Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


naar boven


Wat doe jij in vredesnaam?


Vredeszondag 19 september  2021
Viering in de Hervormde kerk aanvang 10.00
Kerkweg 113 Venhuizen

Organisatie: Oecumenisch werkgroep
Medewerking: Lucaskoor o.l.v. Mirjam Guichelaar/Organist E. Hinfelaar


Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze eigen samenleving en het voortdurende geweld elders. Maar het kan gelukkig anders.
Tijdens voorbereiding van de vredesweek (19 – 26 september) trekken de protestantse gemeente Zuiderkogge en de Sint Lucasparochie samen op om zich te bezinnen op het thema: ‘Wat doe jij in vredesnaam?’
Samen willen we ons inzetten voor vrijheid, waarheid en recht zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Pas als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, is een goede toekomst mogelijk.


Op zondag 19 september willen we de vredesweek plechtig openen met een gezamenlijke vredesviering.
Dominee M. Camarasa en pastor J. Post gaan samen met de leden van de oecumenische werkgroep in deze dienst van woord en gebed voor.

Na afloop kan onder het genot van een kopje koffie worden nagepraat.

Iedereen is van harte welkom!

naar boven


Goed nieuws!!

Per 1 oktober mogen we weer gaan starten met de kerkdiensten in de Bosman.
We zijn druk bezig om met alle vrijwilligers en voorgangers van beide kerken een planning te maken. Ook bewoners van de aanleunwoningen en Bosmanstaete zijn welkom.

Binnenkort leest u hier meer over.

naar boven


Allerzielenviering van 2020 “Gedenken in een bijzondere tijd”

Deze viering, speciaal voor genodigden i.v.m. Corona kon helaas niet doorgaan.
Deze viering zal nu plaats vinden op zaterdagavond 25 september 2021 om 19.00 uur in de Lucaskerk. Na afloop gaan we nog even naar samen naar het kerkhof.

Omdat er nog steeds beperkingen zijn in verband met Corona, kunnen alleen nabestaanden met een uitnodiging hierbij aanwezig zijn. Deze hebben reeds een uitnodiging ontvangen. We beseffen dat heel veel parochianen en verdere familie en vrienden van overledenen vorig jaar geen kansen hadden om een afscheid bij te wonen.

Daarom kan iedereen deze viering thuis volgen via www.kerkdienstgemist.nl
Zoek de plaatsnaam Venhuizen op en dan de Lucaskerk. Of klik op de Kerkdienstgemist-Knop links op deze pagina.

De werkgroep is ook al voorzichtig begonnen met de voorbereiding van de Allerzielenviering  2 nov 2021. We hopen dan dat iedereen die dit wil aanwezig kan zijn. Te zijner tijd meer info.

naar boven


 

Film in het dorpshuis

Najaar 2021 Locatie: Dorpshuis aan 't Twijver Venhuizen, aanvang 19.30 uur.

Ook dit najaar worden er weer films vertoond onder leiding van ds. M. Camarasa.

Dinsdag  28 september  –Au Nom de la Terre- Déouard Bergeon
Een film over de evolutie van de landbouwwereld in de afgelopen 40 jaar

Pierre is 25 wanneer hij terugkeert uit Wyoming naar zijn verloofde Claire en beslist de familieboerderij over te nemen. Twintig jaar later heeft de boerderij en zijn gezin zich uitgebreid in het begin van gelukkige tijden. 
Maar de schulden stapelen zich op en Pierre raakt uitgeput op het werk. Ondanks de liefde van zijn vrouw en kinderen, gaat  hij langzaam ten onder. De film is opgebouwd als een familiesage en gebaseerd op het eigen verhaal van de regisseur.
Een Menselijk portret over de evolutie van de landbouwwereld van de afgelopen veertig jaar.
Franse film met Nederlandse ondertiteling.


WELKOM-WELKOM-WELKOM-WELKOM

 

naar boven


NIEUW VIERINGENROOSTER

Het vieringenrooster is van 3 september t/m 27 februari 2022.

De koren zijn nog niet helemaal ingevuld. In overleg komen ze daar nog wel uit. We zijn al heel blij dat de koren weer met meerdere leden mogen zingen. Hopelijk mogen de kerkgangers binnenkort ook weer meezingen.

Door omstandigheden zullen er vast nog wel eens wijzigingen zijn in dit rooster. Deze vindt u dan in de Uitkijk en op de website bij de agenda.

Op dit moment ligt er een verzoek bij de Bosman om daar weer te mogen vieren op vrijdagavond. Aangezien de coronamaatregelen voor een deel nog gelden, is nog niet alles mogelijk. We hopen binnenkort meer te horen over de mogelijkheden. En daarna kunnen we starten met een planning en beschikbaarheid van voorgangers en kostersgroepen.

Dank aan iedereen die zich heeft bezig gehouden met dit rooster en de beschikbaarheid van koren, lectoren, misdienaars, gastvrouwen, kosters en voorgangers voor de nieuwe periode.

naar boven


Kinderkoor gaat weer van start!

Het kinderkoor van de Lucaskerk gaat weer van start.

De wekelijkse repetities zijn op woensdagavond van 18.45 tot 19.30 uur onder leiding van Mirjam Guichelaar.

Waar: in het huis (pastorie) rechts naast de kerk

Kinderen die van zingen houden of dit willen gaan proberen zijn van harte welkom.

Tot ziens op woensdag 1 september en de woensdagen erna.

naar boven


Alpha cursussen

 

Wat is Alpha?


Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven.Dat is Alpha.
Tijdens circa tien (online) interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Binnenkort gaan we starten met een aantal Alpha cursussen.

Alpha online: Van maandag 11 oktober t/m 10 januari, met het "Alpha-weekend" in het weekend van 26-28 nov, 3-5 dec of 10-12 (online of fysiek met 1 of geen nacht erin)

 

Alpha cursus fysiek: Van woensdag 13 oktober t/m 12 januari, met het "Alpha-weekend"in het weekend van 26-28 nov, 3-5 dec of 10-12 (met 1 of geen nacht erin)

Geef jezelf op via jcjdewit@gmail.com of bel met rector Jeroen 06-40125490.

Op onze website (www.olvternood.nl ) wordt deze week meer info geplaatst over de Alpha cursussen.  Onze lieve vrouw ter nood in Heiloo. 

naar boven


Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’


Vanaf zaterdag 28 augustus - Koepelkathedraal Haarlem
In de KoepelKathedraal in Haalem is van zate­dag 28 augutus t/m zondag 3 april 2022 de thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’ te zien. Die gaat over het zoeken, delen en verbeelden van geluk. Met dit nieuwe initiatief wil de KoepelKathdraal nadrukkelijker naar buiten treden en mensen uitnodigen om na te denken over wat hen bezighoudt.

Twintig vertellers
Aan twintig vertellers is gevraagd op het thema geluk te reflecteren. Onder hen zijn de Haarlemse burgemeester Jos Wienen, priester/kunsthistoricus Antoine Bodar, actrice Sanne Vogel, waterpolocoach Robin van Galen, journalist Mirjam van der Vegt en de Haarlemse bisschop Jan Hendriks. De tentoonstelling omvat foto’s, video’s, kunstwerken, poëzie, podcasts en muziekcomposities. Sommige deelnemers verbleven een tijd in de KoepelKathedraal om aan hun bijdrage te werken, anderen dachten thuis na over geluk.

Majestueuze kerk
De KoepelKathedraal is de op één na grootste kerk van Nederland en wordt vaak in één adem wordt genoemd met de Sagrada Familia in Barcelona, de Sacré Coeur in Parijs en de Westminster Cathedral in Londen. Het is bij uitstek een plek die bezoekers uitnodigt om stil te staan bij hun geluksgevoel. De zoektocht naar dat gevoel is van alle tijden en ook nu onverminderd van grote betekenis. Al was het maar omdat voor menigeen het levensgeluk - ondanks het feit dat we in ons land per saldo gezonder en welvarender zijn geworden - onder druk staat. Zo is er onder ouderen eenzaam­heid en groeit de werk- en schooluitval onder jongeren.

Zoektocht naar geluk
Geloof in Geluk geeft vorm en inhoud aan de zoektocht naar geluk. Dat gebeurt mede op basis van speciaal voor dit thema gemaakte orgelcomposities, het lopen van een labyrint door de KoepelKathedraal en persoonlijke verhalen van bijvoorbeeld burgemeester Jos Wienen en sportcoach Robin van Galen over wat geluk voor hen betekent. Ook zijn in de kerk verhalen te horen die verwijzen naar de offers die heiligen zich lang geleden getroostten om het geluk te bereiken.
Wie de Geloof in Gelu-route loopt, krijgt een plattegrond met daarop alle punten waar iets valt te beleven. De route voert langs het Willibrordusorgel, het middenschip, de zijkapellen, de zijbeuken, de kooromgang en de straalkapellen. In aansluiting op de tentoonstelling Geloof in Geluk worden onder meer lezingen, concerten en workshops georganiseerd. Het volle­dige programma is te vinden op www.koepelkathedraal.nl.

 • Anton ten Klooster
 • Antoine Bodar
 • Bina Chirino
 • Bisschop Jan Hendriks
 • Bob Wegkamp
 • Ramon Mangold
 • Dafne Arlman
 • Emma van Hooff
 • Burgemeester Jos Wienen
 • Lars Gerfen
 • Leo Fijen
 • Maaike Lut
 • Martijn Duifhuizen
 • Kees Wisse
 • Matteo Myderwyk
 • Mirjam van der Vegt
 • OMG Magazine
 • Peter van Assel
 • Tini Brugge
 • Robin van Galen
 • Sanne Vogel
 • Simone de Groot

 

 

Dagelijks geopend 

Geloof in Geluk is van 28 augustus 2021 t/m 3 april 2022 te zien. De KoepelKathedraal is op maandag t/m zaterdag geopend van 10.30 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Entree (incl. beklimming torens): volwassenen € 8,50, volwassenen online € 7,50, kinderen 5 t/m 12 jaar € 4,- (tot 4 jaar gratis), Bankgiro Loterij, VIP-kaart & houders HaarlemPas: gratis.

 

naar boven


Bedevaartreizen o.a. naar Lourdes


Veel parochianen en anderen zijn in het verleden mee geweest met de Lourdesreizen van de organisatie VNB.

Helaas is deze organisatie mede door Corona failliet gegaan.

Voorzichtig wordt de draad weer opgepakt voor bedevaartreizen naar Lourdes en andere bestemmingen.
Hiervoor kunt u terecht bij

www.christoffelreizen.nl   of www.huisvoordepelgrim.nl

Zeker de moeite waard om te kijken op beide websites voor mogelijkheden.

naar boven


Taakverdeling uitvaarten regio Westfriesland ZO!
per 01.01.2021


Kapelaan Javier Acuña en diaken Jules Post hebben de ‘zorg’ voor de parochies Lutjebroek, Hoogkarspel en Venhuizen.

Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

 • Kapelaan Javier Acuña gaat voor bij de uitvaarten op woensdag, donderdag en vrijdag

 • Diaken Jules Post gaat voor bij de uitvaarten op maandag, dinsdag en zaterdag

 

 

Voorgaande is een ‘vaste’ regel, doch géén harde regel. Mocht het voorkomen dan kan er op speciaal verzoek van afgeweken worden.

Het bisdom adviseert bij een uitvaart geen Eucharistieviering te houden. Bij voorkeur een Woord- en gebedsviering en geen Communie uitreiking. Mocht er om dringende redenen toch om gevraagd worden, dan kan dat wel na overleg.
Ziekenzegen kan door alle pastores* gegeven worden echter ziekenzalving alleen door kapelaan Javier Acuña en kapelaan Peter Piets. * Wim Zürlohe na 5 april ‘21 (diakenwijding).


Telefoonnummers
Kapelaan Javier Acuña            06 – 83453373
Diaken Jules Post                    06 – 37406247
Parochie Lutjebroek                 koster Chris Oud        06 – 21233386
Parochie Hoogkarspel             Gerdien Appelman     0228 – 561576
Parochie Venhuizen                 Afra Vroling                0228 – 541651

Kapelaan Peter Piets en diaken Wim Zürlohe hebben de ‘zorg’ voor de parochies Grootebroek, Bovenkarspel en Enkhuizen. Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

 • Kapelaan Peter Piets gaat voor bij de uitvaarten op dinsdag, donderdag en zaterdag
 • Diaken Wim Zürlohe gaat voor bij de uitvaarten op maandag, woensdag en vrijdag


Telefoonnummers
Kapelaan Peter Piets              06 – 57918746
Diaken Wim Zürlohe               06 – 55816434
Parochie Grootebroek            Riet Broersen (kerktelefoon bij overlijden) 06 – 16052583
koster Peter van Staveren      06 – 53503593
Parochie Bovenkarspel           koster Paul Conijn 0228 – 517161
Parochie Enkhuizen                koster Hessel Plukkel 06 – 20271717 of
                                            Ton Endhoven (voorz. parochieraad) 06 – 22918712

Anne-Marie Brieffies, regiocoördinator 07.12.2020

naar boven


Kerkdiensten beluisteren is veranderd!

Van Kerkomroep (luisteren) zijn we overgestapt naar Kerkdienstgemist (luisteren en kijken).

In de Lucaskerk staat een camera die gericht is op het altaar en de kerkdiensten kan opnemen in beeld en geluid.

We zijn ons bewust van het feit dat niet iedereen beschikt over een computer of laptop of tablet. We hopen dat ouderen onder ons hierin een helpende hand krijgen van familie, buren of vrienden. Vooral voor diegene die niet meer fysiek naar de kerk kunnen komen. Zeker nu in deze coronatijd.

Via Kerkdienstgemist kunt u vieringen alsnog terug zien.

Hopelijk gaat het allemaal lukken!

naar boven


Te koop


Het Johannes-orgel uit de Kapel, die nu in de Lucaskerk staat.
Wie belangstelling heeft, kan een bod uitbrengen vanaf € 600,-.

Bod inleveren met naam, adres en telefoonnummer in gesloten envelop in de brievenbus van de pastorie
(Brievenbus in de zijdeur, Westeinde 2, 1606CZ Venhuizen)
voor 18 december 2020.

Wilt u het orgel eerst bekijken? Maak dan een afspraak met

Dinie Boonstra 0228-542343

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden