Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


DE BEIDE HANDEN

Eens zei de kleine hand tegen de grote hand: "Jij, grote hand, ik heb je nodig, zoals de bloem zich omhoog slingert langs het hout dat haar steun geeft. Ik heb je kracht en ervaring nodig met alle dingen die jij doet. Ik zou van je willen leren hoe men het zwakkere in veiligheid brengt, koestert en beschermt, de jonge vogel, die uit het nest viel, en de schepselen die aan ons mensen zijn toevertrouwd, hoe men struikelenden opvangt en de angstige moed geeft, hoe met het onrecht afweert en voor het noodzakelijke instaat. Ik vraag je, of ik me argeloos tot je mag wenden en dat je na tijden van werken en moeite met me zult spelen en het leven zich opent dat ons gezamenlijk is geschonken."

En de grote hand zei tegen de kleine hand: "Jij, kleine hand, ik heb je nodig opdat ik na de haast en drukte van elke dag eens kan uitrusten en bevrijd zijn en feest vieren, overgegeven aan zon en wind. Ik zou van je willen leren, het zo lang vergeten vertrouwen: er is iemand die van me houdt en me leidt en begeleidt. Met jou zou ik weer willen proberen te bidden, me vragend aan hem overgeven in wiens trouw we allen geborgen zijn, ook de twijfelaars. Ik vraag je: als ik gespannen ben, boos of vertwijfeld, moe en mat van de nederlagen van de dag, wees bij me zoals nu, eenvoudig toegestoken en open, dat mijn schaduwen worden verdreven door het licht. Jij kleine hand, toon mij steeds weer het wonder, dat we allen onuitsprekelijk geliefd zijn".


( van Vitaberna)

naar boven


Allerzielen 2 november 2018


Op een zonovergoten vrijdag hebben wij een partytent neergezet, de grafkaarsen uitgestald en de koffie en thee gezet. Op tafel stond een prachtig herfststuk wat Afra had gemaakt en langs een paal van de partytent hing nog een prachtig herfststuk. Het maakte het geheel heel sfeervol.
En toen was het wachten op de bezoekers. Of nou ja, wachten, er kwamen vanaf het begin zo rond 10.00 uur tot 16.00 uur heel veel mensen het graf van een dierbare bezoeken. En werden er heel veel kaarsen gekocht en aangestoken en op de graven gezet. Er was voor een ieder die dat wilde tijd voor een lekker bakkie thee of koffie met wat lekkers erbij. En een luisterend oor.
Veel mensen hebben daar gebruik van gemaakt. Het maakte dat wij allemaal met een voldaan gevoel naar huis gingen. Het voldoet zeker aan een behoefte om elkaar, juist op deze dag, te ontmoeten en te spreken.
Vandaar dat wij zeggen: tot volgend jaar!

Erna, Erna, Trudy, Hildegard, Afra en Marian

 

DANK aan iedereen, die heeft meegewerkt aan de voorbereiding van de viering.
Dank aan iedereen, die de zorg hadden op het kerkhof voor koffie en ondersteuning.

Dank aan iedereen, die bij het koffiegesprek in de pastorie aanwezig waren.
Dank aan iedereen, die hun medewerking hebben verleend aan de herinneringsviering.

Dank aan iedereen, die hebben geholpen om het kerkhof in een zee van lichtjes te zetten.
Dank aan iedereen, die met lichtje of zonder lichtje mee is geweest naar het kerkhof.

2 november 2018 , een gewone, bijzondere dag waarop we onze overleden familie, vrienden, parochianen hebben herdacht.

naar boven


Uw Kerstkaarten steunen Christenen in nood

Achter in de kerk liggen folders met de mogelijkheid om kerstkaarten te bestellen bij Kerk in Nood.
De kerstkaarten zijn gedrukt en ingepakt door Christenen in Bethlehem. Met de aankoop steunt u mensen die moeilijk het hoofd boven water kunnen houden.
U kunt ook op de webwinkel: www.kerkinnood.nl/webwinkel

naar boven


Kerstwandeling

Wie kan en wil helpen bij de Kerstwandeling/Kerstgebeuren op zondag 16 december?
Start om 17.00 uur vanaf de PKN-kerk.
Meedenken in de voorbereidingsgroep kan ook.
Graag een belletje of mailtje naar

Dinie Boonstra. (tel. 0228-542343 of diniebaarslag@hotmail.com )
Of Ds. Camarasa (tel. 06-38289072)

naar boven


Vanuit de regio...

Zoals reeds bekend gemaakt is door bisschop Punt, zal pastor Paul Vlaar enige assistentie verlenen in onze regio: één weekend per maand. In dat weekend zal pastor P. Vlaar voorgaan in de Eucharistie op zaterdagavond én op  zondagmorgen in één van onze parochies. Pastor P. Vlaar komt naar ons toe voor de weekend-eucharistievieringen  en is niet inzetbaar voor andere pastorale zorg

In overleg met pastor P. Vlaar en onze beide pastores is afgesproken dat hij de komende maanden zal worden voorgesteld door pater P. Peelen of pastor J. Post tijdens de vieringen in alle parochies.

Op zaterdagavond 24 november a.s. zal dat zijn in Venhuizen  en op zondagmorgen 25 november a.s. in Hoogkarspel

In december 2018 en januari 2019 gebeurt dat in de andere regio-parochies.

naar boven


 

LEZINGEN IN DE ABDIJ VAN EGMOND

17 november 2018 om 14.00 u. Abdijwinkel, Egbertzaal. 'Bachs Bijbel en het Weihnachtsoratorium'
Spreker: Ad de Keyzer
Pianiste: Mariëlle Tromp-Zentveld

24 november 2018 om 14.00 u. Abdijwinkel, Egbertzaal. Heilige woede'
Spreker: Thomas Quartier o.s.b.

naar boven


Zin om met R.K. leeftijdsgenoten
te gaan wandelen?


25 - 55 jaar
Het is de ideale manier om mede R.K. 25-plussers te ontmoeten en het R.K. geloof samen te delen. We gaan één keer per maand wandelen, soms gecombineerd met het bijwonen van een H. mis en desgewenst gezamenlijk ergens betaalbaar gaan eten na afloop.

Kijk op http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/Georgiuswandelingen.html

naar boven


De AVG (Algemene Gegevens Verordening)
en de RK. Kerk

Er is veel te doen in Nederland rond de AVG.
De R.K. Kerk neemt hierin een bijzondere positie in en heeft een eigen reglement “ Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies”.
Op dit moment wordt gewerkt aan een aanpassing aan de AVG.
Dat de R.K. Kerk een eigen reglement heeft komt doordat er verschil is,  tussen het bestuursrecht en het kerkelijk recht.

Het is elke parochie toegestaan persoonsgegevens te verwerken, als de parochie een gerechtvaardigd belang heeft om;

 • een goede organisatie van de parochiegemeenschap te faciliteren
 • contact met haar leden te onderhouden
 • haar kerkelijke opdracht uitvoert

Lid zijn van de R.K. Kerk betekent dat van betrokkenen geen aparte toestemming nodig is.
Daarom zal bijvoorbeeld aan ouders van een dopeling, bij aanmelding, wel sprake zijn schriftelijke informatie over de verwerking van persoonsgegevens en wordt een privacy verklaring verstrekt.

Voor het publiceren van een foto of video waarop iemand herkenbaar in beeld wordt gebracht, bij de vieringen, het parochieblad en of de website, is wel altijd toestemming van betrokkene nodig.

Wordt het parochieblad online gepubliceerd, of openbaar verspreid mogen er geen persoonsgegevens zonder toestemming worden gepubliceerd. In dat geval dienen de gegevens van het parochiesecretariaat te worden vermeld.
Verder informatie over de AVG en de R.K. Kerk vindt u op de website www.rkk-avg.nl

naar boven

 

Er is goed gereageerd op de oproep een tijdje terug om overtollige gereedschappen in te leveren bij de familie Laan. Reuze dank. Dit zal een goede bestemming krijgen via onderstaande organisatie.

Heeft u gereedschap dat u niet meer gebruikt?

U kunt het inleveren bij Jan Laan. In samenwerking met de stichting Vraag en Aanbod Internationaal wordt het gereedschap nagekeken en opgeknapt. Het gaat op aanvraag naar projecten, waar mensen met dit gereedschap een bestaan op kunnen bouwen.
Voor informatie wat voor gereedschap er gebruikt kan worden kunt u terecht op www.vraagenaanbodinternationaal.nl , of neem contact op met

Jan Laan;  Meeweg 2 1607 HM 
Email: laanenofbroers@outlook.com  tel. 0228542937

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een
eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:    

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


VACATURE

vacature parochiesecretariaat

De St. Lucasparochie is een actieve RK-geloofsgemeenschap die volop in onze gemeenschap staat. Vele parochianen geven samen vorm aan een bloeiende en actieve parochie waarin het “kerk-wij-samen” voorop staat.
Ter uitbreiding van ons team vrijwilligers zijn wij op zoek naar:

MEDEWERKERS/MEDEWERSTERS VOOR ONDERSTEUNING VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT

Meerdere gegadigden zijn welkom!

De interessante werkzaamheden op het secretariaat van onze parochie omvatten onder meer:
 • Ontvangen en verwerken van post, telefoon en e-mail m.b.t. het parochiebestuur, de pastor of een van de vele werkgroepen;
 • Onderhouden van contacten met het bisdom, het dekenaat en de secretariaten in de regio;
 • Meehelpen met de planning van de vieringen, misintenties e.d.;
 • Administratieve vastlegging van de begraafplaats incl. financiële afwikkeling na een begrafenis;
 • Meehelpen bij allerlei bijzondere activiteiten in de parochie;
 • (Opbouw van) het parochiearchief en archiefbeheer.

Wij bieden:

 • Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng;
 • Een prettige werksfeer waarin u vele contacten kunt opdoen;
 • Naar behoefte scholing op terrein van computerwerkzaamheden of administratie;

Wij vragen:

 • Secretariële ondersteuning op maandag- en dondermiddag (totaal max. 4 uur);
 • Enige ervaring met secretariële werkzaamheden is een pre

Altijd al een zinvolle functie in onze parochie willen vervullen? Zin in meer uitdaging en kans tot scholing en ontplooiing? Is deze functie je op het lijf geschreven?  Neem dan contact op met Dinie Boonstra, 0228-542343

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden