Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek

Vieringen

KERKBERICHTEN EN VIERINGEN VAN
VRIJDAG
9 juli - 2 augustus 2024

De vieringen zijn om de 14 dagen en meestal op zondagmorgen om 10.00 uur.
In het weekend dat er geen viering in de Lucaskerk is, bent u welkom op vrijdagavond om 19.00 uur bij de viering in de Bosman.
Of in de weekendviering in Hoogkarspel of een andere regioparochie.

Vrijdag 19 juli
19.00 uur

 

Bosman: Oecumenisch avondgebed
Voorganger: Thea van Beek en Margriet Boon
Kostersgroep: 1
Muzikale begeleiding: Frank Hilberink
WELKOM AAN PAROCHIANEN UIT DE LUCASKERK

Zondag 21 juli
10.00 uur

Lucaskerk: Eucharistieviering m.m.v. Lucaskoor
Voorganger: kapelaan W. Zürlohe
Lector: Margriet Boon
Koster: Paul Bakker
Misdienaars: Emmy en David

Gebedsintenties

Jacob en Clara Langedijk-van Lankveld; Vera Nan; Jo en Meindert Vriend-van Baar; Joop en Tiny Doodeman-Botman; Toon en Corrie Bakker-Vriend;

Vrijdag 26 juli
19.00 uur

Bosman: Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan W. Zürlohe
Lector: José Pennekamp
Kostersgroep: 2
Muzikale begeleiding:  Frank Hilberink
WELKOM AAN PAROCHIANEN UIT DE LUCASKERK

Gebedsintenties

Ter herinnering aan Joop Groot en zijn ouders Groot-Koeman; voor jarige moeder en overleden familie Bot-Deken, Cees en Mariska;

Zondag 28 juli
10.00 uur

Laurentiuskerk HOOGKARSPEL: Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan P. Piets

Vrijdag 2 aug.
19.00 uur

Bosman: Oecumenisch avondgebed
Voorganger: Arja Kraal en Dinie Boonstra
Kostersgroep: 3
Muzikale begeleiding: Adri v/d Marel
WELKOM AAN PAROCHIANEN UIT DE LUCASKERK.


Wij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.
We noemen met name: Cees Bot, Riet Meilink-Sjerps
We bidden om kracht en sterkte voor ieder die hen moeten missen.

In de voorbeden bidden wij voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of zegening hebben ontvangen.
Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen.Cees Bot
Riet Meilink-SjerpsMededelingen: -


Hulp nodig bij het zoeken naar www.kerkdienstgemist.nl  op uw computer, dan kunt u bellen naar de volgende leden van de parochieraad: Pauline Boon 0228-543165, Vedrana Langedijk 0228-543516, Monique Molenaar 0228-543099. Eventueel uw familie of buren of vrienden.


De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie. Uw bijdrage wordt erg op prijs gesteld.

Degenen die met ons mee vieren via Kerkdienstgemist  kunnen zich aansluiten bij deze collecte door een bijdrage in de pastoriebrievenbus of overmaken naar de Lucasparochie.
Lucasparochie NL 80 RABO 0121207250 onder vermelding van collecte. Alvast reuze bedankt.


Welkom in één van de kerken

zie ook onze regiowebsite

VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES EN PKN-KERK

Datum

Tijd

Plaats

Viering

Voorganger

Zon. 21 juli

10.00 uur

Bovenkarspel
Lutjebroek
Venhuizen

Woord en communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Diaken J. Post
Kapelaan P. Piets
Kapelaan W. Zürlohe

Zon. 28  juli

10.00 uur

Enkhuizen
Grootebroek
Hoogkarspel

VOP-viering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Groep Enkhuizen
Kapelaan W. Zúrlohe
Kapelaan P. Piets

 


VIERINGEN IN DE PKN-KERK VENHUIZEN

Zon. 21  juli

10.00 uur

Venhuizen

kerkdienst

Ds. M. Camarasa

Zon. 28 juli

10.00 uur

Venhuizen

Kerkdienst

Pastor T. Heijboer

 


Elke 1e  zondag van de maand in de Nicolaaskerk van Lutjebroek: Aanbidding van het Allerheiligste

Zondag 4 augustus 2024

Eucharistie uitstelling van de
monstrans met het allerheiligste.

Ervaar in de stilte van de kerk de aanwezigheid van onze Heer.
Kerk open van 16:00 uur tot 17:00 uur.

Kom en ga zoals het u zelf past.

naar boven


POOLSE VIERINGEN IN R.K. kerk Westwoud
Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.

R.K. Kerk St Martinus
Dr. Nuijensstraat 80,  1617 KD  WESTWOUD

Pastoor K. Kicka SChr. is de pastoor van de Poolse Parochie.
Kontakt: Polska Parafia Amsterdam

Kontakt:
Polska Parafia Amsterdam
Scarlattilaantje 13, 1431 XV Aalsmeer
telefoon: 0297-331678
email: info@polskaparafiaamsterdam.nl
website: www.polskaparafiaamsterdam.nl

naar boven


parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe een keer permaand.