Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


 

Geannuleerde activiteiten

DE VOLGENDE ACTIVITEITEN GINGEN OF GAAN NIET DOOR .
Er wordt gezocht naar nieuwe data.

 • De gemeenschapsveilingen in Wijdenes en Venhuizen.
 • Activiteiten in het Dorpshuis ’t Centrum.
 • De stille omgang in Amsterdam.
 • De sobere maaltijd in PKN-kerk.
 • Landelijke conferentie in Oudenbosch.
     

 

naar boven


  Iedereen, overal ter wereld, een waardig bestaan


  Wij willen een wereld waarin mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden daarvoor. Mensen kunnen voor zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig verdeeld binnen gemeenschappen. Soms is dan een klein duwtje in de rug nodig. Dat willen wij ze graag geven! 
  • In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen.  
  • In 2020 is het Vastenactiethema 'Werken aan je toekomst'. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen.
  • Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten. 
   Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia verdienden bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen. 
  • Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren! 

  Wilt u een steuntje in de rug geven aan mensen die willen werken aan hun toekomst?
  Het rekeningnummer van de vastenactie is:
  NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

  Na de vieringen met Pasen zal er een deurcollecte worden gehouden waarbij uw bijdrage wordt gevraagd om de vastenactie te ondersteunen.

naar boven


ZIEKENTRIDUÜM ZWAAG
12, 13 EN 14 MEI 2020


Drie dagen vol warmte, liefde, saamhorigheid en aandacht voor elkaar.
Dat is waar het bij het zieketriduüm omdraait!

Maar ook als u niet ziek bent en onafhankelijk van wat of waar u in gelooft; u bent van harte welkom. Heeft u behoefte of interesse aan een ontspannen programma, een luisterend oor, een hapje en een drankje, geeft u zich dan op bij onderstaande contactpersonen in uw regio.

De contactpersoon kan u ook nader informeren over de inhoud van deze drie dagen en het vervoer naar de St. Martinuskerk in Zwaag.
We zien uit naar uw komst!

Opgave voor 14 maart bij Christa Bakker 0228-596810 of Marlies van der Geest 0228-324831 Contactpersonen voor Venhuizen en omgeving

naar boven


UITNODIGING

Vrijdag 10 april om 19.00 uur zingt het Hoorns Vocaal Ensemble The Crucifixion van John Stainer in de St. .Johannes de Doper kerk in Grootebroek. Dit werk is gebaseerd op het lijdensverhaal uit de bijbel zoals dat door verschillende apostelen is verteld. Het werk is geschreven voor tenor en bas soli, koor en orgel.

Het Hoorns Vocaal Ensemble heeft deze passie aangepast en wat compacter gemaakt, de voor samenzang bedoelde gezangen met soms wel 10 coupletten zijn ingekort en enkele solo’s worden door eigen solisten binnen het koor uitgevoerd. In plaats van gezongen recitatieven wordt de lijn van het verhaal door een spreker verwoord.

Het Hoorns Vocaal Ensemble is een gelegenheidskoor van 12 amateur zangers ontstaan uit het in 2014 opgeheven Sint Janskoor van het Westfriesgasthuis (nu Dijklander Ziekenhuis). Het merendeel van de zangers heeft daar jaarlijks naast het ondersteunen van de kerkdiensten,kerst- en paasconcerten, ook dikwijls The Crucifixion van Stainer gezongen.   Hans Weenink, destijds vaste begeleider van het ziekenhuis koor, begeleidt ook nu weer op het orgel.

De uitvoering duurt ruim een uur en bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de kosten.

naar boven


Een digitale retraite voor de 40-dagentijd

De morgen komt is de titel van de 40-dagenretraite 2020 van de jezuïeten. De retraite gaat op Aswoensdag 26 februari van start.

Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een e-mail met daarin gebedsteksten, bestaande uit bijbelteksten en meditatieve vragen. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Pasen intenser te beleven.

De teksten zijn dit jaar geschreven door dominee Judith van der Werf. Een primeur: Judith is de eerste vrouw en protestant die een digitale retraite voor de jezuïeten maakte. De vorige elf edities werden door jezuïeten verzorgd. 

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.ignatiaansbidden.org.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige 40-dagenretraite:

 1. Ik heb in het openbaar vervoer in de stilte coupe de tijd genomen om de vastenretraite te doen, omdat er thuis veelal geen stilte is.”
 2. Ik ben het meest blij dat ik als protestant mee mag/kan liften met m'n rooms-katholieke familie!”
 3. De digi-tijd breekt aan; want gezien er steeds meer kerken niet meer actief zullen zijn, zullen wij gelovigen moeten leren gebruik te maken van de digitale mogelijkheden zodat we pelgrims blijven en geen dolers worden.”
 4. Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning.”

De auteur over de retraite 
'In de retraite gaat het om wachten, wachten op de morgen die komt. Niet afwachtend, maar waakzaam en open uitzien naar licht. Wat er ook gebeurt. En ook al is het duister voelbaar aanwezig, toch in alles je geest openhouden. In het vertrouwen dat er iets onverwachts kan gebeuren waardoor alles anders wordt.'

Aantal deelnemers
Er nemen ruim 15.000 retraitanten uit Nederland en Vlaanderen deel aan deze twaalfde digitale retraite.

Het gebedstraject volgt de traditionele periode van de 40-dagentijd, tot Paaszondag. Met bijbelteksten, meditatieve vragen, gebedstips, geloofsimpulsen en inspirerende citaten bereidt de retraite de deelnemers voor op het feest van Pasen. Door het donker van Goede Vrijdag naar het licht van Pasen, waar de morgen ons wacht.

Hoe? 
Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via www.ignatiaansbidden.org.

Inspiratie
De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. Voor de auteur van de 40-dagenretraite 2020 betekent dat: ‘Doorleef je eigen werkelijkheid en de dingen die je ervaart. Kijk niet weg. Niet van het duister, maar ga ook niet te makkelijk voorbij aan het licht. En dan de vraag: hoe komt God hierin naar mij toe?’

Wat meer?
Er is een gastenboek en er worden uitwisselingsgroepjes aangeboden in parochies, gemeentes, gemeenschappen, gebedsgroepen, thuis... De website biedt hiervoor een eenvoudige werkwijze. 

Een productie van www.ignatiaansbidden.org

ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een
eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden