Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

 

Nieuws


MARIA HEMELVAART

Stil en onopvallend, bescheiden op de achtergrond,
een beetje vergeten, vind je haar toch overal terug.
In kerken en kapellen, op hoeken van straten,
verkleurd door regen en wind,
in huiskamers, oud of modern,
Maria, de vrouw zo menselijk nabij.
Een jonge vrouw uit Galilea,
met een leven getekend door het lijden van haar Zoon.
Maria, een vrouw waarin elke moeder zich kan herkennen.
Zij stond onder het kruis van Jezus, haar Zoon, op een moment
dat de leerlingen allemaal verdwenen waren.
Zij past in haar eenvoud niet meer in onze tijd.
Haar beeld is uit vele huiskamers verdwenen, en toch blijft haar leven
van pijn en diep geloof een uitnodiging tot inzet en inkeer.
Bij haar komen mensen met zorgen en verdriet,
bij haar worden mensen opnieuw eenvoudig.
Haar beeld zal mensen blijven troosten
en wegen laten vinden naar elkaar en naar God.
Een mens als wij is zij geweest: Maria,
met angst en tranen in de ogen,
met onzekerheid en niet goed weten wat allemaal.
Een mens als wij is zij geweest,
staande en levend tussen de mensen, met vreugde om kleine dingen.
Een mens zoals wij, maar haar geloof was sterker dan ons geloof,
en haar vertrouwen groter dan het onze.


(uit viering 2019 Dominicanen Schildebergen)

naar boven


Bericht van Javier Acuña

Beste parochianen,

De reden waarom ik u vandaag schrijf, is voor velen van u al bekend, voor anderen zal het een verrassing zijn; per 1 oktober ga ik u verlaten en begin ik in een andere parochie mijn dienst als priester.

Via deze weg wil ik bedanken voor al het goede dat u voor me gedaan hebt. Het zijn - sinds mijn benoeming op 1 oktober 2019 - drie jaren geweest vol nieuwe ervaringen. Ik heb in de periode veel van u geleerd. Ik bewonder uw eerlijkheid en openheid. Het heeft mij erg geholpen.
Het was ook een periode die gekenmerkt werd door de Covid-19 pandemie die alles in het leven anders maakte dan we gewend waren. Het was een moeilijke tijd. Vooral bij de uitvaarten, maar toch zijn we erin geslaagd om met een klein aantal mensen, op een goed en christelijke manier afscheid te nemen van hen die ons dierbaar waren.
De live-streaming was ook een gelegenheid om parochianen te bereiken die de H. Mis niet konden bijwonen, en misschien was het ook een manier om de liturgie weer opnieuw te beleven.

Bij jullie, in Westfriesland ZO!, heb ik geleerd om mijn eerste stappen te zetten als priester van de Katholieke Kerk. Een prachtige taak, die mijn hart met vreugde vult. U hebt mij de gelegenheid gegeven om binnen te treden in uw leven en u hebt mij toegestaan u het nieuws te verkondigen dat het hart van de mens verandert: de onvoorwaardelijke liefde van God, geopenbaard in Jezus Christus, onze Heer.

Natuurlijk zou dit niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp van vele mensen, want God handelt niet met een toverstaf vanuit de hemel. Eerst en vooral was er het pastoresteam die mijn eerste stappen als priester heeft begeleid. Een beginnend priester heeft een taak, die groter en moeilijker is dan menigeen zich kan voorstellen! Gelukkig waren er ook parochianen die mij steunden door met mij te praten en naar mij te luisteren. En het parochiebestuur die van een afstandje mijn werk wist te steunen en te waarderen.

Ik zou willen besluiten met een groet aan elke parochiaan die zijn huis, zijn leven, zijn hart wist open te stellen... voor deze beginnende Chileense kapelaan, die pas van de opleiding naar Westfriesland ZO! kwam. Ik wens u als altijd de vrede van Christus toe en ik beloof u in mijn gebeden te gedenken, opdat u de oneindige liefde van God dag na dag mag ervaren.

Ook vanuit mij nieuwe werkplek blijf ik nog betrokken bij de regio Westfriesland ZO!
Het jongerenpastoraat van ons bisdom heeft een nieuwe impuls nodig. Ik nodig  u uit om onze jongeren aan te moedigen om deel te nemen aan de Wereld Jongeren Dagen (WJD) in 2023 in Portugal. Het biedt hen een unieke kans om samen met miljoenen andere jongeren het geloof op een eigentijdse manier te beleven.

Voor nu vraag ik u te bidden dat alle jonge mensen die de Heer roept, een onvergetelijke ervaring mogen beleven. Op dezelfde wijze vraag ik u mij te gedenken in het gebed, opdat ik de zending die de Heer mij heeft toevertrouwd, mag voortzetten.

Met een hart vol dankbaarheid wens ik u Gods zegen toe, Javier Acuña, Kapelaan.

naar boven


In memoriam Math Bos

Op 5 juli in de avond is, in het bijzijn van zijn dochter en kleindochters, Math Bos vredig ingeslapen.

Vanuit Limburg, via Rijswijk en Voorschoten kwamen Math en Maddy met hun dochters naar Venhuizen. Math verhuisde mee met het werk bij de firma Gorter.
Na zijn werkzame periode bij Gorter ging Math vrijwilligerswerk doen o.a. bij het IVN en de Lucasparochie.

We kennen Math als een zeer betrokken koster in deze Lucaskerk jarenlang.
Hij was ook lector en kon kinderen enthousiast maken voor misdienaar en ging graag mee met de misdienaarsreisjes. Math’s vader was kleermaker en ook hij verstond dit vak en heeft misdienaarskleding en altaarkleden voor de parochie gemaakt. Hij was  bij de voorbereiding op de eerste communie betrokken en de trotse koster bij deze vieringen. Math genoot van de gesprekken en de wijsheden die de kinderen hem vertelden.
Wat kon hij enorm genieten, te horen aan zijn bulderende lach.

De ziekte van Alzheimer bij zijn vrouw Maddy deed hem veel verdriet en zeker toen hij moest aanvaarden dat zijn Maddy werd opgenomen in een woonzorgcentrum in Amsterdam, dicht bij hun dochters en kleindochters.

Er was een afscheidsviering in kleine kring in het crematorium in Hoorn.
Achter in de kerk hebben we een herdenkingskruisje voor hem opgehangen.
We zijn Math veel dank verschuldigd voor al zijn werk in onze Lucasparochie.

Math Bos, rust in Vrede.

Correspondentieadres:
Marinke Bos    
IJburglaan 374
1086XT  Amsterdam


naar boven


IK HOU VAN JOU

De oude Maurice wil graag in zijn tuin aardappelen planten, maar hij is alleen en oud en zijn zoon leeft in de gevangenis.

Hij schrijft een e-mail aan zijn zoon:
Lieve André,
Ik ben erg verdrietig, omdat ik in mijn tuin geen aardappelen kan planten. Ik weet zeker dat jij me had geholpen de tuin om te spitten, als je hier was geweest.
Ik hou van je, je vader.

De zoon schrijft meteen terug:
Lieve Vader,
Raak alsjeblieft niets in de tuin aan! Ik heb daar namelijk 'het spul' verstopt.
Ik hou ook van jou. André.

Nog geen 4 uur later staan de federale en lokale politie, de narcoticabrigade en de terroristenbestrijding voor het huis van de oude man. Ze spitten de tuin spade voor spade om, zoeken iedere millimeter af, maar vinden niks. Teleurgesteld gaan ze weer weg.

Dezelfde avond nog krijgt de oude man een e-mail van zijn zoon:
Lieve Vader,
Hoogstwaarschijnlijk is de tuin nu helemaal omgespit en kan je aardappelen planten. Meer kon ik op deze afstand niet voor je doen.
Ik hou van je.

(van de website Zonnebloem)

naar boven


Gevraagd/gezocht!!! 
Lectoren/lectrices voor de vieringen in de Lucaskerk


Door omstandigheden zijn er voor de komende periode (nieuwe rooster) maar een beperkt aantal lectoren beschikbaar. Het zou heel fijn zijn als er enkele parochianen (ook jongeren) bereid zijn om af en toe lector te willen zijn in de Lucaskerk.
De lezingen en voorbeden worden aangeleverd in de week voorafgaand aan de viering.

Graag een belletje naar Dinie Boonstra: 0228-542343 of email naar pastorie.

naar boven


MIVA

In het weekend van 27 en 28 augustus is er speciale aandacht voor de MIVA.
MIVA  is de afkorting van Missie Verkeersmiddelen Actie

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren.Gelukkig zijn er lokale mensen die het als hun bestemming zien om anderen te helpen.
Stichting MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

Dit keer speciaal in Tanzania.
Pionier Geofrey zet zich in voor goede primaire gezondheidszorg in het westen van Tanzania. Het ziekenhuis in Sumve biedt zorg aan mensen in een groot gebied. Bijna honderdduizend mensen die verspreid over 24 dorpen wonen zijn voor gezondheidszorg van Geofrey’s ziekenhuis afhankelijk.

Na de viering van 27 augustus zal er een deurcollecte zijn voor dit MIVA-project.

 

naar boven


Inspiratiedag Caritas

zaterdag 17 september

Samen bouwen aan een betere wereld voor iedereen

Het is tijd voor een nieuwe inspiratie-dag voor de caritas. Iedereen die betrokken is bij de caritas of er in geïnteresseerd is, is van harte welkom in Heiloo.

Er zijn interessante inleidingen en workshops over de samenhang tussen duurzaamheid en armoede, over
communicatie en over contact leggen met mensen die arm zijn.
En er is genoeg tijd om elkaar te ontmoeten, en ideeën en ervaringen uit te wisselen.
Binnenkort volgt nadere informatie over de sprekers en het programma via de caritas-pagina van de
website. Houd u de datum alvast vrij?

tijd: zaterdag 17 september 9.30 tot 14.00 uur (ontvangst vanaf 9 uur, inclusief lunch)
plaats: Gastenhuis Onze Lieve vrouw ter Nood in Heiloo
info en aanmelden:
caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

naar boven


Leergeld West-Friesland helpt: Laat alle kinderen meedoen!

 

Stichting Leergeld West – Friesland ondersteunt kinderen in de schoolleeftijd (4 – 18 jaar)
met extra schoolkosten, sport, cultuur en hobby.

Leergeld werkt met de Leergeld – methode: er komt een goed opgeleide intermediair bij het gezin langs wanneer een aanvraag voor ondersteuning wordt gedaan. Die neemt de financiële situatie door, kijkt of het gezin moet worden doorverwezen naar andere instanties en of er wellicht nog op andere manieren hulp nodig is.
Dat werkt heel vertrouwd en veilig.

Op deze site kunt u voor uw kind een aanvraag doen wanneer u de kosten niet zelf kunt dragen.
Mensen die Leergeld willen steunen vinden hiervoor ook op deze site mogelijkheden.
Aarzel niet om Leergeld in te schakelen wanneer dat (tijdelijk) nodig is.
Alle kinderen moeten meedoen!!

Steun Leergeld
Stichting Leergeld is een onafhankelijke stichting. Leergeld is dan ook volledig afhankelijk van bijdragen van het bedrijfsleven, serviceclubs, plaatselijke overheden, kerken en particulieren.

Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen laten meedoen, heeft Leergeld uw hulp nodig!
U kunt op verschillende manieren helpen:

Doneer direct!
Wilt u direct doneren? Maak dan uw donatie over op rekeningnummer NL02 RABO 0126 122 911 ten name van Stichting Leergeld West-Friesland.

Meer info: www.leergeldwestfriesland.nl

 

naar boven


Vormselviering op zaterdag 12 november


De voorbereiding hierop gaat voor de jongelui beginnen 2 september.

Voor de ouders is er op 8 juli een ouderavond.

Ouders en jongelui van groep 8 (nu) en eventueel  1e klas middelbare school klik hier voor de uitnodiging met opgaveformulier en de planning van de voorbereiding.


Meld je aan voor dit traject, met leeftijdsgenoten samen op pad.

 

naar boven


Taakverdeling uitvaarten regio Westfriesland ZO!


Kapelaan Javier Acuña en diaken Jules Post hebben de ‘zorg’ voor de parochies Lutjebroek, Hoogkarspel en Venhuizen.

Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

  • Kapelaan Javier Acuña gaat voor bij de uitvaarten op woensdag, donderdag en vrijdag

  • Diaken Jules Post gaat voor bij de uitvaarten op maandag, dinsdag en zaterdag

 

 

Voorgaande is een ‘vaste’ regel, doch géén harde regel. Mocht het voorkomen dan kan er op speciaal verzoek van afgeweken worden.

Het bisdom adviseert bij een uitvaart geen Eucharistieviering te houden. Bij voorkeur een Woord- en gebedsviering en geen Communie uitreiking. Mocht er om dringende redenen toch om gevraagd worden, dan kan dat wel na overleg.
Ziekenzegen kan door alle pastores* gegeven worden echter ziekenzalving alleen door kapelaan Javier Acuña en kapelaan Peter Piets. * Wim Zürlohe na 5 april ‘21 (diakenwijding).


Telefoonnummers
Kapelaan Javier Acuña            06 – 83453373
Diaken Jules Post                    06 – 37406247
Parochie Lutjebroek                 koster Chris Oud 06 – 21233386
Parochie Hoogkarspel             Gerdien Appelman  0228 – 561576
Parochie Venhuizen                 Piet Kok 06 294 65 558

Kapelaan Peter Piets en diaken Wim Zürlohe hebben de ‘zorg’ voor de parochies Grootebroek, Bovenkarspel en Enkhuizen. Voor wat de uitvaarten betreft hebben zij een volgende verdeling gemaakt:

  • Kapelaan Peter Piets gaat voor bij de uitvaarten op dinsdag, donderdag en zaterdag
  • Diaken Wim Zürlohe gaat voor bij de uitvaarten op maandag, woensdag en vrijdag


Telefoonnummers
Kapelaan Peter Piets              06 – 57918746
Diaken Wim Zürlohe               06 – 55816434
Parochie Grootebroek            Riet Broersen (kerktelefoon bij overlijden) 06 – 16052583
koster Peter van Staveren      06 – 53503593
Parochie Bovenkarspel           koster Paul Conijn 0228 – 517161
Parochie Enkhuizen                koster Hessel Plukkel 06 – 20271717 of
                                            Ton Endhoven (voorz. parochieraad) 06 – 2291871

naar boven


PCI

Help ons met uw schenking!

P.C.I. staat voor Parochiële-Caritas-Instelling
De P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten.
O.a. Ziekentriduüm, scholen Z.M.L.K. de Stormvogel en de Eenhoorn in Hoorn, Algemeen maatschappelijk werk, Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK),  hospice in Hoorn. In noodgevallen ook particulieren. In de maand december iets extra’s voor asielmigranten en bijstandsgerechtigden. Dit doen we samen met P.K.N. kerk in Venhuizen.

Hoe komt het P.C.I. aan financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd (rente op dit moment 0.1 procent)
Financiële bijdrage van de parochie(veiling) St. Lucas Venhuizen.
Het P.C.I. is een ANBI erkende instelling, dat betekent dat een eventuele schenking voor een deel aftrekbaar is voor de belasting.

Bij voorbaat dank namens het bestuur van het P.C.I.

Bank rek. nr. NL 94 RABO 0121206750 t.n.v. P.C.I. St. Lucas Venhuizen

Voor eventuele informatie kunt u bellen naar het tel. nummer. 0228-543828

Lees meer...

naar boven


Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

Het stimuleringsfonds is een aktie van Diaconie, P.C.I. en Gemeente Drechterland.

Voor veel inwoners van de dorpen in de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds een al jaren bekend fonds voor jongeren vanaf 18 jaar en ouderen, het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat door omstandigheden nodig is om mee te kunnen doen met maatschappelijke activiteiten.

Lees deze folder zorgvuldig als u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een financiële bijdrage.

Leeft  u van:

     Een minimum inkomen.
     Een minimum inkomen als zelfstandige.
     Een uitkering.

Stichting Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een bijdrage te leveren in de kosten,  van b.v:

     Contributie voor een vereniging, bridgeclub, zangclub……….
     Abonnement voor een zwembad, bibliotheek……….

Het gaat ons in eerste instantie om activiteiten die betrekking hebben op deelname aan een vereniging; het sociale netwerk dus.

Waarom !!!!!!
Omdat er ook in de gemeente Drechterland mensen zijn die het financieel moeilijk hebben en daardoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke/sociale activiteiten.
Niemand mag worden uitgesloten.

Stichting Stimuleringsfonds is een initiatief van alle gezamenlijke kerken van Drechterland.
Aanvraagformulieren zijn t.z.t. verkrijgbaar bij alle kerken in de gemeente Drechterland, dorpshuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen en gemeentehuis. Aanvragen kunnen met ingang van 1 maart tot eind oktober worden ingediend.                                                                                       
Vul het formulier dan in, en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.
Bij twijfel……..Altijd aanvragen.

Ten overvloede vermelden wij dat dit met uiterste discretie gebeurt.

naar boven


hwk

Crisis?

Is het even crisis…
in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!
We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden.

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

HWK - is een gezamenlijk initiatief van alle West-Friese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

naar boven


Klik HIER voor meer informatie

naar boven


Familieberichten

Geboorte

Doop

Huwelijk

Overleden