Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


Allerzielen

2 november

Op vrijdag 2 november (Allerzielen)willen we graag de overleden parochianen van het afgelopen jaar herdenken. Nabestaanden zijn welkom in de viering in de Lucaskerk om 19.00 uur. Ook is er de mogelijkheid om mee te doen aan de bijeenkomst om 10.30 uur in de pastorie. Hieronder vindt U de uitnodigingsbrief. Laat ons weten of de naam van uw dierbare in de viering genoemd mag worden en of u een of beide bijeenkomsten wilt bezoeken.

Dit jaar heeft u de mogelijkheid om een graflichtje te kopen voor € 1,00 op 2 november. Overdag aan het begin van het kerkhof en ’s avonds in de kerk voorafgaand aan de Allerzielenviering (19.00 uur). Na deze viering kan ieder die dat wil meegaan naar het verlichte kerkhof. Een eigen kaars of lichtje is natuurlijk ook prima.

Parochie St. Lucas
Westeinde 2 1606 CZ Venhuizen
0228-541332 e-mail: lucas.venhuizen@hetnet.nl
www.sintlucasparochie.nl

Aan de nabestaande(n) van overleden parochianen van het afgelopen jaar..

Venhuizen, oktober 2018

Zeer geachte mevrouw / mijnheer,
Geachte familie,

Met Allerzielen gedenken wij in onze parochie de overledenen van het afgelopen jaar in een plechtige viering (vrijdag 2 november om 19.00 uur in de Lucaskerk). Tijdens die viering worden kaarsen met de naam van de overledene door één van de familieleden aangestoken aan de paaskaars. Aan het eind van de viering mag deze kaars meegenomen worden om hem op een vertrouwde plek in huis of in de kerk te zetten.
Omdat u dit jaar een dierbare hebt verloren, bent u met andere familieleden of bekenden van harte welkom bij deze herdenking.

Velen van u hebben moeite  met de verwerking van dit verlies. Als kerkgemeenschap willen wij naast u proberen te staan. Dat kan op verschillende manieren: door herdenking in de kerk, door bezoek vanuit de kerkgemeenschap, door een luisterend oor, door nabestaanden in contact te brengen met elkaar.

Omdat Allerzielen zo’n bijzondere gedenkdag is, nodig ik u uit om op vrijdag 2 november van 10.30 uur – 12.00 uur een kop koffie of thee te komen drinken in de pastorie, Westeinde 2 te Venhuizen. Op ongedwongen wijze willen we praten over wat ons het afgelopen jaar is overkomen en hoe we daarmee omgaan. Ik hoop u daar te ontmoeten.

Om een idee te hebben hoeveel mensen er komen, wil ik u vragen om voor woensdag 1 november een email te sturen naar het parochiesecretariaat: lucas.venhuizen@hetnet.nl   U mag ook bellen naar Dinie Boonstra; tel. 0228-542343.

U bent van harte welkom.

Jules Post, diaken in de Lucasparochie.

naar boven


Uitnodiging jubileumviering op
3 en 4 november 2018

In het weekend van 3 en 4 november vier ik een aantal jubilea tegelijk. Namelijk:

 • 50 jaar Scouting
 • 40 jaar Jezuiët
 • 12, 5 jaar pastoor/administrator

Voorzitters van de parochieraden, parochieraadsleden en parochianen in de parochies Enkhuizen, Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek, Hoogkarspel en Venhuizen in regio Westfriesland ZO!
zijn van harte uitgenodigd om dat mee te maken in een van beide kerkdiensten met na afloop een receptie:

 • Op 3 november om 19.00 uur in de Xaveriusparochie, Kwakerspad 3 in Enkhuizen.
 • Op 4 november om 10.00 uur in de Johannes de Doper parochie, Zesstedenweg 158 in Grootebroek.


Met hartelijke groeten en hopelijk tot dan
Pater Peter Peelen sj

 

naar boven


Aan alle parochieraadsleden en parochianen
van de parochies
Enkhuizen, Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek, Hoogkarspel en Venhuizen
in regio Westfriesland ZO!

Elke laatste zondag in oktober is ergens in onze regio DE gezamenlijke regioviering. Dit jaar is op zondag 28 oktober bij loting de parochie Nicolaas in Lutjebroek aan de beurt.

Het thema dit jaar is ‘Gods Geest is als een vuur dat mensen samensmeedt’, woorden die aangeven wat ons gaande houdt én bij elkaar brengt.
De viering wordt voorgegaan door pater Peter Peelen sj en diaken Jules Post. Alle koren van deze parochie gaan de regioviering muzikaal begeleiden.
We hopen dat velen én natuurlijk ook vele parochianen uit de streekparochies deze feestelijke viering mee komen vieren.

De viering begint om 10.00 uur en na afloop schenken we een kopje koffie en/of thee, voor de kinderen is er limonade en is er gelegenheid om met elkaar nog even na te kunnen praten.
Graag tot ziens op 28 oktober a.s.

Liturgiegroep Lutjebroek

naar boven


 

Netwerkbijeenkomst:
Maak doodswens van jongeren bespreekbaar

Jongbisdom Haarlem-Amsterdam organiseert zaterdag 10 november een volgende netwerkbijeenkomst voor de jongerenwerkers van Bisdom Haarlem-Amsterdam. Alle pastoraalwerkende, vrijwilligers en geïnteresseerde in het werken met jongeren binnen en rond de kerk zijn uitgenodigd voor deze middag, die plaatsvindt in de pastorie van de St. Urbanus kerk te Duivendrecht. Het thema van deze middag is; 'maak doodswens van jongeren bespreekbaar'. Eenzaamheid, depressie en doodswensen zijn namelijk een groeiend probleem onder jongeren.

Annelies van Pelt
Annelies van Pelt is werkzaam bij GGZ De Hoop, een christelijke zorginstelling binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zij werkt met jongeren die met deze vragen en kwesties bezig zijn. Annelies zal komen vertellen over een groeiend probleem onder jongeren: het hebben van een doodswens. Hoe maken we dit bespreekbaar en hoe kunnen we deze jongeren bijstaan? Ze zal haar verhaal beginnen de statistieken rond jongeren en de wens om dood te gaan. Daarna licht ze de doelgroep toe; over welke jongeren hebben we het, hoe herken je ze?

Populaire serie over zelfmoord
Annelies zal in haar verhaal een aantal fragmenten uit de serie '13 reasons why' tonen, wat door veel jongeren wordt bekeken. Deze serie is veel in het nieuws geweest, omdat mensen vraagtekens zetten bij de serie en de vraag stellen of jongeren hierdoor aangespoord worden om zelfmoord te gaan plegen. Annelies zal ons tips en handvaten aanreiken om in onze context van het jongerenwerk met eenzaamheid, depressie en suïcidaliteit onder jongeren om te kunnen gaan. Meteen daarna wordt door haar de gelegenheid gecreëerd om deze tips in praktijk te brengen.

Netwerken en materialen
Naast het verhaal van Annelies is het mogelijk om te netwerken onder de andere  jongerenwerkers. Dit moment is bedoeld om ervaringen en tips uit te wisselen. Na de lunch, die we je gratis aanbieden, is er nog een korte presentatie over de ontwikkelingen binnen het jongerenwerk van het bisdom en worden (nieuwe) materialen voor het jongerenwerk gepresenteerd.
U bent van harte welkom om aan te sluiten bij deze dag om tools aangereikt te krijgen voor het jongerenwerk.

Praktische informatie:
Datum:  Zaterdag 10 november 2018
Tijd:                      10:30u. – 14.00u.
Adres:                  Sint Urbanuskerk (pastorie), Rijksstraatweg 230, Duivendrecht
Bereikbaarheid:      Vrij parkeren voor de kerk of 5 min. Lopen vanaf treinstation Duivendrecht

Opgeven:             Vóór 6 november via mjansen@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

naar boven


LEZINGEN IN DE ABDIJ VAN EGMOND


3 november 2018 om 14.00 uur.
Abdijwinkel, Egbertzaal. 'De vroege oecumene in Holland Alkmaar 1586'
Spreker: Dr. Jurjen Vis

17 november 2018 om 14.00 u. Abdijwinkel, Egbertzaal. 'Bachs Bijbel en het Weihnachtsoratorium'
Spreker: Ad de Keyzer
Pianiste: Mariëlle Tromp-Zentveld

24 november 2018 om 14.00 u. Abdijwinkel, Egbertzaal. Heilige woede'
Spreker: Thomas Quartier o.s.b.

naar boven


Het Rozenkransgebed

De maand oktober is de Rozenkrans-maand.
Rozenkransgebed is bidden op voorspraak van Maria.
Over Maria zijn vele verhalen, er vele verschillende Mariabeelden, op veel schilderingen heeft Maria een plek gekregen.

Om Maria te gedenken en te eren, willen we op de dinsdagen om 19.00 uur in de maand OKTOBER de rozenkrans bidden.
We mogen weer gebruik maken van de Bloemzaal  (tegenover de grote zaal) in de Bosman. We hopen dat parochianen in en rondom de Bosman en andere parochianen mee willen doen met dit Rozenkransgebed.

Wat is een rozenkrans?                    
Een rozenkrans is een soort ketting met kralen, dat als hulp gebruikt wordt bij het rozenkransgebed. Dit gebed is bijzonder: terwijl je bij elk kraal een Onze Vader of Wees Gegroet Maria bidt, denk je na over belangrijke gebeurtenissen in het leven van Jezus en Maria. Wat deden zij toen? Wat betekent het voor jou nu? Steeds kun je nieuwe dingen ontdekken als je leest wat er in de Bijbel over geschreven staat.

U bent welkom in de Bosman (Bloemzaal tegenover het restaurant) op de dinsdagen in oktober om 19.00 uur.

Naast het rozenkransgebed krijgt Maria extra aandacht door een verhaaltje of uitleg.
Dinsdag 2  oktober:  Ervaringen in Lourdes.
Dinsdag 9 oktober:  De alleman-mantel voor Maria.
Dinsdag 16 oktober: De alleman-mantel voor Maria, deel 2.
Dinsdag 23 oktober: Onze lieve vrouwe Glaasje.
Dinsdag 30 oktober: Maria uitgebeeld in de kunst.

Vriendelijke groeten, Thea, Wim en Dinie.

Mocht u gehaald willen worden, dan graag even bellen met Dinie Boonstra 0228-542343

naar boven


Beste parochianen,

Uiterlijk 1-4-2019 zal Wim Zürlohe zijn bestuurlijke taken neerleggen. Vanzelfsprekend zal hij ieder die lid wil worden van parochieraad, wegwijs maken in zijn huidige takenpakket (dit kan verdeeld worden over meerdere personen):

 1. Missie Ontwikkeling en Vrede
 2. Penningmeesterschap St. Kerkhof en rouwkapellen
 3. Penningmeesterschap incluis vervaardigen jaarrekening Lucaskerk.
 4. Voorzitter parochieraad.

Hij zal zich verder wijden aan zijn theologiestudie en zijn voorganger-schap in Venhuizen en de regio.

De Parochieraad. September 2018

naar boven


Met diaken Rob Mascini naar Rome en/of het Heilig Land


27 nov t/m 2 dec 2018 (Rome)
27 mrt t/m 3 april 2019 (Heilig Land
)

Voor wie mij niet kent: ik ben diaken Rob Mascini van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

In het komende seizoen ga ik met kleine groepen mensen weer op zoek naar de wortels van ons geloof. Het zullen weken zijn van bezinning en bedevaart, maar ook van ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de eerste christenen in Rome en in het Heilig Land.

 

In Rome zullen we ons laten inspireren door de oudste afbeeldingen van ons geloof.  Het zijn prachtige mozaïeken en eeuwenoude fresco’s. Zij getuigen ervan hoe de zorg voor mensen de christenen kenmerkte. Deze zorg is er niet alleen de oorzaak van dat de kerk in de eerste eeuwen zo snel kon groeien. Het is ook de basis geworden voor onze westerse beschaving. Zo zal deze reis zeker ook een bezinning zijn op ons eigen geloof in de kerk en de maatschappij van vandaag.
Natuurlijk zullen we de paus ontmoeten en zullen we de eucharistie vieren in de Friezenkerk. We dwalen door de oude straatjes van de stad. We bezoeken de grote monumenten. En ik breng u naar de plekjes waar de gewone toeristen niet komen, het huisje van Petrus, zijn graf diep onder de sint Pieter, prachtige onbekende kerkjes en pleintjes. En natuurlijk rusten we uit op de terrasjes van de stad. Meer info vindt u op de website van Drietour www.drietour.nl/rob-mascini-rome
Voor de romereis kunt u een inschrijfformulier aanvragen bij a.kammeraat@drietour.nl
 of bij robmascini@gmail.com

Ook kunt u  mee naar het Land van de Bijbel…!
Een boeiende en gevarieerde reis van 8 dagen naar Israël. Dé  manier om in goed gezelschap in korte tijd veel te zien van dit mooie land.
We bezoeken natuurlijk de heilige plaatsen Jeruzalem en Nazareth. Ook gaan we gaan naar het meer van Tiberias, de Berg Thabor en zullen we drijven op de Dode zee.
We gaan het land zien waar we zo vaak over gehoord hebben: het land van de aartsvaders en de profeten, van Johannes de Doper, Maria en de apostelen. We treden in de voetsporen van Jezus zelf. We zullen ter plaatse de Bijbelverhalen lezen en ons geloof verdiepen.
Het zal een kleine groep worden (min. 15 en max. 25 mensen).
We vliegen rechtstreeks met EL AL. Op basis van Volpension gaat de reis ca. €1700,-- kosten. De definitieve reissom zal in oktober bekend zijn.
Vooraf zal er voor de reizigers een info bijeenkomst gehouden worden.
U kunt zich al voorlopig inschrijven, zodat u zeker weet dat u een plekje heeft.  Dit kan voor Israël op www.drietour.nl/mascini.
 Pas in oktober als de reissom definitief bekend is, wordt de voorlopige inschrijving omgezet in een definitieve boeking. Tot die tijd zit u er dus nog niet aan vast.

Nadere info voor beide reizen:
Pastorale begeleiding: Pastor Rob Mascini (023-5291484) robmascini@gmail.com
Zijn inzet is ongehonoreerd, er is geen winstoogmerk. De reizen zijn pastoraal van opzet. Kijkt u ook op zijn website www.romereizen.one

De prijs is afhankelijk van de grootte van de groep.
Uw reis wordt verzorgd door de christelijke reisorganisatie Drietour https://www.drietour.nl/
Voor al uw zakelijke vragen kunt u daar terecht bij
de heer Arie Kammeraat a.kammeraat@drietour.nl 0031 88 3100563 (voor Rome)
Mevr. Annemieke Collet a.collet@drietour.nl  0031  88 3100566 (voor het H.Land)
Pastor Rob Mascini

 

naar boven


De AVG (Algemene Gegevens Verordening)
en de RK. Kerk

Er is veel te doen in Nederland rond de AVG.
De R.K. Kerk neemt hierin een bijzondere positie in en heeft een eigen reglement “ Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies”.
Op dit moment wordt gewerkt aan een aanpassing aan de AVG.
Dat de R.K. Kerk een eigen reglement heeft komt doordat er verschil is,  tussen het bestuursrecht en het kerkelijk recht.

Het is elke parochie toegestaan persoonsgegevens te verwerken, als de parochie een gerechtvaardigd belang heeft om;

 • een goede organisatie van de parochiegemeenschap te faciliteren
 • contact met haar leden te onderhouden
 • haar kerkelijke opdracht uitvoert

Lid zijn van de R.K. Kerk betekent dat van betrokkenen geen aparte toestemming nodig is.
Daarom zal bijvoorbeeld aan ouders van een dopeling, bij aanmelding, wel sprake zijn schriftelijke informatie over de verwerking van persoonsgegevens en wordt een privacy verklaring verstrekt.

Voor het publiceren van een foto of video waarop iemand herkenbaar in beeld wordt gebracht, bij de vieringen, het parochieblad en of de website, is wel altijd toestemming van betrokkene nodig.

Wordt het parochieblad online gepubliceerd, of openbaar verspreid mogen er geen persoonsgegevens zonder toestemming worden gepubliceerd. In dat geval dienen de gegevens van het parochiesecretariaat te worden vermeld.
Verder informatie over de AVG en de R.K. Kerk vindt u op de website www.rkk-avg.nl

naar boven

 

Er is goed gereageerd op de oproep een tijdje terug om overtollige gereedschappen in te leveren bij de familie Laan. Reuze dank. Dit zal een goede bestemming krijgen via onderstaande organisatie.

Heeft u gereedschap dat u niet meer gebruikt?

U kunt het inleveren bij Jan Laan. In samenwerking met de stichting Vraag en Aanbod Internationaal wordt het gereedschap nagekeken en opgeknapt. Het gaat op aanvraag naar projecten, waar mensen met dit gereedschap een bestaan op kunnen bouwen.
Voor informatie wat voor gereedschap er gebruikt kan worden kunt u terecht op www.vraagenaanbodinternationaal.nl , of neem contact op met

Jan Laan;  Meeweg 2 1607 HM 
Email: laanenofbroers@outlook.com  tel. 0228542937

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een
eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:    

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


VACATURE

vacature parochiesecretariaat

De St. Lucasparochie is een actieve RK-geloofsgemeenschap die volop in onze gemeenschap staat. Vele parochianen geven samen vorm aan een bloeiende en actieve parochie waarin het “kerk-wij-samen” voorop staat.
Ter uitbreiding van ons team vrijwilligers zijn wij op zoek naar:

MEDEWERKERS/MEDEWERSTERS VOOR ONDERSTEUNING VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT

Meerdere gegadigden zijn welkom!

De interessante werkzaamheden op het secretariaat van onze parochie omvatten onder meer:
 • Ontvangen en verwerken van post, telefoon en e-mail m.b.t. het parochiebestuur, de pastor of een van de vele werkgroepen;
 • Onderhouden van contacten met het bisdom, het dekenaat en de secretariaten in de regio;
 • Meehelpen met de planning van de vieringen, misintenties e.d.;
 • Administratieve vastlegging van de begraafplaats incl. financiële afwikkeling na een begrafenis;
 • Meehelpen bij allerlei bijzondere activiteiten in de parochie;
 • (Opbouw van) het parochiearchief en archiefbeheer.

Wij bieden:

 • Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng;
 • Een prettige werksfeer waarin u vele contacten kunt opdoen;
 • Naar behoefte scholing op terrein van computerwerkzaamheden of administratie;

Wij vragen:

 • Secretariële ondersteuning op maandag- en dondermiddag (totaal max. 4 uur);
 • Enige ervaring met secretariële werkzaamheden is een pre

Altijd al een zinvolle functie in onze parochie willen vervullen? Zin in meer uitdaging en kans tot scholing en ontplooiing? Is deze functie je op het lijf geschreven?  Neem dan contact op met Dinie Boonstra, 0228-542343

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden