Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


Steun in de rug

In het leven hebben we vaak een houvast nodig. Een ziek iemand zoekt steun bij medicijnen; een bejaarde zoekt steun aan een rollator en een kind zoekt steun bij de pluche knuffel. Men wil zich veilig voelen.

Helaas zijn er ook problemen in het leven, waarbij medicijnen of een metalen heup niet voldoende zijn. Dan gaan we op zoek naar medemensen. Een kind gaat dan naar moeder of vader; geliefden zoeken warmte in elkaars armen. Mensen willen houvast kunnen ervaren, kunnen voelen.

Vaak ook staan wij alleen en eenzaam in het leven, zodat geen mens ons lijkt te kunnen helpen. Tijdens een huisbezoek zei een vrouw onderlaatst tegen mij: “Kapelaan, als ik de rozenkrans niet had, dan zou ik gek worden van verdriet.” In de rozenkrans had deze mevrouw de enige steun gevonden die haar in haar leed kon helpen. Vele mensen hebben in de rozenkrans houvast gezocht en gevonden in droevige tijden.

Terwijl de parels/ kralen door je vingers glijden, ervaar en voel je de vrede en troost. Nog veel meer voel je de verbondenheid met de beste der mensen: ons aller Moeder Maria. Zij brengt ons gebed als onze voorspreekster bij haar zoon Jezus Christus en samen met Maria volgen we de weg van Jezus en daardoor ervaren we in ons verdriet Zijn troost en kracht. Zijn weg gaan betekent dat we met Hem vreugde en ontspanning genieten (denk aan een bruiloft als die te Kanaän of op visite zijn bij vriend Lazarus en zijn zusters), maar ook medelijden tijdens alle vervolgingen en bedreigingen.

Met de rozenkrans bidden, staan we eigenlijk al midden in het mysterie van Gods genade en barmhartigheid. Uiteindelijk zal Onze-Lieve-Heer in de hemel ons de ultieme troost aanreiken: door in Hem te geloven en Christus na te volgen overwinnen wij de lichamelijke dood en overwinnen wij pijn, verdriet, ja, alle aardse leed! De opstanding uit de dood zal dan ook ons deel zijn en het wonder van Pasen is dan ook op ons van toepassing: verrijzenis! Dat de rozenkrans ons mag helpen ons meer toe te vertrouwen aan God, Jezus en Moeder Maria.

Onze Lieve Vrouwe ten Nood, bid voor ons!

Groet van uw kapelaan Peter Piets

april 2024

naar boven


UITNODIGING


De afgelopen jaren heeft het parochiebestuur van de regio zich ingezet voor het opstellen van een toekomstvisie voor de regio WestfrieslandZO!. Er zijn vele gesprekken gevoerd met de betrokken parochies hoe we het geloof in Westfriesland voor nu en in de toekomst kunnen behouden.

Dit heeft ertoe geleid dat de parochieraad van de Lucasparochie het parochiebestuur van de regio heeft verzocht om de Lucaskerk per 1 januari 2025 aan de erediensten te onttrekken en te sluiten. In samenspraak met de parochieraad van de Lucasparochie is het parochiebestuur van de regio nagegaan welke stappen  ondernomen moeten worden tot sluiting.
Een van de zaken die daarbij horen is het informeren van de parochianen van de Lucasparochie.
Daarom is besloten om op woensdag 24 april een bijeenkomst te houden in de Lucaskerk. Deze bijeenkomst zal beginnen om 19:30 uur en staat onder leiding van het parochiebestuur.

In deze bijeenkomst wordt ook besproken worden welke acties ná 1 januari 2025 worden opgezet om het contact en de binding met de parochianen te blijven behouden.
Voor deze bijeenkomst worden alle parochianen van de Lucasparochie van harte uitgenodigd.
Wij hopen u dan te kunnen ontmoeten.
Vr. gr. Gerard Lakeman

(v.v. parochiebestuur)

naar boven


Roepingenzondag 2024


21 April zal de jaarlijkse Roepingenzondag zijn met de titel: “Wat vraagt God van jou?”. God roept niet alleen op Roepingenzondag 21 april 2024, maar het hele jaar door en Hij wacht op ons jawoord. Volg je roeping.

 

Wat is Roepingenzondag
Roepingenzondag is een van de twee bijzondere momenten in het jaar (het andere is de Roepingenweek) waarop we landelijk het onderwerp roepingen extra onder de aandacht brengen. Daar waar de Roepingenweek een landelijk initiatief is, komt Roepingenzondag wereldwijd in de hele Katholieke Kerk voor. Het valt op de vierde zondag van Pasen.
De Katholieke Kerk besteedt op Roepingenzondag aandacht aan de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. De gelovigen worden op deze ‘Wereldgebedsdag voor Roepingen’ opgeroepen in het bijzonder te bidden voor nieuwe herders in de Kerk. Ook dit jaar met Roepingenzondag 21 april 2024.

Werken aan je roeping
Je eigen persoonlijke roeping ontdekken is een zegen; je kunt ervoor bidden en het onderzoeken. God roept ieder van ons voor een eigen speciale missie in het leven. 

God verlangt ernaar dat wij Hem lief hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, heel onze kracht en heel ons verstand.
WAAR LEIDT GOD JOU NAAR TOE OP DE WEG VAN HET GELOOF?
Info en aanmelding:
rector J. de Wit
rector@willibrordseminarie.nl
06 – 40 125 490
Grootseminarie St. Willibrord
Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo
072 – 50 512 88

Achter in de kerk liggen folders om mee te nemen

naar boven


naar boven


Zieken Triduüm

Drie dagen vol warmte, liefde, saamhorigheid en aandacht voor elkaar. Dat is waar het bij het Zwaags Triduüm om draait!

Heeft u behoefte aan en/of interesse in een ontspannen en religieus programma, een luisterend oor, een hapje en een drankje, dan willen wij u dat aanbieden.

Onafhankelijk wat of waar u in gelooft; u bent van harte welkom!

Dit jaar bestaan we 85 jaar en zullen we als bijzonder ontspanningsprogramma onderdeel een landelijk bekende gast ontvangen.

Uw contactpersoon kan u nader informeren over de inhoud van deze drie dagen en het vervoer naar de St. Martinuskerk in Zwaag.

Wij kijken uit naar uw komst!

Contactpersonen:
Christa Bakker  0228-59 68 10
Marlies van der Geest  0228-32 48 31

 

naar boven


Opbrengst Vastenactie 2024

De opbrengst van de deurcollecte samen met de enveloppen op de pastorie heeft het bedrag van
€ 128,00 Opgeleverd. Dank voor uw bijdrage en het bedrag zal de penningmeester overmaken naar de vastenactie.
Bij de sobere maaltijd in de PKN-kerk is er ook gecollecteerd voor de vastenactie. Daar kwam het mooie bedrag van 142,25 binnen. De PKN-kerk heeft dit bedrag aangevuld tot € 200  en overgemaakt naar de Vastenactie.

Heel fijn dat dit weer mogelijk was. Ook dank aan de PKN-kerk voor hun gastvrijheid.

naar boven


Bedevaart naar Banneux (24 – 28 mei en 23-27 augustus)

Caritas Banneux Bisdom Haarlem – Amsterdam organiseert ook dit jaar weer twee bedevaarten naar Banneux.

In 1933 verscheen Maria aan een jong meisje, Mariette Beco. Maria noemde zich hier ‘de Maagd der Armen’ en ‘Moeder van de Verlosser’.  Jaarlijks komen velen naar deze bedevaartplaats in de Ardennen  voor een bezoek aan het heiligdom en om de handen in de bron bij de verschijningsplaats te steken.

Op vrijdag rijden enkele bussen langs verschillende opstappunten. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per regio. Een van de bussen is toegankelijk voor roelstoelgebruikers.
In Banneux verblijven we in de Hospitaliteit. Voor wie het nodig heeft, is verpleegkundige zorg aanwezig.

In Banneux is tijd voor ontspanning, ontmoeting en samen vieren. Elke dag vieren we de H. Mis en nemen deel aan het ziekenlof. Ook zal er een lichtprocessie zijn en wordt de kruisweggebeden.
Op zondag is de internationale hoogmis met als hoofdcelebrant een van de Nederlandse bisschoppen. 

Op dinsdag is de terugreis naar Nederland.

De kosten voor de bedevaart zijn: €325.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl

naar bovenPCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom ?
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Doop

Huwelijk

Overleden