Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek

Agenda

KERKBERICHTEN EN VIERINGEN VAN VRIJDAG 26 NOV. T/M 10 DEC. 2021


i.v.m. de nieuwe corona-maatregelen
gaat de kerkdienst van zaterdag 4 december niet door.

Op zondag 5 december

is er wel een kerkdienst in Hoogkarspel.

Er wordt gekeken naar alternatieve oplossingen
voor de volgende weekenden.
In de Uitkijk en op de website
worden de wijzigingen gepubliceerd.Welkom in de wekelijkse vieringen in de Lucaskerk. In verband met enkele corona-maatregelen nog wel gebruik maken van de rechtse ingangsdeur. Daar hangt een apparaat om de handen te ontsmetten.

Mondkapje dragen is noodzakelijk, deze mag af als u zit.

Voldoende afstand houden van elkaar bij binnenkomst en verlaten van de kerk. In de kerk zijn banken afgesloten. Gelukkig is er dan nog ruim voldoende plek.


De kerkdiensten vanuit de Lucasparochie kunt u ook volgen via Kerkdienstgemist.nl.


Vrijdag  26 nov.
19.00 uur

De Bosman: Oecumenisch avondgebed
Voorgangers: Margriet Boon en Dick Honing
Kostersgroep: 4 (dames de Boer, Doodeman en Bot)
Muziek: A. v/d Marel

Zondag 28 nov 
10.00 uur
1e  zondag v/d Advent

Lucaskerk:  Gezinsviering  m.m.v. Kinderkoor
Voorganger: diaken W. Zürlohe
Lector:  Martine
Koster: Coen v/d geest
Misdienaars: Eva en Benthe

Gebedsintenties

Siem en Ria van Diepen-Koopman; Gerard, Annet en Joost Langedijk; Wim Bleeker; Jan en Sjaan Hofland-Pennekamp en Johan; Tiny Laan-Visser;

Vrijdag 3 dec.
19.00 uur

De Bosman: Woord en communieviering
Voorgangers: Christina Pelssers en diaken W. Zürlohe
Kostersgroep: 5 (dames Boonstra, Davidzon en Terpstra)
Muziek: M.Guichelaar

Zaterdag 4 dec.
19.00 uur
2e zondag v/d Advent

VIERING VERVALT

Lucaskerk: Woord en communieviering m.m.v. Lucaskoor
Voorganger: diaken J.Post
Lector: Wilma Dekker
Koster: Jan Vriend
Misdienaars: ????

Gebedsintenties

Cas en Truus Hansen; Ben Konijn en levende en overleden familie Konijn-Bruin; Annie Schoof en haar ouders; Arie en Em Wagemaker-van Baar;

Vrijdag 10 dec.
19.00 uur

De Bosman: Oecumenisch avondgebed
Voorgangers: ds. M.Camarsa en Dinie Boonstra
Kostersgroep: 1 ( dames de Waal, Feller en Groot)
Muziek: F. Hilbrink


De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie. Er wordt niet gecollecteerd tijdens de viering. Uw bijdrage, die erg op prijs wordt gesteld, kunt u achter in de kerk in een mandje doen.
Degenen die met ons mee vieren via Kerkdienstgemist  kunnen zich aansluiten bij deze collecte door een bijdrage in de pastoriebrievenbus of overmaken naar de Lucasparochie.
Lucasparochie NL 80 RABO 0121207250 onder vermelding van collecte. Alvast reuze bedankt.


In de voorbeden bidden wij voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of zegening hebben ontvangen. Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen. We bidden om een voorspoedig herstel van zieke parochianen met corona.

Wij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden. We noemen met name:

Agatha Boon-Oud

Theo Andriessen

We bidden om kracht en sterkte voor ieder die haar moeten missen.


Mededelingen:


Welkom in één van de kerken

VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES EN PKN-KERK

Bovenkarspel

Zon. 28 nov.
Zat.  4 dec.

10.00 uur
19.00 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering

Kapelaan P.Piets
Kapelaan J.Acuña

Lutjebroek

Zat.  27 nov.
Zon.  5 dec.

19.00 uur
10.00 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering

Kapelaan P.Piets
Kapelaan J.Acuña

Grootebroek

Zat.  27 nov.
Zon.  5 dec.

19.00 uur
10.00 uur

VOP-viering
Eucharistieviering

Groep Grootebroek
Kapelaan P.Piets

Enkhuizen

Zon.  28 nov.
Zat.  4 dec.

10.00 uur
19.00 uur

VOP-viering
Eucharistieviering

Groep Grootebroek
Kapelaan P.Piets

Hoogkarspel

Zat.  27 nov.
Zon.  5 dec.

19.00 uur
10.00 uur

Woord en communieviering
Woord en communieviering

Diaken W.Zürlohe
Diaken J.Post

PKN Venhuizen

Zon.  28 nov.
Zon.  5 dec.

10.00 uur
10.00 uur

Heilig Avondmaal
kerkdienst

Ds.M.Camarasa
Ds.M.Camarasa

naar boven


POOLSE VIERINGEN IN R.K. kerk Westwoud
Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.

RK.Kerk, St Martinus , Westwoud,
Doctor Nuijenstraat 80,  1617KD  WESTWOUD

Pastoor K.Kicka SChr. is de pastoor van de Poolse Parochie.
Kontakt: Polska Parafia Amsterdam

Kontakt:
Polska Parafia Amsterdam
Scarlattilaantje 13, 1431 XV Aalsmeer
telefoon: 0297-331678
email: info@polskaparafiaamsterdam.nl
website: www.polskaparafiaamsterdam.nl

naar boven


 

parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand.