Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


‘Drievuldigheidszondag’

Beste parochianen,

De eerste zondag na Pinksteren vieren we het hoogfeest van de Heilige Drievuldigheid. Dit feest doet ons God kennen als Vader, Zoon en heilige Geest. Eén God die we erkennen en aanbidden, maar de ene god heeft zich aan ons doen kennen als Vader, Zoon en heilige Geest. Dit is een geloofsmysterie, het wezen van God kunnen we niet doorgronden, maar juist dit geheim van de Drie-eenheid maakt ons duidelijk hoezeer Gos ons liefheeft, dat hij ons bemint. Dat wij gewenst zijn door Hem en dat hij ons begeleidt met Zijn liefde en genade.

Elke viering beginnen we dan ook met het kruisteken, Vader, Zoon en Heilige Geest en ook met een groet, de Drie-ene-zegenspreuk van Paulus  “De genade van onze heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen”. Het kruisteken neemt ook een centrale plaats in bij de doop, er wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en ook in onze geloofsbelijdenis.

En hoe vaak maken wij dagelijks een kruisteken zonder erbij na te denken, eigenlijk jammer. Belangrijk aspect van de drie-eenheid is de H. Geest die bij ons is om ons te helpen. Jezus heeft ons zijn helper gezonden in de vorm van de heilige Geest. Het mysterie van de Drie-eenheid is eigenlijk alleen met ons hart te begrijpen God die zich aan ons openbaart als Vader, als Zoon en als Geest En misschien is die openbaring als Geest in onze tijd wel het belangrijkste. De Geest die ons wakker houdt op de weg die wij volgen en de keuzes die wij dagelijks in ons leven maken. De Geest is onze reisgenoot. Zoals ooit de leerlingen werden uitgenodigd oude gewoonten los te laten en vol vertrouwen verder te gaan op de weg, zo waait de Geest vandaag ook ons leven binnen. Uiteindelijk is het niet meer dan steeds weer de ene voet voor de andere zetten. Voetje voor voetje, stap voor stap op weg gaan in het vertrouwen dat er telkens weer een begaanbare weg wordt gevonden. Stap voor stap op weg gaan in het vertrouwen dat Gods adem ons vergezelt, dat hij de chaos bedwingt en ons uitnodigt in beweging te komen.

De leerlingen moeten Jezus loslaten. Hun weg gaat verder, het wordt tijd dat ze op hun eigen benen gaan staan. Gelovigen zijn in beweging, mensen van de weg, pelgrims. Geloven is niet een vasthouden aan het vertrouwde, aan vaste geloofswaarheden, maar de bereidheid op te staan en op weg te gaan. En dan gebeurt het wonder. Wanneer we niet krampachtig proberen vast te houden wat we hebben, blijken onze open handen gevuld te worden, wordt onze blik gericht op de nieuwe morgen die daagt. Jezus vraagt ons ontspannen te leven, ons niet eindeloos blind te staren op wat was, op wat voorbijging, maar in vertrouwen los te laten. Misschien worden we de woestijn ingeleid, maar ook daar in de verlatenheid komt God ons tegemoet, zoekt hij ons op. Het verlangen naar het nieuwe Jeruzalem kan ons ook daar gaande houden.
Luisteren naar elkaar , de moed hebben om je eigen mening voor je houden, maar luisteren naar de stem van de ander Een belangrijke stap is ons ego sluiten en ons realiseren dat wij kinderen van God zijn en geen kind van onze ego.
Wij zijn door God geschapen en vanuit God moeten wij de moed hebben om ons open te stellen voor de hulp van de H. Geest en die ook te aanvaarden Want dan zullen wij ons open kunnen stellen voor elkaar.  Want dan zullen we de stem van de H. Geest horen.
Dus laten we ons niet blind staren op de leerlingen onder het motto, ze waren erbij, ze hebben het met hun eigen ogen gezien. Als wij  vandaag aandachtig kijken, kunnen wij  ook sporen van Jezus aanwezigheid ontdekken in liefdevolle naasten, in wegen die begaanbaar blijken te zijn, in het delen van brood en wijn, in mensen die bereid zijn hun leven in te zetten voor een ander. De Geest is ons beloofd, als reisgenoot voor onderweg. De Geest die nieuwe inzichten brengt, die ons laat zien dat God door de eeuwen heen steeds opnieuw zichtbaar wordt, in de Vader, de Zoon en de Geest.

Moge wij allen die kracht van de Geest in ons leven ervaren om onze geloofsweg te vervolgen.

Kapelaan Wim Zürlohe mei 2024

naar boven


Jongerenviering:
Ken je mij?


Op 30 juni is er een speciale regiojongerenviering in Enkhuizen.
De eucharistieviering is gemaakt door en met jongeren en heeft als thema ‘Ken je mij’. Aan de hand van dit thema onderzoeken we met elkaar wat geloof en spiritualiteit voor jongeren betekent, maar willen we elkaar ook beter leren kennen. Kennen onze kerkbezoekers de jongeren? Kennen zij Jezus? En elkaar?

De viering is dit keer te lezen in een speciale krant, waarin jongeren uit de regio zich voorstellen. Jongerenkoor Reaching Hand zingt tijdens de dienst, samen met jongeren van andere koren uit de regio.
Na afloop is er tijd om verder te praten, met koffie, thee en iets lekkers, gemaakt door de jongeren. Bij mooi weer zal dit buiten zijn.

We hopen u allen te zien op 30 juni, 10.00 uur.

Tot dan!
Namens Jorien, Eva, Marieke, Jacintha en Gré

naar boven


 

Een potje met vrede

Als ik op reis ga om vrede te brengen,
dan neem ik een rugzak mee.
Daar zit niks in,
alleen een potje met vrede.

Ik moet uitkijken dat het potje niet kapot valt.
Dan ga ik op reis naar landen waar oorlog is.
Overal strooi ik wat van de vrede.

Ik ga naar voetbalstadions waar geweld is,
ik strooi weer wat vrede.
En zo ga ik langs alle mensen om vrede te brengen.
Dan wordt de wereld vast een stuk mooier.

Alleen ...... ik ben bang dat één potje met vrede
niet genoeg is.
Daarom zeg ik tegen iedereen die vrede wil,
maak ook zo’n potje,
neem het mee overal waar je komt.

Breng vrede!

Nina (groep 8)

 

naar boven


Taizé-viering in stiltecentrum Hoorn 
thema ‘Moeder Maria’

Op zondagavond 26 mei organiseert Taizé Westfriesland weer een Taizé-viering. Tijdens deze viering maken we ruimte voor verstilling en laten we ons bemoedigen door de moederlijke liefde van Maria. De viering vindt plaats in het Stiltecentrum in de koepelkerk in Hoorn. Aanvang is om 19:30. Wie dat leuk vindt kan al vanaf 19:00 uur aansluiten om alvast een aantal liederen uit de viering door te zingen. 

Tijdens deze viering richten we ons op het Taizé icoon van Maria. In navolging van de oude (Oosters-)christelijke traditie mag het icoon ons uitnodigen tot gebed en tot overdenking van het geloof en van het vertrouwen van Maria. Het icoon vormt zo een venster naar het goddelijke, dat ons gebed ondersteunt en verdiept1. In de hectiek van alledag biedt het icoon, samen met de Taizé-liederen en de stilte, een oase van rust en bezinning. Een rustig moment om bij uzelf en bij God te komen en om gedragen weer aan de nieuwe werkweek te kunnen beginnen!

Wat is een Taizé-viering?
Een Taizé-viering is een korte viering van circa 50 minuten, vol meditatieve zang en stilte, geïnspireerd door de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé. De essentie: rust en ruimte om bij jezelf en bij God te komen, om te danken voor wat je is gegeven en te bidden voor waar je naar verlangt. Geen lange teksten of gesproken woorden, maar samen zingen, bidden en stil zijn. Taizé is ook de ontmoeting tussen generaties, culturen, gelovigen van verschillende richtingen en niet-gelovigen. Iedereen is welkom! Na afloop kunt u napraten bij een kop koffie of thee.

Nieuwsgierig naar de sfeer en muziek? Zoek via YouTube eens op: Taizé – Bless the Lord  of Taizé - Nada te turbe.

Volg Taizé Westfriesland op de gelijknamige Facebookpagina en op de website www.taizewestfriesland.nl
Email: taizeinwestfriesland@gmail.com

1 Iconen in het gebed - https://www.taize.fr/nl_article836.html

 

naar boven


UITNODIGING

25 jarig priesterjubileum
Samuel Marcantognini

deken van Hoorn
pastoor van de parochie H. Matteüs te Hoorn e.o.
pastoor van het regioverband West-Friesland Zuidoost

Op 29 mei 2024 is het 25 jaar geleden dat pastoor Samuel door toenmalig bisschop Mgr. J.M. Punt in Haarlem tot priester werd gewijd.
Als H. Matteüsparochie willen wij dit in dankbaarheid gedenken. Dit zal plaatsvinden tijdens een plechtige Eucharistieviering op zondag 2 juni 2024 om 11.00 uur (hoogfeest van Sacramentsdag) in de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk te Hoorn

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn!

Adres: Koepelkerk, Grote Noord 15, 1621 KD Hoorn.

Aansluitend zal er vanaf 12.30 uur, achter in de kerk, gelegenheid om de jubilaris te feliciteren onder het genot van koffie of thee en iets lekkers.

Hopende u daar te ontmoeten,

Bestuur H. Matteüsparochie

Let op:
mocht u met eigen vervoer komen, houd dan rekening met extra tijd om een parkeerplek te vinden; op die zondag hoeft u geen parkeergeld te betalen maar kijk goed uit dat u niet bij plekken voor “vergunningshouders” parkeert.

naar boven


Open Dag St. Bonifatius-instituut op 8 juni
Wat is de kern van het christelijke geloof? Wie is God en hoe ziet God ons? Hoe lees je de Bijbel? Hoe ziet de liturgie van een viering eruit? Hoe om te gaan met ethische vraagstukken rond het menselijk leven en milieu? Wat zegt de Kerk daarover en waarom? Houden die vragen je bezig en wil je je verdiepen in het geloof en de achtergronden ervan?
Dan is het Theologisch Instituut St. Bonifatius iets voor jou. Het Bonifatius-instituut biedt een breed scala aan cursussen en opleidingen op het gebied van Theologie en Filosofie.
Op zater­dag 8 juni 2024 or­ga­ni­seert het Boni­fa­tius-instituut de jaarlijkse Open Dag. Maak kennis met de ver­schil­lende studie- en cursusmoge­lijk­he­den!

De locatie is De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375 in Vogelenzang.

De Open Dag begint om 9.00 uur met een ­eucharistievie­ring in de kapel. Daarna is het inhoudelijke deel over de studiemogelijkheden: cursussen en meerjarige programma’s. Met de major-variant kun je zelfs het bachelor-diploma behalen bij de Pauselijke Universiteit van Lateranen in Rome.
Op de Open Dag kun je een college volgen. Gedurende de dag ontmoet je stu­den­ten die ver­tellen over hun motivatie voor de studie Theologie en hun erva­ringen. Er is uit­ge­breid gelegen­heid je vragen te stellen en met elkaar en met (oud)stu­den­ten in gesprek te gaan. We sluiten af met een gezamenlijke lunch. Afhankelijk van het weer is ook een wandeling op het terrein een echte aanrader. De Open Dag zal tot ongeveer 14.30 uur duren.
Het St. Bonifatius is een erkend opleidingsinstituut. Met een afgeronde studie biedt het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam de mogelijkheid om diaken of cate­chist te wor­den.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieprefect Diederik Wienen. Je kunt bij hem aanmelden voor de Open Dag. We hopen je daar te ontmoeten!

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom ?
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Doop

Huwelijk

Overleden