Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Allerzielen


Contactpersoon: Marian Kok-Laan 0228-543171


Deze groep bereidt de Allerzielenviering voor, regelt kerkhofbezoek na deze viering. Ook nemen zij contact op met nabestaanden i.v.m. de Allerzielenviering.