Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek

Vieringen

KERKBERICHTEN EN VIERINGEN VAN
VRIJDAG
10 mei - 7 juni 2024

De vieringen zijn om de 14 dagen en meestal op zondagmorgen om 10.00 uur.
In het weekend dat er geen viering in de Lucaskerk is, bent u welkom op vrijdagavond om 19.00 uur bij de viering in de Bosman.
Of in de weekendviering in Hoogkarspel of een andere regioparochie.

Vrijdag 24 mei
19.00 uur

 

 

Bosman: Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan W. Zürlohe
Lector: Merle Langedijk
Kostersgroep: 3
Muzikale begeleiding: Adri v/d Marel
WELKOM AAN PAROCHIANEN UIT DE LUCASKERK

Gebedsintenties

Vera Nan;

Zondag 26 mei
10.00 uur

Laurentiuskerk Hoogkarspel: Woord en communieviering
Voorganger: groep Hoogkarspel

Vrijdag 31 mei
19.00 uur

Bosman: Oecumenisch avondgebed
Voorganger: Arja Kraal en Dinie Boonstra
Kostersgroep: 4
Muzikale begeleiding:  Adri v/d Marel
WELKOM AAN PAROCHIANEN UIT DE LUCASKERK

Zondag 2 juni
10.00 uur

Lucaskerk: Woord en communieviering
Voorganger: VOP-groep uit Grootebroek
Koster: Jan Vriend
Misdienaars: Mats en Suzanne

Gebedsintenties

Agatha Boon-Oud; Joop en Tiny Doodeman-Botman;

Vrijdag 7 juni
19.00 uur

Bosman: Eucharistieviering
Voorganger: pastor W. Zürlohe
Lector: Dinie Boonstra
Kostersgroep: 5
Muzikale begeleiding: Mirjam Goochelaar
WELKOM AAN PAROCHIANEN UIT DE LUCASKERK.


Wij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.
We noemen met name: Riet Meilink-Sjerps, Jaap Meissen en Trudy Boon-Roet
We bidden om kracht en sterkte voor ieder die hen moeten missen.

In de voorbeden bidden wij voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of zegening hebben ontvangen.
Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen.Riet Meilink-Sjerps
Jaap Meissen
Trudy Roet-Boon


Mededelingen:Hulp nodig bij het zoeken naar www.kerkdienstgemist.nl  op uw computer, dan kunt u bellen naar de volgende leden van de parochieraad: Pauline Boon 0228-543165, Vedrana Langedijk 0228-543516, Monique Molenaar 0228-543099. Eventueel uw familie of buren of vrienden.


De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie. Uw bijdrage wordt erg op prijs gesteld.

Degenen die met ons mee vieren via Kerkdienstgemist  kunnen zich aansluiten bij deze collecte door een bijdrage in de pastoriebrievenbus of overmaken naar de Lucasparochie.
Lucasparochie NL 80 RABO 0121207250 onder vermelding van collecte. Alvast reuze bedankt.


Welkom in één van de kerken

zie ook onze regiowebsite

VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES EN PKN-KERK

Datum

Tijd

Plaats

Viering

Voorganger

Zon. 26 mei.

10.00 uur

Enkhuizen
Grootebroek
Hoogkarspel

Eucharistieviering
Eucharistieviering
VOP-viering

Kapelaan W. Zürlohe
Kapelaan P. Piets
Groep Hoogkarspel

Zon. 2 juni.

10.00 uur

Bovenkarspel
Lutjebroek
Venhuizen

Eerste communieviering
VOP-viering
VOP-viering

Kapelaan P.Piets
Groep Lutjebroek
Groep Grootebroek

 


VIERINGEN IN DE PKN-KERK VENHUIZEN

Zon. 26 mei.

10.00 uur

Venhuizen

kerkdienst

Ds. S. Zitman

Zon.  2 juni.

10.00 uur

Venhuizen

Kerkdienst

Pastor L. Kooiman

 


Elke 1e  zondag van de maand in de Nicolaaskerk van Lutjebroek: Aanbidding van het Allerheiligste

Zondag 2 juni 2024

Eucharistie uitstelling van de
monstrans met het allerheiligste.

Ervaar in de stilte van de kerk de aanwezigheid van onze Heer.
Kerk open van 16:00 uur tot 17:00 uur.

Kom en ga zoals het u zelf past.

naar boven


POOLSE VIERINGEN IN R.K. kerk Westwoud
Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.

R.K. Kerk St Martinus
Dr. Nuijensstraat 80,  1617 KD  WESTWOUD

Pastoor K. Kicka SChr. is de pastoor van de Poolse Parochie.
Kontakt: Polska Parafia Amsterdam

Kontakt:
Polska Parafia Amsterdam
Scarlattilaantje 13, 1431 XV Aalsmeer
telefoon: 0297-331678
email: info@polskaparafiaamsterdam.nl
website: www.polskaparafiaamsterdam.nl

naar boven


parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe een keer permaand.