Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek

Sint Lucaskoor


Contactpersoon:
Mevrouw A. Dekker-Botman, tel. 0228-542430 | afradekker@quicknet.nl
Dirigent: Mirjam Guichelaar: mirjam@guichelaar.org


Het Lucaskoor is vroeger begonnen alleen als herenkoor en in de jaren zestig als gemengd koor verder is gegaan. Na het verloop van de jaren is dit overgegaan als een dameskoor.

Het Lucaskoor stelt zich ten doel de muziek tijdens de liturgische en andere kerkelijke vieringen naar best vermogen te verzorgen, zowel afzonderlijk als in samenwerking met anderen die bij de viering aanwezig zijn. Het Lucaskoor verleent haar medewerking tijdens de weekendvieringen in de Lucaskerk en zingt ook tijdens bijzondere gelegenheden als uitvaarten huwelijk en jubilea.

Houdt u ook van zingen?
Wij kunnen uw stem heel goed gebruiken! Wij repeteren op dinsdagavond in de pastorie van 19.00 uur tot 20.30 uur en praten gezellig bij onder het genot van een kopje koffie of thee tijdens de pauze, want ook dit is een belangrijk onderdeel van ons koor! U bent van harte welkom!


Het Lucaskoor vierde haar vijftig jarig jubileum

In het jaar 1964 is het Lucaskoor opgericht door de Heer Rein Moeskops
Hij had aan de dames van de zangvereniging Cantus Novus gevraagd of ze interesse hadden om samen met de Heren van het kerkkoor een gemengd koor te vormen.
Ook vanuit de parochie waren er dames en heren welkom, en zo is het Lucaskoor tot stand gekomen.
Er werd een repetitieavond vastgelegd en de vieringen op zondag, en de feestdagen werden gezongen door het Lucaskoor met een vierstemmige mis en prachtige liederen.
Dit heeft heel lang stand gehouden, maar in die periode zijn er koorleden overleden of ze stopten er mee en zo wisselde het wel eens.

In 1990 nam de heer Moeskops afscheid van het koor vanwege zijn leeftijd,dus daar waren we niet blij mee. Een paar keer een advertentie geplaatst voor een dirigent en organist maar daar kwam niets op af.
Toen de voorzitter P. Timmer contact heeft gehad met mr. Morsink uit Hoogkarspel, wilde hij ons wel helpen en begeleiden om de veertien dagen!
In september 1990 zijn we met hem begonnen maar dit was van korte duur, want een jaar later stopte hij er weer mee.

Mevrouw Wil Bot was al bij het Kinderkoor en Hemmerkoor maar wilde het bij het Lucaskoor ook wel proberen en daar waren we blij mee. Wil als dirigente en mevrouw Afra Pronk-Tol als organiste, dit alles was in 1992.  Het is altijd heel goed en gezellig gegaan, ook in die periode zijn er heel wat leden weggevallen en wegens gezondheidsreden gestopt. Het koor telt minder leden en er kwam niets meer bij, je moet roeien met de riemen die je hebt. Ook hebben we in het jaar 2007 nog afscheid genomen van de Heren met een mooie viering, en toen moesten de dames verder.
Het is allemaal aangepast en nog steeds gaan we door met elkaar. We tellen nu nog 12 koorleden maar we verzorgen de zondagsvieringen de feestdagen en uitvaartmissen, jubileums. Huwelijksvieringen komen haast niet meer voor, zo zijn de tijden hard verandert, maar het Lucaskoor mocht toch haar vijftigjarig jubileum beleven en dit hebben wij gevierd met een  feestelijke viering.


 

 

 

 

 

 

 

 

Lucaskoor