Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Agenda


>>>In de maand september  zijn de vieringen op zaterdagavond<<<

>>>In de maand oktober zijn de vieringen op zondagmorgen 10.00 uur<<<

>>>Op de dinsdagavonden in oktober is ieder welkom in de Bosman
voor het Rozenkransgebed om 19.00 uur
<<<


Vieringen van vrijdag 28 september t/m 2018

Vrijdag 28 sept.
19.00 uur
 

Bosmanstaete: Oecumenisch avondgebed
Voorgangers: Arja Kraal en Trudy Sjerps
Kostersgroep: dames Bot, Davidzon en Terpstra.

Zaterdag 29 sept.
19.00 uur

Lucaskerk: Woord en communieviering  m.m.v. Lucaskoor
Voorgangers:  Trudy Sjerps en Ria Kramer
Koster: Jos en Siem
Misdienaars: Caitlin en Judith
Communie wegbrengen: Ria Wijnker

Gebedsintenties

Piet en Guurt van Baar-Schipper en Margriet en zegen over de gezinnen; Jan Hooijboer; Bertus Kok en overleden familie; Truus Boon-Langedijk; Jaap Besseling;

Dinsdag 2 okt.
19.00 uur

Bloemzaal in de Bosman: Rozenkransgebed
door : Thea en Dinie

Vrijdag 5 okt.
19.00 uur

Bosmanstaete: Gezinsviering met thema rond dierendag, m.m.v. kinderkoor: Young Stars
Voorganger: Pastor J.Post  samen met de werkgroep gezinsviering
Kostersgroep:  6 ( dames Davidzon, Terpstra en Boonstra)

Gebedsintenties

Jaap Besseling;

Zondag 7 okt.
10.00 uur

Lucaskerk: Speciale gebedsviering / Mariaviering
Voorgangers zijn jongeren van de koorgroep ALOUD uit Hoogkarspel.
Deze viering is eerder in Hoogkarspel geweest en daar heel goed ontvangen. WELKOM dus.

Zondag 14 okt.

Lucasdag


In de voorbeden bidden wij voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of -zegening hebben ontvangen. Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen.
Wij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.

Wij noemen

Gerrit Redeker

Jan Langedijk

Toon Bakker

Kees Besseling

We bidden om kracht en sterkte voor ieder die hen moeten missen.


De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie.


Pastor Jules Post gaat mee met de Westfriese Bedevaart naar Lourdes van

woensdag 26 september tot en met maandag 1 oktober


Voor ziekenzalving is Pater P. Peelen beschikbaar.
Voor uitvaarten de uitvaartgroep Venhuizen/Hoogkarspel, eventueel Pater Peelen


POOLSE VIERINGEN IN DE THERESIAKAPEL.

Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.


VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES EN PKN-KERK

Bovenkarspel

Zat. 29 sept

19.00 uur

Eucharistieviering

Pater P .Peelen

Lutjebroek

Zon. 30 sept.

10.00 uur

Eucharistieviering

Pater P. Peelen

Grootebroek

Zon. 30 sept.

10.00 uur

VOP-viering

Groep Grootebroek

Enkhuizen

Zat. 29 sept.

19.00 uur

VOP-viering

Groep Grootebroek

Hoogkarspel

Zat. 29 sept.
Zon. 30 sept.

19.00 uur
10.00 uur

VOP-viering
VOP-viering

Groep Hoogkarspel
Groep Hoogkarspel

PKN Venhuizen

Zon. 30 sept.

10.00 uur

kerkdienst

Dhr. C. van Lenten


BIJZONDERE ACTIVITEITEN IN DE REGIO

12 oktober 2018
20.00 uur

Vocaal Theologen Ensemble naar Schagen
Info en opgave:raadvankerkenschagen@outlook.com

Christoforuskerk
Schagen.
Molenstraat 2

13 oktober 2018
10.00 -15.45 uur

Inspiratiedag Haarlem-Amsterdam
Met als thema: “Het zal mij een zorg zijn….”
Meer info: www.vpwinfo.nl  onder de knop “Inspiratiedag Haarlem-Amsterdam

Willibrorduskerk
Westerkerkweg 267 Heiloo. Vlak bij het station.

13 oktober 2018
10.30 – 16.30 uur

Vrijwilligersdag voor alle vrijwilligers van ons Bisdom.
In verband met de catering graag opgave vooraf:
 lblonk@bisdomhaarlem-amsterdam  /023-511260

Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo
Hoogeweg 65

14 oktober 2018
19.30 uur

Taizé-viering in Westwoud.
Oktober Maria-maand.
Zie voor meer info

Westwoud,
PKN-kerk
Dr.Nuijensstraat 24

13 t/m 20 november 2018

8-daagse bedevaart heilig Land
De reis wordt georganiseerd door de VNB-reisorganisatie (www.vnb.nl) onder nummer IS1822. De reisleiders zijn:
Dea Broersen (06-25021417;dea.broersen@gmail.com);
past.Jongerden (06-51265724;ejongerden68@hotmail.com)
Past. van Teijlingen (06-13716464;
pastoor.van.teijlingen@gmail.com).
Er liggen enkele folders en inschrijfformulieren achter in de kerk.

Reis naar Israël

22-27 januari 2019

Wereldjongerendagen in Panama.
Het grootste jongerenevenement ter wereld, met verschillende reismogelijkheden en verkenning van het land naast genoemde activiteiten.
Aanmelden voor 1 okt.  2018.
Meer info: ww.wjd.nl. Er liggen ook folders in de kerk.

 

25-27 januari 2019

WJD@HOME
Beleef de wereldjongerendagen vanaf AMELAND
Voor jongeren van 16 tot 30 jaar.
 info@jongkatholiek.nl

Ameland


 

naar boven

parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand.