Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Agenda


KERKBERICHTEN EN VIERINGEN VAN VRIJDAG 11 t/m 25 JUNI 2021


In onze Lucaskerk zijn sinds 5 juni 95 personen welkom. Deze verruiming is ons gemeld vanuit het Bisdom en heeft te maken met de grootte van onze kerk.

Binnenkomen met een mondkapje. Als u eenmaal zit mag het mondkapje af.

De kerkdiensten vanuit de Lucasparochie kunt u ook volgen via Kerkdienstgemist.nl.


In verband met corona-maatregelen dient u gebruik te maken van de rechtse ingangsdeur. Daar hangt een apparaat om de handen te ontsmetten. Daarna naar een plek gaan, waar een sticker op de bank zit: hier zitplaats. Op die manier kan ieder zich houden aan de 1,5 meter afstand. Parochianen van een zelfde gezin(adres) kunnen natuurlijk bij elkaar zitten.


Zaterdag 12 juni
19.00 uur

Lucaskerk:  Woord en communieviering
Voorgangers: groep Hoogkarspel  
Koster: Siem Boon
Misdienaars: Eva en Benthe

Gebedsintenties

Kees Besseling; Jan Hooijboer; Truus Bleeker-Reus;

Zaterdag 19 juni
19.00 uur

Lucaskerk: Woord en communieviering
Voorgangers: Margriet Boon en Christina Pelsser
Koster: Coen van der Geest
Misdienaars: Sterre en Lieve

Gebedsintenties

Theo Deken; Anton en Alie Groot-Beerepoot; Jan Hooijboer; Gerard Langedijk; Cor en Jo Laan-Wijnker; Tiny Ursem-Laan;

 

VIERINGEN IN DE BOSMAN ZIJN NOG NIET MOGELIJK.


De opbrengst van de collecte tijdens de vieringen is bestemd voor de eigen parochie. Er wordt niet gecollecteerd tijdens de viering. Uw bijdrage, die erg op prijs wordt gesteld, kunt u achter in de kerk in een mandje doen.
Degenen die met ons mee vieren via Kerkdienstgemist  kunnen zich aansluiten bij deze collecte door een bijdrage in de pastoriebrievenbus of overmaken naar de Lucasparochie.
Lucasparochie NL 80 RABO 0121207250 onder vermelding van collecte. Alvast reuze bedankt.


In de voorbeden bidden wij voor onze zieken thuis, in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en voor hen die de ziekenzalving of zegening hebben ontvangen. Dat zij zorg en steun mogen ervaren van mensen om hen heen. We bidden om een voorspoedig herstel van zieke parochianen met corona.


Vakantie

Pastor J. Post is met vakantie van 25 mei t/m 22 juni. Zijn taken worden overgenomen door Kapelaan J.Acuña en diaken W. Zürlohe. Hun telefoonnummers staan verderop bij Pastoresteam van onze regio.

Welkom in één van de kerken

VIERINGEN IN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES EN PKN-KERK

Kijk op de website van de verschillende parochies hoe de aanmelding voor een viering moet gebeuren i.v.m. de grens van 30 kerkgangers voor een viering.

Bovenkarspel

Zon. 30 mei
Zat. 5 juni

10.00 uur
19.00 uur

VOP-viering
Eucharistieviering

Groep Lutjebroek
Kapelaan J.Acuña

Lutjebroek

Zat. 29 mei
Zon. 6 juni

19.00 uur
10.00 uur

VOP-viering
Eucharistieviering

Groep Lutjebroek
Kapelaan J.Acuña

Grootebroek

Zat. 29  mei

Zon. 6 juni

19.00 uur

10.00 uur

Eucharistieviering

VOP-viering

Pastoor Samuel en diaken W.Zürlohe
Groep Enkhuizen

Enkhuizen

Zon. 30 mei
Zat. 5 juni

10.00 uur
19.00 uur

Eucharistieviering
VOP-viering

Kapelaan J.Acuña
Groep Enkhuizen

Hoogkarspel

Zat. 29 mei
Zon. 6 juni

19.00 uur
10.00 uur

VOP-viering
Eucharistieviering

Groep Venhuizen
Kapelaan P.Piets

PKN Venhuizen

Zon. 30 mei
Zon. 6 juni

10.00 uur
10.00 uur

Kerkdienst
Kerkdienst

Ds. M,Camarasa
Ds. S.Zitman

naar boven


POOLSE VIERINGEN IN R.K. kerk Westwoud
Elke zondag om 9.30 uur een viering in het Pools, verzorgd door de Poolse Katholieke Missie uit Amsterdam.

RK.Kerk, St Martinus , Westwoud,
Doctor Nuijenstraat 80,  1617KD  WESTWOUD

Pastoor Andrej Szczepaniak is de pastoor van de Poolse Parochie.

Kontakt:
Polska Parafia Amsterdam
Scarlattilaantje 13, 1431 XV Aalsmeer
telefoon: 0297-331678
email: info@polskaparafiaamsterdam.nl
website: www.polskaparafiaamsterdam.nl

naar boven


 

parochie

Parochieraad

De Parochieraad vergadert in principe iedere eerste maandag van de maand.