Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


Vakantie

Dichter K. Schippers (1936-2021) schreef een gedicht dat je zomaar liggend op het strand op je vakantieadres zou kunnen voordragen, en alle omliggenden zouden je begrijpen.

Onder de zeebodem

Boven de hemel zit de hemel
boven de wolken zit de hemel
ook boven deze wolken
.
Boven de wolken zitten de wolken
boven het zeewater zitten de wolken
ook boven dit zeewater
.
Boven het zeewater zit het zeewater
boven de zeebodem zit het zeewater
ook boven deze zeebodem
.
Boven de zeebodem zit de zeebodem

Allemaal een fijne vakantie, ook de thuisblijvers.

naar boven


Beste parochianen

Ik wil stilstaan bij  een brief van paus Franciscus “desiderio desideravi” In die brief uit 2022 gaat paus Franciscus in op de liturgische vorming van ons gelovigen, het volk van God.

De paus geeft ons in zijn brief wat  draaien om de oren, omdat wij lijken te verzuimen om de liturgie als fundamentele dimensie te aanvaarden voor het leven van de kerk. Hij nodigt ons van harte uit met elkaar de schoonheid van de liturgie te ontdekken. Zijn voorganger Johannes de XXIII zei voor zijn dood “de teksten van het evangelie wijzigen niet, wij gelovigen wijzigen maar wij zullen ons steeds moeten wenden naar de oorspronkelijke teksten”  Er is een parallel met de liturgie van de Mis. Wij zijn geroepen ons met ieder aspect van het vieren bezig houden. De ruimte, tijd, woorden, gebaren, omstandigheden, kleding, gezang, muziek, al die aspecten moeten in acht worden genomen. Want dan kunnen we vermijden dat een gemeenschap beroofd wordt van datgene wat haar toekomt, het paasmysterie, dat in de door de kerk vastgelegde rituele vorm gevierd wordt.

Maar deze vermaning is niet de kern van de brief, die is om de gewone katholiek stof tot nadenken en mediteren te geven om zo de schoonheid en waarheid van het Christelijk vieren beter te leren kennen. Doel van de paus is te bewerkstelligen een levende ,actieve deelname aan de liturgie in lijn met de liturgiehervormingen van het Tweede Vaticaanse concilie .

De paus en schrijft dat de sacramenten van levensbelang zijn. In die sacramenten kan de mens gegarandeerd de levende God ontmoeten met als hoogtepunt de daadwerkelijke ontmoeting met Hem in de Eucharistie. “Wij hebben geen vage herinnering nodig aan het Laatste Avondmaal. Wij moeten bij dit Avondmaal aanwezig zijn en Zijn stem horen, Zijn lichaam eten en Zijn bloed drinken. Wij hebben Hem nodig.

Want het evangelie  biedt ons de kans om op een hoger niveau te leven. Want ons leven groeit door weggegeven te worden. Zij die met passie hun zending uitvoeren zullen de veilige zekerheden achter zich te laten .

Een verdieping in het liturgisch leven van de Kerk volgens het conciliedocument “Sacrosanctum Concilium” zou vandaag een nieuw elan kunnen geven aan onze gemeenschap. Misschien is dat de weg om de ware geest van dat concilie te ontdekken en  te kijken wat dat voor ons gelovigen zou betekenen. Misschien helpt het om de schoonheid van de authentieke liturgische viering te ervaren met elkaar.

Ik wil deze gedachte afsluiten met een tekst van de heilige Franciscus van Assisi,

De hele mensheid huivert,
het hele heelal beeft en de hemel juicht,
wanneer op het altaar in de hand van de priester,
Christus, de Zoon van de Levende God tegenwoordig is,
O bewonderenswaardige hoogte
en ontzagwekkende waardigheid!
O verheven nederigheid! O nederige verhevenheid
dat de Heer van het universum , God en Zoon van God
zich zozeer vernedert dat Hij zich voor ons heil verbergt
onder de geringe schijn van brood
Ziet broeders de nederigheid van God,
en opent uw hart voor Hem,
vernedert u ook, opdat gij door Hem verhoogt moogt worden,
Houdt daarom niets voor uzelf
opdat gij allen en ten volle Hem zult ontvangen
die zich geheel aan u aanbiedt.
Heilige Franciscus van Assisi
Brief aan de hele orde II,26-29

Kapelaan Wim Zürlohe juli 2024

naar boven


Bavodag in Haarlem

Op de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam staat een uitgebreid verslag met foto’s van de Bavodag 2024.
Deze dag was speciaal bedoeld voor alle vormelingen uit het hele Bisdom.

Hieronder een kort verslag
Op zaterdag 22 juni vond de Bavo­dag plaats in en rond de kahedraal, een feestelijk programma speciaal voor vormelingen en andere tieners. Het evenement werd geprezen als een "super­dag" door de deelnemers.
De dag begon al vroeg met voorbereidingen door priesters en vrijwilligers onder leiding van pater Esko Kissboat, samen met Javier Acuña van het jongerenpastoraat en kapelaan Teun Warnaar.
Om 10.30 uur ging het programma van start, met diverse workshops waarvan de tieners er twee konden kiezen. De workshops hadden als centraal thema het leven van Carlo Acutis, een jonge heilige die bekend stond om zijn liefde voor de Eucharistie en zijn aandacht voor mensen in nood. Na een gezamenlijke lunch beklommen de tieners de torens van de kath­draal en genoten van opblaasspeeltoestellen.
De dag werd afgesloten met een heilige Mis, waarbij werd stilgestaan bij angst en vertrouwen in het leven, geïnspireerd door het evangelie van die zondag. Het voorbeeld van Carlo Acutis werd benadrukt als inspiratiebron.
Volgend jaar staat de Bavo­dag gepland op zaterdag 21 juni 2025. De organisatie hoopt weer veel vormelingen en tieners te verwelkomen. Dank aan alle priesters en vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben gemaakt!

De volgende Bavodag zal plaats vinden op zaterdag 21 juni 2025 in de Grote Bavokerk in Haarlem.

Via de vormselvoorbereidingen zullen de jongeren op de hoogte worden gebracht van deze bijzondere dag.

naar boven


Inschrijving Romebedevaart 2025 geopend


De inschrijving voor de Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025 is geopend. In de mei­vakantie van volgend jaar gaan de Nederlandse bisdommen samen op bede­vaart naar Rome. Ze geven daarmee gehoor aan de uitnodiging van paus Franciscus om tijdens het Jubel­jaar als ‘pelgrims van hoop’ naar Rome te komen en door de Heilige Deuren de grote basilieken te betreden.


Jubeljaar 2025
In de katholieke Kerk wordt elke 25 jaar een zogeheten Heilig Jaar of Jubel­jaar gehouden. Een b­langrijk onderdeel hiervan is een bedevaart naar Rome. De Nederlandse bisdommen hebben de handen ineengeslagen en gaan van 27 april tot 2 mei samen naar de ‘eeuwige stad’. Op het programma staan onder meer een Nederlandse mis in de Sint-Pieter en deelname aan een audiëntie met paus Franciscus.

Reisopties 
Belangstellenden kunnen per bus of per vliegtuig naar Rome reizen. Daar wordt hen een volledig verzorgd programma aangeboden. Zo worden de graven van de apostelen Petrus en Paulus bezocht, de grootste Mariakerk ter wereld, maar ook kerken in Rome die voor Neder­landers belangrijk zijn, zoals de Friezenkerk en het graf van de enige Nederlandse paus in de basiliek Santa Maria dell’Anima. Aansluitend bij het internationale thema voor het Heilig Jaar wordt ook een wandeling langs plekken van hoop gemaakt. Daarnaast worden er per bisdom eigen programmaonderdelen aangeboden.
De busreis is van 26 april tot en met 3 mei met een overnachting onderweg op de heen- en terugweg. De vliegreis is van 27 april tot en met 2 mei. Voor jongeren is er een speciale jon­gerenreis per trein tegen een gereduceerd tarief. Ook krijgen zij in Rome een aangepast pro­gramma aangeboden. Gezinnen kunnen een familiearrangement met flinke korting boeken.

Huis voor de Pelgrim
De Nationale Bedevaart naar Rome wordt op verzoek van de Nederlandse bisschoppenconfe­rentie uitgevoerd door bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim in Maastricht. De inschrij­ving is geopend. Voor inschrijven en informatie verwijzen we naar de speciale websites:


www.rome2025.nl

www.jubeljaar2025.nl

 

naar boven


Bedevaart naar Banneux
( 23-27 augustus)

Caritas Banneux Bisdom Haarlem – Amsterdam organiseert ook dit jaar weer twee bedevaarten naar Banneux.

In 1933 verscheen Maria aan een jong meisje, Mariette Beco. Maria noemde zich hier ‘de Maagd der Armen’ en ‘Moeder van de Verlosser’.  Jaarlijks komen velen naar deze bedevaartplaats in de Ardennen  voor een bezoek aan het heiligdom en om de handen in de bron bij de verschijningsplaats te steken.

Op vrijdag rijden enkele bussen langs verschillende opstappunten. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per regio. Een van de bussen is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
In Banneux verblijven we in de Hospitaliteit. Voor wie het nodig heeft, is verpleegkundige zorg aanwezig.

In Banneux is tijd voor ontspanning, ontmoeting en samen vieren. Elke dag vieren we de H. Mis en nemen deel aan het ziekenlof. Ook zal er een lichtprocessie zijn en wordt de kruisweggebeden.
Op zondag is de internationale hoogmis met als hoofdcelebrant een van de Nederlandse bisschoppen. 

Op dinsdag is de terugreis naar Nederland.

De kosten voor de bedevaart zijn: €325,-

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd.
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom ?
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Doop

Huwelijk

Overleden