Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek

Groep 'Herdenkingsbijeenkomst'


Contactpersoon: Mevrouw A. Oud-Koopman, tel. 0228-542657


Van ‘Avondwake’ naar ‘Herdenkingsbijeenkomst’

Een Herdenkingsbijeenkomst kan in een rustige, meditatieve sfeer een goede voorbereiding zijn op het definitieve afscheid van de overledene de volgende dag. Ook is het een goede gelegenheid om met de nabestaanden van de overledene mee te leven en mee te bidden.

De herdenkingsbijeenkomsten worden, als u dat wenst, begeleid door vrijwilligers die hier tijd en aandacht in steken, om alles harmonieus te laten verlopen. Wij doen dit graag voor onze medemens. De inbreng van de families in deze bijeenkomsten is heel belangrijk, omdat afscheid nemen maar één keer kan en dit na afloop goed moet voelen voor iedereen.

Voor het afscheid nemen van een overledene kunt u gebruik maken van de St. Lucaskerk van de parochie. Voor de invulling van de Herdenkingsviering kand er gebruik worden gemaakt van een map waarin verschillende suggesties worden geboden, te denken aan teksten, gebeden, lezingen en gedichten.  Hieruit kunnen de familie/nabestaanden hun persoonlijke keuze maken.

Muziek en gedichten kunt u naar eigen keuze kiezen. Tijdens een herdenkingsbijeenkomst dient er wel een collecte gehouden te worden. Deze gelden worden gebruikt om de naam van de overledene levend te houden in onze parochiegemeenschap.

Ook kunt u voor een andere passende ruimte kiezen. Wanneer u een andere ruimte kiest dan de kerk, zult u dit zelf moeten regelen en organiseren. Wij kunnen u dan eventueel wel behulpzaam bij het in elkaar zetten van de herdenkingsbijeenkomst, maar begeleiden deze dan niet.

Eenmaal per jaar komt de avondwakegroep bij elkaar om ervaringen te delen.

 

 

 

 

 

avondwake