Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

MOV-werkgroep


Contactpersoon: Wim Zürlohe 0228-543287 | w.zurlohe@quicknet.nl


 

Week van de Nederlandse missionaris

De week Nederlandse Missionaris (WNM)zet zich in voor Nederlandse missionarissen en missionair werkers. Elke jaar voert de WNM-campagne voor deze mensen, die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Dit jaar staan Pater Bert Hagendoorn o.f.m. missionaris in Indonesië en Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala centraal in de campagne. Zij zetten zich in voor de ander, net als honderden missionarissen en missionair werkers wereldwijd. Samen met de lokale bevolking gaan zij op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst en een wereld waarin iedere mens meetelt.
Hiervoor wordt uw steun gevraagd.


Dit keer het verhaal van missionair werker Inge Kuiphuis. Inge werkt in Sam Marcos in het westen van Guatemala bij de Mexicaanse grens. Zij is werkzaam bij de lokale landarbeidersbeweging MTC.  MTC helpt de mensen die werken in de koffieplantages en geen loon krijgen.

Ga met mij mee in het verhaal: Imelda Lopez. Zij werkte samen met haar man en hun kinderen jarenlang op een koffieplantage. Op een gegeven moment werd hun loon niet meer uitbetaald. Wat volgde was een juridische strijd die zeven jaar in beslag nam. Uiteindelijk werd het loon uitbetaald. Van dat geld kochten Imelda en haar gezin samen met 20 andere families een stuk grond voor een huis en voor het verbouwen van koffie en bananen.  Tijdens de periode van zeven jaar zonder inkomen hielp de boerenbeweging MTC om te overleven. Ook heeft MTC geholpen met scholing voor Imelda en haar familie. Zij is nu gemeenteraadslid en verbouwt koffie en bananen dankzij de steun van MTC en Inge Kuiphuis.

Voor dit soort hulp wordt onze steun gevraagd, steun de Week Nederlandse Missionaris.  U kunt ook geld overschrijven op onze rekening, NL 77RABO 0121207250 o.v.v. Nederlandse Missionaris. Wij zorgen dat het geld bij missionarissen komt.


Tenslotte een stukje uit het Onze vader van Armen:

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
helaas is dat nog steeds niet het geval
Broers eb zussen staan elkaar naar het leven
Zoekers van gerechtigheid worden vervolgd.
religieuzen worden weggehoond
armen en profeten uitgesloten
Naar het Woord van God wordt niet geluisterd
de waarheid wordt niet gehoord
dat alle mensen gelijk zijn niet geaccepteerd.

Geef ons heden ons dagelijks brood
Onze behoeftige zusters en broeders hebben honger
Dagelijks brood zou uw koninkrijk
al hier op aarde doen beginnen
Waarom moeten ze wachten tot in de hemel
Uw koninkrijk is er toch voor iedereen.

 


Pater Bert vertelt hoe zij er in geslaagd zijn het aidsprobleem te beperken. In Timika werd in 1996 de eerste aidspatiënt ontdekt in de kliniek bij de kopermijn. De leider van de kliniek mobiliseerde iedereen uit het kerkelijk en maatschappelijk leven. Gelijk werd er gestart met voorlichting en trainingen. Pater Bert heeft gelijk alle pastorale werkers verplicht naar die trainingen gestuurd. Met deze brede actie is een uitbraak voorkomen. Ook werd de sociale problematiek ter hand genomen, opvang van kinderen met hivbesmetting en financiële ondersteuning.   Pater Bert is geïnspireerd door de franciscaanse spiritualiteit “eerbied, respect en zorg om de heelheid van de schepping, zijn elementen die vaak een rol hebben gespeeld.   

Toen ik dakloos was,
heb jij de deuren geopend
Toen ik naakt was
Heb je me je mantel gegeven
Toen ik moe was
heb je mij rust geschonken
Toen ik alleen was
heb jij mij liefde gebracht
toen ik ziek was
heb jij mij verzorgd.

Maak ons waardig Heer
Onze zusters en broeders te
die overal in de wereld
leven en sterven in armoede en honger
Geef hun door onze handen
hun dagelijks brod
en door onze liefde
de vrede en de vreugde Amen.

Steun onze missionarissen via de deurcollecte met Pinksteren of maak uw steun over op onze bankrekening NL77RABO0121207250 onder vermelding van Ned. Missionaris

Namens de missionarissen dank voor uw steun.

naar boven