Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Agenda


KERKBERICHTEN EN VIERINGEN VAN VRIJDAG 30 oktober t/m 8 november 2020

In oktober zijn de vieringen op zaterdagavond 19.00 uur


Voor de viering van zaterdag 8 november dient u zich telefonisch aan te melden bij Mary Vriend 0228-542728 i.v.m. aangescherpte maatregelen.
Dan weet u meteen of het lijstje wel of niet vol is. U kunt zich aanmelden voor zaterdagmiddag 12.00 uur. Graag binnen komen met mondkapje op. Dank voor uw medewerking.


In verband met corona-maatregelen dient u gebruik te maken van de rechtse ingangsdeur. Daar hangt een apparaat om de handen te ontsmetten. Daarna naar een plek gaan, waar een sticker op de bank zit: hier zitplaats. Op die manier kan ieder zich houden aan de 1,5 meter afstand. Parochianen van een zelfde gezin(adres) kunnen natuurlijk bij elkaar zitten. Het is even wennen, maar we kunnen weer vieren en elkaar ontmoeten.


Zondag 1 nov.
10.00 uur

Lucaskerk:  ALLERZIELEN
De Lucaskerk is deze ochtend open van 10.00 -12.00 uur open voor een persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje.
Denk aan de 1,5 m afstand en dringend verzoek om een mondkapje te gebruiken.
U bent ook welkom op het kerkhof. De werkgroep Allerzielen zorgt daar voor een kopje koffie/thee tussen 10.00 en 12.00 uur.
Ook hier rekening houden met voldoende afstand en zoveel mogelijk mondkapje gebruiken.

Gebedsintenties

De gebedsintenties voor 1 en 2 november worden verschoven naar het moment dat de Allerzielenviering wel mogelijk is. We zullen nog wel even geduld moeten hebben.

7 nov.

De vormselviering wordt helaas uitgesteld naar een latere datum.

Zondag 8 nov.
10.00 uur

Lucaskerk: Woord en communieviering
Voorgangers: Ria Kramer en Margriet Boon
Koster: Paul Bakker
Misdienaars: Lieve en Shania

Gebedsintenties

Jac Groot en Femie Groot-Commandeur en zoon Harry; Piet, Jan en Bets van Ophem-Kuip; Gré Wijnker-Jonk en overleden familie;

VIERINGEN IN DE BOSMAN ZIJN NOG NIET MOGELIJK.

De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie.
Er wordt niet gecollecteerd tijdens de viering. Uw bijdrage, die erg op prijs wordt gesteld, kunt u achter in de kerk in een mandje doen.


We bidden voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of zegening hebben ontvangen.

Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen.

Wij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.

Adam de Wit
Gerard de Lange
Jan Laan
Wim Bleeker
Bets van Ophem-Kuip

We bidden om kracht en sterkte voor ieder die hen moeten missen.


MEDEDELING


Welkom in één van de kerken

VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES  EN  PKN-KERK

Kijk op de website van de verschillende parochies hoe de aanmelding voor een viering moet gebeuren i.v.m. de grens van 30 kerkgangers voor een viering.

Bovenkarspel Zat. 31 okt. 19.00 uur VOP-viering Groep Bovenkarspel
Lutjebroek Zon. 1 nov. 10.00 uur VOP-viering Groep Bovenkarspel
Grootebroek Zat. 31 okt. 19.00 uur Eucharistieviering Kapelaan P. Piets
Enkhuizen Zon. 1 nov. 10.00 uur eucharistieviering Kapelaan P. Piets
Hoogkarspel Zat. 31 okt. 19.00 uur

Woord en communieviering Diaken J. Post
PKN Venhuizen Zon. 1 nov. 10.00 uur Kerkdienst Ds. H.A. van Olst

Kijk eventueel op de website van de parochie die u wilt bezoeken. Dit in verband met protocollen die er zijn in de parochies.


POOLSE VIERINGEN IN R.K. kerk Oosterblokker
Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.

RK.Kerk, O.L.Vrouwe Visitatie, Oosterblokker,
Oosterblokker 68, 1696 BJ  OOSTERBLOKKER

Pastoor Andrej Szczepaniak is de pastoor van de Poolse Parochie.

Kontakt:
Polska Parafia Amsterdam
Scarlattilaantje 13, 1431 XV Aalsmeer
telefoon: 0297-331678
email: info@polskaparafiaamsterdam.nl
website: www.polskaparafiaamsterdam.nl


Weekendvieringen vanaf 1 september 2020


Per 1 september 2020 gaat het zaterdag-zondagschema van de weekendvieringen veranderen!

Dit betekent voor het eerstvolgende halfjaarrooster het volgende:

  • In de maanden september, november en januari 2021 is er een viering op zondagochtend in de parochies: Bovenkarspel, Enkhuizen en Venhuizen

  • In de maanden oktober, december en februari 2021 is er een viering op de zaterdagavond in de parochies: Bovenkarspel, Enkhuizen en Venhuizen

  • In de maanden oktober, december en februari 2021 is er een viering op de zondagochtend in de parochies: Grootebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel

  • In de maanden september, november en januari 2021 is er een viering op de zaterdagavond in de parochies: Grootebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel

naar boven

 

parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand.