Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


Namens de parochieraad sturen wij u deze regionale nieuwsbrief.

De nieuwsbrief is ook te lezen op de site van de Lucasparochie (www.sintlucasparochie.nl) en op de regiowebsite (www.parochieswestfrieslandzo.nl).
De nieuwsbrief wordt tevens gepubliceerd in de Uitkijk. De hierop volgende nieuwsbrieven zullen alleen op bovengenoemde sites en in de Uitkijk te lezen zijn.

Mocht u de nieuwbrief persoonlijk willen blijven ontvangen, dan is dat natuurlijk mogelijk.

Stuur dan een briefje waarin u dit aangeeft, met vermelding van uw adres, naar de pastorie: Westeinde 2, 1606 CZ  Venhuizen.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Jan Vriend, voorzitter van de parochieraad Sint Lucas en lid van het regiobestuur.  E-mail: voorzitter@sintlucasparochie.nl  of tel. 0228-542728

 

 

naar boven


Morgen zal het beter worden??


Ongeduldig reikhalzend uitkijken naar betere tijden. Dat deden we met zijn allen toen begin dit jaar de vaccinatiecampagne tegen de coronavirus langzaam van start ging. De afgelopen maanden waren soms optimistisch en positief maar ook weer afgewisseld met een mogelijke derde golf. Thans eind september kunnen we een periode van bevrijding inluiden. We snakken naar echte ontmoetingen, naar ons verenigingsleven en sociale contacten. We kunnen weer vooruitkijken. Maar de slogan “Morgen zal het beter worden” moeten we toch zeer genuanceerd” gebruiken. Onze wereld worstelt met reusachtige en levensbedreigende uitdagingen. Mag verwezen worden naar de recente overstromingen in Duitsland, België en ons Limburg. Op basis van de encycliek Laudato Si, waarover straks meer, is er onder leiding van
bisschop de Korte een Laudato Si-groep actief binnen de Nederlandse kerkprovincie. Een van de actuele zaken is het uitroepen van de scheppingsperiode van 1 september tot 4 oktober dit jaar.

De datum 1 september heeft paus Franciscus sinds 2015 uitgeroepen tot de jaarlijkse “Werelddag van gebed voor de zorg voor de schepping”. En 4 oktober is de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi. Begin september hoorden we in het evangelie Jezus tegen iemand die doof was, zeggen: Effetta “ga open” Misschien moeten wij ook weer opengaan voor het wonder van de schepping. En opnieuw en onbevangen het wonder van en de schoonheid van de natuur weer leren zien en proeven. Misschien moeten wat meer “kind worden” en de schoonheid te leren zien. Binnen onze kerken wordt daar steeds meer aandacht aan gegeven en de heilige Franciscus geeft het ook aan in zijn ‘Zonnelied’.Allerhoogste, almachtige, goede Heer, van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe en geen mens is waardig uw naam te noemen.

Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen, vooral door mijnheer broeder zon,
die de dag is en door wie Gij ons verlicht.

En hij is mooi en straalt met grote pracht;
van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind en door de lucht,
bewolkt of helder, en ieder jaargetijde, door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt.

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water,
die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis.

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur,
door wie Gij voor ons de nacht verlicht; en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde, die ons voedt en leidt,
en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.

Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde
vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen.

Gelukkig wie dat dragen in vrede,
want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood,
die geen levend mens kan ontvluchten.

Wee hen die in doodzonde sterven; gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt,
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.

Prijs en zegen mijn Heer,
en dank en dien Hem in grote nederigheid.Wij denken misschien bij ‘waardevol’ te snel aan geld en opbrengst en minder aan beheer en bescherming. In de Jacobuslezing van 19 september staat het gevoel
beschreven dat we alles willen en wel nu direct. De hartstochten die ons niet met rust laten, de begeerte naar dingen die we niet kunnen krijgen, het streven naar een plek die ons niet toekomt, het opeisen van het recht om mensen te gebruiken en om de planeet te misbruiken. We moeten denk ik ons vroegere ‘normaal’ dat helemaal niet zo normaal is, loslaten. Want de vooruitgang aan elkaar blijven aanpraten, kan de ondergang zijn. We moeten er meer tegenin gaan ook al is dat zeker niet eenvoudig. We moeten misschien de vraag durven te beantwoorden “Wat is onze diepste drijfveer, die ons handelen bepaalt”? En is dat wat onze goede God met zijn schepping wil? Moeten we niet proberen onze eigen belangen los te laten en samen onze samenleving ombouwen naar samenleven in diep respect voor elkaar met zorg voor elkaar en voor de aarde. Ik denk dat er in de komende jaren veel van ons gevraagd zal worden wanneer we consequent christen willen zijn en Jezus blijven navolgen. Want als we ons vastklampen aan eigen bezit en huidig levenspatroon dan verliezen we het essentiële maar wie zijn eigen positie en belangen durft los te laten om zich aan anderen te geven die vindt pas echt “leven”. (vrij naar Mc 8,35) Laten we proberen dienaar van allen te zijn. Laten we proberen zorg te dragen voor de kwetsbare mens, voor de mishandelde aarde en het bedreigde leven.
Draait het daar niet om?

Wim Zürlohe

naar boven


Oktober missiemaand: op 23 en 24 oktober 2021
met aandacht voor de kerk in Guinee

De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste bisschop, mgr. Maillat, investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een nationale en diocesane caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.

Vrouwen en kinderen
In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen.
Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen.

Dit kan via de collectebus achter in de kerk, in de brievenbus van de pastorie of overmaken op NL93 INGB 0000 008725 t.n.v. Missio

naar boven


Film in het Dorpshuis


Dinsdag 26 oktober 19:30 uur: BlacKkKlansman- Spike Lee
Jäi inflitre le Ku Klux Klan- ik ben de  Ku Klux Klan geïnfiltreerd.

Een zwarte die in genoemde beweging is  geïnfiltreerd. Gebaseerd op een ‘waar’ verhaal van Ron Stallworth, de eerste zwarte rechercheur van Colorado Springs. Deze trachtte die beweging onschadelijk te maken.

Aanvang film om 19.30 uur in het Dorpshuis Het Centrum in Venhuizen.

Toegang gratis. Na afloop van de film is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan o.l.v. ds. M. Camarasa.

 

naar boven


UITNODIGING LUCASDAG 2021


Op zaterdagavond 16 oktober vieren we de Lucasdag in de viering van 19.00 uur in de Lucaskerk met pastor Post en kapelaan Acuña als voorgangers en met medewerking van het Lucaskoor. Met natuurlijk weer aandacht voor alle vrijwilligers en er zal weer een groepje in het zonnetjes worden gezet. Na de viering ontmoeten en bijpraten met een kopje koffie/thee.

Welkom!

naar boven


Het grote gesprek zaterdag 20 november


Theoloog, predikant, tekstschrijver, liedcomponist, publicist Sytze de Vries over

Maria de vrouw met de vele gezichten”

Inleider is Sytze de Vries. Tijdens de lezing in onze kerk zal hij ingaan op het hierboven genoemde thema en ingaan op de rol van Maria in de verschillende kerken en opvattingen weergeven. Dit in een zoektocht naar een oecumenische visie op Maria. Met beelden en liederen.
Na de inleiding is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Op zaterdag 20 november zal deze lezing plaatsvinden in de PKN-Kerk aan de Kerkweg 113 te Venhuizen

Aanvang: 14.00 – 16.00.

Komt allen!


naar boven


Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’


Koepelkathedraal Haarlem
In de KoepelKathedraal in Haalem is van zaterdag 28 augustus t/m zondag 3 april 2022 de thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’ te zien. Die gaat over het zoeken, delen en verbeelden van geluk. Met dit nieuwe initiatief wil de KoepelKathdraal nadrukkelijker naar buiten treden en mensen uitnodigen om na te denken over wat hen bezighoudt.

Twintig vertellers
Aan twintig vertellers is gevraagd op het thema geluk te reflecteren. Onder hen zijn de Haarlemse burgemeester Jos Wienen, priester/kunsthistoricus Antoine Bodar, actrice Sanne Vogel, waterpolocoach Robin van Galen, journalist Mirjam van der Vegt en de Haarlemse bisschop Jan Hendriks. De tentoonstelling omvat foto’s, video’s, kunstwerken, poëzie, podcasts en muziekcomposities. Sommige deelnemers verbleven een tijd in de KoepelKathedraal om aan hun bijdrage te werken, anderen dachten thuis na over geluk.

Majestueuze kerk
De KoepelKathedraal is de op één na grootste kerk van Nederland en wordt vaak in één adem wordt genoemd met de Sagrada Familia in Barcelona, de Sacré Coeur in Parijs en de Westminster Cathedral in Londen. Het is bij uitstek een plek die bezoekers uitnodigt om stil te staan bij hun geluksgevoel. De zoektocht naar dat gevoel is van alle tijden en ook nu onverminderd van grote betekenis. Al was het maar omdat voor menigeen het levensgeluk - ondanks het feit dat we in ons land per saldo gezonder en welvarender zijn geworden - onder druk staat. Zo is er onder ouderen eenzaam­heid en groeit de werk- en schooluitval onder jongeren.

Zoektocht naar geluk
Geloof in Geluk geeft vorm en inhoud aan de zoektocht naar geluk. Dat gebeurt mede op basis van speciaal voor dit thema gemaakte orgelcomposities, het lopen van een labyrint door de KoepelKathedraal en persoonlijke verhalen van bijvoorbeeld burgemeester Jos Wienen en sportcoach Robin van Galen over wat geluk voor hen betekent. Ook zijn in de kerk verhalen te horen die verwijzen naar de offers die heiligen zich lang geleden getroostten om het geluk te bereiken.
Wie de Geloof in Gelu-route loopt, krijgt een plattegrond met daarop alle punten waar iets valt te beleven. De route voert langs het Willibrordusorgel, het middenschip, de zijkapellen, de zijbeuken, de kooromgang en de straalkapellen. In aansluiting op de tentoonstelling Geloof in Geluk worden onder meer lezingen, concerten en workshops georganiseerd. Het volle­dige programma is te vinden op www.koepelkathedraal.nl.

 • Anton ten Klooster
 • Antoine Bodar
 • Bina Chirino
 • Bisschop Jan Hendriks
 • Bob Wegkamp
 • Ramon Mangold
 • Dafne Arlman
 • Emma van Hooff
 • Burgemeester Jos Wienen
 • Lars Gerfen
 • Leo Fijen
 • Maaike Lut
 • Martijn Duifhuizen
 • Kees Wisse
 • Matteo Myderwyk
 • Mirjam van der Vegt
 • OMG Magazine
 • Peter van Assel
 • Tini Brugge
 • Robin van Galen
 • Sanne Vogel
 • Simone de Groot

 

 

Dagelijks geopend 

Geloof in Geluk is van 28 augustus 2021 t/m 3 april 2022 te zien. De KoepelKathedraal is op maandag t/m zaterdag geopend van 10.30 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Entree (incl. beklimming torens): volwassenen € 8,50, volwassenen online € 7,50, kinderen 5 t/m 12 jaar € 4,- (tot 4 jaar gratis), Bankgiro Loterij, VIP-kaart & houders HaarlemPas: gratis.

 

naar boven


Bedevaartreizen o.a. naar Lourdes


Veel parochianen en anderen zijn in het verleden mee geweest met de Lourdesreizen van de organisatie VNB.

Helaas is deze organisatie mede door Corona failliet gegaan.

Voorzichtig wordt de draad weer opgepakt voor bedevaartreizen naar Lourdes en andere bestemmingen.
Hiervoor kunt u terecht bij

www.christoffelreizen.nl   of www.huisvoordepelgrim.nl

Zeker de moeite waard om te kijken op beide websites voor mogelijkheden.

naar boven


Taakverdeling uitvaarten regio Westfriesland ZO!
per 01.01.2021


Kapelaan Javier Acuña en diaken Jules Post hebben de ‘zorg’ voor de parochies Lutjebroek, Hoogkarspel en Venhuizen.

Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

 • Kapelaan Javier Acuña gaat voor bij de uitvaarten op woensdag, donderdag en vrijdag

 • Diaken Jules Post gaat voor bij de uitvaarten op maandag, dinsdag en zaterdag

 

 

Voorgaande is een ‘vaste’ regel, doch géén harde regel. Mocht het voorkomen dan kan er op speciaal verzoek van afgeweken worden.

Het bisdom adviseert bij een uitvaart geen Eucharistieviering te houden. Bij voorkeur een Woord- en gebedsviering en geen Communie uitreiking. Mocht er om dringende redenen toch om gevraagd worden, dan kan dat wel na overleg.
Ziekenzegen kan door alle pastores* gegeven worden echter ziekenzalving alleen door kapelaan Javier Acuña en kapelaan Peter Piets. * Wim Zürlohe na 5 april ‘21 (diakenwijding).


Telefoonnummers
Kapelaan Javier Acuña            06 – 83453373
Diaken Jules Post                    06 – 37406247
Parochie Lutjebroek                 koster Chris Oud        06 – 21233386
Parochie Hoogkarspel             Gerdien Appelman     0228 – 561576
Parochie Venhuizen                 Afra Vroling                0228 – 541651

Kapelaan Peter Piets en diaken Wim Zürlohe hebben de ‘zorg’ voor de parochies Grootebroek, Bovenkarspel en Enkhuizen. Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

 • Kapelaan Peter Piets gaat voor bij de uitvaarten op dinsdag, donderdag en zaterdag
 • Diaken Wim Zürlohe gaat voor bij de uitvaarten op maandag, woensdag en vrijdag


Telefoonnummers
Kapelaan Peter Piets              06 – 57918746
Diaken Wim Zürlohe               06 – 55816434
Parochie Grootebroek            Riet Broersen (kerktelefoon bij overlijden) 06 – 16052583
koster Peter van Staveren      06 – 53503593
Parochie Bovenkarspel           koster Paul Conijn 0228 – 517161
Parochie Enkhuizen                koster Hessel Plukkel 06 – 20271717 of
                                            Ton Endhoven (voorz. parochieraad) 06 – 22918712

naar boven


Te koop


Het Johannes-orgel uit de Kapel, die nu in de Lucaskerk staat.
Wie belangstelling heeft, kan een bod uitbrengen vanaf € 600,-.

Bod inleveren met naam, adres en telefoonnummer in gesloten envelop in de brievenbus van de pastorie
(Brievenbus in de zijdeur, Westeinde 2, 1606CZ Venhuizen)
voor 18 december 2020.

Wilt u het orgel eerst bekijken? Maak dan een afspraak met

Dinie Boonstra 0228-542343

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden