Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


Actie!
Het kwaad heeft niet het laatste woord

Ik denk dat wij Westfriezen wel wat met Jezus van Nazareth hebben omdat het echt een man van actie is. Ik zal u daar een voorbeeld van geven.

Op een mooie sabbat gaat Jezus in Kafarnaüm naar de synagoge. In plaats van rustig te zitten en te luisteren gaat hij zelf preken. Met groot gezag legt hij de woorden van Mozes uit.  De mensen in de synagoge zijn diep onder de indruk. Als Jezus spreekt wordt alles anders. Mensen ervaren troost in zijn woorden. Ze worden moedig, worden wakker, staan op. 
Alles wordt nieuw! Mensen komen in beweging...Actie!

Maar dan barst de hel los. Een man die in de macht is van een boze geest, roept uitdagend naar Jezus: 'Wat moet dat allemaal! Ik weet wel wie je bent, je bent de Heilige Gods. Jij met je mooie praatjes van de God van de liefde, je bent gevaarlijk! Jij ondermijnt onze macht, de macht van het kwaad!” Jezus schrikt niet. Hij gaat de confrontatie aan met de boze geest. Hij roept: “Zwijg! Ga uit hem weg!” En de boze geest verdwijnt.

Als christenen hebben wij de neiging om te zeggen: “Goed dat Jezus dat deed. Je kunt wel zien dat hij onze Verlosser is.” Maar dat is niet genoeg. Als we Jezus werkelijk serieus nemen, dan moeten we het voorbeeld van Jezus navolgen en óók zelf de strijd tegen kwaad gaan voeren. En niet straks, maar nu, meteen..…Actie!

Nu zijn de Westfriezen over het algemeen al meer doeners dan praters. Wij houden wel van actie. We hebben best een mooie traditie van handen uit de mouwen steken als ons dat gevraagd wordt. Ik geef een paar voorbeelden:

  • In de jaren 60 van de 19e eeuw riep de Paus jonge mannen op om de pauselijke staat te verdedigen tegen Victor Emanuel II, koning van Sardinië, en zijn bondgenoot Giuseppe Garibaldi. 130 Westfriezen luisterden naar hem en werden zouaaf in het leger van de paus.
    We kennen vast allemaal de beroemdste Nederlandse zouaaf: Pieter Janszoon Jong, de reus van Lutjebroek.

  • Toen de bisschoppen van Nederland, in de eerste helft van de vorige eeuw, jonge katholieke mannen opriepen om priester en missionaris te worden waren er meer dan genoeg Westfriese kandidaten voor het priesterschap. Westfriesland is zelfs even de grootste leverancier van priesters van Nederland geweest. Er is zelfs een kardinaal uit voortgekomen: Jo Willebrands uit Bovenkarspel.

En die traditie van in actie komen zijn we gelukkig nog niet kwijt. Ook in onze parochies zijn er mensen die in actie komen als dat nodig is. Of het nu voor de actie kerkbalans is, of voor het organiseren van een live streamviering, of voor zingen bij een uitvaart, of het bijhouden van de tuin, of voor het parochiesecretariaat, of voor……vult u zelf maar in, er komen altijd weer mensen in actie.

Maar Jezus wil meer dan actie alleen. Hij wil ons ook een hart onder de riem steken. Met het uitdrijven van de boze geest wil hij zeggen dat het kwaad het niet meer voor het zeggen heeft.
Dus…als ze je zeggen dat haat het gewonnen heeft van de liefde, geloof ze niet;
als ze je zeggen dat oorlog het gewonnen heeft van de vrede, geloof ze niet; 
als ze je zeggen dat ongeloof het geloof heeft weggejaagd, geloof ze niet;
als ze je zeggen dat het hopeloos is met de jongeren, dat het allemaal relschoppers en plunderaars zijn,  geloof ze niet.  Want het kwaad heeft niet het laatste woord.
Wij kunnen - als wij het willen en durven - vandaag nog een nieuw begin maken, hem achterna: Jezus Messias.
Daarom vraag ik u: blijf alert, hoop, geloof, en doe wat je moet doen!

Pastor J.Post

naar boven


Is er nog nieuws?


Met deze aanhef wil ik u vragen of er überhaupt nog iets meer gebeurt in de wereld dan slechts corona-hysterie. Is de oorlog in Yemen of Syrië ineens over? Kunnen christenen in Noord-Nigeria weer veilig naar de kerk? Zit voormalig president Trump nu thuis voor de openhaard met pantoffels en een sigaar? Gaat het stopzetten van de aardgaswinning in Groningen nog door of verzakken de huizen nu plotsklaps niet meer? Zo kan ik nog wel tien dingen opsommen waar ik graag wat meer informatie over zou willen inwinnen. Helaas is ook de zoekmachine van Google met het coronavirus besmet, want het gaat bijna nergens anders meer over. Naast het gekroonde virus kun je nog slechts wat oppervlakkig geneuzel aantreffen over sport en showbusiness. Interessant? Voor mij in elk geval totaal niet. Ik mis de tijd van onderzoeksjournalisten en onafhankelijk gebracht nieuws.

Of ik nou wel of niet een televisie of internet ter beschikking heb, maar lezen is dan toch wel een goed alternatief. Althans, voor mij dan. Anderen hebben misschien wat minder zitvlees voor een boek. Nu denkt u misschien dat ik als priester zijnde slechts stichtelijke lectuur tot mij neem, maar dat is niet het geval. Uiteraard lees ik dat wel, maar dat is natuurlijk ook beroepsmatig handig voor een preekidee of te vernemen hoe anderen hun geloof beleven. Dan krijg ik al gauw nieuws tot mij: ervaringen van anderen of hun inzichten kunnen mijn geloof, leven en gedachten vernieuwen of in elk geval verrijken. Artikelen uit bladen of boeken die niet religieus getint zijn, kunnen dit overigens ook tot stand brengen. Reisverslagen uit andere landen en culturen leren mij dat anders “ook gewoon kan zijn.” Dat relativeert dan mijn eigen aannames en vooronderstellingen.
Ook het gewoon de wereld van de dagdagelijkse beslommeringen even helemaal achter je laten, gaat ook prima met een boek. Van lokale geschiedenis over West-Friesland en haar bewoners, nieuwe inzichten in ruimteonderzoek tot een spannende detective; het vernieuwt mij qua energie en schuift de oogkleppen wat opzij.
Is er nog nieuws? Niet veel op TV of internet, maar als je goed zoekt kom je vast wel aan je trekken. Is ons geloof immers niet gebaseerd op vertrouwen in Jezus Christus, de brenger van het Goede Nieuws?
Groet en blijf gezond,

uw kapelaan P.Piets

naar boven


Het belang van doorleren

In 2020 en 2021 is het Vastenactiethema 'Werken aan je toekomst'.
We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen.

In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen. 

Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten. 
Dat helpt echt!  Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen. 
Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren! 

Uw bijdrage voor de Vastenactie is enorm welkom.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Vastenactie.

Achter in de kerk zal tijdens de vastentijd een bus staan, een bijdrage in een envelop in de brievenbus van de pastorie mag ook.  ALVAST DANK

naar boven


Aktie Kerkbalans

Dank voor de bijdragen voor Kerkbalans en collecte in de op de pastorie binnengekomen enveloppen. De parochie is er blij mee.

Groet van Vedrana, Monique en Dinie

 

naar boven


Taakverdeling uitvaarten regio Westfriesland ZO!
per 01.01.2021


Kapelaan Javier Acuña en diaken Jules Post hebben de ‘zorg’ voor de parochies Lutjebroek, Hoogkarspel en Venhuizen.

Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

  • Kapelaan Javier Acuña gaat voor bij de uitvaarten op woensdag, donderdag en vrijdag

  • Diaken Jules Post gaat voor bij de uitvaarten op maandag, dinsdag en zaterdag

 

 

Voorgaande is een ‘vaste’ regel, doch géén harde regel. Mocht het voorkomen dan kan er op speciaal verzoek van afgeweken worden.

Het bisdom adviseert bij een uitvaart geen Eucharistieviering te houden. Bij voorkeur een Woord- en gebedsviering en geen Communie uitreiking. Mocht er om dringende redenen toch om gevraagd worden, dan kan dat wel na overleg.
Ziekenzegen kan door alle pastores* gegeven worden echter ziekenzalving alleen door kapelaan Javier Acuña en kapelaan Peter Piets. * Wim Zürlohe na 5 april ‘21 (diakenwijding).


Telefoonnummers
Kapelaan Javier Acuña            06 – 83453373
Diaken Jules Post                    06 – 37406247
Parochie Lutjebroek                 koster Chris Oud        06 – 21233386
Parochie Hoogkarspel             Gerdien Appelman     0228 – 561576
Parochie Venhuizen                 Afra Vroling                0228 – 541651

Kapelaan Peter Piets en diaken Wim Zürlohe hebben de ‘zorg’ voor de parochies Grootebroek, Bovenkarspel en Enkhuizen. Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

  • Kapelaan Peter Piets gaat voor bij de uitvaarten op dinsdag, donderdag en zaterdag
  • Diaken Wim Zürlohe gaat voor bij de uitvaarten op maandag, woensdag en vrijdag


Telefoonnummers
Kapelaan Peter Piets              06 – 57918746
Diaken Wim Zürlohe               06 – 55816434
Parochie Grootebroek            Riet Broersen (kerktelefoon bij overlijden) 06 – 16052583
koster Peter van Staveren      06 – 53503593
Parochie Bovenkarspel           koster Paul Conijn 0228 – 517161
Parochie Enkhuizen                koster Hessel Plukkel 06 – 20271717 of
                                            Ton Endhoven (voorz. parochieraad) 06 – 22918712

Anne-Marie Brieffies, regiocoördinator 07.12.2020

naar boven


Kerkdienstgemist.nl -  Sorry echt gemist.
Zondag 17 januari heeft u tot onze grote spijt de kerkdienst uit de Lucaskerk niet kunnen volgen via de computer/laptop. Er is iets fout  gegaan in de opname. Ook later bekijken ging  niet lukken daarom. Onze excuses hiervoor en we hopen dat het niet weer zal gebeuren. Met techniek kan er heel veel, maar af en toe laat deze ons ook in de steek.

We hopen dat veel parochianen gebruik kunnen maken van de uitzendingen op kerkdienstgemist.nl  als ze zelf niet in de Lucaskerk aanwezig kunnen zijn.

Kerkdiensten beluisteren is veranderd!

Van Kerkomroep (luisteren) zijn we overgestapt naar Kerkdienstgemist (luisteren en kijken).

In de Lucaskerk staat nu een camera die gericht is op het altaar en de kerkdiensten kan opnemen in beeld en geluid.

We zijn ons bewust van het feit dat niet iedereen beschikt over een computer of laptop of tablet. We hopen dat ouderen onder ons hierin een helpende hand krijgen van familie, buren of vrienden. Vooral voor diegene die niet meer fysiek naar de kerk kunnen komen.Zeker nu in deze coronatijd.

Net als kerkomroep te vinden was via de website van de parochie, zal Kerkdienstgemist te vinden zijn via een link van de Lucasparochie.

Via Kerkdienstgemist kunt u vieringen alsnog terug zien.

Hopelijk gaat het allemaal lukken!

naar boven


Te koop


Het Johannes-orgel uit de Kapel, die nu in de Lucaskerk staat.
Wie belangstelling heeft, kan een bod uitbrengen vanaf € 600,-.

Bod inleveren met naam, adres en telefoonnummer in gesloten envelop in de brievenbus van de pastorie
(Brievenbus in de zijdeur, Westeinde 2, 1606CZ Venhuizen)
voor 18 december 2020.

Wilt u het orgel eerst bekijken? Maak dan een afspraak met

Dinie Boonstra 0228-542343

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden