Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


Pinksteren

God,

Ik wou dat ik de Geest kreeg,
inzicht en wijsheid
helderheid en klaarte
in de dag van vandaag en morgen.

Maar vooral hoop ik dat
ik de ander mag verstaan
zijn bedoelingen begrijpen
en niet misverstaan.

Dat misverstaan van elkaar
is de oorzaak en reden
van onbegrip, ruzie
zelfs van oorlog en geweld.

God om die Geest vraag ik U
De Geest die liefde is
die zorgt dat we dichter
naar elkaar toe groeien.

Soms zie je die Geest
in jonge mensen
die onbevangen
openstaan naar elkaar.

Dat is Pinksteren


Galida


naar boven


Regionale ondersteuning door
pastor Wim Evers

Om de pastores en de groepen die voorgaan in vieringen in onze parochies te ondersteunen de komende periode, dit na het vertrek van kapelaan Pawel Banaszak, gaat vanaf de maand mei pastor Wim Evers voor in parochies binnen onze regio.

Emeritus pastor Wim Evers woont in Hoogkarspel. Voorheen was hij pastor bij justitie. Hij heeft zich spontaan gemeld bij pater Peter Peelen sj. en zijn hulp aangeboden daar waar nodig en gewenst is. Na een aantal prettige gesprekken met de pastores en de afgevaardigden van het regiobestuur, is afgesproken dat pastor Wim in onderling overleg wordt ingeroosterd daar waar nodig is.
Wij zijn blij met deze ondersteuning en wensen pastor Wim dan ook een inspirerende tijd toe.

Voor alle duidelijkheid: pastor Evers is géén vervanger van kapelaan Banaszak, hij ondersteunt de regio alleen door af en toe op vrijwillige basis voor te gaan in vieringen.

Namens regio Westfriesland ZO!

Anne-Marie Brieffies, regiocoördinator


naar boven


Nederlandse Dagen in Israël in november 2018


Iedere zondag horen we in de viering in de kerk verhalen uit de Bijbel. Ze spelen zich in en om het Heilig Land af. Het is de ervaring van iedere pelgrim naar Israël dat deze verhalen meer gaan betekenen, meer kleur krijgen na een bezoek aan al die plaatsen waar deze verhalen zich afspelen. Treedt daarom samen met ons in de voetsporen van Jezus… We bezoeken onder andere locaties rond het Meer van Galilea, waar Jezus predikte en wonderen verrichtte, en de plaats bij de rivier de Jordaan, waar Jezus is gedoopt. Vier samen met ons in de openlucht op de Berg van de Zaligsprekingen en loop de Via Dolorosa mee, de weg die Jezus aflegde voorafgaand aan zijn kruisiging.

Beleef, ervaar, voel en bezoek de hoogtepunten in dit fascinerende land Israël, dat wij kennen uit vele Bijbelverhalen. Gaat u mee? Voor de stilte van de woestijn en het varen over het Meer van Galilea. Voor de Bijbelse plaatsen Bethlehem, Nazareth, Kana, Kafarnaüm en Jeruzalem. Of de unieke locaties als Massada en Qumran. Of de Klaagmuur en het Tempelplein in het oude centrum van Jeruzalem. Het staat allemaal op het programma, evenals drijven op de Dode Zee.

Op drie momenten zijn we samen met tussen de 800 à 1000 Nederlanders tijdens de Nederlandse Dagen: een Eucharistie op de Berg van de Zaligsprekingen, Mariavespers in de Basiliek van de Aankondiging in Nazareth, aan de oever van de Jordaan bij Qasr El Yahud, en bij een eucharistieviering in Bethlehem. Het thema voor de komende Nederlandse Dagen is shalom, Hebreeuws voor ‘vrede’, salam in het Arabisch.
Deelnemen?
De reis is van 13-20 november en wordt georganiseerd door de VNB-reisorganisatie (www.vnb.nl) onder nummer IS1822. De reisleiders zijn:
Dea Broersen (06-25021417; dea.broersen@gmail.com);
pastoor Eugène Jongerden (06-51265724; ejongerden68@hotmail.com)
pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464; pastoor.van.teijlingen@gmail.com).
Informeer u bij hen, vraag een folder aan en schrijf u in. Folders zijn ook verkrijgbaar achter in de kerk.
Op vrijdag 15 juni (15.00-17.00 uur) is er een informatiemiddag in de H. Agathakerk (Breestraat 95, Beverwijk). Aanmelding is niet nodig.


naar boven


Het Rozenkransgebed

De maand mei is de Maria-maand. En Maria, de moeder van Jezus, is in de katholieke traditie, een heel belangrijk persoon.
Zo belangrijk dat menig stad of dorp in Nederland een eigen Maria-verhaal kent, een speciaal Mariabeeld heeft, een legende en soms een bedevaartplek is geworden. De een met een lange geschiedenis en de ander van recentere datum.
Mei is de Maria-maand. Als kind mochten we altijd bloemen plukken voor Maria.

Om Maria te gedenken en te eren, willen we op de dinsdagen om 19.00 uur in de maand MEI de rozenkrans bidden.
We mogen weer gebruik maken van de Bloemzaal  (tegenover de grote zaal) in de Bosman. We hopen dat parochianen van de Bosman en zeker ook daarbuiten mee willen doen met dit Rozenkransgebed.

Wat is een rozenkrans?                    
Een rozenkrans is een soort ketting met kralen, dat als hulp gebruikt wordt bij het rozenkransgebed. Dit gebed is bijzonder: terwijl je bij elk kraal een Onze Vader of Wees Gegroet Maria bidt, denk je na over belangrijke gebeurtenissen in het leven van Jezus en Maria. Wat deden zij toen? Wat betekent het voor jou nu? Steeds kun je nieuwe dingen ontdekken als je leest wat er in de Bijbel over geschreven staat.

U bent welkom in de Bosman (Bloemzaal tegenover het restaurant) op de dinsdagen in mei om 19.00 uur.

Naast het rozenkransgebed krijgt Maria extra aandacht door een verhaaltje of uitleg.
Dinsdag 1 mei:  Maria van Keinse
Dinsdag 8 mei:  Onze Lieve Vrouw ter Nood van Heiloo
Dinsdag 15 mei: Onze Lieve Vrouw ter Nood van Hoorn
Dinsdag 22 mei: Maria van Maastricht, Sterre der Zee
Dinsdag 29 mei: Onze Lieve Vrouw van de Carmel van Haarlem.

Vriendelijke groeten, Thea, Wim en Dinie

Mocht u gehaald willen worden, dan graag even bellen met Dinie Boonstra 0228-542343


naar boven


Pinksterpelgrimage 2018 in Hoorn

Tussen Hemelvaart en Pinksteren zet de Geest ons in beweging. Er worden in verschillende kerken van Hoorn korte oecumenische vieringen gehouden in de periode 11 mei tot en met 18 mei 2018. Aanvang 19.00 uur.

DE GEEST ZET MENSEN IN BEWEGING

Schema van de vieringen en de thema’s:

Vrijdag 11 mei
Paulus instrument van Jezus.
Stiltecentrum in de Koepelkerk

Zaterdag 12 mei
Leven in de goede Geest
Stiltecentrum in de Koepelkerk

Zondag 13 mei
Haar kracht brengt mij in beweging
Dorpskerkje Zwaag Kerkelaan 8  in Zwaag.

Maandag 14 mei 
Zelf de handen uit de mouwen steken
Lourdeskapel, Pastoor Nuijenstraat in Zwaag

Dinsdag 15 mei
David brengt ons in vervoering
Ev. Lutherse kerk, Ramen 4

Woensdag 16 mei
Van welke G(geest) ben jij vervuld
PKN-kerk Westerblokker 105

Donderdag 17 mei
Waar zijn wij vol van?
Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1

Vrijdag 18 mei
Tussen verwondering en verwarring zweeft verbinding
Foreestenhuis Grote Oost 43

Op de vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt in de
Christelijke kerken herdacht dat de Heilige geest neerdaalde over de apostelen.
Op wat later, de Eerste Pinksterdag is gaan heten gebeurde concreet het volgende.
de gelovigen waren in een huis bijeen toen er binnen plotsklaps een geluid van een
grote windvlaag zich voordeed en er een soort vlammen verschenen die zich boven de
hoofden van de aanwezigen verspreidden- beter bekend als de vurige tongen- . De Gelovigen werden met de Heilige Geest vervuld en begonnen buiten het huis op
luide toon allerlei vreemde talen te verkondigen met als gevolg een groet massa
Mensen afkomstig uit allerlei windstreken op hen afkwamen, De apostel Petrus
Nam vervolgens het woord en hield een lange toespraak waarna er ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten en zo heeft dit aantal zich uitgebreid en is de geboorte van de kerk ontstaan.

Kom en ga met ons mee en laat u meevoeren.

naar boven


Breng een bezoek aan Sint Jansmuseum in Noord-Scharwoude

In het hart van Langedijk, op de bovenste verdieping van het Kloosterhof, is het Sint Jansmuseum gevestigd. Het museum geeft een overzicht van het Rijke Roomsche Leven van de vorige eeuw in West-Friesland.Op dit moment staat de geloofsbeleving van de mensen in het verleden centraal, maar er wordt ook aandacht geschonken aan het heden en de toekomst, de eigen verantwoordelijkheid en het kiezen van de eigen godsdienstige beleving.U vindt er liturgische, kerkelijke en devotionele kunst en voorwerpen die in de kerk, op school als leermiddel en in de katholieke gezinnen werden gebruikt.
De collectie bestaat uit liturgische kleding, vaandels, beelden, kinderaltaar met allerlei objecten, schoolplaten, kruisbeelden, kerkboeken, bidprentjes.

Het Sint Jansmuseum is geopend op donderdagmiddag en zondagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. In overleg met Bep Groot (tel. 0226-317646 en mobiel 06-10037328) kunt u ook buiten deze tijden het museum bezoeken.

Dorpsstraat 512/514; 1723 HG  Noord-Scharwoude  
museum@sintjandedoper.nl

naar boven


Westfriese Evangelische Gemeente
Leger des Heils
PKN gemeente
RK parochie Bovenkarspel
RK parochie Grootebroek
RK parochie Lutjebroek

Voor het 5e jaar houden wij een OECUMENISCHE VIERING waarbij alle geloofsgemeenschappen in Stede Broec betrokken zijn
Omdat dit een mooie gedachte is,  willen het jaarlijks terug laten keren en dat doen we
op zondag 27 mei a.s. om 10.00 uur in het Martinus College
Het wordt een laagdrempelige viering waarbij iedereen welkom is of je nu aangesloten bent bij een geloofsgemeenschap of niet: het maakt allemaal niet uit, het is voor iedereen.

Vooraf zal de Harmonie St. Cecilia uit Lutjebroek spelen, aansluitend daaraan volgt de viering die voorgegaan zal worden door de voorgangers van de verschillende geloofsgemeenschappen en muzikaal begeleid wederom door St. Cecilia en
familie de Kroon van de PKN Gemeente.
Voor de kinderen wordt een programma gemaakt waar zij aan mee kunnen doen.
Na de viering is er gelegenheid om even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.
Wees allemaal welkom bij deze viering met het thema:
VREUGDE VERBINDT

Iets unieks in onze gemeente Stede Broec

naar boven


BEDEVAART NAAR KEVELAER 2018


Van maandag 2 t/m woensdag 4 juli is de jaarlijkse bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. De bedevaart wordt begeleid door meerdere priesters en diakens uit ons bisdom zoals de pastores Eric van Teijlingen, Eugène Jongerden en Jan van der Plas. Gaat u met ons mee?

Op 2 juli a.s. wordt vertrokken vanuit Alkmaar, Amsterdam (Sloterdijk), Amstelveen, Beverwijk, Haarlem, Heemstede, Heiloo, Langedijk, Volendam. Het programma in Kevelaer omvat een openingslof en intochtprocessie, waarna de bedevaartskaars aan Maria wordt aangeboden. De dag wordt afgesloten met een eucharistieviering in de Kaarsenkapel.

Op dinsdag wordt ’s ochtends de kruisweg overwogen en is er ’s middags volop aandacht voor Maria met het rozenkransgebed en een Maria-uurtje. ‘s Avonds is er een heilige Mis, die wordt opgeluisterd door het koor en orkest van de basiliek van Kevelaer, met aansluitend de lichtprocessie.

Op de laatste dag sluiten we af met een mooie afscheidsviering. Aan het begin van de avond bent u weer thuis. Het bedevaartprogramma kent voldoende ruimte voor de gezellige winkeltjes en terrasjes van Kevelaer.

Meer informatie?
Voor meer informatie of aanmelding voor deze bedevaart kunt u contact opnemen met:

 • Dea Broersen (06-25021417)
 • Yvonne van Stiphout-Boos (06-22248723)
 • Jos Martens (06-16666900)
 • pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464)
 • pastoor Eugene Jongerden (06-51265724)
 kevelaerbedevaart@outlook.com


naar boven


We zijn nog steeds op zoek naar enkele personen die op vrijwillige basis de tuinactiviteiten van het kerkhof willen gaan doen met ingang van 1 mei 2018.

Het gaat om gras maaien, onkruid weg halen, plantjes zetten. Zomers zal er meer te doen zijn dan in de winter. Neem contact op met Afra Vroling 0228-541651 voor informatie en aanmelden.

naar boven


Westfriese Lourdes Vliegreis 2018

 “Mensen vragen ons: wat heeft Lourdes met me gedaan? Dan zeg ik: dat kan ik je niet uitleggen, dat moet je zelf ervaren. Mensen die in Lourdes geweest zijn, begrijpen wat ik bedoel.”


(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2017).

In dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2018 – 26 september t/m 1 oktober – zijn nog vrije plaatsen, in groepshotel én zorghotel. Heeft u zorg nodig en kan die door uw reis-/kamergenoot verleend worden, dan is groepshotel Croix des Bretons uw verblijfplaats. Is het lopen in het glooiende Lourdes te vermoeiend en beschikt u niet over een eigen rolstoelduwer, dan is zorghotel Padoue uw gastenverblijf.
Het zorghotel is dé uitgelezen plek voor mensen die zorg of verpleegkundige hulp nodig hebben. Het zorghotel biedt maatwerk! De zorgvrijwilligers verlenen alle benodigde hulp op elk gewenst tijdstip. (Begeleiding: 1 op 1).

De begeleiding van de pelgrims in het groepshotel bestaat uit pastor Jules Post, pastor Mariet Vet, groepsassistent Harry Vet en hotelleider Fred van de Winkel. In het zorghotel zijn ook Westfriese zorgvrijwilligers werkzaam. De vrijwilligers in deze Lourdesreis LO1873 zijn door VNB aangesteld. Wilt u ook eens als (zorg)vrijwilliger naar Lourdes? Mail dan naar Henk Smits henk.smits@vnb.nl

De saamhorigheid in de Groep Westfriesland is ieder jaar weer heel sterk! Als individueel deelnemer zult u zich niet alleen voelen; met het oog op het ‘na-beleven’ is een reis-/kamergenoot aan te bevelen! Wilt u dit jaar met dé Westfriese Lourdes Vliegreis mee? Bel Harry Vet 0228-514040 of mail ham.vet@quicknet.nl

naar boven


Taizé-viering op zondagavond 27 mei
in de Koepelkerk in Hoorn

Op zondagavond 27 mei 2018 organiseert Taizé Westfriesland weer een viering in de Koepelkerk in Hoorn. Aanvang 19:30 uur. De kerk is vanaf 19:00 uur open. Adres: Grote Noord 15.

Dit keer ook een speciale plaats voor de Vriendschapsicoon
(zie foto).
Ontmoeten en vriendschap zullen dan ook de thema’s zijn van deze viering. De Taizé-viering is immers ook een ontmoeting; van generaties, culturen, gelovigen van verschillende richtingen en niet-gelovigen, We hopen met de vieringen vooral ook jongeren aan te spreken.

Zoals gebruikelijk heeft de viering een meditatief karakter. Taizé-liederen worden afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een oase van rust en bezinning in een hectische wereld.

Wat is een Taizé-viering?
Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van circa 50 minuten, met weinig gesproken woord, twee stiltes en veel zang. De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te laten glijden. Geen lange teksten, geen gepreek, maar zingen, meditatie en korte gebeden.
Hoewel er stoelen genoeg zijn, kun je ook op de grond zitten. Kussens zijn aanwezig, maar je kunt natuurlijk ook een bidkrukje meenemen.

Liederen centraal
Kenmerkend voor de Taizé-gemeenschap zijn de liederen. Het zijn korte liederen die meestal vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter is, dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn plaatsvindt, en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen.

Wat is Taizé?

In de Bourgogne in Frankrijk ligt het dorpje Taizé waar de broedergemeenschap jaarlijks vele duizenden mensen ontvangt. Het plaatsje is een wereldberoemde pleisterplaats van oecumenisch ingestelde, vooral jonge christenen. De gemeenschap van Taizé bestaat inmiddels 77 jaar telt een honderdtal broeders uit bijna dertig landen. Er zijn vele mogelijkheden om over het geloof te praten, je te verdiepen en te praten over maatschappelijke thema’s. In de loop der tijd zijn steeds meer jongeren naar Taizé gekomen. Ze komen uit alle werelddelen en nemen deel aan de vieringen en de ontmoetingen. Jaarlijks wordt er ook een Europese ontmoeting georganiseerd in een steeds wisselende stad. In 2017 was dat Basel en in 2018 zal dat Madrid zijn.

Volg Taizé Westfriesland op de gelijknamige Facebookpagina en op de website www.taizewestfiesland.nl Email: taizewestfriesland@gmail.com

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden.
Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een
eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.
Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:    

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


VACATURE

vacature parochiesecretariaat

De St. Lucasparochie is een actieve RK-geloofsgemeenschap die volop in onze gemeenschap staat. Vele parochianen geven samen vorm aan een bloeiende en actieve parochie waarin het “kerk-wij-samen” voorop staat.
Ter uitbreiding van ons team vrijwilligers zijn wij op zoek naar:

MEDEWERKERS/MEDEWERSTERS VOOR ONDERSTEUNING VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT

Meerdere gegadigden zijn welkom!

De interessante werkzaamheden op het secretariaat van onze parochie omvatten onder meer:
 • Ontvangen en verwerken van post, telefoon en e-mail m.b.t. het parochiebestuur, de pastor of een van de vele werkgroepen;
 • Onderhouden van contacten met het bisdom, het dekenaat en de secretariaten in de regio;
 • Meehelpen met de planning van de vieringen, misintenties e.d.;
 • Administratieve vastlegging van de begraafplaats incl. financiële afwikkeling na een begrafenis;
 • Meehelpen bij allerlei bijzondere activiteiten in de parochie;
 • (Opbouw van) het parochiearchief en archiefbeheer.

Wij bieden:

 • Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng;
 • Een prettige werksfeer waarin u vele contacten kunt opdoen;
 • Naar behoefte scholing op terrein van computerwerkzaamheden of administratie;

Wij vragen:

 • Secretariële ondersteuning op maandag- en dondermiddag (totaal max. 4 uur);
 • Enige ervaring met secretariële werkzaamheden is een pre

Altijd al een zinvolle functie in onze parochie willen vervullen? Zin in meer uitdaging en kans tot scholing en ontplooiing? Is deze functie je op het lijf geschreven?  Neem dan contact op met Dinie Boonstra, 0228-542343

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden