Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Agenda


KERKBERICHTEN EN VIERINGEN VAN VRIJDAG 30 april t/m 14 mei 2021


Beste parochianen,

Goed nieuws!  Het aantal kerkgangers mag worden verruimd tot 10% van het aantal zitplaatsen.
Voor onze Lucaskerk betekent dit dat er 65 kerkgangers mogen komen i.p.v. 30.
(meer info op de website van het Bisdom)
In overleg met onze administrator pastoor Samuel hebben we besloten om dit al dit weekend in te laten gaan.
Er is -om met minister de Jong te spreken- licht aan het einde van de tunnel!

Hartelijke groet, 
Pastor J. Post
 Binnenkomen met een mondkapje. Als u eenmaal zit mag het mondkapje af.

De kerkdiensten vanuit de Lucasparochie kunt u ook volgen via Kerkdienstgemist.nl.


In verband met corona-maatregelen dient u gebruik te maken van de rechtse ingangsdeur. Daar hangt een apparaat om de handen te ontsmetten. Daarna naar een plek gaan, waar een sticker op de bank zit: hier zitplaats. Op die manier kan ieder zich houden aan de 1,5 meter afstand. Parochianen van een zelfde gezin(adres) kunnen natuurlijk bij elkaar zitten. Het is even wennen, maar we kunnen weer vieren en elkaar ontmoeten.


Zondag 2 mei
10.00 uur

Lucaskerk:  Woord en communieviering  m.m.v. Lucaskoor
Voorganger: Pastor J. Post
Lector:  Vera Boon
Koster: Coen van der Geest
Misdienaars: Lieve en Eva

Gebedsintenties

Jan Hooijboer; Ben Konijn en levende en overleden familie Konijn-Bruin; Annie Schoof en haar ouders; Jan en Lia meester-Wagenaar;
Gré Wijnker-Jonk en overleden familie; we gedenken vandaag de sterf- en geboortedag van onze broer Piet en onze overleden familie Groot-Appelman zijn voor altijd in onze harten;

Dinsdag 4 mei
19.00 uur
Dodenherdenking

Deze viering wordt verzorgd door de oecumenische werkgroep met Past. Post en Ds. Camarasa als voorgangers, ZONDER KERKGANGERS. Deze viering is te volgen bij: www.kerkdienstgemist.nl   

Zondag 9 mei
10.00 uur

MOEDERDAGVIERING

Lucaskerk: Eucharistieviering  m.m.v. Lucaskoor
Voorgangers: Pastoor S. Marcantognini en pastor J. Post
Lector: Margriet Boon
Koster: Jan Vriend
Misdienaars: Benthe en Shania

Gebedsintenties

Tiny Deken-Buur; Anton en Alie Groot-Beerepoot; Cor en Jo Laan-Wijnker; Truus Bleeker; Tiny Ursem-Laan; Gré Wijnker-Jonk en overleden familie;

Donderdag 13 mei
11.00 uur
Hemelvaart

Lucaskerk: Eucharistieviering  m.m.v. Lucaskoor
Voorganger: Kapelaan J. Acuña
Lector: Wilma Dekker
Koster: Paul Bakker
Misdienaars: Hester en Sterre

Gebedsintenties

Jan Hooijboer;

 

VIERINGEN IN DE BOSMAN ZIJN NOG NIET MOGELIJK.


De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie. Er wordt niet gecollecteerd tijdens de viering. Uw bijdrage, die erg op prijs wordt gesteld, kunt u achter in de kerk in een mandje doen.
Degenen die met ons mee vieren via Kerkdienstgemist  kunnen zich aansluiten bij deze collecte door een bijdrage in de pastoriebrievenbus of overmaken naar de Lucasparochie.
Lucasparochie NL 80 RABO 0121207250 onder vermelding van collecte. Alvast reuze bedankt.


In de voorbeden bidden wij voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of zegening hebben ontvangen. Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen. We bidden om een voorspoedig herstel van zieke parochianen met corona.

Wij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.

Bets van den Brandt

We bidden om kracht en sterkte voor ieder die haar moeten missen.


MEDEDELING


Welkom in één van de kerken

VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES EN PKN-KERK

Kijk op de website van de verschillende parochies hoe de aanmelding voor een viering moet gebeuren i.v.m. de grens van 30 kerkgangers voor een viering.

Bovenkarspel

Zon.  2 mei
Zon.  9 mei
Don. 13 mei

10.00 uur
10.00 uur
9.30 uur

Woord en communieviering
Eucharistieviering
eucharistieviering

Diaken W. Zürlohe
Kapelaan P. Piets
Kapelaan J. Acuña

Lutjebroek

Zat.  1 mei
Zat.  8 mei
Don. 13 mei

19.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

Woord en communieviering
Eucharistieviering
Woord en communieviering

Diaken W. Zürlohe
Kapelaan P. Piets
Diaken W. Zürlohe

Grootebroek

Zat.  1 mei
Zat. 8  mei
Don. 13 mei

19.00 uur
19.00 uur
9.30 uur

Eucharistieviering
VOP-viering
Eucharistieviering

Kapelaan J. Acuña
Groep Enkhuizen
Kapelaan P. Piets

Enkhuizen

Zon.  2 mei
Zon. 9 mei
Don. 13 mei

10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur

Eucharistieviering
VOP-viering
Eucharistieviering

Kapelaan J. Acuña
Groep Enkhuizen
Kapelaan P. Piets

Hoogkarspel

Zat.  1 mei
Zat. 8  mei
Don. 13 mei

19.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

Woord en communieviering
Eucharistieviering
Woord en communieviering

Pastor J. Post
Past. Samuel/Post
Pastor J. Post

PKN Venhuizen

Zon. 2 mei
Zon. 9 mei
Don. 13 mei

10.00 uur
10.00 uur
9.30 uur

Kerkdienst
Kerkdienst
Kerkdienst

Ds. M. Camarsa
Ds. M. Erkelens
Ds. M. Camarasa

naar boven


POOLSE VIERINGEN IN R.K. kerk Westwoud
Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.

RK.Kerk, St Martinus , Westwoud,
Doctor Nuijenstraat 80,  1617KD  WESTWOUD

Pastoor Andrej Szczepaniak is de pastoor van de Poolse Parochie.

Kontakt:
Polska Parafia Amsterdam
Scarlattilaantje 13, 1431 XV Aalsmeer
telefoon: 0297-331678
email: info@polskaparafiaamsterdam.nl
website: www.polskaparafiaamsterdam.nl

naar boven


 

parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand.