Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Werkgroep 1e Communie


Contactpersoon: Simone Verstraeten 0229-853998 / 06-46101197
simone-verstraeten@quicknet.nl


 

Het is plezierig te ervaren dat elk jaar weer, veel kinderen zich opgeven om hun eerste Communie te doen. De Lucasparochie vindt het erg belangrijk dat er ter voorbereiding tot deze eerste Communie goed wordt samengewerkt door de ouders/verzorgers, de school en de parochie zelf. De werkgroep ondersteunt hen om zowel de voorbereiding als de viering tot een groot feest te maken.

Als we zeggen ondersteuning dan moet u denken aan:

  • Ouders helpen bij het samenstellen van de presentatieviering en van de eerste heilige communieviering;
  • Ouders en kinderen helpen bij de versiering van de kerk;
    Voorbereiden van kinderbijeenkomsten;
  • Het kiezen en begeleiden van een project ter voorbereiding. Hierin wordt veel uitleg gegeven over het waardevolle van het leven en het belang en plezier van het bij een kerk horen.

Uitnodiging 1e Communie 2019


Op zondag 19 mei 2019 vieren we in de Lucasparochie weer het feest van de eerste Heilige Communie.  Vanuit de stuurgroep zijn we alweer met de voorbereidingen begonnen om er een mooi en zinvol feest van te maken. We willen dat doen in samenwerking met u, omdat u als ouders op de eerste plaats verantwoordelijk bent voor de gelovige opvoeding van uw kind.
Zit uw kind in groep 4 en wilt u dat uw zoon/dochter dit jaar zijn/haar  1e  H. Communie gaat doen? Dan kunt u hem/haar per heden opgeven!

We willen u dan graag uitnodigen voor de informatieavond op  dinsdag 20 november 2018 om 20.00 uur in de pastorie van de Lucasparochie, Westeinde 2, Venhuizen.
Om de avond goed voor te kunnen bereiden willen wij graag uw opgave liefst via de mail ontvangen met onderstaande gegevens vóór donderdag 15  november.

Opgeven kan per mail of telefonisch bij Mirjam Boonstra, tel.: 0228-750393 na 18.00
Mail:
mirjam_boonstra@hotmail.com of lucas.venhuizen@hetnet.nl

ilt u in de mail het volgende aangeven?                                                                               
- naam kind
- geboortedatum kind                                                                                                              
- adres/telefoonnummer
- e-mailadres                                                                                                                             
- naam basisschool
- of u aanwezig bent op de 1e ouderavond (met 1 of 2 ouders?)


Met vriendelijke groet,                                                                                               

Werkgroep 1e Communie
Martine en Mirjam

 

1e communie

20 november 2018
20.00 uur

Informatieavond
in de pastorie

19 mei 2019

1e communie viering

PALMPASENSTOKKEN MAKEN