Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


Allerzielen

Op zaterdag 2 november willen we graag de overleden parochianen van het afgelopen jaar herdenken. Nabestaanden en parochianen zijn welkom in de viering in de Lucaskerk om 19.00 uur en de mogelijkheid om het verlichte kerkhof te bezoeken.

Voor nabestaanden is er ook de mogelijkheid om mee te doen aan de koffie-bijeenkomst om 10.30 uur in de pastorie.

Mocht u niet persoonlijk een brief hebben ontvangen, dan nodigen wij u graag uit, zie het bericht hieronder:

Parochie St. Lucas Westeinde 2 1606 CZ Venhuizen
0228-541332
e-mail: lucas.venhuizen@hetnet.nl
www.sintlucasparochie.nl

Aan de nabestaande(n) van overleden parochianen van het afgelopen jaar

Venhuizen, oktober 2019

Zeer geachte mevrouw / mijnheer,
Geachte familie,

Met Allerzielen gedenken wij in onze parochie de overledenen van het afgelopen jaar in een plechtige viering (zaterdag 2 november om 19.00 uur in de Lucaskerk). Tijdens die viering worden kaarsen met de naam van de overledene door één van de familieleden aangestoken aan de paaskaars. Aan het eind van de viering mag deze kaars meegenomen worden om hem op een vertrouwde plek in huis of in de kerk te zetten.
Omdat u dit jaar een dierbare hebt verloren, bent u met andere familieleden of bekenden van harte welkom bij deze herdenking.

Velen van u hebben moeite  met de verwerking van dit verlies. Als kerkgemeenschap willen wij naast u proberen te staan. Dat kan op verschillende manieren: door herdenking in de kerk, door bezoek vanuit de kerkgemeenschap, door een luisterend oor, door nabestaanden in contact te brengen met elkaar.

Omdat Allerzielen zo’n bijzondere gedenkdag is, nodig ik u uit om op
zaterdag 2 november van 10.30 uur – 12.00 uur een kop koffie of thee te komen drinken in de pastorie, Westeinde 2 te Venhuizen. Op ongedwongen wijze willen we praten over wat ons het afgelopen jaar is overkomen en hoe we daarmee omgaan. Ik hoop u daar te ontmoeten.

Om een idee te hebben hoeveel mensen er komen, wil ik u vragen om voor vrijdag 1 november een email te sturen naar het parochiesecretariaat: lucas.venhuizen@hetnet.nl   U mag ook bellen naar Marian Kok, tel.0228-543171 of Dinie Boonstra, tel. 0228-542343.

U bent van harte welkom.

Jules Post, diaken in de Lucasparochie.

naar boven


WELKOM BIJ HET ROZENKRANSGEBED
IN DE BOSMAN

We nodigen onze parochianen graag uit voor het Rozenkransgebed op de (5) dinsdagen in oktober om 19.00 uur in de Bloemzaal van de Bosmanstaete, Lucasstraat 9.

Elke avond proberen we het accent op een bepaald thema te leggen met voorbeden tussen de Wees Gegroeten. Als afsluiting zingen we samen nog een Marialied.

Dinsdag 15 okt.: BIDDEN VOOR RESPECT VOOR MENSEN VAN VERSCHILLENDE CULTUREN.
Dinsdag 22 oktober: BIDDEN VOOR GOEDE GENEZINGEN.
Dinsdag 29 oktober: BIDDEN VOOR OMZIEN NAAR ELKAAR IN ONS DORP.

Mocht u gehaald willen worden, laat ons dat weten.

Tot ziens,
Wim Zürlohe, Thea Doodeman en Dinie Boonstra.

naar boven


UITNODIGING VOOR EEN BIJZONDERE FILM

film

Dinsdag 29 Oktober 2019
Dorpshuis het Twijver in Venhuizen
Aanvang 19.30 uur

“Hier ben ik”

Een film over alweer het moderne leven. Maar dan nu in het centrum van de macht waar mensen hun leven, leven met een christelijke gemeente als setting. Je ziet de worsteling van dat moderne leven met alle vragen losse eindjes die er in mee komen.

Gewone mensen als u en ik staan centraal:

een topmanager die bijna sterft tijdens de New York marathon, maar weigert op te geven; een vrouw die niet kan verwerken dat ze na haar echtscheiding haar upperclass status verliest en twee jonge ambitieuze financials die geconfronteerd worden met een onverwerkt familieverleden.

Op zondag bezoeken zij de kerk in Bloemendaal waar dominee Ad van Nieuwpoort een alternatief biedt voor ons jachtige bestaan, ons negatieve zelfbeeld, onze verstikkende ambities, kortom onze worsteling met het gewone leven.

Van Nieuwpoort is niet per sé op zoek naar de antwoorden op de vraag hoe je moet leven. Door zich in te graven in de oeroude teksten uit de Bijbel legt hij een treffend verband met het leven van nu waarin burn-outs, stress, boventalligheid, heldendom en angst voor verlies zo oud als de mens zelf blijken te zijn. Dat inzicht biedt troost en verlichting om verder te kunnen. De film laat ook de worstelingen van de dominee zelf zien, met zijn gezin, zijn vader en zijn ambities. Daarmee blijft hij vooral ook een mens, kwetsbaar en op zoek naar verdieping van het bestaan. Zo probeert hij tegenwicht te bieden aan nihilisme.

Na afloop van de film is er gelegenheid om met elkaar over de film te praten o.l.v. ds. M. Camarasa.

naar boven


Taizé-viering in Koepelkerk Hoorn
op zondagavond 10 november

Op zondagavond 10 november a.s. organiseert Taizé Westfriesland weer een viering in de Koepelkerk in Hoorn.  
Aanvang 19:30 uur. Vanaf 19:00 uur is de kerk open.  

Zoals gebruikelijk heeft de viering een meditatief karakter. Taizé-liederen worden afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een oase van rust en bezinning in een hectische wereld.
Vóór de viering zijn we stil in onszelf en na afloop is er gelegenheid tot ontmoeten onder het genot van een kopje thee.
Goed idee: neem zelf een herbruikbare beker mee.

Wat is een Taizé-viering?
Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van circa 50 minuten, met weinig gesproken woord, twee stiltes en veel zang. De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te laten glijden. Geen lange teksten, geen gepreek, maar zingen, meditatie en korte gebeden.
Hoewel er stoelen genoeg zijn, kun je ook op de grond zitten. Kussens zijn aanwezig, maar je kunt natuurlijk ook een bidkrukje meenemen.

Liederen centraal
Kenmerkend voor de Taizé-gemeenschap zijn de liederen. Het zijn korte liederen die meestal vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter is, dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn plaatsvindt, en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen.

Wat is Taizé?
In de Bourgogne in Frankrijk ligt het dorpje Taizé waar de broedergemeenschap jaarlijks vele duizenden mensen ontvangt, meest oecumenisch ingestelde jongeren. De geschiedenis van Taizé begint in de jaren 40 van de vorige eeuw toen frère Roger neerstreek in Taizé en de broedergemeenschap stichtte. Vandaag de dag zijn er zo’n 100 broeders uit 30 landen.
Taizé biedt veel mogelijkheden om inspiratie op te doen. Bezoekers – meest jongeren - komen uit alle werelddelen en nemen deel aan de vieringen, de workshops en de ontmoetingen. Jaarlijks wordt er ook een Europese ontmoeting georganiseerd in een steeds wisselende stad.

Volg Taizé Westfriesland op de gelijknamige Facebookpagina en op de website www.taizewestfiesland.nl Email: taizewestfriesland@gmail.com

naar boven


Vieringenrooster oktober 2019

Elke dinsdag in de maand oktober om 19.00 uur , is er het Rozenkransgebed in de Bloemzaal van de Bosman. Er wordt hard gewerkt aan het vieringenrooster van november t/m februari.

  • Op zondag 6 oktober worden de nieuwe pastores in onze Lucaskerk voorgesteld door Pastor J. Post en gaan zij voor in de viering.
  • Op zondag 13 oktober viert het FYTOM-koor haar 50 jarig bestaan.
  • Op zondag 27 oktober is er in de regio alleen een regioviering in de parochiekerk van Enkhuizen.

naar boven


Op adem komen in een klooster …


Zoekt u inspiratie voor uw persoonlijke ontwikkeling en/of heeft u heeft behoefte aan een adempauze?  Vadere biedt met de kloostermeerdaagsen een verdiepend programma aan rondom verschillende thema’s waarin u uzelf kunt verdiepen in het kloosterleven én waarin thema’s uit het dagelijkse leven verdiept worden door middel van leuke werkvormen, workshops en gesprekken. Door het ritme van de dag kunt u aandacht geven aan datgene dat centraal staat in de kloosters zoals stilte, rust, bezinning en ontmoeting…
 
Vadere biedt verschillende programma’s met uiteenlopende thema’s.
Vadere bestaat uit verschillende professionals die ieder een eigen aandachtspunt hebben. Ons comité van aanbeveling bestaat uit mensen zoals Annemiek Schrijver, Inez van Oort, broeder Thomas Quartier en broeder Gerard Mathijsen. Zij onderschrijven het doel en de visie van Vadere.

Op dit moment worden er twee meerdaagsen aangeboden:
1.            ‘Ruimte nemen in je eigen tijd’. Vrijdag 18 oktober vanaf 14.00 tot zondag 20 oktober 14.00
               uur, Abdij Koningshoeven te Tilburg
2.            ‘Omgaan met eigen verlieservaringen’, dinsdag 12 november vanaf 11.00 tot donderdag 14
               november 10.00 uur, Abdij Lilbosch te Echt

Zie voor meer informatie www.vadere.nl

En zie ook: https://www.raadvankerken.nl/pagina/4098/kloosterervaring

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een
eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden