Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws

Week tegen de eenzaamheid

Vorig jaar hebben daar aandacht aan besteed door bij mensen op bezoek te gaan.

Dit jaar worden parochianen uitgenodigd om een bezoek aan de pastorie te brengen. En wel op vrijdagmiddag 5 oktober om 14.30 uur. We willen er een gezellig uurtje van maken met koffie/thee en wat lekkers.

Mocht u gehaald willen worden, bel naar Wim Zürlohe 0228-543287

Tot ziens die middag,

Pastor Jules Post en de parochieraad

naar boven


Het Rozenkransgebed

De maand oktober is de Rozenkrans-maand.
Rozenkransgebed is bidden op voorspraak van Maria.
Over Maria zijn vele verhalen, er vele verschillende Mariabeelden, op veel schilderingen heeft Maria een plek gekregen.

Om Maria te gedenken en te eren, willen we op de dinsdagen om 19.00 uur in de maand OKTOBER de rozenkrans bidden.
We mogen weer gebruik maken van de Bloemzaal  (tegenover de grote zaal) in de Bosman. We hopen dat parochianen in en rondom de Bosman en andere parochianen mee willen doen met dit Rozenkransgebed.

Wat is een rozenkrans?                    
Een rozenkrans is een soort ketting met kralen, dat als hulp gebruikt wordt bij het rozenkransgebed. Dit gebed is bijzonder: terwijl je bij elk kraal een Onze Vader of Wees Gegroet Maria bidt, denk je na over belangrijke gebeurtenissen in het leven van Jezus en Maria. Wat deden zij toen? Wat betekent het voor jou nu? Steeds kun je nieuwe dingen ontdekken als je leest wat er in de Bijbel over geschreven staat.

U bent welkom in de Bosman (Bloemzaal tegenover het restaurant) op de dinsdagen in oktober om 19.00 uur.

Naast het rozenkransgebed krijgt Maria extra aandacht door een verhaaltje of uitleg.
Dinsdag 2  oktober:  Ervaringen in Lourdes.
Dinsdag 9 oktober:  De alleman-mantel voor Maria.
Dinsdag 16 oktober: De alleman-mantel voor Maria, deel 2.
Dinsdag 23 oktober: Onze lieve vrouwe Glaasje.
Dinsdag 30 oktober: Maria uitgebeeld in de kunst.

Vriendelijke groeten, Thea, Wim en Dinie.

Mocht u gehaald willen worden, dan graag even bellen met Dinie Boonstra 0228-542343

naar boven


Taizé-viering op zondagavond 14 oktober
in de PKN-kerk van Westwoud

Op zondagavond 14 oktober organiseert Taizé Westfriesland weer een viering in Westwoud. In de PKN-kerk aan de Dr Nuijensstraat 24. Aanvang 19:30 uur. De kerk is vanaf 19:00 uur open.

Oktober is ‘Mariamaand’, dus heeft de icoon ‘van moeder en kind’ een speciale plaats in de viering. Maria, symbool van moederlijke geborgenheid
Op de foto de icoon in het Romaanse kerkje van Taizé (Frankrijk).

Zoals gebruikelijk heeft de viering een meditatief karakter. Taizé-liederen worden afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een oase van rust en bezinning in een hectische wereld.

Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeten in de consistorie van de kerk.

Wat is een Taizé-viering?
Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van circa 50 minuten, met weinig gesproken woord, twee stiltes en veel zang. De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te laten glijden. Geen lange teksten, geen gepreek, maar zingen, meditatie en korte gebeden.
Hoewel er stoelen genoeg zijn, kun je ook op de grond zitten. Kussens zijn aanwezig, maar je kunt natuurlijk ook een bidkrukje meenemen.

Liederen centraal
Kenmerkend voor de Taizé-gemeenschap zijn de liederen. Het zijn korte liederen die meestal vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter is, dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn plaatsvindt, en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen.

Wat is Taizé?

In de Bourgogne in Frankrijk ligt het dorpje Taizé waar de broedergemeenschap jaarlijks vele duizenden mensen ontvangt. Het plaatsje is een wereldberoemde pleisterplaats van oecumenisch ingestelde, vooral jonge christenen. De gemeenschap van Taizé bestaat inmiddels 77 jaar telt een honderdtal broeders uit bijna dertig landen. Er zijn vele mogelijkheden om over het geloof te praten, je te verdiepen en te praten over maatschappelijke thema’s. In de loop der tijd zijn steeds meer jongeren naar Taizé gekomen. Ze komen uit alle werelddelen en nemen deel aan de vieringen en de ontmoetingen. Jaarlijks wordt er ook een Europese ontmoeting georganiseerd in een steeds wisselende stad. In 2017 was dat Basel en in 2018 zal dat Madrid zijn.

Volg Taizé Westfriesland op de gelijknamige Facebookpagina en op de website www.taizewestfiesland.nl Email: taizewestfriesland@gmail.com

naar boven


Vocaal Theologen Ensemble naar Schagen


Vrijdag 12 oktober - aanvang 20.00 uur - komen de ‘zingende dominees’ voor de tweede keer naar Schagen.

Op 29 april 2016 waren zij te gast in de Grote Kerk.
Nu komen zij, onder het motto ‘Maarten Luther 501 - Priester en Reformator -‘ de sterren aan de hemel zingen in de St. Christoforuskerk.
Het programma is op dit moment nog ‘in aanbouw’ maar zal ongetwijfeld bestaan uit liederen uit de katholieke en de protestantse traditie.
De Raad van Kerken Schagen e.o. biedt deze avond, inclusief consumptie na afloop, gratis aan. Een cadeautje voor 70 jaar Wereldraad van Kerken en de goede onderlinge verstandhouding van de kerken van Schagen en omstreken.
Graag zien wij de Schager St. Christoforuskerk die avond vol! Wilt u daaraan meewerken?

Vanwege het aantal programmaboekjes en de hoeveelheid fris en wijn na afloop krijgen wij graag een bevestiging van uw komst via raadvankerkenschagen@outlook.com

 

naar boven


Beste parochianen,

Uiterlijk 1-4-2019 zal Wim Zürlohe zijn bestuurlijke taken neerleggen. Vanzelfsprekend zal hij ieder die lid wil worden van parochieraad, wegwijs maken in zijn huidige takenpakket (dit kan verdeeld worden over meerdere personen):

 1. Missie Ontwikkeling en Vrede
 2. Penningmeesterschap St. Kerkhof en rouwkapellen
 3. Penningmeesterschap incluis vervaardigen jaarrekening Lucaskerk.
 4. Voorzitter parochieraad.

Hij zal zich verder wijden aan zijn theologiestudie en zijn voorganger-schap in Venhuizen en de regio.

De Parochieraad. September 2018

naar boven


“Het zal mij een ZORG zijn!”

Aan de Inspiratie dag op 13 oktober 2018 geeft de onderstaande werkgroep een dubieuze titel mee. Het is maar hoe je het leest.
Na de succesvolle Inspiratie dag 2017 ‘WAAR BLIJFT DE KERK? … HIER IS DE KERK!’ gaan we een vervolg geven. Voor ons blijft ‘Samen Kerk’ een inspirerend gebeuren.

Voor deze inspiratie dag hebben we twee boeiende sprekers uitgenodigd.

 • Drs. René Grotenhuis, voormalig directeur van Cordaid en momenteel nog verbonden aan de universiteit van Utrecht. Hij schreef het boek ‘Van macht ontdaan’ - De betekenis van het christelijk geloof voor de wereld van vandaag. Zijn inleiding gaat over dit onderwerp.
 • Drs. Fredi Hagedoorn-Timmermans, pastoraal werkster in de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom met speciale aandacht voor jongeren. Zij studeerde af op het onderwerp: ‘Hoe jongeren vorm geven aan hun geloof in het dagelijks leven’. Haar onderwerp is: ‘Onze opdracht: een zorgzame kerk te zijn en hoe ik dat doe voor tieners en jongeren en waarom ik juist dát werk belangrijk vind.’

Dan zijn er twee rondes met verschillende werkwinkels o.a. verzorgd door de beide inleiders n.a.v. hun voordracht. Om enkele andere voorbeelden te noemen: Loek Seebolt Zingen om de Geest, Leo Mesman en Matthé Bruijns Op bedevaart / Diaconaal wandelen, Rob Mascini Op weg naar de E.H.Communie, De jongerengroep Sanctus Virgilius uit Heerhugowaard Noord, enz.

Over deze inspiratie dag vindt u informatie in de folder die wij verspreiden, die u digitaal kunt opvragen bij jcj.verbruggen@quicknet.nl en kunt vinden op de website van www.vpwinfo.nl onder de knop ‘Inspiratie dag Haarlem-Amsterdam 13 oktober 2018’.

We sluiten de dag af met het samen vieren van ons geloof.
De inspiratie dag is in het mooie parochiecentrum van de Willibrorduskerk te Heiloo – Westerweg 267, enkele stappen vanaf het station.
De dag begint om 10.00 u en wordt om + 15.45 u afgesloten. Meer informatie vindt u in de folders.

Werkgroep Inspiratie dag namens de Vereniging Pastoraal Werkenden:

Marion Bleeker, Kiki Kint, Leo Mesman, Ko Schuurmans, Nico Smit en Jan Verbruggen

naar boven


Met diaken Rob Mascini naar Rome en/of het Heilig Land


27 nov t/m 2 dec 2018 (Rome)
27 mrt t/m 3 april 2019 (Heilig Land
)

Voor wie mij niet kent: ik ben diaken Rob Mascini van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

In het komende seizoen ga ik met kleine groepen mensen weer op zoek naar de wortels van ons geloof. Het zullen weken zijn van bezinning en bedevaart, maar ook van ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de eerste christenen in Rome en in het Heilig Land.

 

In Rome zullen we ons laten inspireren door de oudste afbeeldingen van ons geloof.  Het zijn prachtige mozaïeken en eeuwenoude fresco’s. Zij getuigen ervan hoe de zorg voor mensen de christenen kenmerkte. Deze zorg is er niet alleen de oorzaak van dat de kerk in de eerste eeuwen zo snel kon groeien. Het is ook de basis geworden voor onze westerse beschaving. Zo zal deze reis zeker ook een bezinning zijn op ons eigen geloof in de kerk en de maatschappij van vandaag.
Natuurlijk zullen we de paus ontmoeten en zullen we de eucharistie vieren in de Friezenkerk. We dwalen door de oude straatjes van de stad. We bezoeken de grote monumenten. En ik breng u naar de plekjes waar de gewone toeristen niet komen, het huisje van Petrus, zijn graf diep onder de sint Pieter, prachtige onbekende kerkjes en pleintjes. En natuurlijk rusten we uit op de terrasjes van de stad. Meer info vindt u op de website van Drietour www.drietour.nl/rob-mascini-rome
Voor de romereis kunt u een inschrijfformulier aanvragen bij a.kammeraat@drietour.nl
 of bij robmascini@gmail.com

Ook kunt u  mee naar het Land van de Bijbel…!
Een boeiende en gevarieerde reis van 8 dagen naar Israël. Dé  manier om in goed gezelschap in korte tijd veel te zien van dit mooie land.
We bezoeken natuurlijk de heilige plaatsen Jeruzalem en Nazareth. Ook gaan we gaan naar het meer van Tiberias, de Berg Thabor en zullen we drijven op de Dode zee.
We gaan het land zien waar we zo vaak over gehoord hebben: het land van de aartsvaders en de profeten, van Johannes de Doper, Maria en de apostelen. We treden in de voetsporen van Jezus zelf. We zullen ter plaatse de Bijbelverhalen lezen en ons geloof verdiepen.
Het zal een kleine groep worden (min. 15 en max. 25 mensen).
We vliegen rechtstreeks met EL AL. Op basis van Volpension gaat de reis ca. €1700,-- kosten. De definitieve reissom zal in oktober bekend zijn.
Vooraf zal er voor de reizigers een info bijeenkomst gehouden worden.
U kunt zich al voorlopig inschrijven, zodat u zeker weet dat u een plekje heeft.  Dit kan voor Israël op www.drietour.nl/mascini.
 Pas in oktober als de reissom definitief bekend is, wordt de voorlopige inschrijving omgezet in een definitieve boeking. Tot die tijd zit u er dus nog niet aan vast.

Nadere info voor beide reizen:
Pastorale begeleiding: Pastor Rob Mascini (023-5291484) robmascini@gmail.com
Zijn inzet is ongehonoreerd, er is geen winstoogmerk. De reizen zijn pastoraal van opzet. Kijkt u ook op zijn website www.romereizen.one

De prijs is afhankelijk van de grootte van de groep.
Uw reis wordt verzorgd door de christelijke reisorganisatie Drietour https://www.drietour.nl/
Voor al uw zakelijke vragen kunt u daar terecht bij
de heer Arie Kammeraat a.kammeraat@drietour.nl 0031 88 3100563 (voor Rome)
Mevr. Annemieke Collet a.collet@drietour.nl  0031  88 3100566 (voor het H.Land)
Pastor Rob Mascini

naar boven


Bisdom Haarlem-Amsterdam

Programma Vrijwilligersdag 2018


op 13 oktober 2018 in het Diocesaan Heiligdom O.L.V. ter Nood te Heiloo, Hoogeweg 65 1851 PJ Heiloo

10.30 – 11.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

11.00 – 11.15 uur

Welkom
door Mgr. dr. J. Punt

11.15 – 12.00 uur

Lezing “De kansen en mogelijkheden van kerken en parochies
door Leo Fijen, directeur van uitgeverij Adveniat en auteur van het boek ‘Toekomst zien in de kerk’

12.15 – 13.15 uur

H.  Mis in de Bedevaartskapel
met Mgr. dr. J. Punt als hoofdcelebrant

13.30 – 14.15 uur

Lunch

14.15 – 15.00 uur

Workshop ronde 1

15.00 – 15.15 uur

Pauze met koffie en thee

15.15 – 16.00 uur

Workshop ronde 2

16.00 – 16.30 uur

Afsluiting met een borrel

Elke vrijwilliger is welkom. In verband met de catering (koffie, lunch gratis) graag aanmelden bij Mevrouw L.Blonk,  lblonk@bisdomhaarlem-amsterdam /023-511260

naar boven


* Stem op Barbarugo om Ghanezen te helpen *
KRO en NCRV organiseren stemactie goede doelen

Ghana is een Afrikaans land met grote problemen. Armoe, hongersnood en droogte zijn de dagelijkse praktijk voor veel inwoners. Vanuit Nederland worden veel acties opgezet om deze mensen te helpen. Dat is fijn, maar blijft vaak beperkt tot incidentele hulp. Structurele oplossingen zijn nodig, anders blijven inwoners afhankelijk van donateurs. Stichting Barbarugo biedt wél een structurele oplossing door aanleg van bamboe-plantages dat veel werk oplevert voor Ghanezen.

Bamboe
Bamboe is bestand tegen droogte en hitte, is sterk en gemakkelijk te kweken, aardt in elke grondsoort en groeit snel. Het gevolg hiervan is dat het klimaat en de leefomgeving sterk verbeteren, doordat het dichte gewas verdamping en modderlawines tegengaat. De toepassingsmogelijkheden als grondstof zijn veelzijdig.

Wat doet Barbarugo?
Barbarugo zorgt voor werk voor inwoners. Barbarugo begeleidt bij het planten, opkweken en oogsten van bamboe. Hiermee genereert de Ghanees een inkomen. Met dit geld kunnen ze voedsel kopen, hun kinderen naar school sturen. De armoe wordt minder en het ecosysteem herstelt zich.

Breng uw stem uit!
De KRO en de NCRV organiseren beide een actie waarbij mensen hun stem kunnen uitbrengen op goede doelen. Barbarugo is een van deze doelen. De KRO en de NCRV geven de drie hoogst genoteerde goede doelen - met de meeste stemmen - een groot geldbedrag. Stem voor Barbarugo, zodat we onze medemens in Ghana verder kunnen helpen. Stemt u, en uw familie, mee? Stemmen kunt u tot 27 september. Kijk op www.ncrv.nl/geven/stichting-barbarugo  en op www.kro.nl/geven/stichting-barbarugo  voor meer informatie en om uw stem uit te brengen.

Een financiële bijdrage is ook welkom
Stemmen op Barbarugo helpt, maar u kunt ook een financiële bijdrage leveren. Kijk hiervoor op www.tiny.cc/bamboe .

Ruud Goedknegt,
Stichting Barbarugo

naar boven


De AVG (Algemene Gegevens Verordening)
en de RK. Kerk

Er is veel te doen in Nederland rond de AVG.
De R.K. Kerk neemt hierin een bijzondere positie in en heeft een eigen reglement “ Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies”.
Op dit moment wordt gewerkt aan een aanpassing aan de AVG.
Dat de R.K. Kerk een eigen reglement heeft komt doordat er verschil is,  tussen het bestuursrecht en het kerkelijk recht.

Het is elke parochie toegestaan persoonsgegevens te verwerken, als de parochie een gerechtvaardigd belang heeft om;

 • een goede organisatie van de parochiegemeenschap te faciliteren
 • contact met haar leden te onderhouden
 • haar kerkelijke opdracht uitvoert

Lid zijn van de R.K. Kerk betekent dat van betrokkenen geen aparte toestemming nodig is.
Daarom zal bijvoorbeeld aan ouders van een dopeling, bij aanmelding, wel sprake zijn schriftelijke informatie over de verwerking van persoonsgegevens en wordt een privacy verklaring verstrekt.

Voor het publiceren van een foto of video waarop iemand herkenbaar in beeld wordt gebracht, bij de vieringen, het parochieblad en of de website, is wel altijd toestemming van betrokkene nodig.

Wordt het parochieblad online gepubliceerd, of openbaar verspreid mogen er geen persoonsgegevens zonder toestemming worden gepubliceerd. In dat geval dienen de gegevens van het parochiesecretariaat te worden vermeld.
Verder informatie over de AVG en de R.K. Kerk vindt u op de website www.rkk-avg.nl

naar boven

 

Er is goed gereageerd op de oproep een tijdje terug om overtollige gereedschappen in te leveren bij de familie Laan. Reuze dank. Dit zal een goede bestemming krijgen via onderstaande organisatie.

Heeft u gereedschap dat u niet meer gebruikt?

U kunt het inleveren bij Jan Laan. In samenwerking met de stichting Vraag en Aanbod Internationaal wordt het gereedschap nagekeken en opgeknapt. Het gaat op aanvraag naar projecten, waar mensen met dit gereedschap een bestaan op kunnen bouwen.
Voor informatie wat voor gereedschap er gebruikt kan worden kunt u terecht op www.vraagenaanbodinternationaal.nl , of neem contact op met

Jan Laan;  Meeweg 2 1607 HM 
Email: laanenofbroers@outlook.com  tel. 0228542937

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een
eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:    

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


VACATURE

vacature parochiesecretariaat

De St. Lucasparochie is een actieve RK-geloofsgemeenschap die volop in onze gemeenschap staat. Vele parochianen geven samen vorm aan een bloeiende en actieve parochie waarin het “kerk-wij-samen” voorop staat.
Ter uitbreiding van ons team vrijwilligers zijn wij op zoek naar:

MEDEWERKERS/MEDEWERSTERS VOOR ONDERSTEUNING VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT

Meerdere gegadigden zijn welkom!

De interessante werkzaamheden op het secretariaat van onze parochie omvatten onder meer:
 • Ontvangen en verwerken van post, telefoon en e-mail m.b.t. het parochiebestuur, de pastor of een van de vele werkgroepen;
 • Onderhouden van contacten met het bisdom, het dekenaat en de secretariaten in de regio;
 • Meehelpen met de planning van de vieringen, misintenties e.d.;
 • Administratieve vastlegging van de begraafplaats incl. financiële afwikkeling na een begrafenis;
 • Meehelpen bij allerlei bijzondere activiteiten in de parochie;
 • (Opbouw van) het parochiearchief en archiefbeheer.

Wij bieden:

 • Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng;
 • Een prettige werksfeer waarin u vele contacten kunt opdoen;
 • Naar behoefte scholing op terrein van computerwerkzaamheden of administratie;

Wij vragen:

 • Secretariële ondersteuning op maandag- en dondermiddag (totaal max. 4 uur);
 • Enige ervaring met secretariële werkzaamheden is een pre

Altijd al een zinvolle functie in onze parochie willen vervullen? Zin in meer uitdaging en kans tot scholing en ontplooiing? Is deze functie je op het lijf geschreven?  Neem dan contact op met Dinie Boonstra, 0228-542343

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden