Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


 

 

 

 

 

Afra Dekker-Botman:
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Beste Afra,

Vanuit de Lucasparochie van harte gefeliciteerd met je Koninklijk lintje. Dik verdiend door je grote inzet in meerdere organisaties en één daarvan is je grote inzet in de Lucasparochie met name op muzikaal gebied. We hopen dat we nog lang kunnen samenwerken.

naar boven


BIJZONDERE MOEDERDAGVIERING

Op zondag 9 mei vindt er in de Lucaskerk om 10.00 uur een bijzondere moederdagviering plaats.
Onze ‘pastoor op afstand’ Samuel Marcantognini gaat in deze viering voor samen met pastor Jules Post.
Pastoor Samuel (we mogen hem bij zijn voornaam noemen) wil graag kennismaken met onze parochianen. Omdat hij een ‘pastoor op afstand’ is komt het daar normaal niet van.

Vanwege het feestelijke karakter van de viering hebben we maar liefst 4 misdienaars!
Onder leiding van Mirjam Guichelaar zullen 4 leden van het Lucaskoor de zang voor hun rekening nemen.
Uiteraard worden de moeders die aanwezig zijn in deze viering in het zonnetje gezet.
Hoe? Dat is een verrassing!

Moederdag vieren in coronatijd, is niet vanzelfsprekend. We moeten immers voor de veiligheid steeds 1,5 meter afstand van elkaar houden. Gelukkig hebben we een hele grote Lucaskerk. Afstand houden is dan ook geen probleem! Volgens de nieuwe regels van het bisdom mogen we nu 65 mensen in de kerk ontvangen.

Als u niet staat bent om de viering in de kerk mee te maken kunt u de viering ook via de computer volgen. Als u ‘kerkdienstgemist.nl’ en vervolgens ‘Venhuizen’ typt dan komt u vanzelf bij de viering in de Lucaskerk terecht.
 

De parochieraad en pastor Jules Post wensen dat u ondanks alle beperkingen toch een mooie Moederdag zult hebben.

 

naar boven


Paaskaars 2020

Het hoogste bod voor de kaars was €105,- en gaat naar een parochiaan in Wijdenes. DANK!

naar boven


Vastenactie 2021

De enveloppes in de pastoriebrievenbus en de collectedoos in de kerk hebben samen het mooie bedrag van € 181,- opgebracht.
De penningmeester heeft dit bedrag overgemaakt naar de rekening van de Vastenactie.

Heel erg bedankt.

 

 

naar boven


4 mei … Dodenherdenking … 2021

76 jaar geleden, op 5 mei 1945, werd de vrede getekend. De Duitse bezetting van Nederland was voorbij.

En op de 4e mei zijn wij twee minuten stil, om de slachtoffers van de tweede wereldoorlog en …..van het oorlogsgeweld sindsdien, te herdenken.
 
Nu, na 76 jaar, leven wij weer in een crisis, een crisis op wereldschaal.

Door de coronapandemie ervaren we een klein beetje wat het betekent om onvrij te zijn en…… we ervaren juist nu hoe belangrijk vrijheid voor ons is.

Het blijft belangrijk om de slachtoffers van de tweede wereldoorlog en…… de andere oorlogen sindsdien te herdenken.

In een viering zullen de oecumenische werkgroep, ds. M. Camarasa en veteraan en pastor Jules Post daar vorm aan geven.

De viering is om 19.00 uur te volgen via www.Kerkdienstgemist.nl (Venhuizen,Lucaskerk)

Ook zullen er op deze vierde mei bij onze oorlogsmonumenten kransleggingen zijn en zal de oecumenische werkgroep bij elk monument een bos rozen neerzetten. 
Zo eren en herdenken wij de slachtoffers en hen die hun leven gaven voor onze vrijheid.

Wij nodigen ook u uit om in de eerste week van mei de monumenten in Hem, Venhuizen, Oosterleek, Wijdenes en Schellinkhout te bezoeken en er een bloemetje neer te zetten.

We kunnen er dit jaar helaas niet met zijn allen tegelijk naar toe,  maar wel ieder op zijn eigen moment.

 

Beschrijving van de monumenten in
Schellinkhout, Wijdenes, Oosterleek, Hem en Venhuizen

Dirk Roos

Wijdenes: Dirk Roos

Geboren op 21 december 1918 te Wijdenes en overleden op 17 april 1945 te Hoorn.

Dit Monument is een herinnering voor de inwoners van Oosterleek aan de Verzetsman Dirk Roos, door executie overleden op 17 april 1945 in de Tweede Wereldoorlog.

Dirk Roos werd op 21 december 1918 geboren te Oosterleek. Gedurende de meidagen van 1940 vocht hij als militair tijdens de bombardementen van Rotterdam. In 1943 werd hij opgeroepen voor dwangarbeid in Duitsland waarna hij is ondergedoken. Dirk Roos sloot zich aan bij het verzet en als zodanig werkte hij mee aan de poging om de verzetsman A. C. de Graaf te bevrijden. Tijdens deze actie werd hij gevangen genomen en naar Hoorn overgebracht. Toen hij daar een vluchtpoging ondernam werd Dirk Roos op 17 april 1945 geëxecuteerd .

Tekst op het Monument:

IN DEN STRIJD OM
DE VRIJHEID
ONTVIEL HIJ ONS
OP 17 APR. 1945
TE HOORN

Het monument is geplaatst in de gevel van de noordmuur van de hervormde kerk te Oosterleek (gemeente Drechterland). Natuurstenen beeld van een vrouwenfiguur, met een roos in haar hand en een duif op haar schouder. Jacques van Rhijn (Venlo 1921), beeldhouwer

Vlakbij de Begraafplaats in Schellinkhout is een Gedenkbank geplaatst. De bank is aangeboden als dank voor het opvangen in de Tweede Wereldoorlog van de evacués uit Nederhorst den Berg in mei 1940 en geplaatst in 1951. De gedenkbank heeft een ingemetselde rechthoekige gedenksteen van natuursteen. Het monument is 60 centimeter hoog, 40 centimeter breed en 10 centimeter diep.

De tekst op de gedenksteen luidt:

'AAN SCHELLINKHOUT - GEËVACUEERDEN UIT NEDERHORST DEN BERG - MEI 1940.'

Uit de Leeuwarder Courant van 7 augustus 1942:

“NEDERHORST DEN BERG BETUIGT ZIJN DANK.

 

Na de evacuatie in Mei 1940.
Ruim twee jaar geleden vonden de geëvacueerde bewoners van Nederhorst den Berg een veilig toevluchtsoord in vier gemeenten in de 'kop' van Noord-Holland, nl. Wognum, Wijdenes, Zwaag en Schellinkhout. Eerstdaags zullen nu voor de genoten gastvrijheid geschenken worden aangeboden. Wognum ontvangt een staande klok, Wijdenes een bord van Delftsch blauw met een gezicht op Nederhorst den Berg, Zwaag een fraaie lichtkroon met oorkonde en Schellinkhout een steenen herinneringsbank. Op 13 Augustus zullen ruim drie honderd der dankbare inwoners onder leiding van den burgemeester de tocht naar de vier genoemde dorpen ondernemen om gezamenlijk nogmaals van hun dank te getuigen.”

Het monument aan de Oostergouw in Venhuizen (gemeente Drechterland) is opgericht ter nagedachtenis aan zes geallieerde bemanningsleden van een Stirling van het 190e squadron van de Royal Air Force, die tijdens een wapen-droppingsvlucht op 6 november 1944 zijn neergestort. De onfortuinlijke Stirling is vlak voor de dijk, nabij de hoek die bekend staat als "de Hondenhemel", in het IJsselmeer neergekomen. De Duitsers borgen de bemanning en verwijderden enkele grote stukken van de bommenwerper. De omgekomen bemanning werd begraven in Enkhuizen. Pas in 1991 zijn alle resterende stukken uit het IJsselmeer geborgen.

De namen van de zes slachtoffers luiden:

Boordschutter Henry Edward Evans, piloot Edward Davis Hodgson,radiograaf William King, mecaniciën Reginald Henry George Nevard, navigator Elmer Joshua Rusenstrom en bommenrichter George Langley Towns.

Tekst op het Monument:

GEVALLEN GEALL. VLIEGERS
5-6 NOV. 1944

E.D. HODGSON - FLYING OFF.
E.J. RUSENSTROM - FLYING OFF.
G.L. TOWNS - FLYING OFF.
W. KING - WARRANT OFF.
R.H.G. NEVARD - SERGEANT
H.E. EVANS - FLYING OFF

Het monument bij het haventje van Wijdenes werd op 12 juni 2007 onthuld en is ter nagedachtenis aan zes omgekomen Poolse bemanningsleden van een Lancaster bommenwerper die op 13 juni 1944 in het water bij Wijdenes neerstortte. Eén persoon overleefde het incident.

De bommenwerper kwam in het IJsselmeer terecht nadat het was beschoten. De zes Poolse bemanningsleden kwamen om het leven. Eén bemanningslid, Boguslav Morski, overleefde de vlucht.

Pas in 2003 zijn de restanten van het vliegtuig en de stoffelijke resten van de bemanningsleden geborgen. Na identificatie zijn zij begraven op de Poolse erebegraafplaats in Breda.

Broers, Nicolaas Adrianus, geboren 18-05-1921 en geëxecuteerd op 21-02-1945.

Dit Monument is een herinnering voor de inwoners van Hem aan de verzetsstrijder Nico Broers.
Nico Broers kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog op deze plek door executie door de Duitsers om het leven op 21-02-1945.

Als lid van een verzetsgroep in Venhuizen hield Nico Broers zich o.a. bezig met wapendroppings. Om de daarbij behorende radio te kunnen gebruiken zou Nico Broers op 21 februari 1945 een accu ophalen ergens in Venhuizen. Bij deze actie werd hij staande gehouden door drie mannen van de Wasserschützpolizei uit Enkhuizen. Deze zagen onmiddellijk het revolver dat Nico onder zijn overall droeg. Nog voor hij dit wapen kon trekken was hij al neergeschoten.
Als inwoner van Hoogkarspel wordt de naam van Nico Broers ook vermeld op de plaquette aan de Kranenburglaan aldaar.

Tekst op het Monument:

HIER VIEL
NICO BROERS
OP 21-2-'45

23 JAAR OUD


naar boven


Roepingenzondag 25 april 2021

Het hele jaar geroepen worden

De zondag van de goede herder is de jaarlijkse roepingenzondag. Het aantal mannen en vrouwen dat zich inzet om de roeping tot priester, diaken en religieus te volgen, is de afgelopen jaren sterkt verminderd. Laten we blijven bidden dat de Heer nieuwe arbeiders stuurt naar zijn wijngaard.

In het Bijbelse beeld van de goede herder vind ik alles terug: allereerst de solidariteit met de gemeenschap. We gaan met de gemeenschap, de kudde op pad in goede maar ook slechte dagen. Een priester neemt deel aan het leven van de gemeenschapsleden. Zijn eerste zorg is bruggen bouwen en mensen bij elkaar brengen.  De herder moet niet enkel alleen organiseren maar juist ook mensen naar de groene weiden voeren en hen helpen om bij het helder water te komen en zo de bronnen van het leven te ontsluiten.

De priester is aanwezig waar eenzaamheid en pijnlijke breuken zijn, dit persoonlijk contact heeft prioriteit boven vergaderingen. De priester is dus niet alleen met de gemeenschap bezig maar ook heel individueel gericht voor het individuele lid van zijn gemeenschap. Heel belangrijk is dat een priester toegewijd is met heel zijn leven. Heel zijn leven zit in zijn herderschap. Maar de priester is ook een mens dus zullen ze fouten maken. Als gemeenschap kunnen we helpen deze fouten te voorkomen. We als leden van de gemeenschap kunnen ook herder zijn voor elkaar, Jezus zal ons daarbij zeker steunen.

Een priester moet ook veiligheid kunnen creëren, want veiligheid is de basis voor het herstel van geestelijke gezondheid. Belangrijk daarbij is de sociale steun. Talloze onderzoeken hebben aangetoond dat sociale steun de krachtigste bescherming vormt tegen de aanvallen van stress en traumatische ervaringen. Sociale steun is meer dan alleen de aanwezigheid van anderen. Zeer belangrijk is de wederkerigheid: het openstellen waardoor er werkelijk geluisterd kan worden.
Om te zorgen dat we goede priesters hebben, houden en verkrijgen moeten we als gemeenschap bidden en ondersteunen. Kritiek kan soms terecht zijn maar is ook de makkelijke weg, beter is om te helpen op weg naar verandering.
Van bisschop Van Looy (België) citeer ik

Heer Jezus,
gij hebt ons vrienden genoemd.
Gij hebt ons omhelsd, gezegend, en gezonden
Uw liefde is om lief te hebben,
uw zegen om te zegenen,
uw zending om te verkondigen.
Wij bidden U
laat jonge mensen luisteren naar uw roep.
Antwoorden op uw omhelzing
uw zegen erkennen
aanvaarden gezonden te zijn

Heer Jezus,
geef ons bewogen christenen,
uw medewerkers.
gehuwd en ongehuwd
religieuzen, priesters, diakens.
Geef dat schroom plaats maakt voor moed
zeker in deze uitdagende tijden,
doe ons ontdekken
hoe mooi het is de levensweg te gaan
in dienst van de Kerk
maar vooral voor de medemens.
Hoeveel vreugde het schept
om het licht van uw gelaat
op ieder mens te doen schijnen.

Wim Zurlöhe

naar boven


Parochie Heilige Nicolaas Lutjebroek


Zondag 2 mei 2021 openstelling van de kerk van 17:00 uur tot 18:30 uur voor eucharistische aanbidding in gebed, stilte, rust en bezinning.
Graag nodigen wij iedereen uit om een kaars aan te steken aan de Paaskaars, het licht van de Paaskaars is het symbool van de verrezen Christus. Juist in deze onzekere coronatijd is het goed te weten dat Jezus Christus de Weg, de Waarheid en het Leven is.
‘God komt naar ons toe, in Zijn stilte luistert en spreekt Hij naar ons’

Voel je welkom, voel je thuis in onze kerk en bid mee ……

 

 

 

Koppie doen?


Door de corona zijn er voor de ouderen veel minder activiteiten. Een kopje koffie drinken bij de buren of kaarten met de kleinkinderen zit er niet meer in. Veel activiteiten voor ouderen zijn gestopt. Er zijn al een jaar geen kerkdiensten meer in de Bosman, het Lucaskoor en ook de andere koren mogen niet meer oefenen. Er is geen zondagmiddagpodium meer, het koersballen is gestopt en ook de ouderenbond organiseert geen activiteiten meer.

Veel ouderen zitten alleen thuis, ze hebben het zwaar en voelen zich vaak eenzaam.
Juist in coronatijd is het belangrijk om naar elkaar om te blijven kijken.
Het coronavirus kunnen we niet stoppen maar het eenzaamheidsvirus misschien wel.
De leden van de parochieraad van de Lucasparochie willen er op een coronaveilige manier iets aan doen.

Mocht u behoefte hebben aan een belletje of om samen een kopje koffie te drinken dan kunt een beroep doen op de volgende dorpsgenoten:

Jan Vriend, Vera Boon, Martine Groot, Peter Hofland, Monique Molenaar, Vedrana Langedijk en pastor Jules Post.
U kunt u opgeven bij Dinie Boonstra.

Dat mag per telefoon: (0228) 54 23 43 en het mag ook per e-mail: diniebaarslag@hotmail.com

naar boven


Taakverdeling uitvaarten regio Westfriesland ZO!
per 01.01.2021


Kapelaan Javier Acuña en diaken Jules Post hebben de ‘zorg’ voor de parochies Lutjebroek, Hoogkarspel en Venhuizen.

Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

  • Kapelaan Javier Acuña gaat voor bij de uitvaarten op woensdag, donderdag en vrijdag

  • Diaken Jules Post gaat voor bij de uitvaarten op maandag, dinsdag en zaterdag

 

 

Voorgaande is een ‘vaste’ regel, doch géén harde regel. Mocht het voorkomen dan kan er op speciaal verzoek van afgeweken worden.

Het bisdom adviseert bij een uitvaart geen Eucharistieviering te houden. Bij voorkeur een Woord- en gebedsviering en geen Communie uitreiking. Mocht er om dringende redenen toch om gevraagd worden, dan kan dat wel na overleg.
Ziekenzegen kan door alle pastores* gegeven worden echter ziekenzalving alleen door kapelaan Javier Acuña en kapelaan Peter Piets. * Wim Zürlohe na 5 april ‘21 (diakenwijding).


Telefoonnummers
Kapelaan Javier Acuña            06 – 83453373
Diaken Jules Post                    06 – 37406247
Parochie Lutjebroek                 koster Chris Oud        06 – 21233386
Parochie Hoogkarspel             Gerdien Appelman     0228 – 561576
Parochie Venhuizen                 Afra Vroling                0228 – 541651

Kapelaan Peter Piets en diaken Wim Zürlohe hebben de ‘zorg’ voor de parochies Grootebroek, Bovenkarspel en Enkhuizen. Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

  • Kapelaan Peter Piets gaat voor bij de uitvaarten op dinsdag, donderdag en zaterdag
  • Diaken Wim Zürlohe gaat voor bij de uitvaarten op maandag, woensdag en vrijdag


Telefoonnummers
Kapelaan Peter Piets              06 – 57918746
Diaken Wim Zürlohe               06 – 55816434
Parochie Grootebroek            Riet Broersen (kerktelefoon bij overlijden) 06 – 16052583
koster Peter van Staveren      06 – 53503593
Parochie Bovenkarspel           koster Paul Conijn 0228 – 517161
Parochie Enkhuizen                koster Hessel Plukkel 06 – 20271717 of
                                            Ton Endhoven (voorz. parochieraad) 06 – 22918712

Anne-Marie Brieffies, regiocoördinator 07.12.2020

naar boven


Kerkdiensten beluisteren is veranderd!

Van Kerkomroep (luisteren) zijn we overgestapt naar Kerkdienstgemist (luisteren en kijken).

In de Lucaskerk staat een camera die gericht is op het altaar en de kerkdiensten kan opnemen in beeld en geluid.

We zijn ons bewust van het feit dat niet iedereen beschikt over een computer of laptop of tablet. We hopen dat ouderen onder ons hierin een helpende hand krijgen van familie, buren of vrienden. Vooral voor diegene die niet meer fysiek naar de kerk kunnen komen. Zeker nu in deze coronatijd.

Via Kerkdienstgemist kunt u vieringen alsnog terug zien.

Hopelijk gaat het allemaal lukken!

naar boven


Te koop


Het Johannes-orgel uit de Kapel, die nu in de Lucaskerk staat.
Wie belangstelling heeft, kan een bod uitbrengen vanaf € 600,-.

Bod inleveren met naam, adres en telefoonnummer in gesloten envelop in de brievenbus van de pastorie
(Brievenbus in de zijdeur, Westeinde 2, 1606CZ Venhuizen)
voor 18 december 2020.

Wilt u het orgel eerst bekijken? Maak dan een afspraak met

Dinie Boonstra 0228-542343

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden