Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Avondwakegroep


Contactpersoon: Mevrouw A. Oud-Koopman, tel. 0228-542657

 

Een Avondwake kan in een rustige, meditatieve sfeer een goede voorbereiding zijn op het definitieve afscheid van de overledene de volgende dag. Ook is het een goede gelegenheid om met de nabestaanden van de overledene mee te leven en mee te bidden.

De Avondwakegroep van onze parochie bestaat ongeveer 15 jaar. Voor de avondwake hebben wij een coördinator en een kleine groep vrijwilligers die hierin voorgaan.

Met veel zorg zetten onze vrijwilligers zich in om samen met de familie en belangstellenden biddend en zingend stil te staan bij het overlijden van een dierbare.
Dit doen zij in overleg en samenspraak met de familie van de overledene.
Voor de invulling van de Avondwake wordt er gebruik gemaakt van een map waarin verschillende suggesties worden geboden, te denken aan teksten, gebeden, lezingen en gedichten.  Hieruit kunnen de familie/nabestaanden hun persoonlijke keuze maken.

Als familie/nabestaande(n) van een overledene kunt u er natuurlijk ook voor kiezen om zelf een avondwake samen te stellen en eventueel zelf in de avondwake voor te gaan. Ook hier biedt de Avondwakegroep ondersteuning. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de suggesties die in de Avondwakemap staan, maar uiteraard wordt ook de mogelijkheid geboden voor een eigen persoonlijke inbreng van teksten, gebeden, muziek etc.

De mogelijkheid wordt geboden om de Avondwake muzikaal op te luisteren.
Er is een klein koor van 6 tot 8 dames, die zich hiervoor graag vrij maken. Voor gezongen liederen tijdens de Avondwake kan er worden gekozen uit het aanbod uit de Avondwakemap van de parochie St. Lucas.

Eenmaal per jaar komt de avondwakegroep bij elkaar om ervaringen te delen.

avondwake