Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


Aanpassing vieringen in januari en februari 2023

Beste parochianen,

Waar we ook zijn, we horen steeds meer over hoge stookkosten.
In de vaak minder goed of slecht geïsoleerde kerkgebouwen is dit een steeds groter  probleem. In de Lucaskerk is er bijvoorbeeld voor de viering van afgelopen zondag 58 kubieke meter gas gebruikt. Dit terwijl de helft van de warmtestralers maar aan stonden en  de buitentemperatuur nog niet eens onder nul ligt.

Helaas beschikt de Lucasparochie en ook andere parochies niet over een ruimte die als kleine vieringenruimte kan dienen. In de krant heeft u kunnen lezen dat Grootebroek die mogelijkheid wel heeft.
De verwachting is dat januari en februari de koudste maanden zullen zijn. De parochieraad heeft daarom besloten minder vieringen te laten plaats vinden, evenals de parochie Hoogkarspel.

De vieringenroosters van Hoogkarspel en Venhuizen worden op elkaar afgestemd. Hoe het rooster precies zal zijn, vindt u in de volgende Uitkijk. Er is nog enig overleg nodig om tot een definitief rooster te komen. Met ingang van 1 maart 2023 zullen op regionaal niveau ook de nodige veranderingen gaan plaats vinden.

De sacristie van onze kerk is aangepast, zodat alle koren daar kunnen repeteren, vergaderingen en eventueel andere activiteiten kunnen plaats vinden. De sacristie is een kleine ruimte met een eigen cv-ketel.

Alle kerstvieringen en de viering van 1 januari gaan gewoon door in de Lucaskerk, zoals gepland.

U wordt vriendelijk verzocht zo veel mogelijk voorin de kerk plaats te nemen, zodat er maar een beperkt aantal stralers gebruikt hoeven te worden. En kleed u warm aan.
Wij danken u voor uw medewerking.

De parochieraad.

naar boven


Wie verre reizen doet……….?

Een mooi spreekwoord, maar is het ook zo? Heb je nou werkelijk slechts iets leuks te melden als je verre reizen maakt? Toegegeven, met niet-Nederlanders wil het wel vaak helpen qua sociaal verkeer als je in hun land van herkomst bent geweest.

Verre reizen is helaas voor mijzelf alweer een tijdje terug. Vorig jaar geen vakantie gehad omdat het regiobestuur het nodig vond dat ik juist in mijn vrije 4 weken alles moest regelen om de verhuizing naar Grootebroek op tijd rond te krijgen. Kennelijk gaat men er van uit dat een priester geen behoefte heeft aan vakantie, rust en stilte! Dit jaar vanwege alle gedoe met terugkerende corona-problemen en de gekte op en rond Schiphol maar niet gevlogen. Wel mocht ik met de trein 4 weken dwars door Nederland reizen, waarbij het mij opviel hoe druk het toch overal is in het openbaar vervoer. Uitpuilende treinen en bussen van Zeeuws-Vlaanderen tot Friesland en de Achterhoek.......

Schrikken deed ik ook van het grote aantal mensen wat op straat bleek te leven: van studentes die des nachts in het stadspark moesten slapen daar zij geen kamer konden vinden tot warhoofden die onder invloed van drugs blootvoets liepen terwijl het toch niet echt heel warm meer is eind september!
Waarschijnlijk zal dit probleem alleen maar toenemen de komende tijd: armoe en daarmee gepaard gaande huisuitzettingen, mentale problemen en een stijgende criminaliteit en een constante toestroom van asielzoekers.

Dan is het fijn dat je een warme, sympathieke kerkgemeenschap om je heen hebt waaruit je steun, begrip en warmte mag verwachten. Hoge energiekosten mogen de pret dan wel ietwat drukken, maar eronder krijgen zij ons niet. We zijn vindingrijk en enthousiast genoeg om kerkplekken aan te passen en de band met Onze-Lieve-Heer en Moeder Maria in stand te houden, zelfs met de jas aan!

Een mooie toegroei naar het licht van Kerst wens ik u,

kapelaan Peter Piets

naar boven


Kerstwandeling 2022 

Samen optrekken

Het lijkt ons mooi om deze Kerst weer met elkaar op pad te gaan. Bij zoveel strijd en verdeeldheid in de wereld is het goed om te laten zien dat we ook gezamenlijk en eensgezind kunnen optrekken in de hoop en de verwachting dat het Licht zal overwinnen. Het wordt een oecumenisch gebeuren en bedoeld voor het hele dorp. We trekken op vanaf de PKN kerk op de Kerkweg en we lopen naar de Lucaskerk.

Woensdag 21 december verzamelen we in de PKN kerk op de Kerkweg om 18.30uur. U wordt hier welkom geheten door ds. Camarasa.  Hier kijken we gezamenlijk naar een filmpje van het Kerstverhaal van de zandtovenaar. We worden op pad gestuurd om de ster te volgen. Want de ster wijst ons de weg naar het kind in de kribbe. Je mag zelf een lichtje meenemen, maar er liggen ook wat lichtjes in de kerk. Onderweg zullen we van alles tegenkomen: hoopvolle, levende tekens van het Kind. We lopen o.a. door de prachtig versierde tuin van de Verbinding. Bij de Lucaskerk aangekomen worden we welkom geheten door pastor J. Post. In het portaal van de kerk staat een grote Kerststal, maar ook binnen is er van alles te zien.

Kinderen, ouders, opa’s en oma’s en iedereen, die mee wil lopen zijn van harte hierbij uitgenodigd!! Ziet u ons lopen en wilt u alsnog aansluiten? Hartelijk welkom!!
Samen optrekken naar Kerst: een hoopvol teken in deze voor velen een moeilijke tijd.

Woensdag 21 dec. Vanaf 18.30 uur op de Kerkweg. Wilt u meelopen??

de Kerstwandelingcommissie
Dinie Boonstra, Arja Kraal
Marian Jeltes en Henny Terpstra

Voor onderweg kunnen we nog wel wat hulp gebruiken, die avond.
U kunt zich aanmelden bij Arja : 0228-542902  (email : arjakraal@quicknet.nl) | Dinie : 0228-542343 (email : diniebaarslag@hotmail.com)

naar boven


 

Actie voor de voedselbank

DANK VOOR ALLE PRODUCTEN DIE U HEEFT INGELEVERD
VOOR DE VOEDSELBANK.

naar boven


1 op de 27 kinderen sterft voor het vijfde levensjaar


Tijdens de adventsperiode – de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis - vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.

Laten we alle kinderen een kans geven op een goede start in het leven
Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. Adventsactie gunt alle kinderen die kans. Daarom steunen we dit jaar vier projecten die bijdragen aan een goede start in het leven van jonge kinderen. De projecten richten zich op de vroege ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van ondervoeding en kindersterfte, toegankelijke gezondheidszorg en een veilig en gezond leven.

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.
Uw bijdrage mag ook in een envelop in de brievenbus van de pastorie.
Na de kerstvieringen zal er een deurcollecte zijn voor deze actie. Dank.

naar boven


bamestra nova kerstconcert 2022

Kerstconcert Bamestra Nova
10 december 2022 aanvang €20.00 uur

Op zaterdagavond 10 december zal vocaal ensemble Bamestra Nova een kerstconcert geven in de Johannes de Doper kerk in Grootebroek. Hoofdwerk tijdens dit concert zal het Magnificat van Johann Sebastian Bach zijn. Dit werk bestaat uit 12 delen. Sommige delen worden door het gehele ensemble gezongen, maar er zijn ook delen die solistisch of in duet gezongen worden. Bach schreef dit werk in 1723. Op eerste Kerstdag 1723 werd dit werk na de Vespers in het Latijn opgevoerd. In Bach’s tijd werd het Magnificat na de vespers op zaterdagen en zondagen gezongen in het Duits. Alleen op de belangrijkste kerkelijke feestdagen (Pasen, Pinksteren, Kerstmis en de 3 Maria-feestdagen) werd het werk in het Latijn gezongen. Wij zingen op 10 december de Latijnse versie van het Magnificat. Naast het Magnificat krijgt u een afwisselend geheel van kerstliederen te horen uit vele landen, met zowel moderne als traditionele stukken. Uiteraard krijgt u een Stille Nacht en een Ave Maria te horen, maar dan wel anders dan u wellicht gewend bent. Es ist ein Ros’ entsprungen; in Dulci Jubilo, Winter Wonderland zijn een paar van de overige liederen. Dit concert zal  u dan ook goed in de kerstsfeer brengen.

Bamestra Nova is een vocaal ensemble dat oorspronkelijk in de Beemster is opgericht (Bamestra is de Latijnse benaming voor de Beemster). Het ensemble bestaat uit 12 geschoolde zangers uit de Kop van Noord-Holland en bestaat in wisselende samenstelling inmiddels zo’n 30 jaar. Jaarlijks worden meerdere concerten gegeven. De muzikale leiding en de begeleiding is in handen van Jean-Luc Vriend. De afgelopen jaren hebben we door de Corona-pandemie geen kerstconcerten kunnen geven, maar dit jaar kunnen voor het eerst sinds 2019 weer zingen. Wij hopen u te ontmoeten tijdens ons kerstconcert op 10 december a.s. De toegangsprijs bedraagt €15 per persoon en het concert begint om 20.00 uur. Kaarten zijn te bestellen via de website www.bamestranova.nl (klik op de knop “Kaarten”). Eventueel kunt tegen contante betaling ook aan de kerk kaarten kopen, zolang de voorraad strekt). Verdere informatie kunt u vinden op onze website www.bamestranova.nl

Bamestra Nova bestaat uit:
Sopranen:           Jenneke Oomen – Nicoline Sijpheer – Bianca de Heer – Cobi de Bruijn
Alten:                  Mariette van Berkum – Monika Wolters – Nettie Kat
Tenoren:             Nico Bakker – Bart Vervaat
Bassen:               Hans van Niekerk – Peter Glim – Fred Jansen

naar boven


Leergeld West-Friesland helpt: Laat alle kinderen meedoen!

Stichting Leergeld West – Friesland ondersteunt kinderen in de schoolleeftijd (4 – 18 jaar)
met extra schoolkosten, sport, cultuur en hobby.

Leergeld werkt met de Leergeld – methode: er komt een goed opgeleide intermediair bij het gezin langs wanneer een aanvraag voor ondersteuning wordt gedaan. Die neemt de financiële situatie door, kijkt of het gezin moet worden doorverwezen naar andere instanties en of er wellicht nog op andere manieren hulp nodig is.
Dat werkt heel vertrouwd en veilig.

Op deze site kunt u voor uw kind een aanvraag doen wanneer u de kosten niet zelf kunt dragen.
Mensen die Leergeld willen steunen vinden hiervoor ook op deze site mogelijkheden.
Aarzel niet om Leergeld in te schakelen wanneer dat (tijdelijk) nodig is.
Alle kinderen moeten meedoen!!

Steun Leergeld
Stichting Leergeld is een onafhankelijke stichting. Leergeld is dan ook volledig afhankelijk van bijdragen van het bedrijfsleven, serviceclubs, plaatselijke overheden, kerken en particulieren.

Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen laten meedoen, heeft Leergeld uw hulp nodig!
U kunt op verschillende manieren helpen:

Doneer direct!
Wilt u direct doneren? Maak dan uw donatie over op rekeningnummer NL02 RABO 0126 122 911 ten name van Stichting Leergeld West-Friesland.

Meer info: www.leergeldwestfriesland.nl

 

naar boven


Taakverdeling uitvaarten regio Westfriesland ZO!


Kapelaan Javier Acuña en diaken Jules Post hebben de ‘zorg’ voor de parochies Lutjebroek, Hoogkarspel en Venhuizen.

Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

  • Kapelaan Javier Acuña gaat voor bij de uitvaarten op woensdag, donderdag en vrijdag

  • Diaken Jules Post gaat voor bij de uitvaarten op maandag, dinsdag en zaterdag

 

 

Voorgaande is een ‘vaste’ regel, doch géén harde regel. Mocht het voorkomen dan kan er op speciaal verzoek van afgeweken worden.

Het bisdom adviseert bij een uitvaart geen Eucharistieviering te houden. Bij voorkeur een Woord- en gebedsviering en geen Communie uitreiking. Mocht er om dringende redenen toch om gevraagd worden, dan kan dat wel na overleg.
Ziekenzegen kan door alle pastores* gegeven worden echter ziekenzalving alleen door kapelaan Javier Acuña en kapelaan Peter Piets. * Wim Zürlohe na 5 april ‘21 (diakenwijding).


Telefoonnummers
Pastor Andrea Geria                06 – 26788605
Diaken Jules Post                    06 – 37406247
Parochie Lutjebroek                 koster Chris Oud 06 – 21233386
Parochie Hoogkarspel             Gerdien Appelman  0228 – 561576
Parochie Venhuizen                 Piet Kok 06 294 65 558

Kapelaan Peter Piets en diaken Wim Zürlohe hebben de ‘zorg’ voor de parochies Grootebroek, Bovenkarspel en Enkhuizen. Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

  • Kapelaan Peter Piets gaat voor bij de uitvaarten op dinsdag, donderdag en zaterdag
  • Diaken Wim Zürlohe gaat voor bij de uitvaarten op maandag, woensdag en vrijdag


Telefoonnummers
Kapelaan Peter Piets              06 – 57918746
Diaken Wim Zürlohe               06 – 55816434
Parochie Grootebroek            Riet Broersen (kerktelefoon bij overlijden) 06 – 16052583
koster Peter van Staveren      06 – 53503593
Parochie Bovenkarspel           koster Paul Conijn 0228 – 517161
Parochie Enkhuizen                Ton Endhoven (voorz. parochieraad) 06 – 2291871

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom ?
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Doop

Huwelijk

Overleden