Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Agenda


KERKBERICHTEN EN VIERINGEN VAN VRIJDAG 2 T/M 9 oktober 2020

In oktober zijn de vieringen op zaterdagavond 19.00 uur


Ieder is weer welkom in de wekelijkse vieringen in de Lucaskerk.

In verband met corona-maatregelen dient u gebruik te maken van de rechtse ingangsdeur. Daar hangt een apparaat om de handen te ontsmetten. Daarna naar een plek gaan, waar een sticker op de bank zit: hier zitplaats. Op die manier kan ieder zich houden aan de 1,5 meter afstand. Parochianen van een zelfde gezin(adres) kunnen natuurlijk bij elkaar zitten. Het is even wennen, maar we kunnen weer vieren en elkaar ontmoeten.

Zaterdag 3 okt.
19.00 uur

Lucaskerk:  Woord en communieviering
Voorgangers: Trudy Sjerps en Margriet Boon
Koster: Coen van der Geest
Misdienaars: Eva en Benthe

Gebedsintenties

Jan Hooijboer; Ben Konijn en levende en overleden familie Konijn-Bruin; Annie Schoof en haar ouders; Truus Boon-Langedijk;

Zaterdag 10 okt.
19.00 uur

Lucaskerk: Woord en communiviering
Voorganger: pastor J.Post
Lector: Jaap Boon
Koster: Siem Boon
Misdienaars: Lieve en Shania

Gebedsintenties

Ria Laan-Zwetsloot;

VIERINGEN IN DE BOSMAN ZIJN NOG NIET MOGELIJK.

De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie.
Er wordt niet gecollecteerd tijdens de viering. Uw bijdrage, die erg op prijs wordt gesteld, kunt u achter in de kerk in een mandje doen.


We bidden voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of zegening hebben ontvangen.

Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen.

Wij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.

Wim Bleeker
Bets van Ophem-Kuip
Thea Beemster-Ettema

We bidden om kracht en sterkte voor ieder die hen moeten missen.


MEDEDELING

  • Volgende week van harte welkom bij de eerste Eucharistieviering van de pas gewijde priester Javier Acuña in onze Lucaskerk.

Welkom in één van de kerken

VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES  EN  PKN-KERK

Bovenkarspel

Zat. 3 okt.

19.00 uur

Eucharistieviering

Kapelaan Acuña en pastor Post

Lutjebroek

Zon. 4 okt.

10.00 uur

Eucharistieviering

Kapelaan Acuña

Grootebroek

Zon. 4 okt.

10.00 uur

VOP-viering

Groep Grootebroek

Enkhuizen

Zat. 3 okt.

19.00 uur

VOP-viering

Groep Grootebroek

Hoogkarspel

Zon. 4 okt.

10.00 uur

VOP-viering

Groep Venhuizen

PKN Venhuizen

Zon. 4 okt.

10.00 uur

Kerkdienst

Ds. M. Camarasa

Kijk eventueel op de website van de parochie die u wilt bezoeken. Dit in verband met protocollen die er zijn in de parochies.


POOLSE VIERINGEN IN R.K. kerk Oosterblokker
Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.

RK.Kerk, O.L.Vrouwe Visitatie, Oosterblokker,
Oosterblokker 68, 1696 BJ  OOSTERBLOKKER

Pastoor Andrej Szczepaniak is de pastoor van de Poolse Parochie.

Kontakt:
Polska Parafia Amsterdam
Scarlattilaantje 13, 1431 XV Aalsmeer
telefoon: 0297-331678
email: info@polskaparafiaamsterdam.nl
website: www.polskaparafiaamsterdam.nl


Weekendvieringen vanaf 1 september 2020


Per 1 september 2020 gaat het zaterdag-zondagschema van de weekendvieringen veranderen!

Dit betekent voor het eerstvolgende halfjaarrooster het volgende:

  • In de maanden september, november en januari 2021 is er een viering op zondagochtend in de parochies: Bovenkarspel, Enkhuizen en Venhuizen

  • In de maanden oktober, december en februari 2021 is er een viering op de zaterdagavond in de parochies: Bovenkarspel, Enkhuizen en Venhuizen

  • In de maanden oktober, december en februari 2021 is er een viering op de zondagochtend in de parochies: Grootebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel

  • In de maanden september, november en januari 2021 is er een viering op de zaterdagavond in de parochies: Grootebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel

naar boven

 

parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand.