Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


Uitnodiging
voor alle parochianen
op maandag 7 mei
om 19.30 uur
in de Roode Leeuw

Beste parochianen,

We maken ons grote zorgen over de bestuurlijke voortzetting van onze parochie en een tekort aan vrijwilligers op een aantal vlakken.
Hierover willen we met u van gedachten wisselen en samen komen tot mogelijkheden en/of oplossingen.
We maken deel uit van de regio en daarom nodigen wij ook het regiobestuur uit.

Graag tot ziens.

Vriendelijke groet, 
Parochieraad Lucasparochie en Pastor J. Post


naar boven


Het Rozenkransgebed

De maand mei is de Maria-maand. En Maria, de moeder van Jezus, is in de katholieke traditie, een heel belangrijk persoon.
Zo belangrijk dat menig stad of dorp in Nederland een eigen Maria-verhaal kent, een speciaal Mariabeeld heeft, een legende en soms een bedevaartplek is geworden. De een met een lange geschiedenis en de ander van recentere datum.
Mei is de Maria-maand. Als kind mochten we altijd bloemen plukken voor Maria.

Om Maria te gedenken en te eren, willen we op de dinsdagen om 19.00 uur in de maand MEI de rozenkrans bidden.
We mogen weer gebruik maken van de Bloemzaal  (tegenover de grote zaal) in de Bosman. We hopen dat parochianen van de Bosman en zeker ook daarbuiten mee willen doen met dit Rozenkransgebed.

Wat is een rozenkrans?                    
Een rozenkrans is een soort ketting met kralen, dat als hulp gebruikt wordt bij het rozenkransgebed. Dit gebed is bijzonder: terwijl je bij elk kraal een Onze Vader of Wees Gegroet Maria bidt, denk je na over belangrijke gebeurtenissen in het leven van Jezus en Maria. Wat deden zij toen? Wat betekent het voor jou nu? Steeds kun je nieuwe dingen ontdekken als je leest wat er in de Bijbel over geschreven staat.

U bent welkom in de Bosman (Bloemzaal tegenover het restaurant) op de dinsdagen in mei om 19.00 uur.

Naast het rozenkransgebed krijgt Maria extra aandacht door een verhaaltje of uitleg.
Dinsdag 1 mei:  Maria van Keinse
Dinsdag 8 mei:  Onze Lieve Vrouw ter Nood van Heiloo
Dinsdag 15 mei: Onze Lieve Vrouw ter Nood van Hoorn
Dinsdag 22 mei: Maria van Maastricht, Sterre der Zee
Dinsdag 29 mei: Onze Lieve Vrouw van de Carmel van Haarlem.

Vriendelijke groeten, Thea, Wim en Dinie

Mocht u gehaald willen worden, dan graag even bellen met Dinie Boonstra 0228-542343


naar boven


4 MEI 2018
OECUMENISCHE HERDENKING IN HERVORMDE KERK IN VENHUIZEN

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van het oorlogsgeweld sindsdien.

Ook in Venhuizen, Hem, Oosterleek, Schellinkhout en Wijdenes geven we deze herdenking gestalte. In de hervormde kerk aan de Kerkweg 113 organiseren de Lukasparochie en de PKN-gemeente 's avonds om 19.00 uur een viering van woord en gebed rond het thema: 'Verzet’.

Het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog is nog altijd een bron van inspiratie. De ervaringen en de verhalen van verzetsstrijders kunnen ons helpen reflecteren op en leren omgaan met de vraagstukken van nu.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de rechtstaat buiten werking gesteld. Er was sprake van willekeur, vervolging, terreur en moord. Verreweg de meeste mensen probeerden er het beste van te maken en gingen zoveel mogelijk door met hun dagelijks leven. Een kleine groep kwam in verzet. Kwam op voor de rechten van anderen. Verzette zich tegen onrecht en onrechtvaardigheid.

Waarom ging men in verzet? Hoe gevaarlijk was het om in het verzet te gaan? Voor welke keuzes kwam men te staan? Wat kunnen wij daarvan leren? Vraagt deze tijd ook om mensen die tegen de stroom in opkomen voor de rechten van anderen? Wat betekent dit voor onze vrije, open, democratische rechtstaat?  Heeft u al van het kinderpardon gehoord?  Deze historische en actuele vragen staan centraal tijdens het Jaar van Verzet.

In de viering gaan ds. M. Camarasa en pastor J.J.M. Post voor.
Namens de gemeente Drechterland zal wethouder George Besseling spreken.
Voor de liederen is er muzikale ondersteuning van het Lucaskoor en het kinderkoor.
Vanuit de viering gaan we naar de verschillende herdenkingsmonumenten in de vijf dorpen voor de kranslegging.  Bij de herdenkingsplechtigheden worden door de kerken rozen beschikbaar gesteld en aan de aanwezigen uitgedeeld.

Welkom bij de viering en bij de monumenten op 4 mei. 

https://actie.degoedezaak.org/petitions/kinderpardongemeente-katwijk


naar boven


Verdeling gelden gemeenschapsveilingen Wijdenes en Venhuizen

Tijdens de gemeenschapsveilingen die in maart in Wijdenes en Venhuizen zijn gehouden is dit jaar €57.303,= opgehaald. Een prachtige bijdrage vanuit de dorpsgemeenschappen Hem, Venhuizen, Oosterleek en Wijdenes aan de 16 deelnemende verenigingen meldt Voorzitter Jan Vreeker trots.

De opbrengst zal met aftrek van veilingkosten en vaste bijdrage aan de parochie worden verdeeld aan de clubs en stichtingen. Deze verdeling maakten de kopers op de veilingen door hun munten aan de deelnemende verenigingen t.w. Zaalvoetbalvereniging Alpha Tours, Tienervereniging de Wip-in, Sportvereniging de Valken, Reddingstation Wijdenes, Voetbalvereniging WSW, Rederijkerskamer De Klimop, Muziekvereniging Venhuizen, Oranjevereniging Venhuizen , Omnivereniging SVH sport, Tennisvereniging de Drieban, Badmintonvereniging  Venhuizen, Oud West-Friese dansgroep Wijdenes, Zwembad ’t Hemmerven, Lucasparochie Venhuizen, Huttendorp Venhuizen en Scouting Sint Lidwina toe te kennen.

De verenigingen hebben afgelopen jaar al hun giften goed besteed. Zo heeft zwembad ‘t Hemmerven geïnvesteerd in een materialenopslag, en de Rederijkerskamer de Klimop heeft nieuwe kabels  aangelegd om de audiovisuele ondersteuning bij de voorstellingen te verbeteren.

Tijdens de evaluatievergadering heeft Jan Vreeker, voorzitter van het veilingcomité “wat nog versterking zoekt vanuit met name Wijdenes” de cheques uitgereikt aan de clubs die met groot plezier in ontvangst werden genomen. Ook voor komend jaar zijn de wensen al weer gemaakt zo heeft WSW plannen om de bijdrage in zonnepanelen, Reddingsstation Wijdenes investeert in opleidingskosten en vaarbewijzen voor de nieuwe vrijwilligers/bemanningsleden op de reddingsboten, Muziekvereniging Venhuizen zet in op het jubileumconcert en de Oranjevereniging wil graag een deel van de speciale attractie bekostigen.

Voldoende reden om voor 2019 16 en 23 maart op de planning te zetten en hierbij opnieuw de verenigingen te ondersteunen. Voor meer informatie: www.gemeenschapsveilingvenhuizen.nl, email: gvvenhuizen@gmail.com
 
Hans Bregman 14 april 2018


naar boven


BEDEVAART NAAR KEVELAER 2018


Van maandag 2 t/m woensdag 4 juli is de jaarlijkse bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. De bedevaart wordt begeleid door meerdere priesters en diakens uit ons bisdom zoals de pastores Eric van Teijlingen, Eugène Jongerden en Jan van der Plas. Gaat u met ons mee?

Op 2 juli a.s. wordt vertrokken vanuit Alkmaar, Amsterdam (Sloterdijk), Amstelveen, Beverwijk, Haarlem, Heemstede, Heiloo, Langedijk, Volendam. Het programma in Kevelaer omvat een openingslof en intochtprocessie, waarna de bedevaartskaars aan Maria wordt aangeboden. De dag wordt afgesloten met een eucharistieviering in de Kaarsenkapel.

Op dinsdag wordt ’s ochtends de kruisweg overwogen en is er ’s middags volop aandacht voor Maria met het rozenkransgebed en een Maria-uurtje. ‘s Avonds is er een heilige Mis, die wordt opgeluisterd door het koor en orkest van de basiliek van Kevelaer, met aansluitend de lichtprocessie.

Op de laatste dag sluiten we af met een mooie afscheidsviering. Aan het begin van de avond bent u weer thuis. Het bedevaartprogramma kent voldoende ruimte voor de gezellige winkeltjes en terrasjes van Kevelaer.

Meer informatie?
Voor meer informatie of aanmelding voor deze bedevaart kunt u contact opnemen met:

 • Dea Broersen (06-25021417)
 • Yvonne van Stiphout-Boos (06-22248723)
 • Jos Martens (06-16666900)
 • pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464)
 • pastoor Eugene Jongerden (06-51265724)
 kevelaerbedevaart@outlook.com


naar boven


We zijn nog steeds op zoek naar enkele personen die op vrijwillige basis de tuinactiviteiten van het kerkhof willen gaan doen met ingang van 1 mei 2018.

Het gaat om gras maaien, onkruid weg halen, plantjes zetten. Zomers zal er meer te doen zijn dan in de winter. Neem contact op met Afra Vroling 0228-541651 voor informatie en aanmelden.


Voedselbank Hoorn


De eerste producten liggen in de mand in de kerk!

U mag uw bijdrage ook deponeren in de houten brievenbus bij de voordeur van de pastorie.


Het product van de maand april is:
Alles wat met een macaroni-maaltijd te maken heeft.

Pak macaroni, macaronimix, macaronisaus, lunchmeat(vlees in blik). Pot/blik met wortelen/doperwten. Een ander product is ook altijd welkom. Het is wel fijn als u even let op de houdbaarheidsdatum.

De actie willen we laten plaats vinden van 31 maart tot en met 29 april. De parochieraad zal ervoor zorgen dat de producten afgeleverd worden bij de voedselbank.
Er zijn ook inwoners van Venhuizen die in aanmerking komen voor een pakket van de voedselbank. Namens de voedselbank alvast dank voor uw bijdrage.

naar boven


Westfriese Lourdes Vliegreis 2018

 “Mensen vragen ons: wat heeft Lourdes met me gedaan? Dan zeg ik: dat kan ik je niet uitleggen, dat moet je zelf ervaren. Mensen die in Lourdes geweest zijn, begrijpen wat ik bedoel.”


(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2017).

In dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2018 – 26 september t/m 1 oktober – zijn nog vrije plaatsen, in groepshotel én zorghotel. Heeft u zorg nodig en kan die door uw reis-/kamergenoot verleend worden, dan is groepshotel Croix des Bretons uw verblijfplaats. Is het lopen in het glooiende Lourdes te vermoeiend en beschikt u niet over een eigen rolstoelduwer, dan is zorghotel Padoue uw gastenverblijf.
Het zorghotel is dé uitgelezen plek voor mensen die zorg of verpleegkundige hulp nodig hebben. Het zorghotel biedt maatwerk! De zorgvrijwilligers verlenen alle benodigde hulp op elk gewenst tijdstip. (Begeleiding: 1 op 1).

De begeleiding van de pelgrims in het groepshotel bestaat uit pastor Jules Post, pastor Mariet Vet, groepsassistent Harry Vet en hotelleider Fred van de Winkel. In het zorghotel zijn ook Westfriese zorgvrijwilligers werkzaam. De vrijwilligers in deze Lourdesreis LO1873 zijn door VNB aangesteld. Wilt u ook eens als (zorg)vrijwilliger naar Lourdes? Mail dan naar Henk Smits henk.smits@vnb.nl

De saamhorigheid in de Groep Westfriesland is ieder jaar weer heel sterk! Als individueel deelnemer zult u zich niet alleen voelen; met het oog op het ‘na-beleven’ is een reis-/kamergenoot aan te bevelen! Wilt u dit jaar met dé Westfriese Lourdes Vliegreis mee? Bel Harry Vet 0228-514040 of mail ham.vet@quicknet.nl

naar boven


Taizé-viering op zondagavond 27 mei
in de Koepelkerk in Hoorn

Op zondagavond 27 mei 2018 organiseert Taizé Westfriesland weer een viering in de Koepelkerk in Hoorn. Aanvang 19:30 uur. De kerk is vanaf 19:00 uur open. Adres: Grote Noord 15.

Dit keer ook een speciale plaats voor de Vriendschapsicoon
(zie foto).
Ontmoeten en vriendschap zullen dan ook de thema’s zijn van deze viering. De Taizé-viering is immers ook een ontmoeting; van generaties, culturen, gelovigen van verschillende richtingen en niet-gelovigen, We hopen met de vieringen vooral ook jongeren aan te spreken.

Zoals gebruikelijk heeft de viering een meditatief karakter. Taizé-liederen worden afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een oase van rust en bezinning in een hectische wereld.

Wat is een Taizé-viering?
Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van circa 50 minuten, met weinig gesproken woord, twee stiltes en veel zang. De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te laten glijden. Geen lange teksten, geen gepreek, maar zingen, meditatie en korte gebeden.
Hoewel er stoelen genoeg zijn, kun je ook op de grond zitten. Kussens zijn aanwezig, maar je kunt natuurlijk ook een bidkrukje meenemen.

Liederen centraal
Kenmerkend voor de Taizé-gemeenschap zijn de liederen. Het zijn korte liederen die meestal vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter is, dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn plaatsvindt, en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen.

Wat is Taizé?

In de Bourgogne in Frankrijk ligt het dorpje Taizé waar de broedergemeenschap jaarlijks vele duizenden mensen ontvangt. Het plaatsje is een wereldberoemde pleisterplaats van oecumenisch ingestelde, vooral jonge christenen. De gemeenschap van Taizé bestaat inmiddels 77 jaar telt een honderdtal broeders uit bijna dertig landen. Er zijn vele mogelijkheden om over het geloof te praten, je te verdiepen en te praten over maatschappelijke thema’s. In de loop der tijd zijn steeds meer jongeren naar Taizé gekomen. Ze komen uit alle werelddelen en nemen deel aan de vieringen en de ontmoetingen. Jaarlijks wordt er ook een Europese ontmoeting georganiseerd in een steeds wisselende stad. In 2017 was dat Basel en in 2018 zal dat Madrid zijn.

Volg Taizé Westfriesland op de gelijknamige Facebookpagina en op de website www.taizewestfiesland.nl Email: taizewestfriesland@gmail.com

45e 40MM wandeling:
zaterdag 12 mei

Wandelen houd je fit en vrolijk en artsen zijn het er inmiddels over eens: wandelen is goed voor je. Het is niet belastend voor je lijf en goed voor je humeur.

Ook bij u zijn talloze wandelaars die zich voorbereiden voor een  avondwandelvierdaagse en de vierdaagse van Alkmaar. Maar ook voor mensen die wandelen gewoon fijn vinden en die vooruit denken om zo lang mogelijk fit te willen blijven. Maar wandelen is ook goed voor mensen die al iets mankeren en zich daar zo goed als het gaat tegen verzetten. Neem daarom je (klein) kinderen bij de hand en ga een stukje van de 40MM wandelen te Venhuizen. Er zijn routes van 4, 8, 9, 24, 32 en 40 km. Het ziet er naar uit dat dan alle tulpen in bloei staan. Heeft wandelen dan geen nadeel? Natuurlijk wel, want het kost tijd en dat is tegenwoordig een schaars goed, maar het geeft heel veel voldoening.

U kunt u inschrijven via de website: www.40MM.nl of bij de bekende inschrijfadressen. Om 06.45 uur is er een warming up door de Zumba juf Sandra de Wit en om 07.00 uur is de feestelijke start van de 45e 40MM, maar u kunt ook later starten.

De 40 MM is een sponsorwandeltocht
Het is de bedoeling dat sponsors worden gezocht. Vindt u dat bezwaarlijk dan kunt u zichzelf sponsoren voor minimaal € 10,- Daarvoor krijgt u bij de stempelposten koffie of iets lekkers. Bij de stempelpost van Hensbroek krijgt u een stukje Boerenkaas aangeboden. Al het sponsorgeld komt geheel ten goede aan de projecten. Vorig jaar werd voor € 90.000 uitgekeerd. 138 projecten kregen in 2017 gemiddeld € 600. Tien van hen hebben nog € 400 extra gekregen voor scholingsdoeleinden.


Tot ziens op zaterdag 12 mei, de 40MM dag
De organisatie van de 40MM wenst alle wandelaars een hele mooie wandeldag toe. Adres start en finish: Dorpshuis Het Centrum, Twijver 66, 1606 BW Venhuizen. Tot ziens op zaterdag 12 mei, 40 MM dag, te Venhuizen.

naar boven


Oproep aan allen

Onze parochiegemeenschap kan alleen functioneren wanneer er parochianen zijn die bereid zijn vrije tijd in de kerk te stoppen.
Zowel de Stichting kerkhof en rouwkapellen als de Lucasparochie zelf komt vele handen te kort.
Deze oproep is feitelijk een noodkreet aan allen die de kerk een goed hart toedragen en dat zijn er gelukkig velen om bij zichzelf na te gaan of je aanbieden als vrijwilliger niet juist op jouw pad komt.

Waar kunt u behulpzaam zijn;

- Schoonmaken kerk
- Onderhoud en technische ondersteuning kerkgebouw en pastorie
- Boekhouder/penningmeester (cursus mogelijk i.vm. nieuw automatiseringssysteem)
- Ledenadministratie (cursus mogelijk i.v.m. nieuw automatiseringssysteem)
- Onderhoud verzorgen Kerkhof
- Meebesturen Stichting Kerkhof, administratief, organisatorisch.
- Meebesturen in de parochieraad.
- Gezinsviering, koren.

Zoals u ziet zijn diverse mogelijkheden om uw vrij tijd aan onze kerkgemeenschap te besteden.
Het bestuurlijke risico is thans te groot aan het worden en dat vraagt maatregelen. Waarvan deze oproep een voorbeeld is. Samenwerking op bestuurlijk niveau met Hoogkarspel is ook een mogelijkheid.
Deze oproep is serieus en ernstig.
Voorzitter van de parochieraad mede namens zijn collegae.

Kerkwerkers

Nieuwe aanmeldingen zijn nog steeds welkom, bel met Vera Breg (coördinator) tel.0228-541913

Vele handen maken het werk lichter!

naar boven


Opvolgers gezocht voor onderhoud RK-kerkhof

Volgend jaar april zijn wij exact 40 jaar betrokken bij het onderhoud van het kerkhof aan de Lucasstraat. Dat is voor ons een goed moment om te stoppen. We zijn inmiddels in de zeventig en vinden het mooi geweest. We begonnen na het overlijden van onze dochter Wendy in 1978 met het bijhouden van het kinderhofje en dat ging over in het helpen van koster Henk Groot met de rest van het kerkhof. Toen de koster helaas ziek werd, deden we, na de dagelijkse arbeid, het kerkhof in zijn geheel, ook wel met hulp van onze kinderen.

Het kerkhof is vervolgens flink uitgebreid. De laatste jaren is het kerkhof gerenoveerd en met een nieuwe omheining en een uitbreiding aan de voorzijde voor graven, ziet alles er prachtig uit. We zijn er trots op. Een wens is nog dat er een klein kapelletje op het kerkhof kan worden gerealiseerd, waar mensen een kaarsje kunnen opsteken en hun dierbaren kunnen gedenken.
We hebben vele uurtjes op het kerkhof vertoefd en hebben het vrijwilligerswerk altijd met heel veel plezier gedaan. Het is over het algemeen licht werk, vergelijkbaar met het onderhouden van een tuin. We hadden bovendien veel eer en genoegdoening van ons werk omdat het kerkhof er steeds mooi verzorgd en toegankelijk uitzag en we hiervoor veel waardering van bezoekers kregen. Dat deed ons altijd goed.

Ons werk verdient een goede opvolging. Graag komen we in contact met mensen die hiervoor belangstelling hebben.

Ook kan het zijn dat mensen 'eerst meer willen weten' over wat het werk inhoudt en bijvoorbeeld komend jaar alvast eens willen meehelpen om dit te ervaren. En mensen kunnen ook met elkaar als groep(je) deze taak op zich nemen. We zijn ervan overtuigd dat er mensen in ons dorp zijn die dit goed kunnen en hier ook veel plezier aan gaan beleven.

Het is onze grote wens dat ook in de toekomst het eervolle onderhoudswerk op het kerkhof op goede wijze kan worden voortgezet. Maar iedereen zal toch willen dat in de toekomst het kerkhof er mooi verzorgd uitziet? Aarzel niet en neem contact met ons op.

Wij hopen op u te mogen rekenen!

Jan en Tinie Laan
Twijver 30

telefoon 0228-542206
email: tiniejan@quicknet.n

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden.
Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een
eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.
Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:    

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


VACATURE

vacature parochiesecretariaat

De St. Lucasparochie is een actieve RK-geloofsgemeenschap die volop in onze gemeenschap staat. Vele parochianen geven samen vorm aan een bloeiende en actieve parochie waarin het “kerk-wij-samen” voorop staat.
Ter uitbreiding van ons team vrijwilligers zijn wij op zoek naar:

MEDEWERKERS/MEDEWERSTERS VOOR ONDERSTEUNING VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT

Meerdere gegadigden zijn welkom!

De interessante werkzaamheden op het secretariaat van onze parochie omvatten onder meer:
 • Ontvangen en verwerken van post, telefoon en e-mail m.b.t. het parochiebestuur, de pastor of een van de vele werkgroepen;
 • Onderhouden van contacten met het bisdom, het dekenaat en de secretariaten in de regio;
 • Meehelpen met de planning van de vieringen, misintenties e.d.;
 • Administratieve vastlegging van de begraafplaats incl. financiële afwikkeling na een begrafenis;
 • Meehelpen bij allerlei bijzondere activiteiten in de parochie;
 • (Opbouw van) het parochiearchief en archiefbeheer.

Wij bieden:

 • Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng;
 • Een prettige werksfeer waarin u vele contacten kunt opdoen;
 • Naar behoefte scholing op terrein van computerwerkzaamheden of administratie;

Wij vragen:

 • Secretariële ondersteuning op maandag- en dondermiddag (totaal max. 4 uur);
 • Enige ervaring met secretariële werkzaamheden is een pre

Altijd al een zinvolle functie in onze parochie willen vervullen? Zin in meer uitdaging en kans tot scholing en ontplooiing? Is deze functie je op het lijf geschreven?  Neem dan contact op met Dinie Boonstra, 0228-542343

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden