Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek

Agenda

KERKBERICHTEN EN VIERINGEN VAN VRIJDAG 1 T/M VRIJDAG 17 OKT. 2021

In oktober zijn de vieringen op zaterdagavond om 19.00 uur,
Behalve 3 oktober, dan op zondag om 10.00 uur.


In de wekelijkse vieringen in de Lucaskerk. In verband met enkele corona-maatregelen nog wel gebruik maken van de rechtse ingangsdeur. Daar hangt een apparaat om de handen te ontsmetten.

Er mag weer worden meegezongen. Voldoende afstand houden van elkaar is nog wel gewenst in de kerk. Gelukkig is er ruim voldoende plek.


De kerkdiensten vanuit de Lucasparochie kunt u ook volgen via Kerkdienstgemist.nl.


Vrijdag  15 okt.
19.00 uur

De Bosman: Woord en Communieviering  m.m.v. Lucaskoor
Voorganger: Diaken W. Zürlohe
Lector: José Pennekamp
Kostersgroep: 3 (dames Wilma, Franka en Merle)

Gebedsintenties

Pastor Groot; overleden familie Vriend-van Baar;

Zaterdag  16 okt.
19.00 uur
Na de viering koffie!

Lucaskerk:  Lucasviering, Eucharistieviering  m.m.v Lucaskoor
Voorgangers: Kapelaan J. Acuña en pastor J. Post
Lector:  Wilma Dekker
Koster: Jan Vriend
Misdienaars: Siemen en Lieve

Gebedsintenties

Pastor Bertus Groot; Pastor Co Kuin; Pastor Jos Spooren; Truus Bleeker-Reus; Lia en Jan Meester-Wagenaar; Kees Wijnker, overleden ouders Wijnker-Oud en overleden familieleden; Piet en Guurt van Baar-Schipper en Margriet en zegen over de gezinnen; Gerard de Lange en zijn gezin; overleden ouders Redeker-Eilander en overleden ouders Oud-Ligthart en familie;

Vrijdag 22 okt
19.00 uur

De Bosman: Oecumenisch avondgebed
Voorgangers: Arja Kraal en Dinie Boonstra
Kostersgroep: 4 (dames Lonneke, Thea en Tinie

Zaterdag  23 okt
19.00 uur

Lucaskerk: Woord en Communieviering
Voorganger: Diaken W. Zürlohe
Lector: Jaap Boon
Koster: Paul Bakker
Misdienaars: Hester en Eva

Gebedsintenties

Wim Bleeker; Tiny Ursem-Laan; uit dankbaarheid, overleden ouders en familie Bot-Besseling, Jan de Moel en Alida de Moel-Bakker;

Vrijdag 29 okt.
19.00 uur

De Bosman: Oecumenisch avondgebed
Voorgangers: Margriet Boon en Jan
Kostersgroep: 5 (dames Dinie, Janny en Henny)

Zaterdag 30 oktober 14.00 uur: Lucaskerk : Eerste Communieviering

De opgegeven gebedsintenties voor 2 november 2020 worden verplaatst naar de Allerzielenviering op 2 november 2021.


De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie. Er wordt niet gecollecteerd tijdens de viering. Uw bijdrage, die erg op prijs wordt gesteld, kunt u achter in de kerk in een mandje doen.
Degenen die met ons mee vieren via Kerkdienstgemist  kunnen zich aansluiten bij deze collecte door een bijdrage in de pastoriebrievenbus of overmaken naar de Lucasparochie.
Lucasparochie NL 80 RABO 0121207250 onder vermelding van collecte. Alvast reuze bedankt.


In de voorbeden bidden wij voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of zegening hebben ontvangen. Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen. We bidden om een voorspoedig herstel van zieke parochianen met corona.

Wij bidden voor hen die nog zo kort geleden in ons midden zijn overleden.We noemen met name:

Henny Bleeker-Twisk
Wil Kampstra-Entius

We bidden om kracht en sterkte voor ieder die hen moeten missen.


Mededelingen:

  • Achter in de kerk ligt het nieuwe Bisdomblad SamenKerk van september met veel aandacht voor GELOOF IN GELUK.

    Neem een exemplaar mee, eventueel ook voor iemand die niet in de kerk kan komen

Welkom in één van de kerken

VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES EN PKN-KERK

Bovenkarspel

Zat. 16 okt.
Zat.  23 okt.

19.00 uur
19.00 uur

Woord en communieviering
Eucharistieviering

Diaken W. Zürlohe
Kapelaan P. Piets

Lutjebroek

Zon. 17  okt.
Zon.  24 okt.

10.00 uur
10.00 uur

Woord en communieviering
Eucharistieviering

Diaken W. Zürlohe
Kapelaan P. Piets

Grootebroek

Zon.  17 okt.
Zon.  24 okt.

10.00 uur
10.00 uur

VOP-viering
Eucharistieviering

Groep Grootebroek
Kapelaan J. Acuña

Enkhuizen

Zat.  16 okt.
Zat.  23 okt.

19.00 uur
19.00 uur

VOP-viering
Eucharistieviering

Groep Grootebroek
Kapelaan J. Acuña

Hoogkarspel

Zon.  17 okt.
Zon.  24okt.

10.00 uur
10.00 uur

Woord en communieviering
Woord en communieviering

Pastor J. Post
Diaken W. Zürlohe

PKN Venhuizen

Zon.  17 okt.
Zon.  24 okt.

10.00 uur
10.00 uur

Kerkdienst
Kerkdienst

Ds. H.A. van Olst
Mevr. A. Kraal

naar boven


POOLSE VIERINGEN IN R.K. kerk Westwoud
Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.

RK.Kerk, St Martinus , Westwoud,
Doctor Nuijenstraat 80,  1617KD  WESTWOUD

Pastoor Andrej Szczepaniak is de pastoor van de Poolse Parochie.

Kontakt:
Polska Parafia Amsterdam
Scarlattilaantje 13, 1431 XV Aalsmeer
telefoon: 0297-331678
email: info@polskaparafiaamsterdam.nl
website: www.polskaparafiaamsterdam.nl

naar boven


 

parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand.