Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Werkgroep 1e Communie


Contactpersoon: Simone Verstraeten 0229-853998 / 06-46101197
simone-verstraeten@quicknet.nl


 

Het is plezierig te ervaren dat elk jaar weer, veel kinderen zich opgeven om hun eerste Communie te doen. De Lucasparochie vindt het erg belangrijk dat er ter voorbereiding tot deze eerste Communie goed wordt samengewerkt door de ouders/verzorgers, de school en de parochie zelf. De werkgroep ondersteunt hen om zowel de voorbereiding als de viering tot een groot feest te maken.

Als we zeggen ondersteuning dan moet u denken aan:

  • Ouders helpen bij het samenstellen van de presentatieviering en van de eerste heilige communieviering;
  • Ouders en kinderen helpen bij de versiering van de kerk;
    Voorbereiden van kinderbijeenkomsten;
  • Het kiezen en begeleiden van een project ter voorbereiding. Hierin wordt veel uitleg gegeven over het waardevolle van het leven en het belang en plezier van het bij een kerk horen.

1e Communie 2018


Hallo communicantjes en ouders

Vanmiddag, 23 april, was de nabespreking van de eerste communie.

Wat hebben jullie genoten en een cadeaus gekregen! Alles was leuk zeiden jullie, al was de smaak van de hostie even wennen.

Nu jullie je eerste communie hebben gekregen, hopen we jullie vaker in de kerk te ontmoeten. Ook het kinderkoor is een leuke manier om het geloof handen en voeten te geven.

Pastor Jules heeft jullie gevraagd of jullie misdienaar willen worden. Een zestal van jullie wil dat graag. Nora, die al een jaar misdienaar is, heeft jullie enthousiast verteld hoe leuk het is.

Tot ziens in de kerk, jullie waren een hele leuke groep!

Groetjes van Simone, Mirjam en Martine

 

Bijeenkomst 3
Hallo Communicanten!

Afgelopen zondag 9 februari was de 3e bijeenkomst in de voorbereiding op de eerste communie. Deze keer was het thema “bidden”.
We luisterden naar het verhaal over hoe en waar Jezus bidt. Dat het niet nodig is dat iedereen ziet dat je bidt, als je dat niet wilt. We hebben het over verschillende gebedsvormen gehad: Een dankgebed, een vraaggebed, een tafelgebed, een smeekgebed. Ook probeerden we het Onze Vader in onze eigen woorden te zeggen. Ook baden we het Onze Vader, in het Nederlands en het Pools.
Tenslotte hebben we een eigen gebed gemaakt. Wat een kleurrijk geheel! Er zijn ontroerende gebeden recht uit het hart geschreven die laten zien wat een prachtige groep jullie zijn.
De volgende bijeenkomst is zondag 11 maart om 10.00 uur met het thema “dopen”  Aansluitend mogen we dan om 11.15 uur bij de doopviering zijn!


Groetjes van de werkgroep 1e communie


Bijeenkomst 2
Hallo Communicanten!

Afgelopen zondag 28 januari was de tweede bijeenkomst. Het ging over geloven. Wat is geloven eigenlijk? Je ziet het niet, en toch vertrouw je erop.

We luisterden naar het verhaal van Jezus die een andere vismethode voorstelt en hij vraagt Simon Hem te vertrouwen en te geloven. Simon aarzelt, maar zijn geloof is sterk en hij vangt daardoor verbazingwekkend veel vis. Simon en zijn broers en vrienden zijn overtuigd en gaan geloven in God. Ze gaan met hun geloof mensen helpen.

Je kunt thuis aan papa en mama vragen of zij willen vertellen wat geloof voor hen is.
We hebben aan onze werkjes gewerkt voor de Presentatieviering. Ze zijn prachtig geworden!
We zien jullie 9 februari in de kerk om 14.30 voor het oefenen van de presentatieviering. Oefenen met praten in de microfoon en even doorlopen hoe de viering gaat.

Groetjes, de werkgroep Eerste Communie


Bijeenkomst 1
Hallo Communicanten!!

We zijn alweer begonnen met de voorbereiding op de 1e communie.
Afgelopen zondag 14 januari hebben we de 1e bijeenkomst gehad. Het thema deze keer was “ Ontmoeten”. We hebben elkaar (beter) leren kennen en stilgestaan bij wie we in de week allemaal ontmoeten. Ook hebben we naar een verhaal geluisterd van Bas en Maaike.
Daarna mochten we in de kerk een speurtocht doen en onze naam opzoeken in het doopboek! 

De volgende bijeenkomst is op zondag 28 januari. Dan gaan we het over het thema “geloven” hebben.
Nemen jullie dan weer je communieboek mee?
Tot die tijd mag je in je map lezen en kleuren in het eerste hoofdstuk “ Ontmoeten”

Groetjes van de werkgroep 1e communie

1e communie

11 februari 2018

Presentatieviering

22 april 2018

1e communie viering

PALMPASENSTOKKEN MAKEN