Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


Je kind laten dopen?

Zondag worden in onze kerk Lynn Jonker en Sam Borst gedoopt. Ze worden daarmee officieel lid van onze geloofsgemeenschap.

Voor de ouders is dat een hele stap. Je kind laten dopen doe je niet zomaar.
Als ouders beloof je dan dat je wilt proberen om de weg die Jezus ons voorgeleefd heeft zelf aan je kind voor te leven.

En dan hoop je dat je kind het goede voorbeeld van zijn ouders gaat volgen.
De weg van Jezus voorleven is gemakkelijk gezegd, maar wat houdt dat nou in de praktijk in? Je kunt denken aan de volgende dingen:

- Als opvoeder ben je geduldig met je kind
- Als opvoeder luister je naar je kind
- Als opvoeder schrijf je je kind nooit af, ook al gaat hij (of zij) keer op keer in de fout, steeds krijgt het kind weer een nieuwe kans.

Het belangrijkste in de opvoeding is de liefde van de ouders voor het kind. Als die liefde er is en je laat je kind dopen dan zeg je als ouders niet alleen ja tegen God. Je mag er dan op rekenen dat God ook ja zegt tegen de ouders en hun kind.
Uiteraard is het met de doop niet afgelopen, als je je kind laat dopen dan beloof je ook dat je zult proberen om je kind een gelovige opvoeding te geven. En dat is niet eenvoudig!

Gelukkig kan de parochie je daarbij helpen. Er zijn gezinsvieringen, je kunt je kind eerste communie laten doen en misschien wil je kind ook nog gevormd worden. Maar de belangrijkste factor in een gelovige opvoeding blijven de ouders. Als zij het goede voorbeeld geven dan kan het kind op latere leeftijd zelf een weloverwogen keuze maken welke kant hij of zij met zijn/haar leven op wil gaan.

Als je je kind wil laten dopen dan kun je contact opnemen met Greet-Boots-Koopman, tel.: 0228-542356 | greet.koopman@gmail.com.
Samen met Elma de Moel vormen zij onze doopgroep
De doopgroep helpt ouders met de voorbereiding van de doop. Samen spreken zij een geschikte datum af.
Mocht je twijfelen of je je kind wil laten dopen en je wilt je daarover met de pastor praten, dan kan dat natuurlijk ook. Je kunt dan met mij een afspraak maken. Tel 06-37406247

Diaken Jules Post

naar boven


MIVA  (Missie Verkeersmiddelen Actie)


In het weekend van 25 en 26 augustus vindt er de MIVA-deurcollecte in onze kerk plaats. Dit jaar vraagt de MIVA onze aandacht voor een project in een van de armste regio’s van Zimbabwe. Een gebied waar medische zorg voor de allerarmsten onbereikbaar is.
Zimbabwe ligt in zuidelijk Afrika, begrensd door Zuid-Afrika, Botswana, Zambia en Mozambique. Het land heeft ongeveer 16 miljoen inwoners.
Er zijn 16 officiële talen met Engels, Shona en Ndebele als de meest gebruikte landbouw.
Doel van actie is MAAK ZORG Bereikbaar In Zimbabwe.

Hoe afgelegen iemand ook woont, iedereen heeft recht op de juiste zorg. Sommige veldwerkers lopen uren naar de dorpen om gezinnen van medische hulpmiddelen te voorzien zoals bijv. rolstoel, krukken. De MIVA wil met deze collecte de veldwerkers helpen door het team van een auto te voorzien.
Tawanda Nhamburo (37) werkt al dertien jaar in dit district waar hij verantwoordelijk is voor fysiotherapie, revalidatie, en huisbezoeken van kinderen en jongeren met een handicap. Vanuit 42 kleinere klinieken die op 5 tot 10 km. Van elkaar liggen verspreid in het district worden patiënten doorverwezen naar de hoofdstad Silobela, het ziekenhuis. Dan praten we over zo’n 140 km. En een busreis van twaalf dollar. Dat is onbereikbaar en onbetaalbaar voor de arme bevolking. Vandaar dat de zorg naar de dorpen toe moet. Vandaar de wens om een auto, hierdoor kan een team diverse vormen van hulp verlenen in de dorpen zelf. Het is een aanpak die werkt. Tawanda, zelf, heeft een paar jaar geleden zelf een auto van MIVA gekregen, maar de vraag en de grootte van de regio maken een tweede auto noodzakelijk.
Het is mooi om Tawanda te horen over Edward van zeven. Door hersenverlamming kon Edward zich nauwelijks bewegen Door een rolstoel en juiste zorg heeft Tawanda hem nu zover dat Edward zelfstandig kan zitten en naar school gaat, ook is de familie geholpen om een bestaan op te bouwen. De vader van Edward heeft een kleine winkel waarin hij schooluniformen en levensmiddelen verkoopt.  Uit de opbrengst van het winkeltje kan nu speciale voeding voor Edward bekostigd worden.

Dit zijn toch mooie resultaten Laten we eind augustus de deurcollecte goed ondersteunen. Namens de MIVA-dank. Heel veel dank.

naar boven


Voor alle vrijwilligers

naar boven


* Stem op Barbarugo om Ghanezen te helpen *
KRO en NCRV organiseren stemactie goede doelen

Ghana is een Afrikaans land met grote problemen. Armoe, hongersnood en droogte zijn de dagelijkse praktijk voor veel inwoners. Vanuit Nederland worden veel acties opgezet om deze mensen te helpen. Dat is fijn, maar blijft vaak beperkt tot incidentele hulp. Structurele oplossingen zijn nodig, anders blijven inwoners afhankelijk van donateurs. Stichting Barbarugo biedt wél een structurele oplossing door aanleg van bamboe-plantages dat veel werk oplevert voor Ghanezen.

Bamboe
Bamboe is bestand tegen droogte en hitte, is sterk en gemakkelijk te kweken, aardt in elke grondsoort en groeit snel. Het gevolg hiervan is dat het klimaat en de leefomgeving sterk verbeteren, doordat het dichte gewas verdamping en modderlawines tegengaat. De toepassingsmogelijkheden als grondstof zijn veelzijdig.

Wat doet Barbarugo?
Barbarugo zorgt voor werk voor inwoners. Barbarugo begeleidt bij het planten, opkweken en oogsten van bamboe. Hiermee genereert de Ghanees een inkomen. Met dit geld kunnen ze voedsel kopen, hun kinderen naar school sturen. De armoe wordt minder en het ecosysteem herstelt zich.

Breng uw stem uit!
De KRO en de NCRV organiseren beide een actie waarbij mensen hun stem kunnen uitbrengen op goede doelen. Barbarugo is een van deze doelen. De KRO en de NCRV geven de drie hoogst genoteerde goede doelen - met de meeste stemmen - een groot geldbedrag. Stem voor Barbarugo, zodat we onze medemens in Ghana verder kunnen helpen. Stemt u, en uw familie, mee? Stemmen kunt u tot 27 september. Kijk op www.ncrv.nl/geven/stichting-barbarugo  en op www.kro.nl/geven/stichting-barbarugo  voor meer informatie en om uw stem uit te brengen.

Een financiële bijdrage is ook welkom
Stemmen op Barbarugo helpt, maar u kunt ook een financiële bijdrage leveren. Kijk hiervoor op www.tiny.cc/bamboe .

Ruud Goedknegt,
Stichting Barbarugo

naar boven


De AVG (Algemene Gegevens Verordening)
en de RK. Kerk

Er is veel te doen in Nederland rond de AVG.
De R.K. Kerk neemt hierin een bijzondere positie in en heeft een eigen reglement “ Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies”.
Op dit moment wordt gewerkt aan een aanpassing aan de AVG.
Dat de R.K. Kerk een eigen reglement heeft komt doordat er verschil is,  tussen het bestuursrecht en het kerkelijk recht.

Het is elke parochie toegestaan persoonsgegevens te verwerken, als de parochie een gerechtvaardigd belang heeft om;

 • een goede organisatie van de parochiegemeenschap te faciliteren
 • contact met haar leden te onderhouden
 • haar kerkelijke opdracht uitvoert

Lid zijn van de R.K. Kerk betekent dat van betrokkenen geen aparte toestemming nodig is.
Daarom zal bijvoorbeeld aan ouders van een dopeling, bij aanmelding, wel sprake zijn schriftelijke informatie over de verwerking van persoonsgegevens en wordt een privacy verklaring verstrekt.

Voor het publiceren van een foto of video waarop iemand herkenbaar in beeld wordt gebracht, bij de vieringen, het parochieblad en of de website, is wel altijd toestemming van betrokkene nodig.

Wordt het parochieblad online gepubliceerd, of openbaar verspreid mogen er geen persoonsgegevens zonder toestemming worden gepubliceerd. In dat geval dienen de gegevens van het parochiesecretariaat te worden vermeld.
Verder informatie over de AVG en de R.K. Kerk vindt u op de website www.rkk-avg.nl

naar boven

 

Heeft u gereedschap dat u niet meer gebruikt?

U kunt het inleveren bij Jan Laan. In samenwerking met de stichting Vraag en Aanbod Internationaal wordt het gereedschap nagekeken en opgeknapt. Het gaat op aanvraag naar projecten, waar mensen met dit gereedschap een bestaan op kunnen bouwen.
Voor informatie wat voor gereedschap er gebruikt kan worden kunt u terecht op www.vraagenaanbodinternationaal.nl , of neem contact op met

Jan Laan;  Meeweg 2 1607 HM 
Email: laanenofbroers@outlook.com  tel. 0228542937

naar boven


Westfriese Lourdes Vliegreis 2018

 “Mensen vragen ons: wat heeft Lourdes met me gedaan? Dan zeg ik: dat kan ik je niet uitleggen, dat moet je zelf ervaren. Mensen die in Lourdes geweest zijn, begrijpen wat ik bedoel.”


(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2017).

In dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2018 – 26 september t/m 1 oktober – zijn nog vrije plaatsen, in groepshotel én zorghotel. Heeft u zorg nodig en kan die door uw reis-/kamergenoot verleend worden, dan is groepshotel Croix des Bretons uw verblijfplaats. Is het lopen in het glooiende Lourdes te vermoeiend en beschikt u niet over een eigen rolstoelduwer, dan is zorghotel Padoue uw gastenverblijf.
Het zorghotel is dé uitgelezen plek voor mensen die zorg of verpleegkundige hulp nodig hebben. Het zorghotel biedt maatwerk! De zorgvrijwilligers verlenen alle benodigde hulp op elk gewenst tijdstip. (Begeleiding: 1 op 1).

De begeleiding van de pelgrims in het groepshotel bestaat uit pastor Jules Post, pastor Mariet Vet, groepsassistent Harry Vet en hotelleider Fred van de Winkel. In het zorghotel zijn ook Westfriese zorgvrijwilligers werkzaam. De vrijwilligers in deze Lourdesreis LO1873 zijn door VNB aangesteld. Wilt u ook eens als (zorg)vrijwilliger naar Lourdes? Mail dan naar Henk Smits henk.smits@vnb.nl

De saamhorigheid in de Groep Westfriesland is ieder jaar weer heel sterk! Als individueel deelnemer zult u zich niet alleen voelen; met het oog op het ‘na-beleven’ is een reis-/kamergenoot aan te bevelen! Wilt u dit jaar met dé Westfriese Lourdes Vliegreis mee? Bel Harry Vet 0228-514040 of mail ham.vet@quicknet.nl

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een
eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:    

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


VACATURE

vacature parochiesecretariaat

De St. Lucasparochie is een actieve RK-geloofsgemeenschap die volop in onze gemeenschap staat. Vele parochianen geven samen vorm aan een bloeiende en actieve parochie waarin het “kerk-wij-samen” voorop staat.
Ter uitbreiding van ons team vrijwilligers zijn wij op zoek naar:

MEDEWERKERS/MEDEWERSTERS VOOR ONDERSTEUNING VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT

Meerdere gegadigden zijn welkom!

De interessante werkzaamheden op het secretariaat van onze parochie omvatten onder meer:
 • Ontvangen en verwerken van post, telefoon en e-mail m.b.t. het parochiebestuur, de pastor of een van de vele werkgroepen;
 • Onderhouden van contacten met het bisdom, het dekenaat en de secretariaten in de regio;
 • Meehelpen met de planning van de vieringen, misintenties e.d.;
 • Administratieve vastlegging van de begraafplaats incl. financiële afwikkeling na een begrafenis;
 • Meehelpen bij allerlei bijzondere activiteiten in de parochie;
 • (Opbouw van) het parochiearchief en archiefbeheer.

Wij bieden:

 • Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng;
 • Een prettige werksfeer waarin u vele contacten kunt opdoen;
 • Naar behoefte scholing op terrein van computerwerkzaamheden of administratie;

Wij vragen:

 • Secretariële ondersteuning op maandag- en dondermiddag (totaal max. 4 uur);
 • Enige ervaring met secretariële werkzaamheden is een pre

Altijd al een zinvolle functie in onze parochie willen vervullen? Zin in meer uitdaging en kans tot scholing en ontplooiing? Is deze functie je op het lijf geschreven?  Neem dan contact op met Dinie Boonstra, 0228-542343

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden