Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Agenda


KERKBERICHTEN EN VIERINGEN VAN VRIJDAG 27 november t/m 4 december 2020

In november zijn de vieringen steeds op zondagmorgen 10.00 uur; in december zijn deze op zaterdagavond.


Vanaf heden is het niet meer nodig om telefonisch aan te melden voor de vieringen.
De gastvrouw heeft een lijst met namen van de mensen die regelmatig de vieringen bezoeken. Uw naam zal dan bij binnenkomst worden aangevinkt.

Mensen die niet op de lijst staan zijn natuurlijk ook van harte welkom en zullen bij binnenkomst worden genoteerd.

In verband met corona-maatregelen dient u gebruik te maken van de rechtse ingangsdeur. Daar hangt een apparaat om de handen te ontsmetten. Daarna naar een plek gaan, waar een sticker op de bank zit: hier zitplaats. Op die manier kan ieder zich houden aan de 1,5 meter afstand. Parochianen van een zelfde gezin(adres) kunnen natuurlijk bij elkaar zitten. Het is even wennen, maar we kunnen weer vieren en elkaar ontmoeten.


Zondag 29 nov
10.00 uur

1e zondag van de Advent

Lucaskerk:  Woord en communieviering
Voorgangers: groep Hoogkarspel
Koster: Siem Boon
Misdienaars: Sterre en Hester

Gebedsintenties

Gerard, Annet en Joost Langedijk; Tiny Laan-Visser; Gré Wijnker-Jonk en overleden familie; Cas en Truus Hansen-Doodeman;Tiny Bregman-Bakker en Gerardus Bregman; Jac Groot en Femie Groot-Commandeur en voor hun gezin; Ben Konijn en levende en overleden familie Konijn-Bruin; Annie Schoof en haar ouders; Em en Arie Wagemaker-van Baar;

Zaterdag 5 dec.
10.00 uur

Lucaskerk: GEEN VIERING

VIERINGEN IN DE BOSMAN ZIJN NOG NIET MOGELIJK.

De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie.
Er wordt niet gecollecteerd tijdens de viering. Uw bijdrage, die erg op prijs wordt gesteld, kunt u achter in de kerk in een mandje doen.


We bidden voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of zegening hebben ontvangen.

Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen.

Wij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.

Riek Groot-ten Den
Gerard de Lange
Jan Laan
Wim Bleeker

We bidden om kracht en sterkte voor ieder die hen moeten missen.


MEDEDELING

  • Zaterdag 5 december vervalt de viering in deze kerk. U kunt eventueel op zondag de woord- en communieviering in Hoogkarspel met Pastor Post als voorganger beluisteren via de kerkradio.

Welkom in één van de kerken

VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES  EN  PKN-KERK

Kijk op de website van de verschillende parochies hoe de aanmelding voor een viering moet gebeuren i.v.m. de grens van 30 kerkgangers voor een viering.

Bovenkarspel

Zon. 29 nov.

10.00 uur

Eucharistieviering

Kapelaan P.Piets

Lutjebroek

Zat. 28  nov.

19.00 uur

Eucharistieviering

Kapelaan P.Piets

Grootebroek

Zat. 28 nov.

19.00 uur

VOP-viering

Groep Grootebroek

Enkhuizen

Zon. 29 nov.

10.00 uur

VOP-viering

Groep Grootebroek

Hoogkarspel

Zat. 28 nov.

19.00 uur

VOP-viering

Groep Hoogkarspel

PKN Venhuizen

Zon. 29 nov.

10.00 uur

Kerkdienst

Ds. M.Camarasa

Kijk eventueel op de website van de parochie die u wilt bezoeken. Dit in verband met protocollen die er zijn in de parochies.


POOLSE VIERINGEN IN R.K. kerk Oosterblokker
Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.

RK.Kerk, O.L.Vrouwe Visitatie, Oosterblokker,
Oosterblokker 68, 1696 BJ  OOSTERBLOKKER

Pastoor Andrej Szczepaniak is de pastoor van de Poolse Parochie.

Kontakt:
Polska Parafia Amsterdam
Scarlattilaantje 13, 1431 XV Aalsmeer
telefoon: 0297-331678
email: info@polskaparafiaamsterdam.nl
website: www.polskaparafiaamsterdam.nl


Weekendvieringen vanaf 1 september 2020


Per 1 september 2020 gaat het zaterdag-zondagschema van de weekendvieringen veranderen!

Dit betekent voor het eerstvolgende halfjaarrooster het volgende:

  • In de maanden september, november en januari 2021 is er een viering op zondagochtend in de parochies: Bovenkarspel, Enkhuizen en Venhuizen

  • In de maanden oktober, december en februari 2021 is er een viering op de zaterdagavond in de parochies: Bovenkarspel, Enkhuizen en Venhuizen

  • In de maanden oktober, december en februari 2021 is er een viering op de zondagochtend in de parochies: Grootebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel

  • In de maanden september, november en januari 2021 is er een viering op de zaterdagavond in de parochies: Grootebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel

naar boven

 

parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand.