Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

NieuwsHelp jij de kerk weer opbouwen?


Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. De afgelopen anderhalf jaar was dit niet vanzelfsprekend. De parochie moest inventief zijn om juist die verbondenheid vorm te geven in de anderhalve-metersamenleving.
Desondanks blijft het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te weten.

Inmiddels komen er meer versoepelingen in de coronamaatregelen. Dat geeft hoop: straks mogen we weer! Wat verlangen veel mensen ernaar elkaar in de kerk weer te ontmoeten en sámen te zingen, te luisteren naar Gods Woord, de sacramenten te vieren.
De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Opnieuw een roerige periode. Daar is hulp bij nodig. Afgelopen tijd is er veel van de Lucasparochie gevraagd. Zeker ook financieel gezien. Inkomsten uit bijvoorbeeld collectes vielen weg. En digitale vormen van kerk-zijn (Kerkdienstgemist.nl)  hebben aan de andere kant juist extra geld gekost.

Met een Extra Actie Kerkbalans vragen we U daarom om financiële steun. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen.

Geef jij om je kerk? Geloof je in verbondenheid? Doe dan mee.
Samen kunnen we elkaar vasthouden in én na coronatijd.

IBAN: NL80 RABO 0121 2072 93
t.n.v. Parochie St. Lucas o.v.v. Kerkbalans extra

naar boven


Uitnodiging 1e communie

 

Aan de ouders van leerlingen groep 4 en 5

Beste ouders,

Op zaterdag 30 oktober 2021 vieren we vanuit de Lucasparochie weer het feest van de eerste Heilige Communie.  Vanuit de stuurgroep zijn we met de voorbereidingen begonnen om er een mooi en zinvol feest van te maken. We willen dat doen in samenwerking met u, omdat u als ouders op de eerste plaats verantwoordelijk bent voor de gelovige opvoeding van uw kind.

Zit uw kind in groep 4 of 5 en wilt u dat uw zoon/dochter dit jaar zijn/haar  1e  H. Communie gaat doen?
Dan kunt u hem/haar per heden opgeven!

Lees meer op deze pagina

 

naar boven


Uit de pen van kapelaan Piets

 

Wat een koud en somber voorjaar was dat! Harde winden om de pastorie waar ik woon deden mij moeilijk afscheid nemen van de warme kachel of die lekkere wollen deken op mijn bed.


Maar ja, plicht is plicht en arbeid adelt. In de benen of op de fiets voor God en vaderland. Vooral dat eerste weet mij te motiveren als de regen weer eens tegen de ruiten slaat.
Dan ben ik altijd erg blij met goed waterbeheer en vooral de Westfriese Omringdijk. Een dijk van toch al zo’n 800 jaar oud en ooit opgeworpen door Westfriezen onder leiding van godgewijde mannen en vrouwen uit wat nu provincie Fryslân is.

Denkt u maar aan Wervershoof, dat begonnen is als Werenfridus’ hoeve.
Veel kloosters hadden uithoven/ buitenposten van waaruit zij allerlei taken op zich namen. Daaronder ook het management voor de aanleg van wegen tussen de dorpen en dijken om mens en goed te beschermen tegen de immer op de loer liggende waterwolf.

Tevens zijn veel moerasachtige gebieden onder leiding van monniken drooggelegd, bijvoorbeeld als middel tegen muggen die malaria verspreidden.
De input en invloed van kloosters en hun bewoners is niet weg te denken uit de geschiedenis van West-Friesland.

Heden ten dage lijkt het Rooms-Katholieke geloof wel helemaal verdwenen te zijn uit het overgrote deel der huidige bewoners, die er wel hun droge voeten en
(landbouw-)grond aan te danken hebben.

God, die zijn arbeiders zond om dit vlakke, vruchtbare land aan de macht der zee te onttrekken, waakt nog steeds over West-Friesland en haar bewoners.
God komt in Zijn Zoon Jezus de Christus ons heel nabij. Jezus zelf trekt met ons mee op onze tocht door het aards bestaan. De Heilige Geest, die met Pinksteren neerdaalde, blaast ons in de juiste richting: het eeuwig leven bij God en onze dierbaren in de hemel!
Gelukkig ook tijdens ons leven zijn Vader, Zoon en Geest altijd op onze hand als wij hen durven toelaten in ons bestaan.

Moge de Heilige Drieëenheid ons beschermen tegen alle verkeerde dingen in ons leven, op voorspraak van Moeder Maria.

Kapelaan Peter Piets

naar boven


Gemeenschapsveiling on-line van 19 juni t/m 3 juli

Beste parochianen,

Geen gewone gemeenschapsveiling, maar online. We hopen dat toch vele parochianen mee gaan bieden, zodat ook de parochie weer haar aandeel binnenkrijgt. Mocht u zelf niet on-line mee kunnen doen, vraag iemand anders om dit voor u te doen.

Vanuit de parochie wordt er een speciaal uitje aangeboden:

Workshop speksteenbewerken onder deskundige leiding van Jan Vreeker
Maak in twee avonden een beeldje naar eigen idee door te vijlen, schuren en polijsten

Voor wie: 2 personen.
Wanneer: 2 avonden in september van 19.00 - 22.00 uur, maandag of dinsdag, data in overleg
Inbegrepen: koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje, stuk speksteen, gebruik van gereedschap.

Deze kavel wordt 2x aangeboden. De opbrengst van deze kavel is alleen voor de parochie.

Kijk op de website: www.gemeenschapsveilingvenhuizen.nl

naar boven


Koppie doen?


Door de corona zijn er voor de ouderen veel minder activiteiten. Een kopje koffie drinken bij de buren of kaarten met de kleinkinderen zit er niet meer in. Veel activiteiten voor ouderen zijn gestopt. Er zijn al een jaar geen kerkdiensten meer in de Bosman, het Lucaskoor en ook de andere koren mogen niet meer oefenen. Er is geen zondagmiddagpodium meer, het koersballen is gestopt en ook de ouderenbond organiseert geen activiteiten meer.

Veel ouderen zitten alleen thuis, ze hebben het zwaar en voelen zich vaak eenzaam.
Juist in coronatijd is het belangrijk om naar elkaar om te blijven kijken.
Het coronavirus kunnen we niet stoppen maar het eenzaamheidsvirus misschien wel.
De leden van de parochieraad van de Lucasparochie willen er op een coronaveilige manier iets aan doen.

 

Mocht u behoefte hebben aan een belletje of om samen een kopje koffie te drinken dan kunt een beroep doen op de volgende dorpsgenoten:

Jan Vriend, Vera Boon, Martine Groot, Peter Hofland, Monique Molenaar, Vedrana Langedijk en pastor Jules Post.
U kunt u opgeven bij Dinie Boonstra.

Dat mag per telefoon: (0228) 54 23 43 en het mag ook per e-mail: diniebaarslag@hotmail.com

naar boven


Taakverdeling uitvaarten regio Westfriesland ZO!
per 01.01.2021


Kapelaan Javier Acuña en diaken Jules Post hebben de ‘zorg’ voor de parochies Lutjebroek, Hoogkarspel en Venhuizen.

Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

  • Kapelaan Javier Acuña gaat voor bij de uitvaarten op woensdag, donderdag en vrijdag

  • Diaken Jules Post gaat voor bij de uitvaarten op maandag, dinsdag en zaterdag

 

 

Voorgaande is een ‘vaste’ regel, doch géén harde regel. Mocht het voorkomen dan kan er op speciaal verzoek van afgeweken worden.

Het bisdom adviseert bij een uitvaart geen Eucharistieviering te houden. Bij voorkeur een Woord- en gebedsviering en geen Communie uitreiking. Mocht er om dringende redenen toch om gevraagd worden, dan kan dat wel na overleg.
Ziekenzegen kan door alle pastores* gegeven worden echter ziekenzalving alleen door kapelaan Javier Acuña en kapelaan Peter Piets. * Wim Zürlohe na 5 april ‘21 (diakenwijding).


Telefoonnummers
Kapelaan Javier Acuña            06 – 83453373
Diaken Jules Post                    06 – 37406247
Parochie Lutjebroek                 koster Chris Oud        06 – 21233386
Parochie Hoogkarspel             Gerdien Appelman     0228 – 561576
Parochie Venhuizen                 Afra Vroling                0228 – 541651

Kapelaan Peter Piets en diaken Wim Zürlohe hebben de ‘zorg’ voor de parochies Grootebroek, Bovenkarspel en Enkhuizen. Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

  • Kapelaan Peter Piets gaat voor bij de uitvaarten op dinsdag, donderdag en zaterdag
  • Diaken Wim Zürlohe gaat voor bij de uitvaarten op maandag, woensdag en vrijdag


Telefoonnummers
Kapelaan Peter Piets              06 – 57918746
Diaken Wim Zürlohe               06 – 55816434
Parochie Grootebroek            Riet Broersen (kerktelefoon bij overlijden) 06 – 16052583
koster Peter van Staveren      06 – 53503593
Parochie Bovenkarspel           koster Paul Conijn 0228 – 517161
Parochie Enkhuizen                koster Hessel Plukkel 06 – 20271717 of
                                            Ton Endhoven (voorz. parochieraad) 06 – 22918712

Anne-Marie Brieffies, regiocoördinator 07.12.2020

naar boven


Kerkdiensten beluisteren is veranderd!

Van Kerkomroep (luisteren) zijn we overgestapt naar Kerkdienstgemist (luisteren en kijken).

In de Lucaskerk staat een camera die gericht is op het altaar en de kerkdiensten kan opnemen in beeld en geluid.

We zijn ons bewust van het feit dat niet iedereen beschikt over een computer of laptop of tablet. We hopen dat ouderen onder ons hierin een helpende hand krijgen van familie, buren of vrienden. Vooral voor diegene die niet meer fysiek naar de kerk kunnen komen. Zeker nu in deze coronatijd.

Via Kerkdienstgemist kunt u vieringen alsnog terug zien.

Hopelijk gaat het allemaal lukken!

naar boven


Te koop


Het Johannes-orgel uit de Kapel, die nu in de Lucaskerk staat.
Wie belangstelling heeft, kan een bod uitbrengen vanaf € 600,-.

Bod inleveren met naam, adres en telefoonnummer in gesloten envelop in de brievenbus van de pastorie
(Brievenbus in de zijdeur, Westeinde 2, 1606CZ Venhuizen)
voor 18 december 2020.

Wilt u het orgel eerst bekijken? Maak dan een afspraak met

Dinie Boonstra 0228-542343

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden