Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


En toch kraaide de haan echt maar één keer....

Maar Petrus zei: “Ik weet niet waar je het over hebt.” En op hetzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan.” (Lucas 22: 60)

Hoe vaak kraaide de haan toen Petrus Jezus verloochende?
Ik denk dat de meeste mensen zeggen: “Driemaal”.
Maar in het evangelie van Lucas kraait de haan toch echt maar één keer.
In de bijbel staat dat Jezus ‘s nachts op de Olijfberg gevangengenomen en weggevoerd werd. Verschillende mensen vragen vervolgens aan Petrus of hij niet tot de leerlingen van Jezus behoort. Driemaal ontkent Petrus dit en zegt: “Ik weet niet waar je het over hebt.” Nergens lezen we dat er een haan kraait na iedere ontkenning, alsof het de taak is van de haan om Petrus in te peperen, dat hij keer op keer fout bezig is. In het bijbelverhaal kraait de haan echt maar één keer.

Laten we de haan eens nader bekijken.
Wanneer kraait een haan? Een haan kraait als het licht wordt. En heel vaak doet hij dit als het nog pikkedonker is. Als je naast iemand woont die zo’n haan heeft is dat knap vervelend.
Maar je kunt ook op een andere manier naar de haan kijken. Het kraaien kan ook een teken van hoop zijn.
Ook al heeft Petrus Jezus drie keer verloochend, ook al heeft Petrus het nog zo verkeerd gedaan, toch kraait de haan en wordt er in de donkere nacht een nieuwe dag aangekondigd.

Mocht het leven u zwaar vallen, zo zelfs, dat u er geen gat meer inziet, denk dan aan het verhaal van Petrus.  Dat juist op de momenten van duisternis de haan door z’n gekraai aankondigt dat het licht eraan komt en de dag aanbreekt.

Zalig Pasen!

Pastor Jules Post


WITTE DONDERDAG
18 APRIL 2019


In het toegroeien naar Pasen is natuurlijk het eerste van de drie heilige feesten, de gedachtenis aan het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen.
We noemen dat, ook naar aanleiding van de kerkelijke kleur: Witte Donderdag. Het is bij uitstek ook het feest van de Eucharistie.

De laatste jaren werd opgemerkt dat de belangstelling voor dit prachtige feest, tanende was. Er zaten in elke parochie wat minder parochianen dan verhoopt. En dat is natuurlijk heel jammer. Om dit feest weer echt een feest te laten zijn, is na overleg in het pastoresoverleg en de parochieraden, in het regiobestuur besloten, van Witte Donderdag een regioviering te maken. Deze komende keer is Venhuizen uitgeloot om gastheer/vrouw te zijn. Samen met Jules Post en de plaatselijke koren zal dat een mooi en waardig feest worden.

Wij hopen op grote belangstelling uit de regio. En natuurlijk dat zij, die niet goed ter been zijn, worden meegenomen. Er is voldoende parkeergelegenheid.

En natuurlijk is er ook wel weer wat gesputter. Waarom niet in de eigen parochie? Ik ben zelf de enige priester in de regio, vandaar. Het is echt noodzakelijk om dit feest de volle impact te geven; door het een Eucharistie te laten zijn. En het geeft een grote regionale ook eucharistische verbondenheid. Ik hoop op begrip en geloof in deze voor iedereen lastige tijden. Maar als we nu niet de religieuze handen ineen slaan, komt er niets meer van.
Ik zou verder grote religieuze aandacht willen vragen (daar is deze tijd ook voor bedoeld) dat Eucharistie niet alleen handelt over breken en delen alleen. Dat is slechts een deel van de waarheid. Wij vieren als katholieken in de Eucharistie vooral de aanwezigheid van de Heer zelf. Dat is Zijn persoonlijke belofte aan ons; op deze avond gedaan. Zo werd en wordt de Eucharistie het gelovig kloppende hart van onze kerk! Zo was het ook altijd een troost en houvast van onze voorouders door de eeuwen heen.
En ik wens ook ons dat geloof toe.
Ik wens ieder van ons een grote devotie toe in het toegroeien naar Pasen.


Pater Peter Peelen sj


Goede Week en Pasen
In hoeverre is onder gelovigen bekend wat dit precies inhoudt?
Door er voor een eerste keer of misschien opnieuw over te lezen, kan het geloof en de beleving van de dagen zich verdiepen ...

Kijkt u eens op http://paastriduum.nl/
De website heeft prachtige afbeeldingen en een uitleg bij de verschillende dagen.
Samuel Advies heeft er een uitleg voor kinderen bij geplaatst.
Ook kan men via deze link een digitale versie van de paasfolder 'Gods liefde ontvouwt zich' ontvangen om zelf uit te printen.

naar boven


Voedselbank Hoorn


In de maand april willen we weer mee doen met de actie voor de voedselbank.
Wie kan en wil, mag zijn of haar bijdrage deponeren in een mand achter in de Lucaskerk of in de houten brievenbus bij de voordeur van de pastorie.

De gewenste producten  van de maand april zijn:

  • Potten of blikken met groente
  • Sauzen of mixen voor macaroni/spaghetti/andere pasta’s (pasta’s zijn er al)
  • Broodbeleg als chocopasta, jam en hagelslag
  • Pannenkoekenmix en poedersuiker

Een ander houdbaar product is ook altijd welkom.  Een financiële bijdrage in een envelop mag ook.
Het is wel fijn als u even let op de houdbaarheidsdatum.
De actie willen we laten plaats vinden van 30 maart tot en met 30 april. De parochieraad zal ervoor zorgen dat de producten afgeleverd worden bij de voedselbank. Er zijn ook inwoners van Venhuizen die in aanmerking komen voor een pakket van de voedselbank.

Namens de voedselbank alvast dank voor uw bijdrage.
Parochieraad.

naar boven


Vastenactie [6]

Water verandert alles!

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon, veilig water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van de watercrisis.

Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten die schoon water dicht bij de mensen brengt.
Onze bijdrage kan het verschil maken, want water verandert alles!
Door mee te doen aan de collecte ondersteunt u de projecten, van harte aanbevolen!
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de site van de Vastenactie.

DANK VOOR UW BIJDRAGE.

De Vastenactie ondersteunt deze keer de volgende projecten:

  • Een extra waterput in het dorp Bagoursaye in Niger.
  • Een gemeenschappelijke waterput in Jocote Arriba in Nicaragua waar de mensen nu nog zijn aangewezen op het water uit de rivier.
  • Waterpompen in het Kambia District in Sierra Leone waar de mensen nu afhankelijk zijn van vervuilde waterbronnen.
  • Training van vrouwen over algemene hygiëne in Noord Kivu in Congo.
  • Opbouw van een infrastructuur van waterputten op het eiland Flores.

Onze bijdrage kan het verschil maken, want water verandert alles!

Voor deze actie zal er tijdens de Paasvieringen een deurcollecte zijn.
U mag ook een bijdrage doen in een envelop in de brievenbus van de pastorie met vermelding van vastenactie of naar Lucasparochie: banknummer. NL 77 RABO 0121207250
onder vermelding van Vastenactie 2019.

Van harte aanbevolen en alvast dank voor de ondersteuning.

Vera Boon

naar boven


4 MEI

'In vrijheid kiezen'

Oecumenische herdenking
in de Lucaskerk in Venhuizen
aanvang: 19.00 uur

 

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van het oorlogsgeweld sindsdien. Ook in Venhuizen, Hem, Oosterleek, Schellinkhout en Wijdenes geven we deze herdenking gestalte.

In de Lucaskerk, Westeinde nr. 2, organiseren de Lukasparochie en de PKN-gemeente Zuiderkogge 's avonds om 19.00 uur een viering van woord en gebed rond het thema: 'In vrijheid kiezen’.

Vanuit de vrijheid van nu kijken we terug op de onvrijheid van toen. We benadrukken ook de verantwoordelijkheden die onze vrijheid met zich meebrengt, want juist onze huidige vrijheid om te kunnen en te mogen kiezen schept een verantwoordelijkheid deze vrijheid te beschermen en te koesteren.
Iedere dag kunnen we, binnen de grenzen van de wet in Nederland doen en laten wat we willen. We mogen over alles en iedereen een menig hebben en we bepalen zelf wat goed voor ons is. Onze keuzes staan echter niet los van de wereld waarin we leven. De vrijheden van de een kunnen de onvrijheidheden van de ander betekenen. Daar moeten we steeds kritisch over nadenken. Nemen we verantwoordelijkheid voor onze keuzes? Zijn we in staat om verder te kijken dan onze eigen vrijheden? En verplaatsen we ons nog voldoende in de ander?

In de viering gaan ds. M. Camarasa en pastor en veteraan J.J.M. Post voor.
Er zal een vertegenwoordiger van de gemeente Drechterland spreken.

Enkele kinderen uit het basisonderwijs zullen zelfgeschreven gedichten voorlezen.
Vanuit de viering gaan we naar de verschillende herdenkingsplekken in de vijf dorpen. Bij de herdenkingsplechtigheden worden door de kerken rozen beschikbaar gesteld en aan de aanwezigen uitgedeeld.

naar boven


Aanbidding Monstrans in Lutjebroek

Het is de intentie van de Parochie van de Heilige Nicolaas te Lutjebroek om iedere eerste zondag van de maand de kerk open te stellen van 17:00 uur tot 18:30 uur met uitstelling van de monstrans voor aanbidding.

Iedereen is van harte uitgenodigd om enige tijd langs te komen voor aanbidding, om even bij te komen van de dagelijkse beslommeringen of voor welke intentie dan ook.

Dus de eerste maal op zondag 5 mei van 17:00 uur tot 18:30 uur.

naar boven


Taizé-viering

in Koepelkerk Hoorn op zondagavond 19 mei

Op zondagavond 19 mei a.s. organiseert Taizé Westfriesland weer een viering in de Koepelkerk in Hoorn.
Aanvang 19:30 uur. Vanaf 19:00 uur is eenieder die belangstelling heeft van harte welkom.

Zoals gebruikelijk heeft de viering een meditatief karakter. Taizé-liederen worden afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een oase van rust en bezinning in een hectische wereld.

Vóór de viering zijn we stil in onszelf en na afloop is er gelegenheid tot ontmoeten onder het genot van een kopje thee. Goed idee: neem zelf een herbruikbare beker mee.

Liederen die we zingen op 19 mei a.s. zijn te vinden op onze website.  www.taizéwestfriesland.com

naar boven


ZIEKENTRIDUUM ZWAAG
21, 22 en 23 mei 2019

Drie dagen vol warmte, liefde, saamhorigheid en aandacht voor elkaar. Dat is waar het Ziekentriduüm om draait!

 

 

Maar ook als u niet ziek bent en onafhankelijk van wat of waar u in gelooft, bent u van harte welkom. Heeft u behoefte of interesse aan een ontspannen programma, een luisterend oor, een hapje en een drankje, geef u dan op bij één van onderstaande contactpersonen van onze regio Hem, Venhuizen en Wijdenes.

Het wordt  een speciaal jaar, want het Ziekentriduüm bestaat 80 jaar.
De contactpersonen kunnen u ook nader informeren over de inhoud van de jubileumdagen en het vervoer naar de St. Martinus kerk in Zwaag.
We zien uit naar uw komst!

Neem contact op met éen van de volgende personen:

Els Kuip-Bleeker
0228-542262   
Greet Vlaar-Hofland 
0228-542634
Marlies v.d. Geest-Bakker    
0228-324831
Christa Bakker 
0228-596810

naar boven


Uitnodiging voor de 26e Titus Brandsma Lezing

De 26e Titus Brandsma Lezing zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 24 mei en wordt gehouden door Gert-Jan Segers.
Het is een bijzonder voorrecht dat wij dit jaar Gert-Jan Segers, Tweede Kamerlid en partijleider van de ChristenUnie, op 24 mei in de Stevenskerk Nijmegen mogen verwelkomen. Hij was tot begin 2013 directeur van de Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting, het wetenschappelijk instituut van de CU. Ook heeft hij gewerkt als zendeling in Egypte en publiceerde hij enkele romans.

In zijn lezing spreekt hij over:
‘In en door en met God ziet de mens zich verenigd en in relatie tot alle andere mensen’, sprak Titus Brandsma in 1932. Door zijn sociale bewogenheid, zijn gedrevenheid om recht te doen en zich uit te spreken toen hem dat persoonlijk gevaar opleverde, gaf hij als gelovige betekenis aan sámenleven. Die roeping geldt ook vandaag in een tijd van verdeeldheid en polarisatie.

Hoe kunnen we blijven thuiskomen met elkaar in een land waarin de kloven tussen mensen soms onoverbrugbaar lijken? Wat vraagt dat van politiek en samenleving? En welke rol kunnen, mogen en moeten christenen hierbij spelen? 

Daarna zal Rik Torfs, Belgisch hoogleraar aan de KU Leuven en kerkjurist, kort met hem in gesprek gaan.

Wij nodigen u van harte uit om deze bijzondere lezing bij te wonen op:
Vrijdag 24 mei van 15.00 – 16.00 uur in de Stevenskerk, Sint Stevenskerkhof 62, 6511 VZ  NIJMEGEN.

Na afloop is er tot 17.30 uur de gelegenheid voor een hapje en een drankje in de Stevenskerk.
Met het oog op de organisatie zouden wij u willen vragen om u voor de lezing op te geven, via onze website:  www.titusbrandsmainstituut.nl

naar boven


Vrouw & Geloof

De Oecumenische werkgroep Vrouw & Geloof organiseert Impulsdagen voor vrouwen.

Het thema is ZUSTERSCHAP.

We willen ons bewust zijn van de kracht van vrouwen. Wat betekent vriendschap tussen vrouwen? En wat heeft geloven met Zusterschap te maken als we kijken naar de vrouwen rondom de geboorte van Mozes? De dagen zijn op vrijdag 10 mei 2019 in Hoorn in Dijk en Duin en op vrijdag 24 mei 2019 in Oudorp in de Terp. En worden aangevuld met workshops waaruit een keuze gemaakt kan worden.

Met vriendelijke groeten, namens de oecumenische werkgroep,

Cora ten Wolde
 

naar boven


Westfriese Lourdes Vliegreis 2019

“De maaltijden met onze groep waren heel gezellig en wat mij verbaasde dat je je in zo’n korte tijd zo met elkaar verbonden voelde en dat er zo’n fijne en goede sfeer was.”
(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2018).

Mensen gaan al eeuwenlang op bedevaart naar ‘heilige’ plaatsen, die om hun religieuze betekenis aantrekkingskracht uitoefenen. Bedevaarten zijn van alle tijden! Ook vandaag de dag hebben mensen behoefte aan bezinning en zoekt men naar diepere waarden in het leven. Wie op pad gaat en openstaat voor contacten, komt andere mensen tegen die ook de taal van ontmoeting spreken. Juist die ontmoetingen in combinatie met vakantie en geloof maken een reis naar Lourdes tot een bijzondere reis. Door die ervaring word je een ander mens. Misschien hoorde u er al enthousiast over vertellen? Ook voor niet gelovigen, buitenkerkelijken en andersdenkenden is een reis naar Lourdes waardevol! Ook onder hen zijn er velen ‘op zoek’.


Wilt u in korte tijd een grote afstand overbruggen en op een aangename manier reizen? Dan is vliegen naar Lourdes een aanrader. In ongeveer anderhalf uur brengt het chartervliegtuig u van Maastricht naar Lourdes. En, wilt u met mensen uit uw omgeving, uit de regio? VNB Westfriesland organiseert voor het achttiende opeenvolgende jaar een groepsreis met medische, pastorale en reisbegeleiding. Data: 26 september t/m 1 oktober 2019. De bus brengt u via opstapplaatsen in Hoogkarspel en Hoorn (gratis!) naar Maastricht Airport. Ook op de terugreis naar Westfriesland staat de bus voor u gereed.

Opgave/inschrijven: Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040 of bij een van de 22 plaatselijke inschrijfadressen.

naar boven


Deze Lourdesreis is een andere dan onze eigen Westfriese reis.
Gaat U mee naar Lourdes?

Wilt U dit jaar ook met onze Lourdes-groep mee naar Lourdes?

Dat kan…. Er zijn nog een paar plaatsen in de bus van 29 mei t/m 6 juni.

Een bedevaartreis per bus is een bedevaart met een toeristisch tintje. We bezoeken Banneux en ook Nevers waar Bernadette opgebaard ligt in haar schrijn.
Opstapplaats in Haarlem.

De vliegreis van 31 mei is volgeboekt maar U kunt nog mee met de vliegreis van 6 t/m 11 september.
Het vliegtuig vertrek vanaf Maastricht Airport, maar vanuit Haarlem wordt het vervoer geregeld naar Maastricht

De Lourdes­groep Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert al meer dan 20 jaar, in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim bus- en vliegreizen naar Lourdes.

De reizen worden begeleid door een ervaren reisleidster.
Er gaan vrijwilligers en verzorgsters mee die voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes. B.v. het dragen van de koffer en het duwen van de rolstoel.
De bedevaartreis is daardoor geschikt voor jong en oud, ziek en gezond.
Deelnemers die extra zorg nodig hebben kunnen in het zorghotel accueil Notre Dame verzorgd worden door onze eigen Nederlandse vrijwilligers van het ‘Huis voor de Pelgrim’.

Tijdens de bedevaart naar Lourdes wordt U een volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en excursies naar de Pyreneeën.
Voor aanvullende informatie, brochure en opgave belt U met:
Joke Hoekman             T. 013 – 5216701 M.06-42347729
Wilma Caiffa                M.06-12157507 (na 18.00 uur)
Diaken Philip Weijers    M. 06-53887641

Bezoek ook onze website www.lourdes-groep.nl

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een
eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:    

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden