Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek

Collectanten


Contactpersoon kerk: de heer J. Bot, tel: 0228-541257


De collectanten zorgen ervoor dat in de kerken tijdens de vieringen de geldelijke gaven bij
de kerkgangers worden opgehaald. In overleg wordt hiervoor een rooster opgesteld.