Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek

Doop


Contactpersonen: Veronique Ligthart-Vriend (0228-724207) en Vedrana Langedijk (0228-543170)
email: doopgroep@sintlucasparochie.nl


Veel jonge ouders hebben de intentie om hun kind als christen op te voeden. Een belangrijk onderdeel voor de start daarvan vormt de doop. Ter voorbereiding hierop wordt door de doopgespreksgroep avonden georganiseerd, waarvoor meerdere jonge ouders tegelijkertijd worden uitgenodigd. Er ontstaat dan veelal een boeiende discussie omtrent de rol van het geloof tijdens de opvoeding.

Dopen

Een kindje, een nieuw leven. Dat grote wonder geeft vreugde. Door jullie kind te laten dopen wordt het bijzonder toevertrouwd aan God. Het is, zoals ieder mens, een kind van God.

"Als je naar God vraagt, vertellen we van Jezus.
Als je naar de dood vraagt, vertellen we van het leven.
Vraag je, waar je vandaan komt, dan zeggen we:
Uit de wereld der liefde."

(Uit: Tijd en Teken, G. Boogaard)

MET BLIJDSCHAP GEVEN WIJ KENNIS...
Wij vinden het leuk als ouders een geboortekaartje sturen naar de pastor en/of pastorie. Een vrijwilliger van de werkgroep kan dan het gezin feliciteren met de geboorte van het kind.

INFORMATIE OVER DOPEN
De ouders melden zelf de geboorte van hun kind en vragen om de doop van hun kind.

HUISBEZOEK
Na het eerste contact over de doop wordt een datum vastgelegd voor een bezoekje aan de ouders. Bij deze kennismaking krijgen de ouders een kleine attentie van de parochie. Tevens ontvangen zij een informatieboekje en ook voorbeelden. Het is de bedoeling dat de ouders zelf zorgen voor een eigen doopboekje voor de doopplechtigheid.

DOOPGESPREK
Tijdens het doopgesprek komen vragen aan de orde, als: waarom laten jullie je kind dopen en hoe doe je dat met de geloofsopvoeding? Een aantal symbolen, o.a. water, doopkaars, zout, die wij bij de doopviering gebruiken worden besproken. Deze symbolen hebben ieder een betekenis.

DE DOOP
De hele plechtigheid duurt ongeveer 30 tot 40 minuten. Meestal zijn daar familieleden en vrienden bij aanwezig. Na afloop krijg het kind de doopkaars en de doopoorkonde.

dopen Doopgesprek:
7 maart om 19:30 uur in de pastorie