Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


Beste parochianen, kerkgangers in de vormselviering van zaterdag 13 november in de Lucaskerk,

De parochie heeft melding gekregen van een coronabesmetting en deze persoon was afgelopen zaterdag aanwezig in de vormselviering in de Lucaskerk. Wanneer u klachten heeft laat u zich dan testen.
We hopen dat we alles binnen de perken kunnen houden.

De parochieraad.


Een gezonde start voor moeder en kind

De meeste kinderen overlijden in de eerste maand
De meeste kinderen die overlijden sterven al in de eerste maand na hun geboorte. Veel kinderen sterven door ondervoeding of door ziektes die door vaccinatie of goede hygiëne voorkomen hadden kunnen worden. Kraamvrouwen overlijden veelal aan bloedingen, hoge bloeddruk of infecties. Vrouwen die zorg krijgen van professionele verloskundigen hebben volgens  de Wereldgezondheidsorganisatie 16 procent minder kans om hun baby te verliezen en 24 procent kans op een vroeggeboorte.

Hoe helpt de Adventsactie?
Adventsactie steunt dit jaar vier projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna.

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

naar boven


VERSLAG VAN DE VORMSELVIERING OP 13 NOVEMBER

Hallo allemaal

Het vormsel was erg speciaal. Het thema was “luister naar je hart, dit klopt altijd” Iedereen was mooi gekleed.

We kwamen eerst samen in de pastorie en daar gingen we bespreken hoe we moesten lopen.

We kregen onze doopkaarsen en gingen toen in een rijtje staan twee aan twee. We gingen eerst met de misdienaars naar het altaar.
Toen moesten wij onze doopkaarsen inleveren en een buiging maken. Daarna werd de mis gehouden Toen moesten we bij onze ouders zitten en werd iedereen per drieën naar voren geroepen om een stukje te lezen.

Het belangrijkste van de mis was het vormen dat moet je met je ouders doen: je loopt met je ouders naar het altaar en beide ouders leggen hun hand op je schouder. De bisschop zei wat tegen je en daarna deed de bisschop met een wattenstaafje in verband met de corona met een speciale zalf een kruis op je voorhoofd. En toen moest je bij je naam je handtekening zetten.

Je kreeg daarna een kaartje met je eigen naam met een speldje van een duif erop. Wij kijken er met een leuke herinnering op terug!

Ook hadden we van tevoren gevraagd of de mensen die bij ons vormsel kwamen om producten voor de voedselbank mee te nemen dit hadden ze allemaal gedaan.

Wij willen iedereen bedanken die het vormsel tot een groot feest heeft gemaakt.

Groeten Liesl en Linde.

naar boven


naar boven


Actie voor de voedselbank

December is de tijd van geven, vooral aan demensen die het zo goed kunnen gebruiken.

Van zaterdag 13 november tot en met zondag 28 november
wordt er vanuit de Lucasparochie weer een actie voor de voedselbank georganiseerd.

Zeker in deze tijd hard nodig!!

 

De producten kunnen dagelijks in of bij de brievenbus van de pastorie worden neergezet. We zullen ervoor zorgen dat ze in de pastorie worden neergezet en aan het einde van de periode bij de voedselbank worden bezorgd.
Ook kunt u op zondag uw producten in de kerk neerzetten.

Er is vooral behoefte aan houdbare producten zoals conserven, rijst, macaroni, spaghetti en bijbehorende sauzen. Ook voor het ontbijt; pasta, jam en pindakaas.

Wilt u letten op de houdbaarheidsdatum?
Namens de minder bedeelde gezinnen alvast heel veel dank!

Uiterlijk zondag 28 november inleveren, maandag worden de spullen weggebracht.

DANK VOOR ALLE BIJDRAGE, ook de enveloppen met inhoud.

actie voedselbank  actie voedselbank  actie voedselbank

naar boven


Geslaagde workshop speksteen

De workshop speksteen bewerken is bijzonder geslaagd. Dit was de kavel die
door onze Lucasparochie was aangeboden op de gemeenschapsveiling.


Onder de deskundige en bezielende leiding van Jan Vreeker hebben de vier
enthousiastelingen in twee avonden ieder een prachtig beeldje gemaakt!

Bedankt Lizet, Margriet, Vera en Pauline
voor jullie enthousiasme waarmee jullie prachtige resultaten hebben behaald.


Maar vooral heel veel dank aan Jan, die dit mogelijk heeft gemaakt.

 

 

naar boven


Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’


Koepelkathedraal Haarlem
In de KoepelKathedraal in Haalem is van zaterdag 28 augustus t/m zondag 3 april 2022 de thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’ te zien. Die gaat over het zoeken, delen en verbeelden van geluk. Met dit nieuwe initiatief wil de KoepelKathdraal nadrukkelijker naar buiten treden en mensen uitnodigen om na te denken over wat hen bezighoudt.

Twintig vertellers
Aan twintig vertellers is gevraagd op het thema geluk te reflecteren. Onder hen zijn de Haarlemse burgemeester Jos Wienen, priester/kunsthistoricus Antoine Bodar, actrice Sanne Vogel, waterpolocoach Robin van Galen, journalist Mirjam van der Vegt en de Haarlemse bisschop Jan Hendriks. De tentoonstelling omvat foto’s, video’s, kunstwerken, poëzie, podcasts en muziekcomposities. Sommige deelnemers verbleven een tijd in de KoepelKathedraal om aan hun bijdrage te werken, anderen dachten thuis na over geluk.

Majestueuze kerk
De KoepelKathedraal is de op één na grootste kerk van Nederland en wordt vaak in één adem wordt genoemd met de Sagrada Familia in Barcelona, de Sacré Coeur in Parijs en de Westminster Cathedral in Londen. Het is bij uitstek een plek die bezoekers uitnodigt om stil te staan bij hun geluksgevoel. De zoektocht naar dat gevoel is van alle tijden en ook nu onverminderd van grote betekenis. Al was het maar omdat voor menigeen het levensgeluk - ondanks het feit dat we in ons land per saldo gezonder en welvarender zijn geworden - onder druk staat. Zo is er onder ouderen eenzaam­heid en groeit de werk- en schooluitval onder jongeren.

Zoektocht naar geluk
Geloof in Geluk geeft vorm en inhoud aan de zoektocht naar geluk. Dat gebeurt mede op basis van speciaal voor dit thema gemaakte orgelcomposities, het lopen van een labyrint door de KoepelKathedraal en persoonlijke verhalen van bijvoorbeeld burgemeester Jos Wienen en sportcoach Robin van Galen over wat geluk voor hen betekent. Ook zijn in de kerk verhalen te horen die verwijzen naar de offers die heiligen zich lang geleden getroostten om het geluk te bereiken.
Wie de Geloof in Gelu-route loopt, krijgt een plattegrond met daarop alle punten waar iets valt te beleven. De route voert langs het Willibrordusorgel, het middenschip, de zijkapellen, de zijbeuken, de kooromgang en de straalkapellen. In aansluiting op de tentoonstelling Geloof in Geluk worden onder meer lezingen, concerten en workshops georganiseerd. Het volle­dige programma is te vinden op www.koepelkathedraal.nl.

 • Anton ten Klooster
 • Antoine Bodar
 • Bina Chirino
 • Bisschop Jan Hendriks
 • Bob Wegkamp
 • Ramon Mangold
 • Dafne Arlman
 • Emma van Hooff
 • Burgemeester Jos Wienen
 • Lars Gerfen
 • Leo Fijen
 • Maaike Lut
 • Martijn Duifhuizen
 • Kees Wisse
 • Matteo Myderwyk
 • Mirjam van der Vegt
 • OMG Magazine
 • Peter van Assel
 • Tini Brugge
 • Robin van Galen
 • Sanne Vogel
 • Simone de Groot

 

 

Dagelijks geopend 

Geloof in Geluk is van 28 augustus 2021 t/m 3 april 2022 te zien. De KoepelKathedraal is op maandag t/m zaterdag geopend van 10.30 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Entree (incl. beklimming torens): volwassenen € 8,50, volwassenen online € 7,50, kinderen 5 t/m 12 jaar € 4,- (tot 4 jaar gratis), Bankgiro Loterij, VIP-kaart & houders HaarlemPas: gratis.

 

naar boven


Bedevaartreizen o.a. naar Lourdes


Veel parochianen en anderen zijn in het verleden mee geweest met de Lourdesreizen van de organisatie VNB.

Helaas is deze organisatie mede door Corona failliet gegaan.

Voorzichtig wordt de draad weer opgepakt voor bedevaartreizen naar Lourdes en andere bestemmingen.
Hiervoor kunt u terecht bij

www.christoffelreizen.nl   of www.huisvoordepelgrim.nl

Zeker de moeite waard om te kijken op beide websites voor mogelijkheden.

naar boven


Taakverdeling uitvaarten regio Westfriesland ZO!


Kapelaan Javier Acuña en diaken Jules Post hebben de ‘zorg’ voor de parochies Lutjebroek, Hoogkarspel en Venhuizen.

Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

 • Kapelaan Javier Acuña gaat voor bij de uitvaarten op woensdag, donderdag en vrijdag

 • Diaken Jules Post gaat voor bij de uitvaarten op maandag, dinsdag en zaterdag

 

 

Voorgaande is een ‘vaste’ regel, doch géén harde regel. Mocht het voorkomen dan kan er op speciaal verzoek van afgeweken worden.

Het bisdom adviseert bij een uitvaart geen Eucharistieviering te houden. Bij voorkeur een Woord- en gebedsviering en geen Communie uitreiking. Mocht er om dringende redenen toch om gevraagd worden, dan kan dat wel na overleg.
Ziekenzegen kan door alle pastores* gegeven worden echter ziekenzalving alleen door kapelaan Javier Acuña en kapelaan Peter Piets. * Wim Zürlohe na 5 april ‘21 (diakenwijding).


Telefoonnummers
Kapelaan Javier Acuña            06 – 83453373
Diaken Jules Post                    06 – 37406247
Parochie Lutjebroek                 koster Chris Oud        06 – 21233386
Parochie Hoogkarspel             Gerdien Appelman     0228 – 561576
Parochie Venhuizen                 Afra Vroling                0228 – 541651

Kapelaan Peter Piets en diaken Wim Zürlohe hebben de ‘zorg’ voor de parochies Grootebroek, Bovenkarspel en Enkhuizen. Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

 • Kapelaan Peter Piets gaat voor bij de uitvaarten op dinsdag, donderdag en zaterdag
 • Diaken Wim Zürlohe gaat voor bij de uitvaarten op maandag, woensdag en vrijdag


Telefoonnummers
Kapelaan Peter Piets              06 – 57918746
Diaken Wim Zürlohe               06 – 55816434
Parochie Grootebroek            Riet Broersen (kerktelefoon bij overlijden) 06 – 16052583
koster Peter van Staveren      06 – 53503593
Parochie Bovenkarspel           koster Paul Conijn 0228 – 517161
Parochie Enkhuizen                koster Hessel Plukkel 06 – 20271717 of
                                            Ton Endhoven (voorz. parochieraad) 06 – 22918712

naar boven


Te koop


Het Johannes-orgel uit de Kapel, die nu in de Lucaskerk staat.
Wie belangstelling heeft, kan een bod uitbrengen vanaf € 600,-.

Bod inleveren met naam, adres en telefoonnummer in gesloten envelop in de brievenbus van de pastorie
(Brievenbus in de zijdeur, Westeinde 2, 1606CZ Venhuizen)
voor 18 december 2020.

Wilt u het orgel eerst bekijken? Maak dan een afspraak met

Dinie Boonstra 0228-542343

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden