Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

MOV-werkgroep


Contactpersoon: Wim Zürlohe 0228-543287 | w.zurlohe@quicknet.nl


Adventsactie 2018

In deze decemberperiode wordt aandacht gevraagd voor de ondersteuning van de projecten van de Adventsactie.

  1. Opleiding, microkrediet en kinderopvang voor kwetsbare vrouwen uit Burkina Faso.
  2. In Malawi wordt een systeem voor geboorteregistratie opgezet.
  3. Een netwerk van naaiateliers voor jonge moeders in Congo Central
  4. Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen.

Korte achtergrond;

  1. Veel vrouwen in Bobo-Dioulasso, in Burkina Faso zijn ongeschoold en trouwen vaak heel jong, Kans op werk is minimaal, daardoor leven ze in een cyclus van armoede, seksueel geweld en uitbuiting. Dus opleiding is nodig, microkrediet om een bedrijfje te starten, kinderopvang. De eerste zondag van Advent krijgt dit project aandacht
  2. Malawi behoort tot de armste landen van Zuidelijk Afrika, 65% van de bevolking van 19 miljoen leeft onder de armoedegrens, bijna niemand heeft een geboortebewijs, dus besta je niet??? De tweede zondag van de Advent krijgt dit project de aandacht
  3. Hulp voor alleenstaande moeders tussen de 13-23 jaar. Proberen de situatie van structurele armoede te doorbreken. Oprichting van Naai-coöperaties met steun van de paters Redemptoristen. De derde zondag van de Advent geven we hier aandacht aan.
  4. In Rwanda zijn nog steeds veel straatkinderen, terwijl Rwanda een van de weinige landen is waar de welvaart toeneemt. Door de gevolgen van aids, vertrek van de boeren naar de voorsteden is er toenemende werkloosheid en armoede. De kinderen vluchten de straat op want dat lijkt een oplossing.  De vierde zondag van de Advent wordt dit toegelicht.

Laten we proberen voor zover dat mogelijk is, ons te verdiepen in die problematiek om ondersteuning in financiële zin bij te dragen.

naar boven