Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Werkgroep 1e Communie


Contactpersoon: Simone Verstraeten 0229-853998 / 06-46101197
simone-verstraeten@quicknet.nl


Het is plezierig te ervaren dat elk jaar weer, veel kinderen zich opgeven om hun eerste Communie te doen. De Lucasparochie vindt het erg belangrijk dat er ter voorbereiding tot deze eerste Communie goed wordt samengewerkt door de ouders/verzorgers, de school en de parochie zelf. De werkgroep ondersteunt hen om zowel de voorbereiding als de viering tot een groot feest te maken.

Als we zeggen ondersteuning dan moet u denken aan:

  • Ouders helpen bij het samenstellen van de presentatieviering en van de eerste heilige communieviering;
  • Ouders en kinderen helpen bij de versiering van de kerk;
    Voorbereiden van kinderbijeenkomsten;
  • Het kiezen en begeleiden van een project ter voorbereiding. Hierin wordt veel uitleg gegeven over het waardevolle van het leven en het belang en plezier van het bij een kerk horen.

Eerste Communie op 19 mei

Beste allemaal,

Zondag 19 mei om 10.30 is de 1e communieviering in de Lucaskerk.
Iedereen is van harte welkom om bij deze mooie gelegenheid aanwezig te zijn.
Pastor J. Post en Pater P. Peelen gaan in deze viering voor.

Dit jaar hebben we 17 communicanten.
Een schitterend mooi aantal en een super leuke gezellige groep.
Zo gaan we met de communicanten de laatste voorbereidingsweek in.
Donderdag gaan de kinderen samen met Pastor  J. Post praten over hun dierbaarste dingen.
Waarom is het gene wat ze hebben mee genomen zo dierbaar voor ze.
's Middags gaan we met de communicanten oefenen in de Lucaskerk.
Zodat iedereen goed beslagen ten ijs komen. 
Hoe moeten we voorlezen, welke dingen moeten er gebeuren.
De kinderen en Alex zijn de afgelopen weken hard bezig geweest met de bijeenkomsten, oefenen bij het kinderkoor. De hele belangrijke periode van Palmpasen tot en met Pasen hebben we heel bewust meegemaakt. Op Witte Donderdag hebben we het avondmaal gedaan met Pastor. J. Post en Pater Peelen.

Vrijdagavond wordt de kerk versierd door de ouders. De ereboog zal versierd worden met groen en bloemen. De stoelen worden klaar gezet voor de 1e communicanten, zodat het echt een super feest mag worden.

De werkgroep 1e communie heeft met veel plezier alle voorbereidingen en bijeenkomsten gedaan. Wij zagen de kinderen steeds meer naar elkaar toe groeien.
De kinderen en Alex zijn serieus bezig geweest met de onderdelen.
De tekeningen werden mooi ingekleurd tijdens het luisteren naar de verhalen.

Langzaam aan zal er bij alle communicanten gezonde spanning komen.
Welke kleren trekken we aan? Haren in de krul of in de gel.
Zondag zullen we iedereen in hun mooiste kleding in de kerk zien verschijnen.

Tot zondag!
Groetjes van Martine en Mirjam
werkgroep 1e communie


 

Eerste Communie Voorbereidingen


Hallo Communicanten,

Vanochtend ging de bijeenkomst over "Samen aan tafel". We komen thuis dagelijks bijeen aan tafel, en in de kerk komen we ook bijeen aan tafel om vreugde, verdriet en hoop te delen. Tijdens de viering in de kerk breken en delen we het brood zoals Jezus deed bij het Laatste Avondmaal. Dit doen we om aan Hem te denken. 
De Eerste Communie is de eerste keer dat jullie ter communie zullen gaan (een hostie krijgen).
We hebben naar het verhaal geluisterd over Maaike die geen brood mee had naar school en haar klasgenootjes die met haar deelden. We hebben gehoord over Jezus toen hij vijf broden en twee vissen verdeelde over een grote menigte en er was genoeg voor iedereen. We hebben geluisterd naar het verhaal van het Laatste Avondmaal. We hebben puzzels gemaakt over graan en druiven en de verhalen. Jullie hadden goed geluisterd want de puzzels waren zo af. 

Donderdagmiddag gaan we de Palmpasenstokken maken die we zondag 14 april  bij de viering terug zullen zien. 

Tot donderdag!

Groetjes van Mirjam en Martine

Op 10 maart en 24 maart hebben de 1e communicanten weer bijeenkomsten gehad.

Op de eerste datum hebben we het over bidden gehad. De kinderen mochten zelf hun eigen gebedje maken. En wat waren ze weer allemaal verschillend.

De laatste bijeenkomst hadden we het over dopen. Wat zijn de gebruiken en waarom. Een aantal kinderen hadden foto’s mee van hun eigen doop. Op sommige foto’s stond pastor C. Kuin. Aansluitend hadden we een doopviering van wel 6 personen. Allemaal uit een gezin, waarvan 4 communicanten. Verschillende leeftijden van 1 jaar tot 40 jaar oud. Vader Alex werd ook gedoopt door pastor J. Post met veel water.

De 1e communicanten hadden voor elke dopeling een fotolijst met daarin een voetje vol wensen gemaakt. En allemaal zongen we mee met het kinderkoor Young Stars en het tienerkoor Teen Stars.
7 april hebben we de volgende bijeenkomst.


Tot dan!
Groetjes van Mirjam (werkgroep)


Presentatieviering

Hallo communicanten,

Vandaag, zondag 17 februari, hebben jullie je feestelijk voorgesteld aan alle parochianen.
Ook de kinderen die er niet bij konden zijn vandaag, werden door pastor Jules benoemd.

Pastor Jules liet jullie nog even zweten met zijn vragen maar jullie wisten bijna alles! “Samen delen" , het belangrijkste, hebben jullie laten zien door jullie hand vol snoep aan iedereen in de kerk uit te delen.

Zo werd de jarige Mirjam super verrast door jullie met een bos bloemen.


Al jullie handen geschud en toegezongen worden door iedereen in de kerk. Geheimen kunnen jullie goed bewaren!

Volgende keer, op 10 maart aanstaande, gaat de bijeenkomst over bidden.

Tot gauw,

Martine van de communiewerkgroep


Voorbereidingen 1e communie weer gestart!


Afgelopen zondag 27/1 zijn we weer begonnen met de voorbereidingen voor de 1e communie.
16 kinderen en een paar ouders waren aanwezig bij de 1e bijeenkomst over ontmoeten.
We hebben het spel met een bolletje wol gedaan om elkaar te leren kennen. Wat een mooi spinnenweb hebben we gemaakt met z’n allen. Er werd ook een verhaal verteld over een vogeltje.
Daarna mochten de kinderen in groepjes met een speurtocht door de kerk.
Wow, wat waren ze serieus bezig. Alle vragen werden gesteld en beantwoord.

Dank aan de kosters die alles hebben klaargezet en die alle vragen wilden beantwoorden.
Een aantal kinderen kwam er achter dat zij niet in het doopboek stonden vanwege dopen in een andere parochie. En een paar kinderen worden tijdens de doopviering in de 1e communie periode gedoopt. 10 februari hebben we de 2e bijeenkomst. En gaan we verder werken aan het communieboek en de presentatie viering.

U komt toch ook kijken bij de presentatieviering op 17 februari 2019 om 10.00 in de Lucaskerk?


 

1e communie

19 mei 2019 1e communie viering

PALMPASENSTOKKEN MAKEN