieviering

Kapelaan W.Zürlohe
Kapelaan P.Piets
Diaken J.Post


VIERINGEN IN DE PKN-KERK VENHUIZEN

Zon. 10 dec.

10.00 uur

Venhuizen

kerkdienst

Ds. M.Kraak

Zon. 17 dec.

10.00 uur

Venhuizen

Kerkdienst

Ds. L.E.van Loo


Elke 1e  zondag van de maand in de Nicolaaskerk van Lutjebroek: Aanbidding van het Allerheiligste

Zondag 7 januari 2024

Eucharistie uitstelling van de
monstrans met het allerheiligste.

Ervaar in de stilte van de kerk de aanwezigheid van onze Heer.
Kerk open van 16:00 uur tot 17:00 uur.

Kom en ga zoals het u zelf past.

naar boven


POOLSE VIERINGEN IN R.K. kerk Westwoud
Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.

R.K. Kerk St Martinus
Dr. Nuijensstraat 80,  1617 KD  WESTWOUD

Pastoor K. Kicka SChr. is de pastoor van de Poolse Parochie.
Kontakt: Polska Parafia Amsterdam

Kontakt:
Polska Parafia Amsterdam
Scarlattilaantje 13, 1431 XV Aalsmeer
telefoon: 0297-331678
email: info@polskaparafiaamsterdam.nl
website: www.polskaparafiaamsterdam.nl

naar boven


parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe een keer permaand.