Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Agenda


Vieringen van vrijdag 24 t/m 30 mei 2019

In de maand MEI  zijn de vieringen op zaterdagavond om 19.00 uur

*behalve donderdag 30 mei: Hemelvaart, 10.00 uur*

Vrijdag 24 mei
19.00 uur

Bosman: Oecumenisch avondgebed
Voorgangers: Arja Kraal en Thea Doodeman  
Kostersgroep: 3 (dames Lakeman, Meissen, van Stralen)

Zaterdag 25 mei
19.00 uur

Lucaskerk:    Woord en communieviering  m.m.v. FYTOMkoor
Voorganger:  Margriet Boon
Koster: Patricia Bakker
Misdienaars: Liesl en Linde
Communie wegbrengen: Mary Obdam

Gebedsintenties

Nic en Bep Hand-Laan; Gerard Langedijk;

Dinsdag 28 mei
19.00 uur

Bosman: Rozenkransgebed in de Bloemenzaal
Door Thea en Wim
Thema: Bidden voor hulpverleners

Donderdag 30 mei
10.00 uur

HEMELVAARTSDAG

Lucaskerk: Woord en communieviering m.m.v. Lucaskoor
Voorganger: Wim Zürlohe
Lectrice: Wilma Dekker
Koster: Coen van der Geest
Misdienaars: Karlijn en Anouk

Gebedsintenties

Annie en Jan Groot - De Wit; Jan Hooijboer;

Vrijdag 30 mei
19.00 uur

Bosman: Woord en communieviering
Voorgangers: 2 parochianen
Kostersgroep:  4 ( dames Dekker, Pennekamp, Bos)

Zondag 2 juni
10.00 uur

Lucaskerk: Woord en Communieviering


In de voorbeden bidden wij voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of zegening hebben ontvangen. Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen. We denken in het bijzonder aan Ben Konijn.

Wij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.

Piet Beemster

We bidden om kracht en sterkte voor ieder die hem moeten missen.


Mededelingen

  • A.s. dinsdag bent u van harte welkom bij het rozenkransgebed om 19.00 uur in de Bosman.

  • Achter in de kerk liggen folders met het programma van de Pinksterpelgrimage in Hoorn.

De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie.


POOLSE VIERINGEN IN DE THERESIAKAPEL.
Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.


VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES EN PKN-KERK

Bovenkarspel

Zon.
Don.30 mei

11.00 uur

Eucharistieviering

Pater P. Peelen

Lutjebroek

Zon.
Don. 30 mei

10.00 uur

Woord en communieviering

W. Evers

Grootebroek

Zon.
Don. 30 mei

9.30 uur

Eucharistieviering

Pater P. Peelen

Enkhuizen

Zat. 25 mei
Don. 30 mei

19.00 uur
10.00 uur

Eucharistieviering
DOP-viering

Pater P. Peelen
Groep Enkhuizen

Hoogkarspel

Zat. 25 mei
Zon. 26 mei
Don. 30 mei

19.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Woord en communieviering
Woord en communieviering
Hemelvaart

Groep Hoogkarspel
Groep Hoogkarspel
Pastor J. Post

PKN Venhuizen

Zon. 26 mei
Don. 30 mei

10.00 uur
9.30 uur

Kerkdienst
Hemelvaart

Ds. L.E. van Loo
Ds. M. Camarasa


BIJZONDERE ACTIVITEITEN IN DE REGIO

Vrijdag 24 mei

Impulsdagen voor vrouwen.
Het thema is ZUSTERSCHAP.
Info: vrouwengeloof@gmail.com

Oudorp, De Terp

Zondag 26 mei
10.00 uur

Oecumenische viering met deelneming van de verschillende kerkgenootschappen uit de gemeente Stedebroec

Martinuscollege in Grootebroek

25-26 mei

Feest ter ere van Onze Lieve Vrouwe ter Nood. Welkom bij verschillende programmaonderdelen. Zie programma
Je kunt ook meedoen aan de nachtpelgrimage naar Heiloo in de nacht van 24/25 mei. O.a. vertrek uit Hoorn. Zie website www.olvternood.nl

Kapellaan 146
Heiloo

Vrij. 31 mei t/m vrij. 7 juni steeds om 19.00 uur

Pinksterpelgrimage in Hoorn
Er ligt een folder achter in de kerk.

Verschillende kerklocaties
in Hoorn

Zondag 23 juni
10.00 uur

Viering volgens de Byzantijnse Liturgie
Voorganger: Pater P. Peelen
Met medewerking van het Byzantijns mannenkoor uit Hoorn

Johannes de Doperkerk in Grootebroek

13-17 juli 2019

Tienerkamp Break Out
12-15 jaar.  €85,-
Info: www.jongekerk.nl
Contact: info@jongbisdomhaarlem.nl

Heiloo

 

Zon. 7 juli
Zon. 28 juli
Zon. 25 augustus

Liturgisch Muziekfestival Heiloo
Open van 11.00 – 20.00 uur
Baltische staten en Rusland (Balsem voor de ziel)
Ierland en IONA (Heimwee naar het groene eiland)
Muziek uit het zuiden (Smeltkroes van culturen)
Kaartjes online via
www.liturgischfestival.nl

Kapellaan 146
Heiloo

19 t/m 24 augustus 2019

Zomerreis maandag 19 augustus t/m zaterdag 24 augustus 2019 naar Beauraing
Opgave tot 15 juli 2019 bij www.platform30plus.nl of pastoor M. Otto,
m.a.j.otto@hetnet.nl of 046-4515595.

Beauraing

14 sept.
11.00 – 16.00 uur

Dagprogramma over Ouder worden in ora et labora perspectief. Met o.a. een lezing door Marinus van den Berg. Info: boeken@abdijkaarsen.nl
De boekwinkel in de abdij van Egmond zijn weer nieuwe interessante boeken te koop.

Abdij in Egmond


naar boven

parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand.