Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Agenda


Vieringen van vrijdag 28 juni t/m 12 juli 2019

In de maand JULI zijn de vieringen op zaterdagavond om 19.00 uur

Vrijdag 28 juni
19.00 uur

Bosman: Oecumenisch avondgebed
Voorgangers: Ds. M. Camarasa en Dinie Boonstra
Kostersgroep: 1 (dames de Waal, Kok-Laan en Timmer)

Zondag 30 juni
10.00 uur

Lucaskerk:   Woord en communieviering  m.m.v. FYTOM
Voorganger:  Wim Zürlohe
Koster: Jan Vriend
Misdienaars: Liesl en Linde
Communie wegbrengen: Christien Haring

Gebedsintenties

Siem van Diepen; Pastor Co Kuin; dankbare herinneringen aan overleden ouders Klaas Tol en Vera Tol-Beemster en om zegen voor hun kindergezinnen; Tiny Laan-Visser;

Vrijdag 5 juli
19.00 uur

Bosman: Woord en communieviering m.m.v. FYTOM
Voorganger: Dinie Boonstra
Kostersgroep:  2 (dames Kuip, Ruijter, Meilink, Boon-Oud)

Zaterdag 6 juli
19.00 uur

Lucaskerk: GEZINSVIERING m.m.v. Young Stars
Voorganger:  groep gezinsviering
Koster: Coen van der Geest
Misdienaars: Eva en Gijs

Gebedsintenties

Annie en Wim Appelman-Bot en Wilfried; Truus Fit; Jac en Femie Groot-Commandeur en voor hun familie; Annie Schoof en haar ouders;

Vrijdag 12 juli
19.00 uur

Bosman: Oecumenisch avondgebed
Voorgangers: Dinie Boonstra en Dick Honing
Kostersgroep: 3 ( dames Lakeman, Meissen, van Stralen)

Zaterdag 13 juli
19.00 uur

Lucaskerk: Woord en communieviering


In de voorbeden bidden wij voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of zegening hebben ontvangen. Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen.

Wij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.

Cor Laan
Joop Haring
Ria van Diepen-Koopman
Ben Konijn

We bidden om kracht en sterkte voor ieder die hen moeten missen.


Mededelingen

 • Uitkijk voor twee weken in de vakantieperiode.
  De zomer komt er weer aan. Dit betekent minder sportnieuws voor de uitkijk.
  Daarom gaan we deze zomer ook weer om de week een uitkijk maken.
  De volgende van 29 juni (week 26) is voor twee weken!
  Daarna komt er weer een in week 28, 30, 32 en 34.
  Dus in week 27, 29, 31 en 33 geen uitkijk
  Hou hier rekening mee voor het inleveren van kopij en gebedsintenties via de pastorie. Inleverdata zijn de maandagen voor 12.00 uur: 24 juni, 8 juli, 22 juli, 5 augustus, 19 augustus

 • Achter in de kerk ligt het nieuwe nummer van SamenKerk met te veel leuke onderwerpen om op te noemen. Zoals over de bouw van een nieuwe kerk in Almere.
  Verder vindt u een update over de Missionary School. En kijkt u wel eens naar de tv-mis? Hoe gaat dat in z’n werk, lees erover in de SamenKerk. De zomervakantie staat voor de deur dus neem dus een gratis exemplaar mee.

De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie.



POOLSE VIERINGEN IN DE THERESIAKAPEL.
Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.


VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES EN PKN-KERK

Bovenkarspel

Zat. 13 juli
Zat. 20 juli

19.00 uur
19.00 uur

Eucharistieviering
Woord en communieviering

Pastor P.Vlaar
Wim Evers

Lutjebroek

Zon. 14 juli
Zon. 21 juli

10.00 uur
10.00 uur

Eucharistieviering
Woord en communieviering

Pastor P.Vlaar
Wim Evers

Grootebroek

Zon. 14 juli
Zon. 21 juli

10.00 uur
10.00 uur

Eucharistieviering
Woord en communieviering

Pater P.Peelen
Pastor J.Post

Enkhuizen

Zat. 13 juli
Zat. 20 juli

19.00 uur
19.00 uur

Eucharistieviering
Woord en communieviering

Pater P.Peelen
Pastor J.Post

Hoogkarspel

Zon. 14 juni
Zon. 21 juni

10.00 uur
10.00 uur

Woord en communieviering
Woord en communieviering

Pastor J.Post
Cor v/d Spek

PKN Venhuizen

Zon. 14 juli
Zon. 21 juli

10.00 uur
10.00 uur

Kerkdienst
Kerkdienst

Ds. M.Camarasa
Ds. H.A.van Olst


BIJZONDERE ACTIVITEITEN IN DE REGIO

 

Zon. 28 juli
Zon. 25 augustus

Liturgisch Muziekfestival Heiloo
Open van 11.00 – 20.00 uur
Ierland en IONA (Heimwee naar het groene eiland)
Muziek uit het zuiden (Smeltkroes van culturen)
Kaartjes online via
www.liturgischfestival.nl

Kapellaan 146
Heiloo

19 t/m 24 augustus 2019

Zomerreis maandag 19 augustus t/m zaterdag 24 augustus 2019 naar Beauraing
Opgave tot 15 juli 2019 bij www.platform30plus.nl of pastoor M. Otto,
m.a.j.otto@hetnet.nl of 046-4515595.

Beauraing

14 sept.
11.00 – 16.00 uur

Dagprogramma over Ouder worden in ora et labora perspectief. Met o.a. een lezing door Marinus van den Berg. Info: boeken@abdijkaarsen.nl
De boekwinkel in de abdij van Egmond zijn weer nieuwe interessante boeken te koop.

Abdij in Egmond

Zon. 22 sept.

Westfriese Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood
10.30 uur: Heilige Mis
12.45 uur: Stille aanbidding
13.15 uur: afsluitend Marialof

Heiloo
Hoogeweg 65


naar boven

parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand.