Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


Derde zondag van de Advent

Op weg naar Kerstmis willen we uitkijken
naar kleine tekenen van hoop,
die ons vertellen dat het Rijk van God
– ondanks alles – zich onder ons doorzet.
Met onze derde adventskaars willen we aangeven
dat wij bereid zijn
om het licht van Kerstmis te ontvangen en uit te dragen.

 

 “ Kinderen brengen hoop”  

   
Wie moeder is geworden, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert. Opeens maak je deel uit van iets groters.
In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst!

Zo brengen ze hoop, hoop dat ze een verschil ten goede zullen maken. Hoop op een betere toekomst voor iedereen.
Hoop ook, dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem.

Jaarlijks wordt er campagne gevoerd tijdens de vier weken voor Kerstmis: de adventperiode.
Centraal in de Adventsactie staan moeders en kinderen. Slechte economische omstandigheden, oorlogen en klimaatverandering veroorzaken problemen die vooral vrouwen en kinderen treffen.

Daarom steunt de Adventsactie dit jaar vier projecten die zich richten op hulp aan deze kwetsbare groepen. Voor meer informatie over deze projecten op de site van de Vastenactie.

Wilt u deze projecten steunen?
Uw bijdrage is enorm welkom!

U kunt uw bijdrage geven tijdens de deurcollectes van de Kerstvieringen.

naar boven


Even voorstellen...

Geachte parochiaan,

Mij werd gevraagd een stukje te schrijven in de parochiebladen om mijzelf voor te stellen aan u.
Nu heb ik links en rechts reeds een aantal Missen mogen doen met u en voor u, dus de basis is reeds bekend. Verder valt het niet mee om 52 levensjaren samen te vatten in een paar honderd woorden……

Geboren en getogen te Oostzaan, in Noord-Holland moest ik naar de hogere school in de stad. Voor een dorpsbewoner uit deze contreien betekent dat niet Amsterdam, maar Zaandam!

Het brugklasjaar verliep voor mij niet zo best, daar er thuis van alles aan de hand was. Als jongste van vier kinderen heb je op deze leeftijd zowel het voor- als het nadeel dat er veel van wat er om je heen gebeurt over je hoofd heen gaat, maar het besef dat je nu zonder ouders verder moet in het leven slaat evenwel in als een bom! Het heeft mij echter wel op het pad van religiositeit gezet:
het besef dat het leven eindig is en je bewust laat zijn van een oorsprong en een doel van het bestaan. Je bent tenslotte niet voor niets in het leven geroepen. Slechts “zinloos” je tijd uitzitten totdat je tussen zes planken tot wormenvoer mag gaan dienen, heeft er bij mij nooit in gekund. Meerwaarde als mens verkrijgen dankzij Onze-Lieve-Heer, er zijn voor Hem en de Kerk als tegemoetkoming op Zijn uitnodiging en er proberen met de medemensen iets van te maken in de schepping, zit er dan ook al jong bij mij in.
Uiteraard komt er als puber van alles voorbij (van reizen, feesten en de andere kunne), maar altijd was roeping en beantwoorden daaraan aanwezig. Naast school en bijbaantjes bezocht ik regelmatig kloosters in binnen- en buitenland om mij te kunnen verdiepen in mijn relatie met God. Voor sommigen onder u klinkt dat misschien wat al te vroom, maar ik wil het toch melden in mijn eigen woorden.
Via de studies antropologie en theologie, het werken in Milieuzorg en later Thuiszorg, kon ik ook groeien in het bewuster omgaan met natuur, mensen, mijn eigen persoon en het geloof. Niet om anderen te moeten overtuigen van mijn mening, maar wel om door gedrag een voorbeeld te kunnen zijn naar anderen toe. Inspiratie kun je uit boeken of kunst halen, maar bij mij werken concrete dingen nou eenmaal het beste. Schrik dus niet als u iets doet of zegt en ik u daarover ondervraag, want waarschijnlijk hebt u dan iets te berde gebracht wat mij tot nadenken aanzette!
Uiteindelijk ben ik via de Franciscanen beland bij het priesterseminarie van ons Bisdom. Acht jaar geleden tot diaken gewijd, ben ik als priester na Volendam/ Edam nu in Enkhuizen en de Streek.

Inspireert u mij maar en dat het wederzijds mag zijn en blijven.

Groetjes van Peter Piets, uw kapelaan

naar boven


Uw kerstkaarten steunen Christenen in nood.


Achter in de kerk liggen folders om kerstkaarten te bestellen, waarmee u Kerk in Nood kunt steunen.
Op hun website staan nog meer aanbiedingen.

www.kerkinnood.nl

 

naar boven


naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een
eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden