Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


Luiden van de klok

Het probleem is gevonden, de staalkabel is gebroken. Er wordt hard gewerkt om de staalkabel te vervangen.

Telefoon

Na opnieuw contacten met KPN hopen we dat de pastorie binnenkort weer telefonisch bereikbaar is. Een email komt goed aan.

Vieringenrooster september

In verband met het vertrek van Pater Peelen en benoeming van nieuwe pastores per 1 oktober is het niet mogelijk om een rooster voor een half jaar te maken. Er komt een  rooster voor september en daarna voor oktober.

Op regio-niveau is dat rooster rond. In de Lucasparochie zijn we bijna klaar met het invullen van lectoren, kosters, misdienaars, voorgangers Bosman. Vanaf 30 augustus kunt u het rooster van september vinden op de website en in de Uitkijk.

Belangrijk om te onthouden alvast:

  • De vieringen in september zijn op zaterdagavond, behalve de oecumenische vredesviering is op zondag 22 september in de PKN-kerk.
  • Op zondag 6 oktober worden de nieuwe pastores in onze Lucaskerk voorgesteld door Pastor J. Post en gaan zij voor in de viering.
  • Op zondag 13 oktober viert het FYTOM-koor haar 50 jarig bestaan.
  • Op zondag 27 oktober is er in de regio alleen een regioviering in de parochiekerk van Enkhuizen.

naar boven


Opvolging Pater Peelen

Zoals u allen weet zal ik onze regio per 1 september gaan verlaten.
Vanuit het bisdom heb ik over mijn opvolging het volgende vernomen:

Per 1 september zal pastoor S. (Samuel) G.R. Marcantognini, worden benoemd als administrator van de regio Westfriesland ZuidOost. Hij is en blijft ook pastoor/administrator van de Matheusparochie te Hoorn.
Hij zal als administrator functioneren. Dat betekent dat hij de voorzitter zal zijn van het regiobestuur en  bestuurlijk verantwoordelijk is. Zijn pastorale inzet zal zeer beperkt zijn. Hij blijft immers pastoor van Hoorn.

Per 1 oktober zal P. (Peter) C. Piets worden benoemd als kapelaan in onze regio. Hij is nu werkzaam in de regio Wervershoof.

Tevens zal per 1 oktober J. (Javier) E. Acuña benoemd worden. Hij is een priester in opleiding en zal zijn pastorale jaar in onze regio doen. Javier Acuña wordt in november tot diaken gewijd. Het ligt in de bedoeling dat hij in juni 2020 zijn priesterwijding ontvangt. Vanaf dat moment zal hij als priester in onze regio werkzaam zijn.

Diaken Jules Post blijft werkzaam in onze regio en krijgsmachtaalmoezenier Paul Vlaar blijft eens per maand assisteren.

Ik wens mijn opvolgers veel succes met hun pastorale arbeid.

Pater Peter

Door deze veranderingen, zullen we in de regio in september een aangepast vieringenrooster krijgen.
Er wordt zoveel mogelijk met de wensen rekening gehouden.

Het is de bedoeling dat de nieuwe pastores in de maand oktober aan alle parochianen worden voorgesteld. Steeds in een andere parochie.

We hopen dat er vanaf 1 oktober weer een vieringenrooster voor een half jaar komt. Het is wat ingewikkeld en met zijn allen zullen we er het beste van maken.

naar boven


Parochiekerk H. Nicolaas in Lutjebroek

Zondag 8 september van 17:00 t/m 18:30 uur openstelling kerk
voor eucharistische aanbidding (Uitstelling Allerheiligste de monstrans)

De monstrans met de hostie wordt neergezet. Om in de stilte van de kerk de aanwezigheid van onze Heer te ervaren.

Iedereen is welkom

naar boven


Nieuwsbericht 'Camino'


Naar aanleiding van de mail die VNB in mei aan alle parochies in Nederland stuurde heeft de Martinusparochie in Cuijk een bericht op haar website geplaatst over I’ll push you camino.
Deze hele speciale belevingsreis is voor pelgrims die anders nooit een Camino-reis zouden kunnen maken.

---------------------------------------------------------
“Altijd al een keer de Camino willen ervaren, maar is dat gezien je fysieke beperktheid onmogelijk...
Dan is dit jouw kans!”

---------------------------------------------------------

De Camino voor zorgpelgrims
Als je gezond van lijf en leden bent kun je kiezen om de Camino te voet, te paard of met de fiets af te leggen maar als je beperkt bent in je mobiliteit, is de Camino zonder hulp van derden niet altijd voor je weggelegd.

Samen naar Santiago de Compostella
De Stichting VNB wil tijdens een 9-daagse tocht, van 19 t/m 27 oktober 2019, de tocht naar Santiago de Compostella mogelijk maken voor mobiel-gehandicapten. Dat wordt gerealiseerd met een team van jongeren en mantelzorgers. Samen gaan zij ervoor zorgen dat een zorgpelgrim met beperkte mobiliteit de Camino kan afleggen.
Dagelijks bepalen zij samen welke afstand (tot ±15 km) er per dag kan worden afgelegd. Mocht onderweg blijken dat het toch iets te ver zou zijn, dan is er een bus ter plekke die hen ophaalt.

Link naar het artikel op de website van de Martinusparochie en Cuijk;
https://www.martinuscuijk.nl/Nieuws_reader.aspx?nieuwsId=307

Link naar het artikel op de website van Ultreia 90, nieuwsbrief van pelgrims naar Santiago de Compostella.

https://www.santiago.nl/sites/default/files/mediatheek/Ultreia_90.pdf

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een
eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden