Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


Diaken Javier Acuña is nu priester

Afgelopen zondag was kapelaan Javier Acuña in onze Lucaskerk voor zijn eerste Eucharistieviering hier, samen met pastor Jules Post.

Heel fijn dat zoveel parochianen hierbij aanwezig waren. Dank u wel.
Het kon ook allemaal, gezien de grootte van de Lucaskerk en anderhalve meter afstand.

We wensen kapelaan Acuña alle goeds toe in onze regio.

Reacties op deze foto


In deze coronatijd zijn we alert op de anderhalve meter afstand.

Daarom was het beter geweest dat we bij deze foto hadden vermeld, dat deze foto is gemaakt tijdens de diakenwijding van Javier Acuña in november 2019.
Toen kon feliciteren nog zo.

naar boven


Gelezen in het laatste nummer van het tijdschrift Diaconie en kerk

Vergrendeling

Ja, er is angst. Ja, er is isolatie.
Ja, er wordt gehamsterd. Ja, er is ziekte. Ja, er is zelfs dood.

Maar, ze zeggen dat een hotel in het westen van het land
Gratis maaltijden aanbiedt en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn.

Vandaag is een mij bekende jonge vrouw druk bezig om in haar buurt
flyers te verspreiden met haar nummer,
zodat de ouderen iemand hebben die ze kunnen bellen.

Vandaag bereiden kerken, synagoges, moskeeën en tempels zich voor
om dakloze, zieke en vermoeide mensen
te kunnen verwelkomen en onderdak te bieden.

Over de hele wereld beginnen mensen te vertragen en te reflecteren.
Over de hele werled kijken mensen op een nieuwe manier naar hun buren.
Over de hele wereld worden mensen ontvankelijk voor een nieuwe realiteit,
voor hoe groot we eigenlijk zijn en hoe klein onze feitelijke controle,
voor wat er werkelijk toe doet.
Voor liefde.

Dus bidden en realiseren ons:
Ja er is angst, maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie, maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd, maar er hoeft geen gierigheid te zijn.
Ja, er is ziekte, maar de ziel hoeft niet te lijden.
Ja, er is zelfs dood, maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde zijn.

Richard Hendrick, OFM
Leger des Heils Eindhoven
13 maart 2020
(gedeeltelijke overname)

 

naar boven


ALLERZIELEN


Dit jaar vieren wij op zondag 1 november in onze parochie Allerzielen om 10.00 uur in de Lucaskerk.
Op deze dag herdenken wij degenen die we moeten missen omdat ze gestorven zijn. Het is een belangrijke katholieke traditie.  Met Allerzielen komen we samen in de kerk en bidden we voor de overledenen en ook voor de nabestaanden. Ook bezoeken we de graven van onze geliefden. We zetten er vaak een bloemetje bij en soms maken we het graf weer helemaal netjes. Een enkele keer sturen we aan iemand die wat bemoediging kan gebruiken een kaartje.

Allerzielen is geworteld in het geloof dat het met de dood niet is afgelopen. Er is leven na de dood, of misschien beter gezegd, het leven eindigt niet, maar verandert alleen van karakter. En we geloven dat we onze geliefde doden met ons gebed en onze liefde nog kunnen bereiken.

Dit jaar staat in het teken van rouwen in een bijzondere tijd. Zeker degenen die uitvaart/crematie hebben meegemaakt in de coronatijd zullen dit ervaren hebben.
Wij willen, ondanks alle beperkende maatregelen, er ook  dit jaar een mooie, passende viering van maken. Wilt u hierbij aanwezig zijn dan moet u zich opgeven ivm het beperkte aantal plaatsen  dat we in de kerk kunnen bieden. Opgeven kan via de mail: mariankoklaan@gmail.com of bellen: 0228543171.
Wij hebben onderstaande brief gestuurd naar de nabestaanden van dit jaar. Mocht u deze brief niet ontvangen hebben dan mag u deze uitnodiging als zodanig aannemen.

We wensen alle nabestaanden sterkte en een goede viering toe.

Namens de werkgroep Allerzielen: Hildegard Boon, Erna Manshanden, Marian Kok-Laan en pastor Jules Post

 

 

Parochie St Lucas   Venhuizen 2020

Geachte Fam ……………………………………………………………………………………………………………………..

 Op zondag 1 november vieren we dit jaar Allerzielen.
 Er is dan een herdenkingsviering  in onze Lucaskerk. De viering begint om 10 uur
 In deze viering herdenken wij alle overledenen en in het bijzonder de mensen die het afgelopen jaar   
 zijn overleden in onze parochie, of waarvan de parochie een melding heeft gehad.

Omdat er dit jaar ook een dierbare is overleden in uw familie, nodigen wij u, uw familieleden en uw vrienden en bekenden uit om bij deze viering aanwezig te zijn.

Meestal werd er, voorafgaand aan de viering, een koffie/theeochtend gehouden op de pastorie om samen te praten over het overlijden, de uitvaart, en de tijd daarna.
Vanwege het grote aantal nabestaanden en de coronamaatregelen is het dit jaar helaas niet mogelijk om dit veilig te organiseren. We proberen wel om, met uw hulp, een mooie persoonlijke Allerzielenviering te organiseren.

Het thema van de viering is “Rouwen in een bijzondere tijd”.
Wij willen u vragen om een voorwerp mee te nemen, dat herinnert aan uw dierbare overledene. U mag hierover kort iets opschrijven (een regel of 4 tot 6). Wanneer uw dierbare overledene met naam wordt genoemd, komt één van de familieleden naar voren, steekt een kaars aan, legt het voorwerp op de aangewezen plaats neer en wij lezen de tekst dan voor. U mag, als u dit wilt ook zelf het stukje voorlezen.
Tevens vragen wij of u een foto van uw dierbare digitaal naar ons wilt opsturen. De foto wordt geprojecteerd op een scherm terwijl de herinnering voorgelezen wordt.
U wordt uitgenodigd om dit doen, het hoeft natuurlijk niet. Doe wat goed voelt. Niets moet, alles mag.

We willen u vragen om het stukje tekst én de foto  te sturen naar: mariankoklaan@gmail.com      Graag voor 1 oktober!

Na de viering gaan we met elkaar naar het kerkhof. Daar wordt nog een gedicht voorgelezen en daarna is er gelegenheid om het graf te bezoeken en samen koffie of thee te drinken.

Vanwege de coronamaatregelen willen we u het volgende vragen:
Met hoeveel personen wilt u naar de herdenkingsviering komen?
Gezinsleden mogen naast elkaar zitten maar tussen vrienden en bekenden is een afstand van anderhalve meter noodzakelijk. Wilt u aangeven met hoeveel gezinsleden en met hoeveel vrienden en bekenden u naar de viering komt? Dit mag naar bovenstaand email adres. Of naar Bomenland 11.
 Zo kunnen we voor iedereen een veilige plek reserveren.

Namens de parochie wens ik u allen veel sterkte met het verlies. We zouden het fijn vinden u tijdens deze viering te ontmoeten.

Met de vriendelijke groeten namens de werkgroep Allerzielen

Hildegard Boon, Erna Manshanden, Marian Kok-Laan en Jules Post

naar boven


WELKOM BIJ DE VIERINGEN
IN DE LUCASKERK

Sinds 2 weken wordt er weer gevierd in de Lucaskerk. Het is goed om te mogen zien dat parochianen dankbaar zijn dat zij weer welkom zijn om te vieren in hun kerk.
Tot nu toe zijn er complimenten gegeven zoals; wat fijn dat we weer mogen vieren, wat gaat het goed en rustig rondom het uitreiken van de communie.

Maar ook horen we geluiden met de vraag of al die strenge regels nodig zijn. Het antwoord is helaas ja, dit moet echt. En wel om de volgende redenen: wij moeten ons aan het protocol houden van het RIVM en ook het Bisdom heeft protocollen voor alle kerken opgesteld. Dit alles is om een eventuele Corona-uitbraak te voorkomen. En ook zou er een controle plaats kunnen vinden. Bovendien is de parochieraad verantwoordelijk voor haar parochianen. En daarom moeten wij, voor een ieders gezondheid, de nieuwe regels echt hanteren.

Indien de regels waaraan de parochieraad zich dient te houden niet duidelijk zijn kunt u voor uw vragen en tips altijd terecht bij de koster of een van de leden van de parochieraad.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen hoopt de parochieraad dat een ieder van u zich welkom voelt om vanaf heden te komen vieren in de Lucaskerk. De eerste weken zal daar steeds een lid van de parochieraad aanwezig zijn om u te helpen bij de nieuwe regels en uw vragen te beantwoorden.

Hieronder een overzicht van alle regels die tot op heden gelden, zodra er wijzigingen zijn zullen wij de regels opnieuw aan u kenbaar maken.

Aanmelden/ reserveren:
Is tot op heden nog niet nodig.

Gezondheidsklachten
Kom alleen als u geen klachten heeft.

Welkom
U wordt welkom geheten bij de rechter deur. Volg alstublieft de aanwijzingen van de gastvrouw op.

Handen desinfecteren
 In het portaal van de rechter deur hang een dispenser. Als u uw hand onder de dispenser houd komt er automatisch desinfectie. Wrijft uw handen droog.

Registratie
Bij binnenkomt wordt uw naam genoteerd i.v.m.

Afstand
Houdt overal 1,5 meter afstand van mensen die niet tot uw huishouden horen

Plaatsen
U mag alleen plaats nemen op de plekken waar stickers met “zitplaats” zijn geplakt in de voorste helft van alle banken. Dit i.v.m. het verplicht desinfecteren van alle gebruikte banken na de viering.

Kaarsje branden
U volgt het rechter pad. Bij voldoende ruimte mag u een kaars aansteken. Na het aansteken van de kaars neemt u plaats in de banken zonder dat u andere parochianen binnen 1,5 meter passeert.

Meezingen
Dit mag NIET.

Vredeswens
Geen handen schudden tijdens de vredeswens

Collecte
Er is geen collecte. Wel is de mogelijkheid om achter in de kerk iets achter te laten in de collectemandjes.

Communie
Tijdens het uitreiken van de communie graag de aanwijzingen opvolgen. 
* Communie looproute 1 beuk te gelijk. Te beginnen met oostelijke banken. Ten oosten van de pilaren  naar voor lopen
* Parochiaan houd 1,5 m afstand van andere parochianen
* handen desinfecteren, houd uw hand boven de dispenser
* Tissue (“corporale”) op de hand leggen
* Doorlopen naar scherm, van achter scherm deelt voorganger de hostie met pincet of handschoen
* Door het midden van het middenpad terug naar plek lopen.
Daarna de westelijke banken. Via westzijde naar voor lopen en door middenpad terug.

Verlaten kerk
Bij het verlaten van de kerk gaat de achterste bank eerst zodat parochianen elkaar niet noodzakelijk passeren. Boekjes graag meenemen of deponeren inde doos bij de uitgang.

Positief getest op Corona?
dan bent u verplicht dit zo spoedig als mogelijk dit mede te delen aan het secretariaat (0228-541332 maandagmiddag) of bellen naar Dinie Boonstra (0228-542343)

 

naar boven


Kerkdienst Venhuizen of Hoogkarspel
beluisteren via de computer of tablet


Ga naar de website:  www.sintlucasparochie.nl
Op de startpagina zie je aan de linkerkant een geel kerkje met ernaast “kerkdienst beluisteren
Klik een keer (linkermuisknop) op het kerkje of de tekst.
Dan kom je op de site van www.kerkomroep.nl

Onder “vind uw kerk”  plaatsnaam : Venhuizen   intypen en daarna entertoets.

Dan zie je bovenaan “Venhuizen. StLucaskerk”  
Hierop klikken.

Dan zie je de kerkdiensten van de afgelopen tijd. De bovenste is de laatste.
Klik op het woord “luisteren”

Viering begint…..

Je kunt op het rondje onderaan de muis zetten, en met de linkermuisknop ingedrukt naar rechts schuiven, om stukjes over te slaan.

Live beluisteren is ook mogelijk tijdens de viering.

Op deze manier zijn ook de vieringen uit Hoogkarspel te beluisteren.
(plaatsnaam Hoogkarspel invullen. Laurentiusparochie.)
De andere parochies uit de regio zijn niet met dit systeem verbonden.

Uit Nederland nog wel heel veel andere plaatsen, zowel katholiek , als protestant.

Kom je er niet uit, dan gewoon even bellen.
Groet Monique Molenaar 543099 Dinie Boonstra (542343)
Een beschrijving met plaatjes kunnen we ook via de email toesturen. Stuur een email naar Monique Molenaar (molenaar33@ziggo.nl )

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden