Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek

Misdienaars


Contactpersoon: Coen van der Geest, 0228-324831


Iedereen heeft in de kerk een taak, alle mensen in de kerk bidden tot God,
ze danken God, ze luisteren naar zijn woord, ze zingen, ze gaan ter communie: ze ontvangen het Lichaam van Christus.

Maar er zijn ook mensen die een bijzondere taak hebben.

De pastor of voorganger: Hij bidt namens alle mensen tot God.
Hij legt het woord van God uit in de preek.
Hij doet wat Jezus zelf heeft gedaan tijdens het laatste avondmaal.

De lector/lectrice. Hij /zij leest voor uit de Heilige schrift.
Het koor zingt de liederen.
De muzikant bespeelt het instrument.
De dirigent begeleidt het koor.
De collectanten. Zij halen het geld op bij de collecte.
De koster. Hij helpt bij de voorbereiding voor de viering, hij legt alles klaar.

En....: heel belangrijk: de misdienaar.
Je bidt net als de mensen in de kerk, je bent dienaar tijdens de viering.
Je zit, je staat, net als de mensen in de kerk.
Bij een Eucharistieviering, breng je de kelk en ciborie naar het altaar. De kannetjes water en wijn
worden door jou naar de priester gedragen.
Jij zorgt ervoor dat de priester zijn handen kan wassen.
En jij helpt de priester als hij alles weer schoon maakt, onder andere.  
Bij een woord en communieviering help jij ook de pastor of voorganger.
In alle vieringen loop je, als de viering begint, met een toorts met brandende kaars of met het processiekruis heel rustig en eerbiedig naar binnen, samen met de pastor of voorganger.
Jullie buigen voor het altaar.
Ook sta je in alle vieringen tijdens het Heilig Evangelie met een toorts met brandende kaars naast de lezenaar.
Om maar een aantal activiteiten te benoemen.
Dat en nog meer mag jij als misdienaar doen. Niet alleen omdat je het leuk vindt.
Je mag het ook voor God doen en alle mensen in de kerk.
Door jouw hulp kan de viering heel mooi gevierd worden.

Er zijn ook bijzondere vieringen, zoals de Paaswake, die is ’s avonds laat. Of een uitvaart, een trouwerij,
om maar een paar te noemen.
Eigenlijk viert de kerk in één jaar het hele leven van Jezus.

De vieringen zijn meestal op zondagochtend om 10.00 uur.
Je zorgt dan, dat je om uiterlijk 9.45 uur in de kerk bent.
Een uitvaart of trouwerij wil wel eens op een ander tijdstip plaats vinden.
Dat kan in de vakantie, maar ook onder schooltijd zijn. De koster belt dan naar de school en de leerkracht zoekt dan misdienaars uit en zorgt dan dat zij op tijd in de kerk aanwezig zijn.

Ook gaan de misdienaars eenmaal  per jaar, samen met de Young Stars op stap.
Jullie doen dan een leuke activiteit, met veel lekkers en gezelligheid.

Heb je de eerste communie gedaan, en wil je misdienaar worden?
Kom erbij en meld je aan bij één van de kosters.

Ik zou tegen alle huidige en toekomstige misdienaars willen zeggen: Vervul je taak als misdienaar met eerbied en trouw, als jullie de pastor of voorganger helpen. Dan maken we er samen een feest van.

Misdienaar bij de Lucasparochie