Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Agenda


KERKBERICHTEN EN VIERINGEN VAN VRIJDAG 21  jan. t/m VRIJDAG 5 feb. 2021


U hoeft zich niet aan te melden voor de gewone weekendviering.
Wel graag een mondkapje dragen.
De kerkdiensten vanuit de Lucasparochie kunt u ook volgen via Kerkdienstgemist.nl.


In verband met corona-maatregelen dient u gebruik te maken van de rechtse ingangsdeur. Daar hangt een apparaat om de handen te ontsmetten. Daarna naar een plek gaan, waar een sticker op de bank zit: hier zitplaats. Op die manier kan ieder zich houden aan de 1,5 meter afstand. Parochianen van een zelfde gezin(adres) kunnen natuurlijk bij elkaar zitten. Het is even wennen, maar we kunnen weer vieren en elkaar ontmoeten.


Zondag 24 jan.
10.00 uur

Lucaskerk:  Eucharistieviering  m.m.v. Lucaskoor
Voorganger: Kapelaan J. Acuña
Lector:  Wilma Dekker
Koster: Coen van der Geest
Misdienaars: Lieve en Shania

Gebedsintenties

Tiny Ursem-Laan; voor een 95-jarige vriendin; voor een overleden zwager en zijn nabestaanden;

Zondag 31 jan.
10.00 uur

Lucaskerk: Woord en communieviering m.m.v. Lucaskoor
Voorgangers: Margriet Boon en Christina Pelsser
Koster: Siem Boon
Misdienaars: Sterre en Hester

Gebedsintenties

Cas Hansen; Em Wagenaar van Baar;

Zaterdag 6 feb.

19.00 uur: Lucaskerk: Eucharistieviering

 

VIERINGEN IN DE BOSMAN ZIJN NOG NIET MOGELIJK.


De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie. Er wordt niet gecollecteerd tijdens de viering. Uw bijdrage, die erg op prijs wordt gesteld, kunt u achter in de kerk in een mandje doen.

Door de Corona volgen veel parochianen de vieringen via de tv, computer, livestream. Mocht u in de buurt van de pastorie komen mag u een collectebijdrage in een envelop in de brievenbus doen of af en toe een klein bedrag overmaken  naar de rekening van de Lucasparochie NL 80 RABO 0121207250 onder vermelding van collecte. Alvast reuze bedankt.


We bidden voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of zegening hebben ontvangen.

Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen.

Wij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.

Jan Dekker
Gerie Besseling-Hoogeboom
Vera Nan
Luus Koopman-Bakker
Gré Buis-Dol

We bidden om kracht en sterkte voor ieder die hen moeten missen.


MEDEDELING

 • Berichten voor de UITKIJK voor de periode 8 januari t/m 22 januari
  inleveren vóór maandag 4 januari 12.00 uur.
  Gelieve de gebedsintenties à € 10,- in te dienen bij de pastorie.
  (Op de envelop vermelden: gebedsintenties). De brievenbus in de zijdeur!
  Ook de artikelen, mededelingen voor de kerkberichten graag inleveren in de brievenbus ofper email naar de pastorie lucas.venhuizen@hetnet.nl


Welkom in één van de kerken

VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES EN PKN-KERK

Kijk op de website van de verschillende parochies hoe de aanmelding voor een viering moet gebeuren i.v.m. de grens van 30 kerkgangers voor een viering.

Bovenkarspel

Zon. 24 jan.
Zon. 31 jan.

10.00 uur
10.00 uur

Eucharistieviering
Woord en communieviering

Kapelaan P.Piets
Pastor J.Post

Lutjebroek

Zat. 23 jan.
Zat. 30 jan.

19.00 uur
19.00 uur

Eucharistieviering
Woord en communieviering

Kapelaan P.Piets
Pastor J.Post

Grootebroek

Zat. 23 jan.
Zat. 30 jan.

19.00 uur
19.00 uur

VOP-viering
Eucharistieviering

Groep Grootebroek
Kapelaan J.Acuña

Enkhuizen

Zon. 24 jan.
Zon. 31 jan.

10.00 uur
10.00 uur

VOP-viering
Eucharistieviering

Groep Grootebroek
Kapelaan J.Acuña

Hoogkarspel

Zat. 23 jan.
Zat. 30 jan.

19.00 uur
19.00 uur

Eucharistieviering
VOP-viering

Kapelaan J.Acuña
Groep Venhuizen

PKN Venhuizen

Zon.  24 jan
Zon. 30 jan.

10.00 uur
10.00 uur

Geen kerkdienst. Indien mogelijk lifestream via de website van de PKN Venhuizen. Youtubekanaal

 

 


POOLSE VIERINGEN IN R.K. kerk Oosterblokker
Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.

RK.Kerk, O.L.Vrouwe Visitatie, Oosterblokker,
Oosterblokker 68, 1696 BJ  OOSTERBLOKKER

Pastoor Andrej Szczepaniak is de pastoor van de Poolse Parochie.

Kontakt:
Polska Parafia Amsterdam
Scarlattilaantje 13, 1431 XV Aalsmeer
telefoon: 0297-331678
email: info@polskaparafiaamsterdam.nl
website: www.polskaparafiaamsterdam.nl


Weekendvieringen vanaf 1 september 2020


Per 1 september 2020 gaat het zaterdag-zondagschema van de weekendvieringen veranderen!

Dit betekent voor het eerstvolgende halfjaarrooster het volgende:

 • In de maanden september, november en januari 2021 is er een viering op zondagochtend in de parochies: Bovenkarspel, Enkhuizen en Venhuizen

 • In de maanden oktober, december en februari 2021 is er een viering op de zaterdagavond in de parochies: Bovenkarspel, Enkhuizen en Venhuizen

 • In de maanden oktober, december en februari 2021 is er een viering op de zondagochtend in de parochies: Grootebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel

 • In de maanden september, november en januari 2021 is er een viering op de zaterdagavond in de parochies: Grootebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel

naar boven

 

parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand.