Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Agenda


Vieringen van vrijdag 18 mei t/m vrijdag 1 juni 2018

Vrijdag 18 mei
19.00 uur

Bosmanstaete: Woord en communieviering m.m.v. Lucaskoor
Voorganger: Pastor J. Post
Lectrice:  Wilma Dekker
Kostersgroep: 7 (dames Boon, van Dulmen, Bot)

Gebedsintenties

Uit dankbaarheid; voor overleden ouders en familie Bot-Besseling;

Zondag 20 mei
10.00 uur
PINKSTEREN

Lucaskerk:  Woord en communieviering  m.m.v. Lucaskoor
Voorganger:  Pastor J.Post
Lectrice: Margriet Boon
Koster: Jos Molenaar
Misdienaars: Liesl en Linde Langedijk

Gebedsintenties

Piet en Guurt van Baar-Schipper en Margriet en zegen over de gezinnen; Vera Dekker-Molenaar; Truus Fit; Jac Groot en Femie Groot-Commandeur en voor hun gezin; Jos Groot; Jan en Annie Groot-de Wit en overleden familie; Jan Hooijboer; Tiny Laan-Visser; overleden familie Nan-Smit; Piet en Corry Wijnker; Jan Wijnker en familie Wijnker-de Boer; Bertus Kok en zegen over zijn gezin; Gerard Langedijk; Truus Boon-Langedijk; Nic Sjerps en zegen over zijn gezin; Klaas beemster en Ab de Jong en zegen over de gezinnen; familie Degeling-Onneweer; familie Sijm-Buis; Piet Sijm; Ans Degeling en overleden familie;

Dinsdag 22 mei
19.00 uur

Bosman, Bloemzaal: ROZENKRANSGEBED
Door Thea en Wim, Met aandacht voor Maria van Maastricht, Sterre der Zee.

Vrijdag 25 mei
19.00 uur

Bosmanstaete: Oecumenisch avondgebed
Voorgangers: Arja Kraal en Maddy Bos
Kostersgroep:  1 (dames Grent, Laan en Degeling)

Zondag 27 mei
10.00 uur

Lucaskerk: Eucharistieviering  m.m.v. Fytomkoor
Voorganger: Pastor G.Weel
Koster: Coen van der Geest
Misdienaars: Noa Dekker en Floor de Wit
Communie wegbrengen: Piet Boots

Gebedsintenties

Jan Hooijboer; voor Piet, Ans, Theo en Coby; Corrie Schilder-Groot en overleden familie Groot; Bep en Nic hand-Laan;

Dinsdag 29 mei
19.00 uur

Bosman, Bloemzaal: ROZENKRANSGEBED
Door Thea en Wim, met aandacht voor Onze Lieve Vrouw van de Carmel van Haarlem.

Vrijdag 1 juni
19.00 uur

Bosmanstaete: Woord en communieviering
Voorgangers: Margriet Boon en Thea Doodeman
Kostersgroep: 2 (dames Kuip, Ruijter, Meilink en Boon-Oud)


In de voorbeden bidden wij voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of -zegening hebben ontvangen. Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen.
Wij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.

Met name

Lies Koster-Hofland
Siem van Diepen
Gré Hoogland-Boos

We bidden om kracht en sterkte voor ieder die hen moeten missen.


De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie.

Deurcollecte met Pinksteren voor de Nederlandse MissionarisPOOLSE VIERINGEN IN DE THERESIAKAPEL.

Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.


VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES EN PKN-KERK

Bovenkarspel

Zon. 20 mei

10.00 uur

Pinksterviering

Groep Bovenkarspel

Lutjebroek

Zat. 19 mei

19.00 uur

Woord en communieviering

Pastor J. Post

Grootebroek

Zon. 20 mei

19.00 uur

Eucharistieviering

Pater P. Peelen

Zondag 27 mei om 10.00 uur in Martinuscollege Grootebroek: Oecumenische viering voor alle  kerkgenootschappen van de gemeente Stedebroec.

Enkhuizen

Zat. 19 mei
Zat. 26 mei

19.00 uur
19.00 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering

Pater P. Peelen
Pater P. Peelen

Hoogkarspel

Zat. 19 mei
Zon. 20 mei
Zat. 26 mei

19.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

Woord en communieviering
Woord en communieviering
Eucharistieviering

Pastor M. Vet
Pastor M. Vet
Pastor G. Weel

PKN Venhuizen

Zon. 20 mei
Zon. 27 mei

10.00 uur
10.00 uur

Kerkdienst
kerkdienst

Ds. M. Camarasa
Ds. H.A. van Olst


BIJZONDERE ACTIVITEITEN IN DE REGIO

2 t/m 4 juli 2018

Bedevaart naar Kevelaer.
kevelaerbedevaart@outlook.com

Kevelaer.

27 mei 2018
10.00 uur

Oecumenische viering gemeente Stedebroec met als thema: “Vreugde verbindt”

Martinuscollege Grootebroek

27 mei 2018
19.30 uur

Taizé-viering in de Koepelkerk van Hoorn

Grote Noord 15 Hoorn

21 t/m 25 juli 2018

TIENERKAMP Breakout-extraordinary
Voor jongeren van 12t/m 15 jaar.
Info: www.jongekerk.nl
Aanmelden zusters@olvternood.nl of 072-7370085

Gastenhuis van Julianaklooster, Hoogeweg 65 Heiloo.

24 t/m 28 augustus 2018

Bedevaart naar Banneux.
Info:  banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
Bellen kan met Eva Onderwater 0297-222208 of Ellen laan 06-30918592

Banneux

13 t/m 20 november 2018

De reis wordt georganiseerd door de VNB-reisorganisatie (www.vnb.nl) onder nummer IS1822. De reisleiders zijn:
Dea Broersen (06-25021417;dea.broersen@gmail.com);
past.Jongerden (06-51265724;ejongerden68@hotmail.com)
Past. van Teijlingen (06-13716464;
pastoor.van.teijlingen@gmail.com).

Meer info

Reis naar Israël


 

naar boven

parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand.