Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


Derde zondag van de Advent

Vandaag vragen wij aandacht voor de alleenstaande moeders tussen 13-23. Eigenlijk nog kinderen, stellen wij ons voor dat onze dochter van 13, zwanger is en een kind ter wereld brengt. Verschrikkelijk. De alleenstaande moeders zijn nauwelijks geschoold, kunnen niet lezen en/of schrijven.

Stichting Redemptie van de paters Redemptoristen is 2 jaar geleden in de parochies Miyamba, Mbanza Ngungu, en Luozi een opleidingstraject opgezet waarmee er toekomstperspectief wordt geschapen.
Er wordt een duurzaam netwerk van naaiateliers opgezet, met verkooppunten om de zelfgemaakte kleding weer te verkopen.

Nu in het tweede jaar blijkt dat de coöperatie een aantal scholen als klant heeft voor schooluniformen op bestelling. De Adventsactie is in dit project gesprongen om de continuïteit te garanderen.
De in coöperatief verband opgezet naaiateliers hebben een behoorlijke bestaansgrondslag gecreëerd.

In het evangelie van vandaag vragen de mensen deze Zondag aan Johannes “wat moeten we doen” Johannes geeft als voorbeeld “de gewone man moet overtollige kleren en kleding delen met de armen” God is een hogere waarde voor ons en voor God is alleen ons hart belangrijk, al het andere kunnen we niet meenemen.

Laten wij in de deze Adventstijden stilstaan bij mensen die ons nodig hebben. Mensen die wij kunnen helpen via een bijdrage aan de deurcollectes tijdens de kerstdagen. Ook kunt uw gift overmaken op onze bankrekening NL77RABO0121207250  onder vermelding van adventsactie.

Namens de alleenstaande moeders van 13 tot 23 bedankt.

naar bovennaar bovennaar boven


Bijbelcursus

Beste mensen,

Vorig jaar is er met plezier, voor 6 avonden, een samen lezen bijbel cursus gegeven. We zijn er toen in geslaagd voornamelijk de schrijver aan het woord te laten. Best lastig, met al onze vooringenomenheden maar het lukte heel aardig. Er was toen heel veel belangstelling.

Dit willen we weer doen.

Er kwam specifiek de vraag naar de vier evangeliën. We  gaan dit voorbereiden en denken aan een inleiding, wanneer geschreven en een voorstelling maken van die tijd.
We gaan  snel beginnen met samen lezen wat er staat.

Dit doen we op 5 avonden in het parochiecentrum van de Franciscus Xaveriuskerk, Kwakerspad 3 in Enkhuizen.

De data zijn telkens op woensdagavond: 23 januari 2019 en 6, 13, 20 en 27 februari 2019 van 19.30 uur – 21.30 uur.

Als u belangstelling heeft kunt u zich opgeven bij ondergetekenden: pater Peelen sj of Dick Beemster of per e-mail via het secretariaat van de parochie Enkhuizen fxaverius@hetnet.nl

Het belooft weer net zo interessant te worden als de vorige keer. We hopen weer op veel aanmeldingen, maar 15 is de limiet.

Graag tot ziens in januari!

Pater Peter Peelen sj en Dick Beemster

naar boven


Regio Westfriesland ZO!
samenwerkende parochies Enkhuizen, Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek, Hoogkarspel en Venhuizen.

Op woensdagavond 30 januari 2019 wordt er een lezing gegeven door Kerk in Nood over ‘Christenen in het Midden-Oosten’.
Deze lezing vindt plaats in het parochiecentrum van de Franciscus Xaveriuskerk aan het Kwakerspad 3 te Enkhuizen.
Zaal is open om 19.00 en aanvang van de lezing is om 19.30 uur. Toegang is gratis.
De lezing duurt ongeveer anderhalf uur (met een korte pauze). Er is een afwisselende opbouw tussen de verhalen van de spreker en videobeelden. Aan het einde van de lezing is er ruimte voor het beantwoorden van vragen.
Aan het einde van de avond wordt er een collecte gehouden voor Christenen die vervolgd worden of in pastorale nood zijn.
Iedereen is van harte welkom die avond.

Anne-Marie Brieffies,  Regiocoördinator

 

naar boven


Westfriese Lourdes Vliegreis 2019

“De afscheidsviering in ons hotel was intens en erg mooi.” (Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2018).
 
In 2019 -donderdag26 september t/m dinsdag 1 oktober- gaat VNB Westfriesland voor het achttiende achtereenvolgende jaar naar Lourdes. De groepsreis, met Westfriese pastorale begeleiding, staat open voor jong, oud, gezond, ziek, gelovig, niet gelovig, buitenkerkelijk, andersdenkend.

Via opstapplaatsen in Hoogkarspel en Hoorn brengt de touringcar u gratis naar Maastricht Aachen Airport. Na ongeveer anderhalf uur vliegen, landt het chartertoestel op Tarbes. De gereedstaande bus zet u in ca. vijftien minuten voor uw hotel in Lourdes af. Twee informatie- en kennismakingsavonden in juni en september dragen bij aan een versneld groepsgevoel. Op de reünie in november krijgt u het herinneringsboekje van deze betekenisvolle reis! Wilt u in 2019 met ons mee? Meldt u nu al aan, er zijn reeds 29 plaatsen gereserveerd. Opgave bij Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040 of bij een van de 22 plaatselijke inschrijfadressen. Eind december ligt de folder bij hen en in de plaatselijke/regionale kerk.
De folder is ook digitaal beschikbaar.  

De pelgrims verblijven in groepshotel Croix des Bretons. Degenen voor wie (enige tijd) lopen en/of staan (te) vermoeiend is en van een rolstoel gebruik (willen) maken -welke kosteloos kan worden geleend- moeten zelf een rolstoelbegeleider meenemen; de rolstoelbegeleider dient de rolstoeler de hele reis te duwen!
Beschikt men niet over (rolstoel)begeleiding, dan is zorghotel Padoue de aangewezen locatie. Hier verblijven de pelgrims die zorg en/of verpleegkundige hulp nodig hebben. De begeleiding (1 op 1) wordt 24 uur verleend door vrijwilligers onder wie Westfriezen. Alle vrijwilligers worden door VNB aangesteld!

VNB, opgericht in 1883, is een non-profit organisatie die Lourdesreizen op vele data en met verschillende vervoermiddelen organiseert: per vliegtuig, TGV, bus en VNB Lance (bus geschikt voor zorgpelgrims).
Daarnaast zijn er in 2019 sponsorfietstochten gepland naar Banneux, Camino, Kevelaer, Lourdes, Rome en Santiago en zorgreizen naar Barcelona, Israël, Kevelaer, Polen en Rome.
VNB organiseert pelgrimsreizen naar bestemmingen met een rijke christelijke traditie zoals Assisi, Fatima, Griekenland, Israël, Jordanië, Polen, Rome, Santiago de Compostella en Turkije. Zie: www.vnb.nl

naar boven


 

BOEKENMARKT ABDIJ VAN EGMOND

Boekenmarkt in Abdij van Egmond zaterdag 15 december.
De Abdij van Egmond heeft de afgelopen jaren de bibliotheek opgeruimd en een heel groot aantal boeken te koop aangeboden in de grote loods bij de Abdijwinkel.
De verkoop was op de Abdijmarkt van 1 september jl. De vraag van veel bezoekers was of er dit jaar nog een herhaling kwam, omdat er nog  boeken over waren.

Dat verzoek willen we graag inwilligen en de boekenverkoop is nog twee keer t.w. op zaterdag 24 november en zaterdag 15 december a.s., van 11.00 tot 16.00 uur.
U bent van harte welkom.

Stichting Eggo van Egmond
Vennewatersweg 27a
1935 AR  Egmond-Binnen     
072 5062786

naar boven


Zin om met R.K. leeftijdsgenoten
te gaan wandelen?


25 - 55 jaar
Het is de ideale manier om mede R.K. 25-plussers te ontmoeten en het R.K. geloof samen te delen. We gaan één keer per maand wandelen, soms gecombineerd met het bijwonen van een H. mis en desgewenst gezamenlijk ergens betaalbaar gaan eten na afloop.

Kijk op http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/Georgiuswandelingen.html

naar boven


De AVG (Algemene Gegevens Verordening)
en de RK. Kerk

Er is veel te doen in Nederland rond de AVG.
De R.K. Kerk neemt hierin een bijzondere positie in en heeft een eigen reglement “ Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies”.
Op dit moment wordt gewerkt aan een aanpassing aan de AVG.
Dat de R.K. Kerk een eigen reglement heeft komt doordat er verschil is,  tussen het bestuursrecht en het kerkelijk recht.

Het is elke parochie toegestaan persoonsgegevens te verwerken, als de parochie een gerechtvaardigd belang heeft om;

 • een goede organisatie van de parochiegemeenschap te faciliteren
 • contact met haar leden te onderhouden
 • haar kerkelijke opdracht uitvoert

Lid zijn van de R.K. Kerk betekent dat van betrokkenen geen aparte toestemming nodig is.
Daarom zal bijvoorbeeld aan ouders van een dopeling, bij aanmelding, wel sprake zijn schriftelijke informatie over de verwerking van persoonsgegevens en wordt een privacy verklaring verstrekt.

Voor het publiceren van een foto of video waarop iemand herkenbaar in beeld wordt gebracht, bij de vieringen, het parochieblad en of de website, is wel altijd toestemming van betrokkene nodig.

Wordt het parochieblad online gepubliceerd, of openbaar verspreid mogen er geen persoonsgegevens zonder toestemming worden gepubliceerd. In dat geval dienen de gegevens van het parochiesecretariaat te worden vermeld.
Verder informatie over de AVG en de R.K. Kerk vindt u op de website www.rkk-avg.nl

naar boven

 

Er is goed gereageerd op de oproep een tijdje terug om overtollige gereedschappen in te leveren bij de familie Laan. Reuze dank. Dit zal een goede bestemming krijgen via onderstaande organisatie.

Heeft u gereedschap dat u niet meer gebruikt?

U kunt het inleveren bij Jan Laan. In samenwerking met de stichting Vraag en Aanbod Internationaal wordt het gereedschap nagekeken en opgeknapt. Het gaat op aanvraag naar projecten, waar mensen met dit gereedschap een bestaan op kunnen bouwen.
Voor informatie wat voor gereedschap er gebruikt kan worden kunt u terecht op www.vraagenaanbodinternationaal.nl , of neem contact op met

Jan Laan;  Meeweg 2 1607 HM 
Email: laanenofbroers@outlook.com  tel. 0228542937

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een
eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:    

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


VACATURE

vacature parochiesecretariaat

De St. Lucasparochie is een actieve RK-geloofsgemeenschap die volop in onze gemeenschap staat. Vele parochianen geven samen vorm aan een bloeiende en actieve parochie waarin het “kerk-wij-samen” voorop staat.
Ter uitbreiding van ons team vrijwilligers zijn wij op zoek naar:

MEDEWERKERS/MEDEWERSTERS VOOR ONDERSTEUNING VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT

Meerdere gegadigden zijn welkom!

De interessante werkzaamheden op het secretariaat van onze parochie omvatten onder meer:
 • Ontvangen en verwerken van post, telefoon en e-mail m.b.t. het parochiebestuur, de pastor of een van de vele werkgroepen;
 • Onderhouden van contacten met het bisdom, het dekenaat en de secretariaten in de regio;
 • Meehelpen met de planning van de vieringen, misintenties e.d.;
 • Administratieve vastlegging van de begraafplaats incl. financiële afwikkeling na een begrafenis;
 • Meehelpen bij allerlei bijzondere activiteiten in de parochie;
 • (Opbouw van) het parochiearchief en archiefbeheer.

Wij bieden:

 • Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng;
 • Een prettige werksfeer waarin u vele contacten kunt opdoen;
 • Naar behoefte scholing op terrein van computerwerkzaamheden of administratie;

Wij vragen:

 • Secretariële ondersteuning op maandag- en dondermiddag (totaal max. 4 uur);
 • Enige ervaring met secretariële werkzaamheden is een pre

Altijd al een zinvolle functie in onze parochie willen vervullen? Zin in meer uitdaging en kans tot scholing en ontplooiing? Is deze functie je op het lijf geschreven?  Neem dan contact op met Dinie Boonstra, 0228-542343

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden