Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek

Agenda

KERKBERICHTEN EN VIERINGEN VAN VRIJDAG 17 SEPT.  T/M VRIJDAG  1 OKT. 2021

In augustus zijn de vieringen op zaterdagavond om 19.00 uur.


In onze Lucaskerk zijn 125 personen welkom.
Deze verruiming is ons gemeld vanuit het Bisdom en heeft te maken met de grootte van onze kerk.De kerkdiensten vanuit de Lucasparochie kunt u ook volgen via Kerkdienstgemist.nl.


WELKOM in de wekelijkse vieringen in de Lucaskerk. Aanmelden hoeft niet meer!

In verband met corona-maatregelen nog wel gebruik maken van de rechtse ingangsdeur. Daar hangt een apparaat om de handen te ontsmetten. Daarna naar een plek gaan, waar een sticker op de bank zit: hier zitplaats. Op die manier kan ieder zich houden aan de 1,5 meter afstand. Parochianen van een zelfde gezin(adres) kunnen natuurlijk bij elkaar zitten.
Mondkapje hoeft niet meer. Afstand houden nog steeds belangrijk.

Het koor mag uitbreiden naar 12 personen met de nodige regels. De kerkgangers mogen nog niet meezingen.

Zondag  19 sept.
10.00 uur
PKN-kerk

PKN-kerk of Emerentianakerk aan de Kerkweg:  
OECUMENISCHE VIERING
Voorgangers: Ds. M. Camarasa en pastor J. Post met medewerking van de werkgroep oecumene en het Lucaskoor o.l.v. Mirjam Guichelaar.

Gebedsintenties

Kees Besseling; Cor en Jo Laan-Wijnker; Gerard Langedijk;

Zondag  26 sept.
10.00 uur

Lucaskerk: Eucharistieviering m.m.v. Fytomkoor
Voorganger: Kapelaan J.Acuña
Lector: Vera Boon
Koster: Paul Bakker
Misdienaars: Thomas en Siemen

Gebedsintenties

Piet en Guurt van Baar-Schipper en Margriet en zegen over de gezinnen; Wim Bleeker; Ria Laan-Zwetsloot; Riet Wijnker-Botman; Tiny Laan-Visser; Cor en Jo Laan-Wijnker;

 

In het eerste weekend van oktober is de weekendviering toch op zondagmorgen  3 oktober.

De volgende vieringen zijn op zaterdagavond  9 oktober, 16 oktober en 23 oktober


De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie. Er wordt niet gecollecteerd tijdens de viering. Uw bijdrage, die erg op prijs wordt gesteld, kunt u achter in de kerk in een mandje doen.
Degenen die met ons mee vieren via Kerkdienstgemist  kunnen zich aansluiten bij deze collecte door een bijdrage in de pastoriebrievenbus of overmaken naar de Lucasparochie.
Lucasparochie NL 80 RABO 0121207250 onder vermelding van collecte. Alvast reuze bedankt.


In de voorbeden bidden wij voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of zegening hebben ontvangen. Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen. We bidden om een voorspoedig herstel van zieke parochianen met corona.

Wij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.We noemen met name:

Henny Bleeker-Twisk
Wil Kampstra-Entius

We bidden om kracht en sterkte voor ieder die hen moeten missen.


Mededelingen:

  • Achter in de kerk ligt het nieuwe Bisdomblad SamenKerk van september met veel aandacht voor GELOOF IN GELUK.

    Neem een exemplaar mee, eventueel ook voor iemand die niet in de kerk kan komen

Welkom in één van de kerken

VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES EN PKN-KERK

Bovenkarspel

Zon. 19 sept.
Zon. 26 sept.

10.00 uur
10.00 uur

Eerste Communieviering
Woord en communieviering

Kapelaan P. Piets
Diaken W. Zürlohe

Lutjebroek

Zat. 18 sept.
Zat.  25 sept.

19.00 uur
19.00 uur

Eucharistieviering
Woord en communieviering

Kapelaan P. Piets
Diaken W. Zürlohe

Grootebroek

Zat.  18 sept.
Zat.  25 sept.

19.00 uur
19.00 uur

Woord en communieviering
VOP-viering

Diaken W. Zürlohe
Groep Grootebroek

Enkhuizen

Zon. 19 sept.
Zon. 26 sept.

10.00 uur
10.00 uur

Woord en communieviering
VOP-viering

Diaken W. Zürlohe
Groep Grootebroek

Hoogkarspel

Zat. 18 sept.
Zat. 25 sept.

19.00 uur
19.00 uur

Vredesviering
Eucharistieviering

Oec.werkgroep
Kapelaan J. Acuña

PKN Venhuizen

Zon. 19 sept.
Zon. 26 sept.

10.00 uur
10.00 uur

Oecumenische Vredesviering
Kerkdienst

Pastor en dominee
Ds. B. Helmers

naar boven


POOLSE VIERINGEN IN R.K. kerk Westwoud
Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.

RK.Kerk, St Martinus , Westwoud,
Doctor Nuijenstraat 80,  1617KD  WESTWOUD

Pastoor Andrej Szczepaniak is de pastoor van de Poolse Parochie.

Kontakt:
Polska Parafia Amsterdam
Scarlattilaantje 13, 1431 XV Aalsmeer
telefoon: 0297-331678
email: info@polskaparafiaamsterdam.nl
website: www.polskaparafiaamsterdam.nl

naar boven


 

parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand.