Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Agenda


KERKBERICHTEN EN VIERINGEN VAN VRIJDAG 19 maart t/m 2 april 2021


U hoeft zich niet aan te melden voor de gewone weekendviering.
Wel aanmelden
voor  de vieringen op Palmzondag, Goede Vrijdag(middag), Paaszaterdag en eerste Paasdag, via 0228-542728


Binnenkomen met een mondkapje. Als u eenmaal zit mag het mondkapje af.

De kerkdiensten vanuit de Lucasparochie kunt u ook volgen via Kerkdienstgemist.nl.


In verband met corona-maatregelen dient u gebruik te maken van de rechtse ingangsdeur. Daar hangt een apparaat om de handen te ontsmetten. Daarna naar een plek gaan, waar een sticker op de bank zit: hier zitplaats. Op die manier kan ieder zich houden aan de 1,5 meter afstand. Parochianen van een zelfde gezin(adres) kunnen natuurlijk bij elkaar zitten. Het is even wennen, maar we kunnen weer vieren en elkaar ontmoeten.


Donderdag 1 apr.
19.00 uur
LIVESTREAM

LUTJEBROEK: Witte Donderdagviering
Voorganger: pastor J. Post
LIVESTREAM :  https://youtu.be/yXZOk3IFk3Y

Vrijdag 2 april
14.30 UUR
Kerkdienstgemist.nl

Lucaskerk: KRUISWEGVIERING
Voorganger: Pastor J. Post en Trudy Sjerps
Koster: Coen van der Geest

Vrijdag 2 april
19.00 uur
LIVESTREAM

HOOGKARSPEL: Goede Vrijdagviering
Voorganger: Pastor J. Post
LIVESTREAM:  https://youtu.be/gT2tspRBwAk

Zaterdag 3 april

Kliederkerk

Vrijdagavond 2 april is het de bedoeling om de film ‘Leeuw van Juda’ te laten zien op de Facebookpagina van de Kliederkerk Venhuizen. …In deze hartverwarmende kinderfilm wordt het paasverhaal op een verrassende manier verteld..  leuk voor de hele familie! 

Hou facebook in de gaten voor de extra informatie!

Zaterdag 3 april
19.00 uur
Kerkdienstgemist.nl

Lucaskerk:  PAASWAKE  m.m.v. Lucaskoor             
Voorganger: Pastor J. Post
Lector:  Wilma Dekker
Koster: Paul Bakker
Misdienaars: Thomas en Siemen

Gebedsintenties

Corrie Schilder-Groot; Truus Sijm en overleden familie; overleden ouders Koopman-van Kampen; Jan Hooijboer; Ben Konijn en levenden en overleden familie Konijn-Bruin; Cor en Jo Laan-Wijnker; Kees Langedijk: Piet en Guurt van Baar-Schipper en margriet en zegen over de gezinnen; Gerard Langedijk; Riet Scholten-Meissen; ouders Dirk en Cili Groot-Appelman en broer Piet Groot en overleden familie Groot-Appeleman,  ouders Jo en Piet Tijsen, dat zij allen rusten in vrede; Cor Mol en Henriëtte de Koning-Mol; Simon Doodeman en zegen over de familie; familie Koopman-van Diepen en zegen over hun gezin;

Zondag 4 april
10.00 uur
Kerkdienstgemist.nl

Lucaskerk: PAASVIERING m.m.v. Fytomkoor         
Voorganger: W. Zürlohe
Lector: Dinie Boonstra
Koster: Siem Boon
Misdienaars: Benthe en Lieve

Gebedsintenties

Overleden ouders Koopman-van Kampen; Jan Hooijboer; Ben Konijn en levende en overleden familie Konijn-Bruin; Annie Schoof en haar ouders; Jan en Lia Meester-Wagenaar; Piet Beemster; Jac en Femie Groot-Commandeur en familie; Nico en Gré Hoogland-Boos; Gerard Langedijk; Cor en Jo Laan-Wijnker; Piet en Corrie Wijnker; Ria Laan-Zwetsloot; Gré Wijnker-Jonk en overleden familie; Jan en Sjaan Hofland-Pennekamp en Johan; overleden familie Sijm-Buis; overleden familie Boon-Duyn; Riet Wijnker-Botman; Simon Doodeman en zegen over de familie;

Maandag 5 april
10.30 uur

BOVENKARSPEL: Viering met diakenwijding van Wim Zürlohe
Voorgangers: Bisschop Hendriks en anderen
LIVESTREAM: www.sint.martinuskerk.nl    (Kerkdienstgemist.nl)

Zaterdag 10 april
10.00 uur
Kerkdienstgemist.nl

Lucaskerk: Woord en communieviering m.m.v. Lucaskoor
Voorganger: groep Hoogkarspel
Koster: Jan Vriend
Misdienaars: Eva en Sterre

Gebedsintenties

Jan Hooijboer; Ben Konijn en levende en overleden familie Konijn-Bruin; Ria Laan-Zwetsloot;

Alle andere vieringen in de andere regioparochies vindt u verderop in de Uitkijk.

VIERINGEN IN DE BOSMAN ZIJN NOG NIET MOGELIJK.


De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie. Er wordt niet gecollecteerd tijdens de viering. Uw bijdrage, die erg op prijs wordt gesteld, kunt u achter in de kerk in een mandje doen.
Degenen die met ons mee vieren via Kerkdienstgemist  kunnen zich aansluiten bij deze collecte door een bijdrage in de pastoriebrievenbus of overmaken naar de Lucasparochie.
Lucasparochie NL 80 RABO 0121207250 onder vermelding van collecte. Alvast reuze bedankt.


In de voorbeden bidden wij voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of zegening hebben ontvangen. Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen. We bidden om een voorspoedig herstel van zieke parochianen met corona.

Wij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.

Bets van den Brandt
Truus Bleeker-Reus
Jo Meester-Hauwert

We bidden om kracht en sterkte voor ieder die hen moeten missen.


MEDEDELING

  • Er is een nieuw vieringenrooster beschikbaar.

  • Gewijde palmtakken.

    Achter in de kerk staat de mand met de palmtakken die in de viering van Palmzondag zijn gewijd. U kunt altijd een takje meenemen als u de kerk bezoekt bij een viering.
    Het kan zijn dat u (of iemand anders voor u) niet de mogelijkheid heeft om een palmtakje te halen. Dan mag u mij bellen en zorg ik er voor dat er één in een envelop bij u in de brievenbus wordt gedaan.

    Sint-Agneskerk Amsterdam: Inleveren oude palmtakjesGroet Dinie Boonstra (0228-542343)

 

 


Welkom in één van de kerken

VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES EN PKN-KERK

Kijk op de website van de verschillende parochies hoe de aanmelding voor een viering moet gebeuren i.v.m. de grens van 30 kerkgangers voor een viering.

Bovenkarspel

Zat. 10 apr.

19.00 uur

Woord en communieviering

Pastor J.Post

Lutjebroek

Zon.  11 apr.

10.00 uur

Woord en communieviering

Pastor J.Post

Grootebroek

Zon.  11 apr.

10.00 uur

Eucharistieviering

Kapelaan J.Acuña

Enkhuizen

Zat.  10 apr.

19.00 uur

Eucharistieviering

Kapelaan J.Acuña

Hoogkarspel

Zon.  11 apr.

10.00 uur

VOP-viering

Groep Hoogkarspel

PKN Venhuizen

Zon.  11 apr.

10.00 uur

zondagsviering

Mevr. I.Broekhuisen-Slot

Vieringen vanuit de PKN-kerk aan de kerkweg

Donderdag 1 april:     19.00 uur Witte donderdag. Viering Heilig Avondmaal
Vrijdag 2 april:            19.00 uur Goede Vrijdag
Zaterdag 3 april:         19.00 uur Paaswake
Zondag 4 april:           10.00 uur Pasen. Viering Heilig Avondmaal. Herbevestiging ambtsdragers. Fluitisten mevr. Kraal en mevr. Snoeijer.

De voorganger in alle diensten is Ds. M. Camarasa

 

 


Livestreamvieringen parochies regio WF ZO!

Witte donderdag – 1 april                voorganger(s)            livestream
19.00 uur        Lutjebroek                  Jules Post                    https://youtu.be/yXZOk3IFk3Y
19.00 uur        Grootebroek               J. Acuña/W. Zürlohe  
https://www.youtube.com/channel/UCvW0fo6bDHuX-JBdFUjVOMQ

Goede vrijdag (kruisweg) – 2 april   voorganger(s)
14.30 uur        Lutjebroek                  Javier Acuña en groep Lutjebroek
14.30 uur        Venhuizen                   Jules Post
15.00 uur        Enkhuizen                   Wim Zürlohe

Goede vrijdagviering - 2 april           voorganger(s)            livestream     
19.00 uur        Bovenkarspel              J. Acuña/W. Zürlohe   www.sint.martinuskerk.nl
19.00 uur        Hoogkarspel               Jules Post                    https://youtu.be/gT2tspRBwAk                   
Paaswake - zaterdag 3 april             voorganger(s)            livestream
17.00 uur        Bovenkarspel              J. Acuña/W. Zürlohe  
17.00 uur        Hoogkarspel               Jules Post                    https://youtu.be/wo8wkCQhjns   
19.00 uur        Enkhuizen                   J. Acuña/W. Zürlohe
19.00 uur        Venhuizen                   Jules Post                    www.sintlucasparochie.nl

1e Paasdag – zondag 4 april             voorganger(s)            livestream
10.00 uur        Lutjebroek                  Javier Acuña               https://youtu.be/tPF0txVQrhE
10.00 uur        Enkhuizen                   Jules Post
10.00 uur        Hoogkarspel               Cor van der Spek        https://youtu.be/MQycWgZ6nA8
10.00 uur        Venhuizen                   Wim Zürlohe               www.sintlucasparochie.nl
10.00 uur        Grootebroek               Wim Evers
https://www.youtube.com/channel/UCvW0fo6bDHuX-JBdFUjVOMQ

2e Paasdag – maandag    5 april           voorganger(s) livestream www.sint.martinuskerk.nl
10.30 uur        Bovenkarspel              Pontificale Eucharistieviering,
                                                           Diakenwijding Wim Zürlohe
                                                           Bisschop Mgr. J. Hendriks
                                                           Vicaris G. Bruggink
                                                           Pastoor S. Marcantognini
                                                           Kapelaans M. Gradzki en J. Acuña
                                                           Diaken J. Post

naar boven


Parochie Heilige Nicolaas Lutjebroek

Zondag 1e Paasdag 4 april 2021 openstelling van de kerk van 17:00 uur tot 18:30 uur voor eucharistische aanbidding in gebed, stilte, rust en bezinning.
Graag nodigen wij iedereen uit om een kaars aan te steken aan de Paaskaars, het licht van de Paaskaars is het symbool van de verrezen Christus. Juist in deze onzekere coronatijd is het goed te weten dat Jezus Christus de Weg, de Waarheid en het Leven is.

'God komt naar ons toe, in Zijn stilte luistert en spreekt
Hij naar ons’

Voel je welkom, voel je thuis in onze kerk en bid mee ……

naar boven


POOLSE VIERINGEN IN R.K. kerk Westwoud
Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.

RK.Kerk, St Martinus , Westwoud,
Doctor Nuijenstraat 80,  1617KD  WESTWOUD

Pastoor Andrej Szczepaniak is de pastoor van de Poolse Parochie.

Kontakt:
Polska Parafia Amsterdam
Scarlattilaantje 13, 1431 XV Aalsmeer
telefoon: 0297-331678
email: info@polskaparafiaamsterdam.nl
website: www.polskaparafiaamsterdam.nl

naar boven


 

parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand.