Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


Pasen


Er zijn van die dingen in het leven waar je doorheen moet.
Dat zijn van die dingen die niet gemakkelijk zijn. Ze kosten moeite en ze vragen een uiterste krachtsinspanning van je en heel veel doorzettingsvermogen en moed.
Soms sta je in je leven voor zo’n zware opgave…
Er wacht je een zware behandeling in het ziekenhuis om kanker onder controle te krijgen…
Je kan met jezelf in de knoop zitten en niet weten hoe je eruit kan komen…
Je huwelijk dreigt uit te lopen op een scheiding en wat dan?
Door corona zie je de kleinkinderen al meer dan een jaar niet meer…  Niet meer even vasthouden en knuffelen, alleen een kushandje van achter het raam…. Hoe lang nog?
Je winkel mag weer een beetje open op afspraak, 1 klant per 25 vierkante meter… Maar red je het daarmee?
Er zijn zo van die dingen in het leven waar je zogezegd doorheen moet zien te komen...

Pasen heeft alles te maken met ergens doorheen gaan.
Het volk Israël moest door het water van de Rietzee heen gaan om de slavernij in Egypte achter zich te laten. Pas na de doortocht konden ze verder naar het beloofde land, hun vrijheid tegemoet.
Jezus is door de dood heen gegaan. De vrouwen die Jezus na zijn dood gingen verzorgen ontdekten dat de steen voor het graf was weggerold. ‘Hij is niet dood, hij leeft’ zei de Engel.
Met Pasen ga je ergens doorheen, je passeert de dood. De dood heeft niet laatste woord.
Pasen is de start van een nieuw leven. Met Pasen vieren we dat het licht de duisternis overwint. De nieuwe dag start immers midden in de nacht.
Nu is het niet zo dat met Pasen ziekte, armoede, conflicten, ongevallen, haat en afgunst in een klap verdwenen zijn. De verrezen Heer heeft geen makkelijke oplossing voor onze problemen. Met Pasen daagt hij ons uit om niet verstrikt te blijven in onze problemen maar om ruimte te geven aan de hoop.
Pasen betekent ‘doorgang’.

Wanneer ik u een zalig Pasen wens dan wens ik u dat u met Gods zegen door uw moeilijkheden heen zult komen.
Zoals het licht door de duisternis heen komt.
Zoals het elk jaar na een donkere koude winter weer lente wordt.

Zalig Pasen! 

 Pastor J. Post

naar boven


Paasgroet van Pastor Samuel

PASEN

In de prachtige sequentie van Pasen Victimae paschalis, wellicht de bekendste Latijnse paashymne, horen wij elk jaar zingen: “Mors et Vita duello conflixere mirando”. Dat wil zeggen: “Dood en Leven streden een wondere strijd”. Dat is Pasen in feite, een geweldige strijd, een cruciale strijd, in de wereld, in de geschiedenis en in het leven van elke mens op aarde. Ook vandaag.

Hoeveel mensen zijn, en worden ook nu, aan het kruis genageld zoals onze Heer. De gekruisigden van de geschiedenis: slachtoffers van oorlogen, ongerechtigheid en ook de huidige coronapandemie. Maar ook de mensen die lijden onder het kruis zoals de Maagd Maria. Niet ver maar dichtbij.

Zoals die vrouw die plotseling weduwe is geworden en nu helemaal alleen is door het vreselijke virus waardoor haar man is weggerukt. Of die jonge vader die zich geen raad weet vanwege alle onbetaalde rekeningen want over een paar weken heeft hij geen werk meer. Of die man die onverwachts terminaal kankerpatiënt is terwijl hij nog hoopte met zijn vrouw van het pensioen te genieten. Of die moeder die, omdat ze in de steek is gelaten, voor de onmogelijke opgave staat om drie kleine kinderen groot te brengen. Of die jongen die geestelijk diep in de put zit als gevolg van de maatregelen om de pandemie te bestrijden.

Het zijn concrete voorbeelden uit ons dagelijks leven. Sterker nog: misschien beleven wij zelf één van deze situaties op dit moment. Waarom dit lijden? Waarom ik? Waar is God? Waar is zijn liefde? De strijd kan heftig worden. En het kan een mens het geloof kosten, de hoop op de toekomst, het geluk in het leven, de zin om verder te gaan.
Pasen is het antwoord op het lijden van de mens, op het lijden van ieder van ons, op de dood die wij zo vaak moeten ervaren in ons leven. De strijd is gewonnen! Het Leven wint het van de dood. Er is een God die niet onverschillig is voor ons lijden, die zijn Zoon heeft gezonden om onze dood te vernietigen. Omdat Hij gek op ons is. Omdat Hij niets anders wil dan ons geluk en ons leven.

Dat is onze hoop. Dat is onze zekerheid. Dat is onze overwinning! Pasen! Hij leeft! Geen goedkoop en voorspelbaar ‘happy end’, maar de ervaring dat de strijd is gewonnen.

Surrexit Christus spes mea!”. Christus, mijn hoop, is verrezen!

Zalig Pasen!

Pastoor Samuel

naar boven


De Goede Week in met kapelaan Javier

Beste Parochianen,
Deze keer geef ik u een inspirerende tekst mee die ons kan helpen om de sfeer van de Goede Week binnen te gaan.


Met vriendelijke groet,
Kapelaan Javier.

We trekken op naar Jeruzalem.

Iedere reis begint met het pakken van de bagage.
Soms is de keuze moeilijk:
wat neem ik mee en wat laat ik achter?
De grote vijand van de pelgrim te voet is het gewicht. 
Soms moet je verschillende malen je rugzak in- en uitpakken
om de zaak draagbaar te houden.
Wat wil ik per se meenemen?
Wat is de bron van mijn leven?
Wat bezielt me?

Je beslist bij het vertrek ook wat je wilt achterlaten,
wat je onderweg tot last zal zijn
en waarvan je dus afscheid moet nemen.
Dat vraagt moed en geeft soms verdriet.
Afscheid nemen is loslaten.

Waar ben ik aan gebonden of waarvan ben ik bezeten? 
Wat moet er goedgemaakt en wat is onherstelbaar?
Wat zou ik anders willen?
Misschien is er schuld die vergeven moet worden. 
Misschien is er een breuk die geheeld moet worden.

Terugvallen op het strikt noodzakelijke
kan een bevrijding zijn,
een bevrijding van alles wat moet,
een bevrijding van de consumptiedwang,
een bevrijding van de stress van je agenda,
een bevrijding van de schuld die op je drukt.

Loslaten kan alleen in vertrouwen op het Geheim.
Op deze reis naar Pasen zoeken we dat,
het Geheim dat groter is dan ons hart,
het Geheim waardoor wij opgewekt worden,
het Geheim waardoor we nieuw geboren worden.



Gebed

Levende God,
hoe zwaar is loslaten,
hoe zwaar is afscheid nemen, 
hoe zwaar soms voort te gaan.

Geef ons de moed achter te laten 
wat ons verlamt en toesluit
of onze gang vertraagt
op deze pelgrimage naar Pasen.

Geef ons openheid
om te vergeven
en om vergeving te vragen,
een nieuw begin te maken.

Laat ons zien waar het op aankomt, 
wat waard is mee te dragen
op onze weg door de tijd
achter Jezus aan.

Samen met uw pelgrimerend volk 
vertrouwen wij ons toe aan U
die wij noemen: eeuwige,
levende God. Amen.

Bron: theobaldusparochie.nl

naar boven


Uitnodiging Diakenwijding Wim Zürlohe

Met dankbaarheid jegens God en allen die mij op deze weg begeleid hebben
deel ik u met vreugde mede dat

Z.H.E. Mgr. dr. J.W.M. Hendriks
Bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam

mij
Wilhelmus Antonius Maria Zürlohe

door handoplegging en gebed zal wijden tot diaken.

De wijdingsplechtigheid zal plaatsvinden tijdens de pontificale Eucharistieviering op Maandag 5 april 2021 om 10.30 uur in de St. Martinuskerk Bovenkarspel

Ik zou graag met uw persoonlijke aanwezigheid dit bijzondere moment willen beleven maar in verband met de beperkingen van aantal mensen, is de viering alleen voor een beperkt aantal genodigden en dus helaas besloten.

Wel kunt u de wijdingsplechtigheid meebeleven via You Tube waar de livestream wordt getoond: www.sint.martinuskerk.nl

Daartoe wordt eenieder uitgenodigd om zo verbonden te zijn met mij.

Ik vraag uw gebed in de komende periode in voorbereiding op mijn diakenwijding.

naar boven


Regio-coördinator gaat met pensioen.

Annemarie Brieffies is al heel wat jaren regio-coördinator. Meerdere dagen van de week was ze beschikbaar voor de regio. Er is door haar heel wat werk verzet.
Ze heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en gaat stoppen.
Nou ja stoppen……… niet echt, want als vrijwilliger zal ze zich nog twee halve dagen per week als coördinator blijven inzetten.

En voor de tuin van Annemarie en Arie komen er extra uurtjes bij en samen ook genieten van fietstochtjes en familie.

naar boven


Voedselbank-actie april 2021

Actie voor de voedselbank

Van zaterdag 3 april tot en met zondag 18 april wordt er vanuit de Lucasparochie weer een actie voor de voedselbank georganiseerd.

Zeker in deze tijd hard nodig!!

De producten kunnen dagelijks in of bij de brievenbus van de pastorie worden neergezet. We zullen ervoor zorgen dat ze in de pastorie worden neergezet en aan het einde van de periode bij de voedselbank worden bezorgd.
Ook kunt u voor of na de vieringen uw producten in de kerk neerzetten.
Er is vooral behoefte aan houdbare producten zoals conserven, rijst, macaroni, spaghetti en bijbehorende sauzen. Ook voor het ontbijt; pasta, jam en pindakaas.
Wilt u letten op de houdbaarheidsdatum?
Namens de minder bedeelde gezinnen alvast veel dank!

actie voedselbank  actie voedselbank  actie voedselbank


naar boven


Koppie doen?


Door de corona zijn er voor de ouderen veel minder activiteiten. Een kopje koffie drinken bij de buren of kaarten met de kleinkinderen zit er niet meer in. Veel activiteiten voor ouderen zijn gestopt. Er zijn al een jaar geen kerkdiensten meer in de Bosman, het Lucaskoor en ook de andere koren mogen niet meer oefenen. Er is geen zondagmiddagpodium meer, het koersballen is gestopt en ook de ouderenbond organiseert geen activiteiten meer.

Veel ouderen zitten alleen thuis, ze hebben het zwaar en voelen zich vaak eenzaam.
Juist in coronatijd is het belangrijk om naar elkaar om te blijven kijken.
Het coronavirus kunnen we niet stoppen maar het eenzaamheidsvirus misschien wel.
De leden van de parochieraad van de Lucasparochie willen er op een coronaveilige manier iets aan doen.

Mocht u behoefte hebben aan een belletje of om samen een kopje koffie te drinken dan kunt een beroep doen op de volgende dorpsgenoten:

Jan Vriend, Vera Boon, Martine Groot, Peter Hofland, Monique Molenaar, Vedrana Langedijk en pastor Jules Post.
U kunt u opgeven bij Dinie Boonstra.

Dat mag per telefoon: (0228) 54 23 43 en het mag ook per e-mail: diniebaarslag@hotmail.com

naar boven


Taakverdeling uitvaarten regio Westfriesland ZO!
per 01.01.2021


Kapelaan Javier Acuña en diaken Jules Post hebben de ‘zorg’ voor de parochies Lutjebroek, Hoogkarspel en Venhuizen.

Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

  • Kapelaan Javier Acuña gaat voor bij de uitvaarten op woensdag, donderdag en vrijdag

  • Diaken Jules Post gaat voor bij de uitvaarten op maandag, dinsdag en zaterdag

 

 

Voorgaande is een ‘vaste’ regel, doch géén harde regel. Mocht het voorkomen dan kan er op speciaal verzoek van afgeweken worden.

Het bisdom adviseert bij een uitvaart geen Eucharistieviering te houden. Bij voorkeur een Woord- en gebedsviering en geen Communie uitreiking. Mocht er om dringende redenen toch om gevraagd worden, dan kan dat wel na overleg.
Ziekenzegen kan door alle pastores* gegeven worden echter ziekenzalving alleen door kapelaan Javier Acuña en kapelaan Peter Piets. * Wim Zürlohe na 5 april ‘21 (diakenwijding).


Telefoonnummers
Kapelaan Javier Acuña            06 – 83453373
Diaken Jules Post                    06 – 37406247
Parochie Lutjebroek                 koster Chris Oud        06 – 21233386
Parochie Hoogkarspel             Gerdien Appelman     0228 – 561576
Parochie Venhuizen                 Afra Vroling                0228 – 541651

Kapelaan Peter Piets en diaken Wim Zürlohe hebben de ‘zorg’ voor de parochies Grootebroek, Bovenkarspel en Enkhuizen. Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

  • Kapelaan Peter Piets gaat voor bij de uitvaarten op dinsdag, donderdag en zaterdag
  • Diaken Wim Zürlohe gaat voor bij de uitvaarten op maandag, woensdag en vrijdag


Telefoonnummers
Kapelaan Peter Piets              06 – 57918746
Diaken Wim Zürlohe               06 – 55816434
Parochie Grootebroek            Riet Broersen (kerktelefoon bij overlijden) 06 – 16052583
koster Peter van Staveren      06 – 53503593
Parochie Bovenkarspel           koster Paul Conijn 0228 – 517161
Parochie Enkhuizen                koster Hessel Plukkel 06 – 20271717 of
                                            Ton Endhoven (voorz. parochieraad) 06 – 22918712

Anne-Marie Brieffies, regiocoördinator 07.12.2020

naar boven


Kerkdienstgemist.nl -  Sorry echt gemist.
Zondag 17 januari heeft u tot onze grote spijt de kerkdienst uit de Lucaskerk niet kunnen volgen via de computer/laptop. Er is iets fout  gegaan in de opname. Ook later bekijken ging  niet lukken daarom. Onze excuses hiervoor en we hopen dat het niet weer zal gebeuren. Met techniek kan er heel veel, maar af en toe laat deze ons ook in de steek.

We hopen dat veel parochianen gebruik kunnen maken van de uitzendingen op kerkdienstgemist.nl  als ze zelf niet in de Lucaskerk aanwezig kunnen zijn.

Kerkdiensten beluisteren is veranderd!

Van Kerkomroep (luisteren) zijn we overgestapt naar Kerkdienstgemist (luisteren en kijken).

In de Lucaskerk staat nu een camera die gericht is op het altaar en de kerkdiensten kan opnemen in beeld en geluid.

We zijn ons bewust van het feit dat niet iedereen beschikt over een computer of laptop of tablet. We hopen dat ouderen onder ons hierin een helpende hand krijgen van familie, buren of vrienden. Vooral voor diegene die niet meer fysiek naar de kerk kunnen komen.Zeker nu in deze coronatijd.

Net als kerkomroep te vinden was via de website van de parochie, zal Kerkdienstgemist te vinden zijn via een link van de Lucasparochie.

Via Kerkdienstgemist kunt u vieringen alsnog terug zien.

Hopelijk gaat het allemaal lukken!

naar boven


Te koop


Het Johannes-orgel uit de Kapel, die nu in de Lucaskerk staat.
Wie belangstelling heeft, kan een bod uitbrengen vanaf € 600,-.

Bod inleveren met naam, adres en telefoonnummer in gesloten envelop in de brievenbus van de pastorie
(Brievenbus in de zijdeur, Westeinde 2, 1606CZ Venhuizen)
voor 18 december 2020.

Wilt u het orgel eerst bekijken? Maak dan een afspraak met

Dinie Boonstra 0228-542343

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden