Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek

Organisatie


Parochieraad

Jan Vriend Voorzitter;
tevens lid regiobestuur

voorzitter@sintlucasparochie.nl 0228-542728 ’t Nieuwe Eilant 1 Venhuizen
Peter Hofland Penningmeester penningmeester@sintlucasparochie.nl   De Stad Riga 21 Venhuizen

Paulien Boon-Ruijter

Lid/notulist

pauline@sintlucasparochie.nl
 
Westerkerkweg 64A Venhuizen

Martine Groot-Rood

Liturgie/catechese

martine@sintlucasparochie.nl
 
De Jagtman 7 Venhuizen

Monique Molenaar-v.Dulmen

Liturgie/catechese

monique@sintlucasparochie.nl
 
Westerkerkweg 33 Venhuizen

Vedrana Langedijk

Liturgie/cathechese

vedrana@sintlucasparochie.nl
 
Westerkerkweg 56 Venhuizen

Vera Boon

Missie en Ontwikkeling

vera@sintlucasparochie.nl
 
Postweid 98 Venhuizen
Piet Kok Kerkhof primakok@quicknet.nl 06-29465558  

VRIJWILLIGERS in allerlei werkgroepen
De Lucasparochie is heel blij en dankbaar voor de inzet van de vele vrijwilligers.
Met nieuwe vrijwilligers wordt een intakegesprek gevoerd. Als het vrijwilligerswerk binnen de parochie inhoudt dat er met kwetsbare personen wordt gewerkt, dan dient de vrijwilliger in het bezit te zijn van een VOG. De Lucasparochie kan deze VOG aanvragen.

Bereikbaarheid parochiesecretariaat.
Op maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur zit Dinie Boonstra op het parochiesecretariaat in de pastorie. Telefoon 0228- 541332.  Indien nodig mag u haar ook thuis bellen 0228-542343. Email Lucasparochie: info@sintlucasparochie.nl  of diniebaarslag@hotmail.com


De parochieraad van de St. Lucasparochie streeft er naar dat zoveel mogelijk parochianen actief bijdragen aan het vitaal houden van onze parochie. Tevens spant de parochieraad zich er voor in dat de inhoudelijke taakvelden van de parochie (catechese, liturgie, kerk en samenleving en gemeenschapsopbouw) zo goed mogelijk worden uitgevoerd en dat er samenhang bestaat tussen alle activiteiten in onze parochie.

Pastoresteam van onze regio

Pastor Andrea Geria, 06-26788605, geriaandrea85@gmail.com
Diaken Jules Post, 06 - 37406247, jjm.post@hotmail.com
Diaken in opleiding Wim Zürlohe,  0228 - 54 32 87, w.zurlohe@quicknet.nl
Kapelaan Peter Piets,  06 - 57 91 87 46, lambertusz95@gmail.com
Pastoor Samuel Marcantognini uit Hoorn is de voorzitter van dit pastoresteam.
De St. Lucasparochie werkt nauw samen met de R.K. parochies in Hoogkarspel, Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek en Enkhuizen en vormen sinds 1 juli 2014 een personele unie (PU).

Het bestuur van de Personele  Unie bestaat uit vertegenwoordiging van de verschillende parochies in de persoon van.
 

Leden Regiobestuur ParochiesWestFrieslandZO.

  

  

parochie:

Vicevoorzitter

dhr. G.C.M. Lakeman (Gerard)

Hoogkarspel

Secretaris

Mw. A.M.H. Brieffies-Hendrikx (Anne-Marie)

Lutjebroek

Penningmeester 

mw. M.J. Schooneman-Neuvel (Marian)

Bovenkarspel 

Bestuurslid

dhr. J.C.M. Molenaar (Hans)

Enkhuizen

Bestuurslid

dhr. A.J. Deen (Ton)

Grootebroek

Bestuurslid

Dhr. J.P.J.M. Vriend (Jan)

Venhuizen


 
Notulist is Martine Groot uit Venhuizen..

 
Het bestuur komt ongeveer één keer in de maand bijeen.

Link naar Regio WestfrieslandZO