Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


Vieringen Kerstperiode 2023 regio Westfriesland ZO!

Parochie Francis Xaverius          Enkhuizen
Zondag 10 december                  zie parochie Grootebroek
Vrijdag 15 december                   20.00 Westerkerk Kerstconcert Reaching Hand en Koninklijk Stedelijk Muziekkorps
Zaterdag 16 december                16.00 Westerkerk Kerstconcert Reaching Hand en Koninklijk Stedelijk Muziekkorps
Kerstavond 24 december           17.00 Kinderkerstmusical ‘de herders zoeken de ster’ kinderkoor Sunshine
Kerstavond 24 december           20.00 Kerst Eucharistieviering kapelaan Wim Zürlohe mmv Joyful Spirit
Kerstnacht 24 december            22.30 Kerstnachtviering groep Enkhuizen mmv Reaching Hand
1e Kerstdag 25 december           10.00 Kerst Eucharistieviering pastoor Andrea Geria mmv Sint Caecilia
2e Kerstdag 26 december           GEEN VIERING
Oudejaarsdag 31 december       10.00 Oliebollenviering (Eucharistie) kapelaan Peter Piets mmv Sint Caecilia
Maandag 1 januari 2024             GEEN VIERING

Parochie St. Martinus                 Bovenkarspel
Zondag 10 december                 zie parochie Grootebroek
Kerstavond 24 december           18.00 Gezinskerstvieringviering groep Gezinsviering mmv kinderkoor
Kerstnacht 24 december            20.30 Eucharistieviering pastoor Andrea Geria mmv In Between
1e Kerstdag 25 december          10.00 Kerstviering groep Bovenkarspel mmv het gemengd koor
2e Kerstdag 26 december          11.00 Eucharistieviering kapelaan Wim Zürlohe mmv het JoKo
Oudejaarsdag 31 december   19.00 Oudejaarsviering groep Bovenkarspel
Maandag 1 januari 2024             GEEN VIERING

Parochie J. de Doper                 Grootebroek
Zondag 10 december                 15.00 Kerstconcert mmv de koren Together (GB), in Between (BK)
                                                 en Joyful Spirit (EH)
Zondag 17 december                 15.00 Kerstconcert Fanfare Irene
Kerstavond 24 december           18.00 Gezinskerstvieringviering groep Gezinsviering mmv een gelegenheidskoor
Kerstnacht 24 december            20.00 Kerst Eucharistieviering kapelaan Peter Piets mmv Together
1e Kerstdag 25 december           0.00 Kerstviering groep Grootebroek mmv gemengd koor
1e Kerstdag 25 december           15.00 Kindje wiegen
2e Kerstdag 26 december           GEEN VIERING
Oudejaarsdag 31 december       10.00 Eucharistieviering kapelaan Wim Zürlohe mmv Together
Maandag 1 januari 2024             GEEN VIERING

Parochie Nicolaas                      Lutjebroek
Kerstavond 24 december           18.00 Gezinskerstviering, groep gezinsviering mmv kinderkoor
Kerstavond 24 december           21.00 Kerstnachtviering diaken Jules Post mmv dames- en herenkoor
1e Kerstdag 25 december          10.00  Kerst Eucharistieviering kapelaan Wim Zürlohe mmv het dameskoor
1e Kerstdag 25 december          14.30 – 15.30 Kindje wiegen
2e Kerstdag 26 december           GEEN VIERING
Oudejaarsdag 31 december       10.00 Eindejaarsviering groep Lutjebroek mmv kinder-, dames- en herenkoor
Maandag 1 januari 2024             GEEN VIERING

Parochie Laurentius                  Hoogkarspel
Zaterdag 16 december              19.30 Kerstconcert Dr. Nuijens mmv Hemelsbreed en Instuifkoor
Zondag 17 december                16.30 Protestante kerk Kerstzangdienst Kerkenraad mmv Instuifkoor
Vrijdag 22 december                 10.00 Kerstviering Noorderlandhuis, voorgangers Cor vd Spek en
                                                         dominee mmv gemengd koor
Kerstavond 24 december           17.00 Kinderkerstviering diaken Jules Post
Kerstavond 24 december           19.00 Kerstnachtviering diaken Jules Post en groep Mia vd Knaap
                                                         mmv Hemelsbreed en Instuifkoor
1e Kerstdag 25 december          10.00 Kerst Eucharistieviering kapelaan Peter Piets mmv gemengd koor
2e Kerstdag 26 december           GEEN VIERING
Oudejaarsdag 31 december       19.00 oudejaarsviering diaken Jules Post en Maruska Kuin mmv Laurentiuskoor
Maandag 1 januari 2024             GEEN VIERING

Parochie St. Lucas                     Venhuizen
Donderdag 21 december           17.00 viering met school
Kerstavond 24 december           17.30 Gezinskerstviering, groep gezinsviering
                                                         mmv kinderkoor
1e Kerstdag 25 december          10.00  Kerstviering diaken Jules Post mmv Lucaskoor
1e Kerstdag 25 december          15.00 – 16.00 kerk open bezichtiging ongeveer 80 kersttallen
2e Kerstdag 26 december           GEEN VIERING
2e Kerstdag 26 december          15.00 – 16.00 kerk open bezichtiging ongeveer 80 kersttallen
Oudejaarsdag 31 december      10.00 Oudejaarsviering diaken Jules Post mmv Lucaskoor
Maandag 1 januari 2024             GEEN VIERING

naar boven


Kerstmis 2023

Beste medeparochianen,

Wij zijn in de adventstijd. Een tijd van verwachting op de komst van het kind Jezus. Het is de tijd van de komst van Sinterklaas, lichtjes branden overal, want natuurlijk wij zitten in het donkerste tijd van het jaar, en met lichtjes krijg je een fijn gevoel. De kerstboom wordt versierd. Voor vele mensen is de kerst een familiefeest!

Ik herinner me nog heel goed uit mijn kinderjaren de dagen vóór kerst. Alle ramen en balkons van mijn dorp waren met lichtjes versierd. Van buiten kon je kijken naar de kerstbomen die de gezinnen voor de ramen zetten. 

Op 8 december was de dag waarop wij in familiekring de kerststal zetten en als wij bij familieleden en vrienden langs gingen tijdens de kerstdagen, zag ik onder de boom of in een hoekje van de woonkamer de kerststal. Op 24 december na een lekkere Italiaanse kerstmaaltijd te hebben gebruikt, zette mijn vader, het kindje Jezus in de stal en dan gingen wij naar de kerk voor de nachtmis.

In een stal te Bethlehem wordt het kind geboren. Hij is geboren als armste onder de armen. In de eenvoud van een stal. Wat spreekt mij aan van de stal van Bethlehem, is dat Josef, Maria en het kindje Jezus, volkomen gelukkig zijn. Wat hebben wij vandaag nodig om gelukkig te zijn?
In de laatste jaren is de maatschappij heel snel verslaafd geraakt aan een aantal goederen die nu onmisbaar lijken te zijn. Als er ergens een mobiel telefoon geen bereik heeft, dan voelen we als het ware van de wereld afgesneden. Als de batterij van ons telefoon bijna leeg is, hoe kunnen we verder? Dat  heb ik ook vele malen ervaren: je voelt alsof het iets aan jou ontbreekt.

Wat bijzonder is van het kerstfeest vind ik is dat we terug naar onszelf en naar de echte onmisbare dingen van het leven worden gebracht. De liefde beleeft in de familie is de echte “volle batterij” die aan het leven zin kan geven.
Door als een kind geboren te worden in de koude grot te Bethlehem, heeft God een plaats in onze menselijke familie willen nemen, wij zijn allemaal een grote familie.

Ik zou heel graag alle mensen willen begroeten en tonen dat wij allemaal een grote familie zijn, die voor elkaar zorg dragen voor de welzijn van onze wereld en onze kerken.
In zijn bescheidenheid leert het kind Jezus ons om de ware zin van ons bestaan opnieuw te ontdekken.

Ik wens jullie allen een gezegende en onvergetelijk Kerstmis!

Andrea Geria 

naar boven


 

KERSTVIERINGIN DE BOSMAN 22 DECEMBER OM 19.00 UUR

Vrijdagavond om 19.00 uur is er een Oecumenische Kerstviering.
Het zal deze keer wat anders gaan dan anders. Het zal een viering zijn, maar ook een gezellig samenzijn met koffie en gebak. We zullen veel Kerstliederen zingen en worden daarbij ondersteund door het Lucaskoor. Ook horen we het Kerstevangelie en luisteren we naar een Kerstverhaal. We sluiten af met een drankje en wat lekkers, waarbij we nog even met elkaar na kunnen praten. We hopen u te zien in het restaurant van de Bosman, vrijdag 22 december om 19.00 uur. U mag gerust iemand meenemen.

Hartelijke groet van pastor J. Post, ds. M.  Camarasa, Dinie Boonstra en Arja Kraal.

naar boven


Adventsactie 2023

Adventsactie 2023:

ALLE KINDEREN MOGEN KIND ZIJN.

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Denk aan kinderen die in de mijnbouw werken, in fabrieken of in de brandende zon op plantages. De kans dat deze kinderen later een goed inkomen kunnen verdienen en aan zware, onderbetaalde werk kunnen ontsnappen is klein: ze hebben immers nauwelijks tot geen gelegenheid gehad een opleiding te volgen. Dit jaar besteedt Adventsactie daarom aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn.

Wat doet ADVENTSACTIE?

Jaarlijks steunt Adventsactie projecten die zich richten op kinderen en jongeren die meewerken om het gezinsinkomen te verbeteren en daarom niet of nauwelijks naar school gaan. Dit jaar zetten we er tijdens de Adventsactie vier extra in de schijnwerpers.

Schooldiploma voor werkende kinderen in Pakistan.
Miljoenen kinderen in Pakistan gaan nauwelijks naar school: hun ouders hebben er geen geld voor en de kinderen moeten al jong meewerken om wat extra geld te verdienen voor het gezin. Een speciaal schoolprogramma geeft ze toch de opleiding waar ze recht op hebben.

Onderwijs voor kinderen in baksteenfabrieken in India.
Het werk in baksteenfabrieken in India is zwaar en ongezond, helemaal voor kinderen. Ze maken lange dagen en gaan niet naar school. Op speciale crèches en scholen bij de fabrieken krijgen de jonge kinderen een opleiding, gezond eten en goede zorg.

Jonge migranten uit Bangladesh kwetsbaar voor misbruik.
In Bangladesh leven talloze gezinnen van het geld dat hun familieleden in het buitenland verdienen. Onder deze migranten zijn ook veel kinderen. Zij zijn extra kwetsbaar en lopen groot risico in handen te vallen van mensenhandelaren. Speciale voorlichtingsprogramma’s en een opleiding maken de jonge emigranten weerbaarder.

Jonge mijnwerkers naar school in DR Congo.
De Democratische Republiek Congo is rijk aan kostbare grondstoffen. Het land is bijvoorbeeld een van de grootste leveranciers ter wereld van kobalt, een essentieel onderdeel van oplaadbare batterijen. Tienduizenden kinderen worden ingezet bij de winning. Ze worden uitgebuit en doen bovendien ongezond en gevaarlijk werk. Met een opleiding kunnen ze een betere toekomst opbouwen.

Uw bijdrage kan overgemaakt worden naar NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, onder vermelding van Adventsactie 2023. Of doe een envelop met inhoud in de pastoriebrievenbus. Zet de envelop: Adventsactie.
Of u doet uw bijdrage in de deurcollecte na de kerstvieringen . Heel erg dank voor uw bijdrage

naar boven


 

Welkom in Grootebroek bij
een Kerstconcert van drie koren

Dat zingen verbindt, dat weet iedereen. Daarom slaan kerkkoren uit de parochies Enkhuizen, Bovenkarspel en Grootebroek de handen ineen om samen een kerstconcert uit te voeren, waarin ook ruimte is voor samenzang.

Together (Grootebroek), In Between (Bovenkarspel) en Joyful Spirit (Enkhuizen), geven op zondag 10 december een kerstconcert in de mooie St. Johannes de Doperkerk in Grootebroek, waarin zij alle drie hun zangkracht laten horen, maar ook zijn er liederen die zij samen uitvoeren. Natuurlijk komen ook traditionele kerstliederen aan bod, die meegezongen mogen worden.

Een mooie gelegenheid om deze koren eens in een andere setting te beluisteren dan in een viering. Tijdens dit concert zal ieder koor een drietal van hun mooiste kerstliederen zingen. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om zelf tijdens de samenzang mee te zingen. Tot slot zullen de koren gezamenlijk nog een aantal liederen ten gehore brengen.

Dus twijfel niet en kom op 10 december naar de dit bijzonder concert. Het begint om 15.00 uur duurt tot ongeveer 17.00 uur. Er is een pauze, waarin er gelegenheid is om een kopje thee of koffie te gebruiken en er is limonade voor de kinderen, natuurlijk vergezeld van een koekje of kerstchocolade.

De toegang is gratis. Na afloop wordt er een deurcollecte gehouden. Wij hopen dat u daarin uw waardering uit wilt spreken. 

naar boven


Beste parochiaan,


Hieronder ziet u een mooie voorbereiding in de adventstijd, als voorbereiding op het kerstfeest.

De digitale adventsretraite 2023
van de jezuïeten

Baan een weg voor de Heer (Jesaja 40,3) is de titel van de digitale adventsretraite in 2023. De retraite gaat op 3 december van start, de eerste adventszondag. Het gebedstraject eindigt met Kerstmis. Het is de negentiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen ruim 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bastiaan van Rooijen.

Het jaarlijks terugkerende gedachtenisfeest van Jezus’ komst helpt ons open te komen voor de wijze waarop God binnenkomt in onze eigen levens. “Deze retraite heeft als doel ons gevoelig te maken om een uitnodiging te horen: de uitnodiging om op weg te gaan naar het feest van de geboorte van Jezus”, zegt auteur van de digitale retraite Bastiaan van Rooijen sj. “Dit is een persoonlijke weg. Uw weg. Er zijn immers evenveel wegen richting God als er mensen zijn. Hopelijk kunnen de dagelijks aangeboden Bijbelteksten en gebedspunten u op uw weg inspireren.”

Hoe deelnemen? 
U kunt zich je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.adventsretraite.org.

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en de menswording van God intenser te beleven.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:

  1. “De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk leven.”
  2. “Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te houden.”
  3. “Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd.”
  4. “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning.”

Een productie van ignatiaansbidden.org
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, een voor de advent en een voor de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

naar boven


Fashion for God

In Museum Catharijneconvent in Utrecht (www.museumcatharijneconvent.nl) is t/m 21 januari 2024 Fashion for God te bezichtigen.

Deze tentoonstelling laat weelderige modestoffen, oogverblindend borduurwerk en luxueuze ‘haute couture’ uit zeven- en achttiende eeuw zien.

 

Dwaal door balzalen vol rijkversierde kerkelijke koormantels en overdadig gebloemde baljurken. Exclusief gemaakt én hergebruikt om te stralen op het altaar in de periode van de schuilkerken. Buiten mocht je niet zichtbaar katholiek zijn, daarom herbergden deze verborgen kerken prachtige liturgische kunstvoorwerpen en paramenten. In die schuilkerkperiode schonken rijke vrouwen hun kostbare japonnen aan de kerk om er kerkgewaden van te maken. Zo kon het gebeuren dat een priester in een dure, roze gebloemde koorkap of kazuifel aan het altaar stond.

In SamenKerk van november vindt u een bon. Tegen inlevering van deze bon bij de kassa van het museum ontvangt u één museummagazine ‘Catharijne’ cadeau (zo lang de voorraad strekt).

naar boven


Beste parochianen,


Het duurt nog wel even, maar er is een mooie reis op komst.
Er zal nog wel meer publicatie komen.
Deze datum kunt u reeds noteren en sparen voor deze reis.

26 april t/m 3 mei 2025

naar boven


Taakverdeling uitvaarten regio Westfriesland ZO!


Pastoor Andrea Geria en diaken Jules Post hebben de ‘zorg’ voor de parochies Lutjebroek, Hoogkarspel en Venhuizen. Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

 

Pastoor Andrea Geria gaat voor bij de uitvaarten op woensdag en donderdag.
Diaken Jules Post gaat voor bij de uitvaarten op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag

Voorgaande is een ‘vaste’ regel, doch géén harde regel. Mocht het voorkomen dan kan er op speciaal verzoek van afgeweken worden.

Het bisdom adviseert bij een uitvaart geen Eucharistieviering te houden. Bij voorkeur een Woord- en gebedsviering en geen Communie uitreiking. Mocht er om dringende redenen toch om gevraagd worden, dan kan dat wel na overleg.

Ziekenzegen kan door alle pastores gegeven worden echter ziekenzalving alleen door pastoor Andrea en kapelaan Peter Piets.

Telefoonnummers

Pastoor Andrea Geria 06 – 26788605
Diaken Jules Post 06 – 37406247
Parochie Lutjebroek koster Chris Oud 06 – 21233386
Parochie Hoogkarspel Gerdien Appelman 0228 – 561576
Parochie Venhuizen Mary Vriend 0228 – 542728 (06 – 10221060)

Kapelaan Peter Piets en diaken Wim Zürlohe hebben de ‘zorg’ voor de parochies Grootebroek, Bovenkarspel en Enkhuizen. Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

  • Kapelaan Peter Piets gaat voor bij de uitvaarten op dinsdag, donderdag en zaterdag
  • Diaken Wim Zürlohe gaat voor bij de uitvaarten op maandag, woensdag en vrijdag

Telefoonnummers

Kapelaan Peter Piets 06 – 57918746
Diaken Wim Zürlohe 06 – 55816434
Parochie Grootebroek Riet Broersen (kerktelefoon bij overlijden) 06 – 16052583
koster Peter van Staveren 06 – 53503593
Parochie Bovenkarspel koster Paul Conijn 0228 – 517161
Parochie Enkhuizen koster Simon Oud  0228 – 317115  of
Ton Endhoven (voorz. parochieraad) 06 – 22918712

Anne-Marie Brieffies, regiocoördinator 08.12.2022

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom ?
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Doop

Huwelijk

Overleden