Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


Actie voor de voedselbank

Van zondag 8 november t/m zondag 22 november wordt er vanuit de Lucasparochie weer een actie voor de voedselbank georganiseerd.

Zeker in deze tijd hard nodig!

De producten kunnen dagelijks in of bij de houten brievenbus( bij de voordeur) van de pastorie worden neergezet. We zullen ervoor zorgen dat ze in de pastorie worden neergezet en aan het einde van de periode bij de voedselbank worden bezorgd.
Ook kunt u op zondag uw producten in de kerk neerzetten.

Er is vooral behoefte aan houdbare producten zoals conserven, rijst, macaroni, spaghetti en bijbehorende sauzen. Ook voor het ontbijt; pasta, jam en pindakaas.
Wilt u letten op de houdbaarheidsdatum?

Namens de minder bedeelde gezinnen alvast veel dank!

naar boven


naar boven


Pauselijke onderscheiding voor Dinie Boonstra-Baarslag


Dank je wel

Een goed bewaard geheim, toen ik zaterdagmiddag samen met Wim Zürlohe en Simon Ligthart in de bloemetjes werd gezet. Want er volgde voor mij nog een onderscheiding. Een pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia.

Ik voel me het beste bij gewoon dank je wel.

Een paar uren later besef ik dat het wel heel bijzonder is zo’n onderscheiding.

Dank aan ieder die me steeds weer het vertrouwen heeft gegeven om bezig te zijn met de verschillende werkzaamheden in onze Lucasparochie en soms in onze regio.

Kort samengevat heb ik het vaak over de hand- en spandiensten. En mijn thuisfront heeft me ook altijd die ruimte gegeven.

Ik ben wat aan het afbouwen, maar wil me nog graag inzetten zolang mijn gezondheid en omstandigheden dit toelaten.

En grote dank aan de organisatoren voor dit bijzondere gebeuren.

Een groet en een zwaai van

Dinie Boonstra-Baarslag

naar boven


Beste Parochianen,

Het is een eer voor mij om u nogmaals te schrijven.

Het leven gaat door, zelfs midden in deze pandemie die ons treft.

Het is een heel bijzondere tijd in onze geschiedenis en in de geschiedenis van de wereld waarin we God ontmoeten. Het jaar 2019-2020 zal voor altijd in onze herinnering blijven in het teken van de Covid-19-pandemie. Dit betekent dat we ons allemaal moesten aanpassen aan een andere manier van leven thuis en ook voor het beleven van ons geloof. We werden verplicht om de sacramenten op een andere manier te vieren en wel op afstand. De technologie en uitvindingen van deze tijd, hebben het voor ons mogelijk gemaakt om vooruit te gaan, Kerk te blijven zijn en vooral dat we als gemeenschap het Mysterie van ons geloof in de Eucharistie hebben kunnen vieren.

Veranderingen doen ons aarzelen en soms twijfelen of het wel allemaal correct is. Soms verliezen we, in ons verlangen om te innoveren, de rode draad. Maar deze keer is dit niet het geval geweest… Wat onveranderlijk blijft, is de liefde die God voor ons heeft. Dit is de grootste schat die onze Katholieke Kerk heeft. Ondanks pandemieën en oorlogen en allerlei moeilijkheden die ons als Kerk lijken te vernietigen, voorziet de Heer altijd in de middelen (vanaf het begin en gedurende deze meer dan tweeduizend jarig bestaan) zodat we trouw kunnen blijven aan zijn gebod: 'Heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad'.

Voor mij was deze laatste tijd een echte onderdompeling in de Genade van God. Sinds mijn wijding tot diaken afgelopen 16 november 2019, zag ik dat de Heer me aan het voorbereiden was op iets groots. De tijd vóór de priesterwijding werd gekenmerkt door eindeloze beproevingen en moeilijkheden in mijn persoonlijke leven en bij het pastorale werk. Zoals ik al zei, moesten we elke liturgie heroverwegen tijdens de lockdown. We hebben de Eucharistievieringen kunnen vieren en doorgeven via live-streaming en we hebben ook onze parochies kunnen openen om jullie te ontvangen om te komen bidden.

Mijn familie en vrienden in Chili die het vliegticket in december al hadden gekocht, konden voor mijn priesterwijding niet komen. Met enkele parochianen waren we al alles aan het voorbereiden om de Chilenen die voor de wijding kwamen te ontvangen. Eerst om ze te ontvangen in Juni, maar de priesterwijding werd uitgesteld tot nadere datum… De pandemie heeft de plannen veranderd. Ik zie nu dat alles toch heel goed is gegaan.

Op 12 september jl. ontving ik uit de handen van onze bisschop, Mgr. Jan Hendriks, het sacrament van het priesterschap. Het was een dag waarop ik de genade van de Heilige Geest ontving om definitief ‘ja’ te zeggen tegen Gods roeping. Op die dag, voor mij de meest bijzondere van allemaal, heb ik mijn leven aan God gewijd en tegelijkertijd heb ik enkele beloften gedaan die me steeds meer met Hem verenigen.

Ik zeg dit omdat ik deel ben gaan uitmaken van de herders die de leiding hebben over de kudde van de Heer, onder de hulp van de Heilige Geest. Ik heb beloofd dit te doen door de verkondiging van het goede nieuws, dat we vinden in de Evangeliën en in de traditie van de Katholieke Kerk; de viering van de sacramenten, in het bijzonder de Eucharistie en het sacrament van Verzoening (alleen bedoeld voor priesters); ook om voortdurend voor jullie te bidden, het volk van God dat aan mijn dienst is toevertrouwd, samen met al diegenen die onvermoeibaar voor ons bidden, zodat we God in ons leven mogen vinden en de vreugde kunnen ervaren zijn geliefde kinderen te zijn.

Op de dag van mijn wijding was onze Haarlemse kathedraal op volle toeren. Dankzij de technologie en de goede wil van vele mensen. Talloze mensen konden de live-uitzending van de viering volgen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Chili hebben mijn familie, vrienden en vele anderen de uitzending live kunnen volgen, dankzij een priesterstudent die de hele viering woord voor woord heeft vertaald (behalve de drie keer dat onze bisschop in het Spaans aan mijn familie en vrienden heeft gesproken).

Dit was het begin van een ervaring die elke dag vernieuwd wordt. Elke dag ervaar ik de nabijheid van God door zoveel mensen die ik op mijn pad ontmoet.

Bijna een maand later ben ik klaar met het vieren van de ‘Eerste Eucharistieviering’, wat meer dan een herhaling was. Het was een gelegenheid om samen met u ‘thuis’ te vieren.

We hadden de gelegenheid om samen de Eucharistie te vieren als parochiegemeenschap. Ik dank u dat u mij in elk van de parochies ‘thuis’ hebt laten voelen. Het lijden en verdriet dat ik op mijn belangrijke dag in mijn leven heb gevoeld omdat mijn ouders, zus, broer en familie niet aanwezig konden zijn, is meer dan beloond door alle tekenen van genegenheid en waardering die u hebt getoond in elk van de Eucharistieviering die we samen hebben gevierd. Ik heb gezien en ervaren dat iedereen het beste van zichzelf gaf. Alle kerken waren voor een plechtige viering voorbereid. Mooie bloemen, cadeautjes, eindeloze wenskaarten, koffie met gebak, ballonnen, muziek en wat ik het leukste vond, was, dat we God samen konden danken voor zijn liefde tijdens de liturgische viering. Voor elk feest hebben we samen een prachtige liturgie voorbereid. Ik was en ben erg onder de indruk om te zien hoeveel liefde u heeft voor de liturgie en dat alles zo goed mogelijk is verlopen. Dit moedigt me aan om altijd terug te willen komen om met u de sacramenten te vieren. Want door het vieren van de sacramenten kunnen we samengroeien in vriendschap en liefde voor God.

Ik ben alle mensen dankbaar die elke ‘Eerste Eucharistieviering’ mogelijk hebben gemaakt in de Heilige Nicolaas, de Heilige Johannes de Doper, de Heilige Franciscus Xaverius, de Heilige Laurentius, de Heilige Lucas en de Heilige Martinus. Ook bedank ik mijn collega's van het pastoresteam, zij hebben me sinds mijn aankomst in de regio Westfriesland Zuidoost geholpen en geaccepteerd zoals ik ben, met mijn plussen en minnen ...

Ik hoop met heel mijn hart dat de Heer u overvloedig beloont voor al het goede dat u mij, uw nieuwe kapelaan Javier, hebt gegeven.

Mijn wens voor u is dat u de Liefde van God elke dag van uw leven kunt ontmoeten, zelfs in moeilijke tijden. Moge de Maagd Maria u helpen trouw te blijven aan de oneindige liefde van God die in Christus Jezus tot uitdrukking komt.
Met mijn zegen +


Kapelaan Javier Acuña

naar boven


Coronamaatregelen vanuit Regio/Bisdom

Reactie R.-K. Kerk op oproepminister Grapperhaus

In de afgelopen week (4-8 oktober) is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaats gevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van Covid-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid-19. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

  • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
  • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen
    (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.


Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

  • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen.
  • Samenzang is niet toegestaan


Verder overleg over maatwerk

De R.-K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende week, na 11 oktober zal weer overleg plaatsvinden met de minister. Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op de websites van de kerkprovincie en van de verschillende bisdommen. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van Covid-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een Covid-19 besmetting hebben opgelopen.

naar boven


Taizé-viering in de Koepelkerk in Hoorn

op zondagavond 8 november
met medewerking van zangkwartet Anima Mea

Op zondagavond 8 november a.s. organiseert Taizé Westfriesland weer een viering in de Koepelkerk in Hoorn, met inachtneming van de regels en richtlijnen van het RIVM en die van het bisdom.   

De viering zal dit keer gehouden worden in de kerk, zodat bezoekers op ruime afstand van elkaar kunnen zitten. Omdat actief meezingen nog niet is toegestaan zal het bekende Hoornse zangkwartet Anima Mea de liederen ten gehore brengen.

Zoals bij alle vieringen worden de contactgegevens van bezoekers geregistreerd. Je kunt je van te voren aanmelden per email bij taizewestfriesland@gmail.com of je bij binnenkomst registreren. De gegevens worden na 14 dagen vernietigd. 

De viering begin om 19:30 uur. Vanaf 19:00 uur is de kerk open.  

Andere bijzonderheid is dat, naast het bekende decor met de oranje vlammen, ook een nieuw tableau gepresenteerd zal worden, geïnspireerd op de nieuwe decoratie in de Verzoeningskerk van Taizé (Frankrijk)

Dit zal bestaan uit gekleurde vierkanten die de diversiteit van de mensen en van de hele schepping symboliseren.

De viering zelf zal zoals gebruikelijk een meditatief karakter hebben. Taizé-liederen worden afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een oase van rust en bezinning in een hectische wereld. Er is, zoals altijd live muzikale begeleiding.

Vóór en na de viering zijn we stil in onszelf. Er is, in verband met Covid-19, geen thee achteraf. Er is wel gelegenheid voor kort ontmoeten op afstand bij het naar buiten gaan.

Voel je je aangesproken door Taizé Westfriesland? Kom erbij!
Taizé Westfriesland bestaat sinds 2015 en twee à drie keer per jaar verzorgen we een viering, afwisselend in de RK Koepelkerk in Hoorn en de PKN-kerk in Westwoud. De werkgroep kent wat verloop en heeft daarom behoefte aan nieuwe aanwas.
Interesse of meer weten?
Stuur een email naar taizewestfriesland@gmail.com en we nemen contact met je op.

Wat is een Taizé-viering?
Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van een klein uur, met weinig gesproken
woord, twee stiltes en veel zang. De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te laten glijden. Geen lange teksten, geen gepreek, maar zingen, meditatie en korte gebeden.

Liederen centraal
Kenmerkend voor de Taizé-gemeenschap zijn de liederen. Het zijn korte liederen die meestal vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter is, dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn plaatsvindt, en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen.

Wat is Taizé?
In de Bourgogne in Frankrijk ligt het dorpje Taizé waar de broedergemeenschap jaarlijks vele duizenden mensen ontvangt, meest oecumenisch ingestelde jongeren. De geschiedenis van Taizé begint in de jaren 40 van de vorige eeuw toen frère Roger neerstreek in Taizé en de broedergemeenschap stichtte. Vandaag de dag zijn er zo’n 100 broeders uit 30 landen.
Taizé biedt veel mogelijkheden om inspiratie op te doen. Bezoekers – meest jongeren - komen uit alle werelddelen en nemen deel aan de vieringen, de workshops en de ontmoetingen. Jaarlijks wordt er ook een Europese ontmoeting georganiseerd in een steeds wisselende stad.

Mede i.v.m. de ontwikkelingen rond Covid-19: Volg Taizé Westfriesland op de gelijknamige Facebookpagina en op de website www.taizewestfriesland.nl

naar boven


ALLERZIELEN
de viering op 1 november kan niet doorgaanBeste nabestaanden en medeparochianen,

We waren druk bezig met de voorbereidingen voor de Allerzielenviering op 1 november a.s. We kregen prachtige foto’s toegestuurd en mooie teksten. Het zag er allemaal zo troostvol en mooi uit! We hadden mailcontact en zo groeiden we samen toe naar de viering.

Maar toen werden de coronamaatregelen weer aangescherpt. Hierdoor mogen er nog maar 30 mensen tegelijk in de kerk aanwezig zijn. Dit maakt dat het Samen Kerk Zijn-gevoel , wat wij voor ogen hadden , sterk verminderd wordt.

Daarom hebben we besloten, in overleg met het parochiebestuur, om de Allerzielenviering van 1 november te verplaatsen naar een nader te bepalen datum.

Op 1 november zal de kerk open zijn om een kaarsje te kunnen aansteken ( er is GEEN viering) en op de begraafplaats is er gelegenheid om het graf van uw nabestaande(n) te bezoeken en/of  een kopje koffie of thee te drinken. Ook kunt u dan , indien u dat wenst, een kaars kopen om bij het graf te plaatsen.

Wij zijn op de begraafplaats aanwezig vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur.
We hopen u daar  te ontmoeten. En anders later in het jaar of volgend jaar. U krijgt weer bericht van ons zodra de nieuwe datum bekend is.

Een vriendelijke groet namens de werkgroep,

Hildegard, Erna, Jules en Marian

naar boven


Kerkdienst Venhuizen of Hoogkarspel
beluisteren via de computer of tablet

Op de startpagina zie je aan de linkerkant een geel kerkje met ernaast “kerkdienst beluisteren

Klik een keer (linkermuisknop) op het kerkje of de tekst.
Dan kom je op de site van www.kerkomroep.nl

Onder “vind uw kerk”  plaatsnaam : Venhuizen   intypen en daarna entertoets.

Dan zie je bovenaan “Venhuizen. StLucaskerk”   - Hierop klikken.

Dan zie je de kerkdiensten van de afgelopen tijd. De bovenste is de laatste. - Klik op het woord “luisteren

Viering begint…..

Je kunt op het rondje onderaan de muis zetten, en met de linkermuisknop ingedrukt naar rechts schuiven, om stukjes over te slaan.

Live beluisteren is ook mogelijk tijdens de viering.

Op deze manier zijn ook de vieringen uit Hoogkarspel te beluisteren.
(plaatsnaam Hoogkarspel invullen. Laurentiusparochie.)
De andere parochies uit de regio zijn niet met dit systeem verbonden.

Uit Nederland nog wel heel veel andere plaatsen, zowel katholiek , als protestant.

Kom je er niet uit, dan gewoon even bellen.
Groet Monique Molenaar 543099 Dinie Boonstra (542343)
Een beschrijving met plaatjes kunnen we ook via de email toesturen.
Stuur een email naar Monique Molenaar (molenaar33@ziggo.nl )

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden