Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek

MOV-werkgroep


Contactpersoon: Vera Boon | boonvera@gmail.com


Oktober: wereldmissiemaand

 

Uitgelicht:

Theeplantages in Assam

Dank voor uw bijdrage (totaal € 94,40) in de deurcollecte op wereldmissiedag.

De deelstaat Assam is bekend vanwege de thee. Het zijn meestal vrouwen die op de theeplantages de theebladeren plukken, want zij zijn snelle plukkers. Vaak zijn ze analfabeet en worden ze uitgebuit. Door de grote armoede zijn ze makkelijk slachtoffer van mensenhandel en van orgaanhandel.
Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes bewust van de gevaren. Deze bewustwording doen ze met behulp van straattheater, waarbij jongeren zelf rollen spelen. Ook geven de zusters onderwijs. Van het leren lezen, schrijven en rekenen tot het durven opkomen voor je rechten.
Missio wil het pastorale werk van de zusters en hun bewustwordingsprogramma financieel ondersteunen. Uw bijdrage helpt daarbij!

Kolenmijnbouw schaadt mens en milieu
Ook in de deelstaat Meghalaya zijn Touring Sisters actief. Deze zusters behoren tot de Missionary Sisters of Mary Help of Christians. Zij bezoeken regelmatig de gezinnen van de mijnwerkers. Het werk in de mijnen gebeurt op de meest primitieve manier, zonder enige vorm van veiligheid. Er vallen vaak dodelijke slachtoffers. Nog in december vorig jaar verdronken 15 jongeren in een mijn toen plotseling water uit een rivier naar binnen drong. Ondanks een grootschalige reddingsoperatie kwam de hulp te laat. Slechts twee lichamen konden worden geborgen.
Toch nemen de arbeiders het risico op de koop toe. Alleen zo kunnen zij en hun gezinnen overleven. Maar er vallen niet alleen slachtoffers onder mensen. Ook het milieu heeft eronder te lijden en is ernstig vervuild. De mijnen vergiftigen rivieren en het grondwater met zware metalen. Op veel plekken kunnen de inwoners alleen nog regenwater drinken.

Missio wil het pastorale werk van de zusters financieel ondersteunen. Uw bijdrage helpt daarbij!

Oktober: wereldmissiemaand

Noordoost India

Wat is jouw missie?
Het noordoosten van India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak tweederangs burgers voelen. Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit. Christenen
Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Steeds meer priesters en religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is een positieve ontwikkeling. Zij zijn vanwege hun afkomst vertrouwd met de cultuur. De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert.

Touring Sisters
Twee aan twee gaan de ‘Touring Sisters’ naar de dorpen in de Himalaya. De rondtrekkende zusters verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van het dorp. Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van christelijke naastenliefde. Op de theeplantages in de deelstaat Assam wordende theepluksters uitgebuit en vaak slachtoffer van mensenhandel. Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes met behulp van straattheater bewust van de gevaren.

Buitengewone Missiemaand: Gedoopt en Gezonden
Met de campagneslogan ‘Wat is jouw missie?’ sluit Missio aan bij het thema van de Buitengewone Missiemaand. Iedere gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen.

MISSIO ondersteunt de opbouw van de kerk en het pastorale werk in Noordoost-India. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 20oktober of stort uw bijdrage opNL65INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl

Volgende week kunt u meer lezen over de 3 projecten.

naar boven