Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Agenda


Vieringen van vrijdag 22 juni t/m vrijdag 6 juli 2018

Vrijdag 22 juni
19.00 uur

Bosmanstaete: oecumenisch avondgebed
Voorgangers: Arja Kraal en Thea Doodeman
Kostersgroep: 5 (dames Vriend, De Boer, Doodeman)

Gebedsintenties

Toon en Truus Vonk-Verwer en Bianka van Paassen

Zondag 24 juni
10.00 uur

Lucaskerk:  Woord en communieviering   m.m.v. FYTOM-koor
Voorgangers:  groep Hoogkarspel
Koster: Coen van der Geest
Misdienaars: Judith Bakker en Chantal Vlaar
Communie wegbrengen: Ria de Wit

Gebedsintenties

Jan Hooijboer; Corrie Schilder-Groot en overleden familie Groot;bertus Kok en overleden familie; Toon en Truus Vonk-Verwer en Bianka van Paassen; Sjaak Laan, Gerrit en Cleem Huisman en overleden familie;

Vrijdag 29 juni
19.00 uur

Bosmanstaete: informele oecumenische avond
Voorganger: ds. M. Camarasa
Kostersgroep:  6 (dames Boonstra, Davidzon, Terpstra)

Zondag 1 juli
10.00 uur

Lucaskerk:  Woord en communieviering   m.m.v. Lucaskoor
Voorganger:  Pastor J.Post
Lectrice: Margriet Boon
Koster: Jos Molenaar
Misdienaars: Nora van Nieuwenburg en Karlijn van Tol
Communie wegbrengen: Mary Obdam

Gebedsintenties

Truus Fit; Jos Groot; Annie Schoof en haar ouders; Siem van Diepen; voor Coen de Boer en zegen over de gezinnen van zijn broer en zus;

Vrijdag 6 juli
19.00 uur

Bosmanstaete: Woord en communieviering
Voorganger: Pastor J. Post
Lectrice: Wilma Dekker
Kostersgroep:  7 dames Boon, van Dulmen en Bot)

ZATERDAG 7 JULI
19.00 uur

Lucaskerk: Woord en communieviering  m.m.v. Lucaskoor
Voorganger: Pastor M. Vet


In de voorbeden bidden wij voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of -zegening hebben ontvangen. Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen.
Wij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.

Met name

 

Bep Laan-Schoutsen
Lies Koster-Hofland

We bidden om kracht en sterkte voor ieder die hen moeten missen.


De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie.POOLSE VIERINGEN IN DE THERESIAKAPEL.

Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.


VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES EN PKN-KERK

Bovenkarspel

Zon. 24 juni
Zon. 1 juli

10.00 uur
10.00 uur

Eerste communieviering
VOP-viering

Pater P.Peelen
Groep Bovenkarspel

Lutjebroek

Zat. 23 juni
Zat. 30 juni

19.00 uur
19.00 uur

Eucharistieviering
VOP-viering

Pater P.Peelen
Groep Bovenkarspel

Grootebroek

Zat. 23 juni
Zat. 30 juni

19.00 uur
19.00 uur

VOP-viering
Eucharistieviering

Groep Grootebroek
Pater P.Peelen

Enkhuizen

Zon. 24 juni
Zat. 30 juni

10.00 uur
19.00 uur

VOP-viering
Eucharistieviering

Groep Grootebroek
Pater P.Peelen

Hoogkarspel

Zat. 23 juni
Zat. 30 juni

19.00 uur
19.00 uur

Woord en communieviering
Woord en communieviering

Groep Hoogkarspel
Pastor J.Post

PKN Venhuizen

Zon. 24 juni
Zon. 1 juli

10.00 uur
10.00 uur

Kerkdienst
kerkdienst

Mw. I.Broekhuizen
Pastor T.Heijboer


BIJZONDERE ACTIVITEITEN IN DE REGIO

29 juni

Lezingen in de Abdij van Egmond
Meer info op de Nieuwspagina
Info: www.abdijvanegmond.nl

Abdij Egmond

23 juni 2018
10.00 – 16.00 uur

Fiets de zomer in met groenekerkenactie.
Meer info of via info@groenekerken.nl

Meerdere plekken

7 juli 2018

Nationale Bedevaart in Brielle, in bedevaartscentrum de H.Martelaren van Gorcum.
Info en opgave: www.martelarenvangorcum.nl

Brielle

21 t/m 25 juli 2018

TIENERKAMP Breakout-extraordinary
Voor jongeren van 12t/m 15 jaar.
Info: www.jongekerk.nl
Aanmelden zusters@olvternood.nl of 072-7370085

Gastenhuis van Julianaklooster, Hoogeweg 65 Heiloo.

24 t/m 28 augustus 2018

Bedevaart naar Banneux.
Info:  banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
Bellen kan met Eva Onderwater 0297-222208 of Ellen laan 06-30918592

Banneux

13 t/m 20 november 2018

8-daagse bedevaart heilig Land
De reis wordt georganiseerd door de VNB-reisorganisatie (www.vnb.nl) onder nummer IS1822. De reisleiders zijn:
Dea Broersen (06-25021417;dea.broersen@gmail.com);
past.Jongerden (06-51265724;ejongerden68@hotmail.com)
Past. van Teijlingen (06-13716464;
pastoor.van.teijlingen@gmail.com).
Er liggen enkele folders en inschrijfformulieren achter in de kerk.

Reis naar Israël

22-27 januari 2019

Wereldjongerendagen in Panama.
Het grootste jongerenevenement ter wereld, met verschillende reismogelijkheden en verkenning van het land naast genoemde activiteiten.
Aanmelden voor 1 okt.  2018.
Meer info: www.wjd.nl. Er liggen ook folders in de kerk.

 


 

naar boven

parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand.