Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Agenda


Vieringen van vrijdag 13 t/m 20 december 2019

In december zijn de vieringen op zondagmorgen om 10.00 uur,
Met Kerst zijn er meerdere vieringen op verschillende tijden.

Vrijdag 13 dec.
19.00 uur

Bosman: oecumenisch avondgebed
Voorgangers: Arja Kraal en Dinie Boonstra
Kostersgroep: 4 (dames Dekker, Beemster en Merle)

Zondag 15 dec.
10.00 uur
3e zondag van de Advent

Lucaskerk:  Eucharistieviering m.m.v. Lucaskoor
Voorganger:  Kapelaan P. Piets
Lectrice: Trudy Sjerps
Koster: Paul Bakker
Misdienaars: Karlijn en Hester
Communie wegbrengen: José Boon

Gebedsintenties

Annie en Wim Appelman-Bot en Wilfried; Jan Hooijboer; George Goorsenberg-Karsten; Yvonne Timmer-Schreppers; Toon Bakker; Cor en Dora Commandeur-Blom;

Vrijdag 20 dec.
19.00 uur

Gebedsintenties

Bosman: Woord en communieviering
Voorgangers: Margriet Boon en Trudy Sjerps
Kostersgroep:  5 ( dames de Boer, Doodeman en Meester)

Zondag 22 dec.
10.00 uur
4e zondag van de Advent

Lucaskerk: Woord en communieviering m.m.v. Lucaskoor
Voorgangers:  Margriet Boon en Trudy Sjerps

In de voorbeden bidden wij voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of zegening hebben ontvangen. Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen.

Wij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.

Ben Laan

We bidden om kracht en sterkte voor ieder die hem moeten missen.


Mededelingen

  • Aandacht voor de komende adventsactie. Deurcollecte na de kerstvieringen.

De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie.


POOLSE VIERINGEN IN DE THERESIAKAPEL.
Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.


VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES EN PKN-KERK

Bovenkarspel

Zon.  15 dec.

10.00 uur

Woord en communieviering

Pastor J.Post

Lutjebroek

Zat.  nov.

19.00 uur

Woord en communieviering

Pastor J.Post

Grootebroek

Zat.  nov.

19.00 uur

Eucharistieviering

Pastor P.Vlaar

Enkhuizen

Zon.  nov.

10.00 uur

Eucharistieviering

Pastor P.Vlaar

Hoogkarspel

Zat.  nov.

19.00 uur

Eucharistieviering

Kapelaan P.Piets

PKN Venhuizen

Zon. 15 dec.

10.00 uur

Kerkdienst

Ds. L.E.van Loo


BIJZONDERE ACTIVITEITEN IN DE REGIO

26 april t/m 2 mei 2020

Jongerenbedevaart naar Rome.
Meer info: www.huisvoordepelgrim.nl
                     www.jongkatholiek.nl

 

Di 24 maart en wo 25 maart 2020

Landelijke conferentie in Oudenbosch.
Thema: De missionaire parochie, als God renoveert.
Info: www.missionaireparochie.nl

 


naar boven

 

parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand.