Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Agenda


Vieringen van vrijdag 18 t/m 25 oktober 2019

In oktober zijn de vieringen op zondagmorgen om 10.00 uur

Vrijdag 18 okt.
19.00 uur

Bosman: Woord en communieviering
Voorgangers: Margriet Boon en Thea Doodeman
Kostersgroep: 3 (dames Pennekamp, Meissen, van Stralen)

Zondag 20 okt.
10.00 uur

Lucaskerk: Woord en communieviering
Voorgangers: Margriet Boon en Thea Doodeman
Koster: Paul Bakker
Misdienaars: Shania en Eva

Gebedsintenties

Nico en Gré Hoogland-Boos; Jan Hooijboer; Bertus Kok en overleden familie; Hans Kok; Toon en Truus Vonk-Verwer; dankbare herinneringen aan overleden ouders Klaas tol en Vera Tol-Beemster en om zegen over hun kindergezinnen; George Goorsenberg-Karsten; Sjaak Laan, Gerrit en Cleem Huisman en overleden familie;

Zondag 20 okt.
12.30 uur

Lucaskerk: Doopviering van Khloé Pauw, Jort Pauw en Juul Huisman.
door Pastor J. Post

Dinsdag 22 okt.
19.00 uur

Bosman, Bloemzaal: Rozenkransgebed
We bidden voor goede genezingen
Thea en Wim

Vrijdag 25 okt.
19.00 uur

Bosman: Oecumenisch avondgebed
Voorgangers: Thea van Beek en Margriet Boon
Kostersgroep:  4 (dames Dekker, Davidzon en Tiny Bot)

Zondag 27 okt.
10.00 uur

Franciscus Xaveriuskerk in Enkhuizen, Kwakerspad 3 (na de Koepoort, na eerste brug linksaf.
Voorgangers:  Pastores van de Regio

Welkom aan alle parochianen en een mooie kans om deze kerk in een voormalige bibliotheek te bekijken en te ervaren.


In de voorbeden bidden wij voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of zegening hebben ontvangen. Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen.

Wij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.

Riet Wijnker-Botman

We bidden om kracht en sterkte voor ieder die haar moeten missen.


Mededelingen

  • 20 oktober deurcollecte voor MISSIO pauselijke Missiewerken in verband met missiezondag

  • Welkom bij het rozenkransgebed in de Bosman op dinsdagavond om zeven uur.

  • Gebedsintenties voor 27 okt en 2 november graag aanleveren vóór maandag 21 oktober. De gebedsintenties van 27 oktober gaan mee naar de regioviering in Enkhuizen.

  • Opgave voor de Eerste Communie, klik op Communie.

  • Op zondag 27 oktober vindt er in Enkhuizen de jaarlijkse regioviering plaats. In dat weekend zijn er géén vieringen in de andere parochies.Tijdens deze viering zal diaken Jules Post de nieuwe pastores Peter Piets en Javier Acuña voorstellen, tevens is dit ook het afscheid van pater Peter Peelen als administrator van onze regio. Na de viering is er gelegenheid om nader kennis te maken, na te praten en afscheid te nemen van pater Peelen onder het genot van een kopje koffie of thee. Iedereen is van harte welkom in Enkhuizen!

  • Wie wil er helpen bij een van de kostersgroepen in de Bosman op vrijdagavond één keer in de 7 weken? Wegens verandering van baan lukt het iemand niet meer om op tijd aanwezig te zijn. Bel naar Greet Vlaar (0228-542634) of Dinie Boonstra (0228-542343)
  • Dichtbij huis bent u welkom bij de film: “Hier ben ik.” in dorpshuis ’t Centrum, op 29 oktober.

De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie.


POOLSE VIERINGEN IN DE THERESIAKAPEL.
Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.


VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES EN PKN-KERK

Bovenkarspel

Zon. 20 okt.

10.00 uur

Eucharistieviering

Pastor J. Post, kapelaan P. Piets en J .Acuna

Lutjebroek

Zat. 12 okt.

19.00 uur

Eucharistieviering

Grootebroek

Zat. 12 okt.

19.00 uur

Woord en communieviering

W. Evers

Enkhuizen

Zon. 13 okt.

10.00 uur

Woord en communieviering

W. Evers

Hoogkarspel

Zat. 12 okt.

19.00 uur

VOP-viering

Groep Venhuizen

PKN Venhuizen

Zon. 20 okt.

10.00 uur

Kerkdienst, H.Avondmaal

Ds. M. Camarasa


BIJZONDERE ACTIVITEITEN IN DE REGIO

Zondag 27 okt.
10.00 uur

Regioviering in de RK-kerk van Enkhuizen
Voorgangers: alle pastores van de Regio.
In dit weekend zijn er geen vieringen in de andere RK-kerken van de regio

Kwakerspad Enkhuizen.
Parkeren aan de Molenweg achter Albert Heyn.

Dinsdag 29 okt.
19.30 uur

Welkom bij een bij deze bijzondere film:
“HIER BEN IK.”

Dorpshuis ’t Centrum
Venhuizen

Zaterdag 9 nov.
15.00 uur

Vormselviering voor jongeren uit Venhuizen/Hem en Hoogkarspel

Laurentiuskerk in Hoogkarspel

Zondag 10 nov.
19.30 uur

Taizé-viering in Koepelkerk Hoorn.
Kerk is om 19.00 uur open.

Grote Noord
Hoorn


naar boven

 

parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand.