Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Werkgroep 1e Communie


Contactpersoon: Mirjam Boonstra (0228-750393)


Het is plezierig te ervaren dat elk jaar weer, veel kinderen zich opgeven om hun eerste Communie te doen. De Lucasparochie vindt het erg belangrijk dat er ter voorbereiding tot deze eerste Communie goed wordt samengewerkt door de ouders/verzorgers, de school en de parochie zelf. De werkgroep ondersteunt hen om zowel de voorbereiding als de viering tot een groot feest te maken.

Als we zeggen ondersteuning dan moet u denken aan:

  • Ouders helpen bij het samenstellen van de presentatieviering en van de eerste heilige communieviering;
  • Ouders en kinderen helpen bij de versiering van de kerk;
    Voorbereiden van kinderbijeenkomsten;
  • Het kiezen en begeleiden van een project ter voorbereiding. Hierin wordt veel uitleg gegeven over het waardevolle van het leven en het belang en plezier van het bij een kerk horen.

Eerste Communie 2020 en 2021

Vorig jaar konden de kinderen van groep 4 geen 1e communie doen vanwege de Corona en persoonlijke omstandigheden.

In Januari van dit jaar heb ik in overleg datums geprikt voor de eventuele presentatieviering en 1e Heilige communieviering 2021. Helaas hebben we door alle coronamaatregelen moeten besluiten dat we voorlopig nog niet kunnen starten met de voorbereidingen.

Mocht er straks wel een moment zijn dat we kunnen beginnen, dan worden de kinderen en hun ouders weer uitgenodigd via een persoonlijke brief en via de scholen.
Het gaat dan om de kinderen die nu in groep 4 en 5 zitten.
Mocht u nog vragen hebben, bel of mail met me.

Mirjam Boonstra, mirjam_boonstra@hotmail.com   of 0228-750393

 

1e communie

19 mei 2019 1e communie viering

PALMPASENSTOKKEN MAKEN