Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


 

“Mijn flatje aan de Lucasstraat 67..”


Op 89 jarige leeftijd is overleden

Pastor A. Th. Groot

We zijn dankbaar voor zijn 30 jaren in onze Sint Lucasparochie.
Eerst als pastor en na zijn emeritaat als parochiaan.
Zolang het kon ging hij nog voor in vele vieringen
en bleef belangstellend naar het wel en wee van onze parochie.
Mede door hem blijft het Lucaslicht branden.

Sint Lucasparochie
Venhuizen-Hem-Wijdenes-Oosterleek

 

Vanuit onze Lucasparochie zijn enkele parochianen en pastor Post aanwezig geweest bij de Uitvaart van pastor Groot in de St.Michaelkerk in Zuidschermer. Een mooie, kleine kerk, waar pastor Groot 64 jaar geleden ook zijn eerste heilige Mis opdroeg. Want het was immers zijn eigen dorpskerk.

De viering werd geleid door Pastoor Franklin uit de regio Alkmaar/Heiloo samen met pastoor van der Plas, een studiegenoot van pastor Groot. Er werden herinneringswoorden uitgesproken door Mirjam Krom over het leven van pastor Groot als haar oom en zijn levensloop. Pastoor van der Plas vertelde over zijn tijd als studiegenoot en collega en blijvende contacten. Pastor Suidgeest (uit Wervershoof) vertelde over belevenissen van de 42 keer, dat hij samen met zijn broer en pastor Groot op vakantie was geweest. Pastoor Franklin sprak in zijn overweging mooie woorden uit.

Na de viering werd pastor Groot door zijn neven naar het kerkhof achter de kerk gebracht. Na de afscheidsplechtigheid kon ieder een laatste groet brengen aan pastor Groot.

Dat hij mag rusten in vrede bij dierbare familieleden in zijn geboortedorp.

naar boven


In Memoriam  Mevr. Aaf Pronk-Tol


Afgelopen week hebben we in de viering gezongen bij haar uitvaart.

Wij zijn haar zeer dankbaar voor het begeleiden van de honderden rouw en trouwmissen, de zondagsvieringen en op de vrijdagavond in de Bosman.

Altijd aanwezig. Altijd optimistisch.

Het viel haar zwaar om afscheid te moeten nemen van het koor en orgel.
Maar ze bleef nog lang de vieringen begeleiden op de piano in de Bosman.

Wij blijven haar herinneren als een actief organiste en koorlid.

Bestuur en leden van het Lucaskoor.

 

 


Uit de pen van kapelaan Javier Acuña


Beste Parochiaan,

Ik schrijf u bij deze gelegenheid om u een prettige vakantie te wensen. Voor ons allemaal is het een jaar vol nieuwe ervaringen geweest, maar voor velen ook een moeilijke tijd. De pandemie heeft niemand onverschillig gelaten.

Ik wil in het bijzonder één ding benadrukken van het laatste anderhalf jaar. We hebben ervaren dat we niet alleen zijn. We hebben gezien hoeveel goeds er in onze harten is. Keer op keer hebben we een helpende hand kunnen toesteken aan mensen in nood. Door simpele dingen te doen, zoals boodschappen of iemand bezoeken die alleen is en tijdens de lock-down een telefoontje plegen. Goed doen aan mensen in nood, is een naastenliefde die in ieder van ons aanwezig is.

Van mijn kant heb ik de liefde en de bezorgdheid mogen ervaren van velen, die mij nauwelijks kenden, maar het beste van zichzelf hebben gegeven om mij ter zijde te staan en mij te steunen in deze taak die God mij heeft toevertrouwd: De liefde van Jezus Christus doorgeven.
U hebt vast wel eens over mijn ervaring gehoord of gelezen. Vandaag wil ik er nog een met jullie delen die mijn leven heeft veranderd. Dat de Heer mij naar dit, voor mij verre land, gezonden heeft, Nederland.

U zult zich zeker wel eens afvragen: hoe is het toch mogelijk dat kapelaan Acuña zijn leven als leraar in Chili heeft opgezegd om als priester in Nederland te gaan werken?
Dat zal ik u vertellen, sinds mijn jeugd ga ik met mijn ouders naar de kerk. Voor mij is het een gunstige ervaring geweest. Maar het neemt niet weg dat ik meer dan eens situaties ben tegengekomen die moeilijk te aanvaarden waren en andere die ik eerlijk gezegd niet begreep.
Een keerpunt in mijn leven als18-jarige was, wat ik meemaakte aan het begin van mijn studie aan de universiteit. Op dat moment, alles verliep perfect, hoorde ik de aankondiging die wij allen meer dan eens hebben gehoord: "God houdt van je". Zo is het, en ik weet zeker dat jij er ook zo over denkt. Dat is wat we altijd horen van onze ouders, op school en natuurlijk elke keer als we in de kerk komen.

Met deze eenvoudige woorden wil ik jullie vandaag een vraag voor deze vakantietijd meegeven.
Hebt u deze liefde van God in uw eigen hart ervaren, of handelen we alleen maar uit gewoonte en omdat anderen het zeggen dat we aardig moeten zijn?
Wat ik u kan zeggen is dat ook ik dit een lange tijd aan de kinderen leerde in de catechese en in de godsdienstlessen die ik gaf.

Maar er was een vraag in deze waarheid die ik vaak niet durfde te uiten: Is het waar dat God MIJ liefheeft, zelfs als ik de dingen niet volmaakt doe, zoals ik geleerd had?
Na verloop van tijd ontdekte ik dat het herkennen van Gods liefde een ervaring is. Niet een ervaring met het verstand, maar met het hart, in het concreet leven.
Want wanneer het moment van beproeving komt, van moeilijkheden en onvermogen om de concrete situaties van het leven onder ogen te zien, is wat iemand heeft gezegd of wat je hebt geleerd toen je naar de catechese ging voor je eerste communie, niet genoeg.

Vandaag wil ik u zeggen dat ik oneindig blij ben dat ik op een dag de uitnodiging heb aangenomen om in mijn eigen hart deze liefde van God te leren kennen. Was het in het begin een aangeboren reactie om te luisteren, mettertijd is het een antwoord geworden op de existentiële twijfels die ik heb, zoals wij ongetwijfeld allemaal hebben.

In de laatste 20 jaar van mijn leven waarin ik deze bijzondere ervaring binnen de Kerk heb mogen beleven, leer ik mezelf dag na dag kennen en ervaar ik de dankbaarheid van Gods liefde. Het is een geleidelijke verandering geweest, met ups en downs. Maar ik verzeker u dat het gevoel van droefheid en ontevredenheid – die toen der tijd mij heerste- beetje bij beetje is omgeslagen in vreugde en innerlijke vrede.

Ik had nooit kunnen denken dat ik zo gelukkig zou kunnen zijn elke keer als ik de Eucharistie kan vieren of in gesprek met mensen ga.
Ik vertel u dit alles, omdat ik u wil bemoedigen dat ook u in deze zomertijd kunt verlangen naar deze vreugde die ons gratis wordt aangeboden. U zult zien hoe de Heer ons de gelegenheid zal blijven geven om die te vinden en zijn liefde te ervaren.

Het is niet voor de goeden en volmaakten, maar voor allen die het willen aanvaarden. Want Jezus zelf heeft gezegd, dat Hij gekomen is opdat zij, die Hem kennen, leven zullen hebben en wel in overvloed.

Ik groet u met grote genegenheid en ik wens u mijn zegen,

Kapelaan Javier Acuña.

 

naar boven


The Missionary school


De missionary school is een initiatief van het bisdom en wil jongeren van 18-30 jaar helpen om samen met anderen jouw ideeën te verwezenlijken, om daarmee de boodschap van Jezus Christus bekend te maken.
Wil jij samen met anderen je geloof verdiepen en er handen en voeten aan geven? Samenwerken aan de missie van de kerk, in de wereld van nu. Ondernemer worden voor het Rijk der Hemelen.

Eerste Jaar:

  • 8 weekenden geloofsverdieping, leiderschapstraining en startup begeleiding op een prachtige locatie in Heiloo, namelijk Onze Lieve Vrouw ter Nood.
  • Start oktober, meld je voor 1 augustus aan
  • Eigen bijdrage € 250

Tweede jaar:

  • Je hebt in het eerste jaar met het team het project gepitched aan verschillende parochies. Vervolgens hebben jullie gekozen voor die parochie waar jullie idee het meeste kans van slagen heeft.
  • Dit tweede jaar ga je samen met deze parochie helemaal los met de startups.
  • Tijdsinvestering: afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van jou en je team.

Contactpersoon: Carolien Hoogenboom 06-23436049
Email:               choogenboom@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Website:           www.themissionaryschool.nl

 

naar boven


Taakverdeling uitvaarten regio Westfriesland ZO!
per 01.01.2021


Kapelaan Javier Acuña en diaken Jules Post hebben de ‘zorg’ voor de parochies Lutjebroek, Hoogkarspel en Venhuizen.

Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

  • Kapelaan Javier Acuña gaat voor bij de uitvaarten op woensdag, donderdag en vrijdag

  • Diaken Jules Post gaat voor bij de uitvaarten op maandag, dinsdag en zaterdag

 

 

Voorgaande is een ‘vaste’ regel, doch géén harde regel. Mocht het voorkomen dan kan er op speciaal verzoek van afgeweken worden.

Het bisdom adviseert bij een uitvaart geen Eucharistieviering te houden. Bij voorkeur een Woord- en gebedsviering en geen Communie uitreiking. Mocht er om dringende redenen toch om gevraagd worden, dan kan dat wel na overleg.
Ziekenzegen kan door alle pastores* gegeven worden echter ziekenzalving alleen door kapelaan Javier Acuña en kapelaan Peter Piets. * Wim Zürlohe na 5 april ‘21 (diakenwijding).


Telefoonnummers
Kapelaan Javier Acuña            06 – 83453373
Diaken Jules Post                    06 – 37406247
Parochie Lutjebroek                 koster Chris Oud        06 – 21233386
Parochie Hoogkarspel             Gerdien Appelman     0228 – 561576
Parochie Venhuizen                 Afra Vroling                0228 – 541651

Kapelaan Peter Piets en diaken Wim Zürlohe hebben de ‘zorg’ voor de parochies Grootebroek, Bovenkarspel en Enkhuizen. Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

  • Kapelaan Peter Piets gaat voor bij de uitvaarten op dinsdag, donderdag en zaterdag
  • Diaken Wim Zürlohe gaat voor bij de uitvaarten op maandag, woensdag en vrijdag


Telefoonnummers
Kapelaan Peter Piets              06 – 57918746
Diaken Wim Zürlohe               06 – 55816434
Parochie Grootebroek            Riet Broersen (kerktelefoon bij overlijden) 06 – 16052583
koster Peter van Staveren      06 – 53503593
Parochie Bovenkarspel           koster Paul Conijn 0228 – 517161
Parochie Enkhuizen                koster Hessel Plukkel 06 – 20271717 of
                                            Ton Endhoven (voorz. parochieraad) 06 – 22918712

Anne-Marie Brieffies, regiocoördinator 07.12.2020

naar boven


Kerkdiensten beluisteren is veranderd!

Van Kerkomroep (luisteren) zijn we overgestapt naar Kerkdienstgemist (luisteren en kijken).

In de Lucaskerk staat een camera die gericht is op het altaar en de kerkdiensten kan opnemen in beeld en geluid.

We zijn ons bewust van het feit dat niet iedereen beschikt over een computer of laptop of tablet. We hopen dat ouderen onder ons hierin een helpende hand krijgen van familie, buren of vrienden. Vooral voor diegene die niet meer fysiek naar de kerk kunnen komen. Zeker nu in deze coronatijd.

Via Kerkdienstgemist kunt u vieringen alsnog terug zien.

Hopelijk gaat het allemaal lukken!

naar boven


Te koop


Het Johannes-orgel uit de Kapel, die nu in de Lucaskerk staat.
Wie belangstelling heeft, kan een bod uitbrengen vanaf € 600,-.

Bod inleveren met naam, adres en telefoonnummer in gesloten envelop in de brievenbus van de pastorie
(Brievenbus in de zijdeur, Westeinde 2, 1606CZ Venhuizen)
voor 18 december 2020.

Wilt u het orgel eerst bekijken? Maak dan een afspraak met

Dinie Boonstra 0228-542343

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden