Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Organisatie


Parochieraad

De nieuwe parochieraad bestaat voorlopig uit:

Dinie Boonstra-Baarslag, Wim Zürlohe en pastor Jules Post als adviseur

We zijn nog op zoek naar aanvulling.Het parochieraad van de St. Lucasparochie streeft er naar dat zoveel mogelijk parochianen actief bijdragen aan het vitaal houden van onze parochie. Tevens spant het parochieraad zich er voor in dat de inhoudelijke taakvelden van de parochie (catechese, liturgie, kerk en samenleving en gemeenschapsopbouw) zo goed mogelijk worden uitgevoerd en dat er samenhang bestaat tussen alle activiteiten in onze parochie.

De St. Lucasparochie werkt nauw samen met de R.K. parochies in Hoogkarspel, Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek en Enkhuizen en vormen sinds 1 juli 2014 een personele unie (PU).

Het bestuur van de Personele  Unie bestaat uit vertegenwoordiging van de verschillende parochies in de persoon van.
 
Pater Peter Peelen, administrator regio WF ZO.
Hans Molenaar uit Enkhuizen
Marian Schooneman uit Bovenkarspel (penningmeester-coördinator voor de zelfstandige  parochiepenningmeesters)
Ton Deen uit Grootebroek
Kees Reus uit Lutjebroek
Jan Mekenkamp uit Hoogkarspel. (voorlopig voorzitter van de vergadering)
Dinie Boonstra-Baarslag uit Venhuizen
 
Notulist is Antoinette Schouten uit Grootebroek.
Actief betrokken is Annemarie Brieffies uit Lutjebroek als regiocoördinator.
 
Het bestuur komt ongeveer één keer in de maand bijeen.

Link naar Regio WestfrieslandZO