Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

AgendaIn de maand december zijn de vieringen op zondagmorgen om 10.00 uur.
Voor de Kerst zijn er verschillende tijden.


Vieringen van vrijdag 14 t/m 21 december 2018

Vrijdag 14 dec.
19.00 uur

Bosmanstaete: Oecumenisch avondgebed
Voorgangers: Ds. M. Camarasa en Dinie Boonstra
Kostersgroep: 1 (dames Grent, Kok-Laan en Degeling  )

Zondag 16 dec.
10.00 uur

Lucaskerk:  Eucharistieviering  m.m.v. Lucaskoor
Voorganger:  pater P. Peelen
Lectrice: Margriet Boon
Koster: Siem Boon
Misdienaars: Floor en Nora
Communie wegbrengen: Riet Wijnker

Gebedsintenties

Annie en Wim Appelman-Bot en Wilfried; Jos Groot; ter herinnering aan overleden ouders Klaas Tol en Vera To-Beemster en om zegen over hun kindergezinnen; Cor en Dora Commandeur-Blom;

Vrijdag 21 dec
19.00 uur

Bosmanstaete: Oecumenische kerstviering m.m.v. Young Stars
Voorgangers: Pastor J. Post en Ds. M. Camarasa
Kostersgroep:  2 (dames Kuip, Ruijter, Meilink en Boon-Oud)

Gebedsintenties

Jo Laan-Wijnker; Cas Hansen en zegen over zijn gezin; Joop Hofland en zegen over zijn kinderen; Jaap Besseling;

Zondag 23 dec.
10.00 uur

Lucaskerk: Woord en communieviering
Voorganger: Wim Zürlohe
Lectrice: Dinie Boonstra
Koster: Monique Molenaar
Misdienaars: Benthe en Anouk
Communie wegbrengen: Ria de Wit

Kerstavond 17.30 uur
20.00 uur

Kerstgezinsviering
Kerstnachtviering met m.m.v. Fytomkoor


In de voorbeden bidden wij voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of -zegening hebben ontvangen. Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen.
Wij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.

Wij noemen

Vera Tol-Beemster

Pater Siardus Piet Timmer

We bidden om kracht en sterkte voor ieder die hen moeten missen.

MEDEDELINGEN

  • Op zondag 16 dec. kunt u deelnemen aan de kerstactiviteit vanuit de PKN-kerk.
    Vertrek om 17.00 uur.
  • De Jozefschool start hun kerstviering in deze kerk op donderdag 20 december om 17.00 uur.
  • Het Driebankoor verzorgt een prachtig kerstconcert in de Lucaskerk op zondag 23 december om 15.00 uur.
  • Kinderen die mee willen doen bij het kerstspel bij de gezinsviering op kerstavond kunnen zich aanmelden bij Martine Groot of een email naar het  parochiesecretariaat.
  • De nachtmis m.m.v. Fytomkoor op kerstavond is om 20.00 uur.
  • De viering op vrijdag 4 januari in de Bosman komt te vervallen i.v.m. nieuwjaarsavond voor het personeel.

De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie.


POOLSE VIERINGEN IN DE THERESIAKAPEL.

Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.


VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES EN PKN-KERK

Bovenkarspel

Zon. 16 dec

10.00 uur

VOP

Groep Lutjebroek

Lutjebroek

Zat. 15 dec.

19.00 uur

VOP

Groep Lutjebroek

Grootebroek

Zat.15 dec.

19.00 uur

Woord en communieviering

Pastor J.Post

Enkhuizen

Zon. 16 dec.

10.00 uur

Woord en communieviering

Pastor J.Post

Hoogkarspel

Zat. 15 dec.

19.00 uur

Eucharistieviering

Pater P.Peelen

PKN Venhuizen

Zon. 16 dec.

10.00 uur

kerkdienst

Pastor T.Heijboer


BIJZONDERE ACTIVITEITEN IN DE REGIO

Zon. 16 dec.
17.00 uur

Wandel mee naar Kerst…….
Zie info

PKN-kerk
Kerkweg 113 Venhuizen

Zat. 15 dec.
12.00 – 15.00 uur

Boekenmarkt in de boekenhal

Abdij van Egmond

Zat. 15 dec.
14.00 uur

Lezing van Jean Jacques Suurmond: “Onderweg naar kerst..

Abdij van Egmond

Zon. 23 dec.
15.00 uur

Kerstconcert Driebankoor

Lucaskerk
Venhuizen

25-27 januari 2019

WJD@HOME
Beleef de wereldjongerendagen vanaf AMELAND
Voor jongeren van 16 tot 30 jaar.
 info@jongkatholiek.nl

Ameland

23 jan, 6,13,20 en 27 febr. 2019

Bijbelcursus in Enkhuizen.
Meer info in deze Uitkijk.
Opgave: fxaverius@hetnet.nl of telefoontje naar Dinie Boonstra 0228542343

Parochiecentrum Kwakerspad 3 Enkhuizen.

Wo. 30 januari

Kerk in Nood verzorgt een lezing over ontwikkelingen en persoonlijke verhalen van Christenen in het Midden-Oosten. De moeite waard.
Gratis toegang. Meer info in deze Uitkijk.

Parochiecentrum
Kwakerspad 3
Enkhuizen


naar boven

parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand.