Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Organisatie


Parochieraad

Jan Vriend voorzitter;
tevens lid regiobestuur

jpjmvriend@gmail.com 0228-542728 ’t Nieuwe Eilant 1 Venhuizen

Peter Hofland

penningmeester

penningmeester.lucas@gmail.com  

De Stad Riga 21 Venhuizen

Paulien Boon-Ruijter

lid/notulist

   

Westerkerkweg 64A Venhuizen

Martine Groot-Rood

liturgie/catechese

jorisenmartine@quicknet.nl  

De Jagtman 7 Venhuizen

Monique Molenaar-v Dulmen

liturgie/catechese

molenaar33@ziggo.nl   

Westerkerkweg 33 Venhuizen

Vera Boon

Missie en Ontwikkeling

boonvera@gmail.com  

Postweid 98 Venhuizen

Bereikbaarheid parochiesecretariaat.
Op maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur zit Dinie Boonstra op het parochiesecretariaat in de pastorie. Telefoon 0228- 541332.  Indien nodig mag u haar ook thuis bellen 0228-542343. Email Lucasparochie: lucas.venhuizen@hetnet.nl  of diniebaarslag@hotmail.com

Het parochieraad van de St. Lucasparochie streeft er naar dat zoveel mogelijk parochianen actief bijdragen aan het vitaal houden van onze parochie. Tevens spant het parochieraad zich er voor in dat de inhoudelijke taakvelden van de parochie (catechese, liturgie, kerk en samenleving en gemeenschapsopbouw) zo goed mogelijk worden uitgevoerd en dat er samenhang bestaat tussen alle activiteiten in onze parochie.

 

Pastoresteam van onze regio

Diaken Jules Post, 06-37406247 , jjm.post@hotmail.com
Kapelaan Javier Acuna,  06 - 83 45 33 73, javiervillarrica@gmail.com
Diaken in opleiding Wim Zürlohe,  0228 - 54 32 87, w.zurlohe@quicknet.nl
Kapelaan Peter Piets,  06 – 57 91 87 46 , lambertusz95@gmail.com
Pastoor Samuel Marcantognini uit Hoorn is de voorzitter van dit pastoresteam.
De St. Lucasparochie werkt nauw samen met de R.K. parochies in Hoogkarspel, Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek en Enkhuizen en vormen sinds 1 juli 2014 een personele unie (PU).

Het bestuur van de Personele  Unie bestaat uit vertegenwoordiging van de verschillende parochies in de persoon van.
 

Leden Regiobestuur ParochiesWestFrieslandZO.

  

  

parochie:

Vicevoorzitter

dhr. G.C.M. Lakeman (Gerard)

Hoogkarspel

Secretaris

dhr. C.M. Reus (Kees)

Lutjebroek

Penningmeester 

mw. M.J. Schooneman-Neuvel (Marian)

Bovenkarspel 

Bestuurslid

dhr. J.C.M. Molenaar (Hans)

Enkhuizen

Bestuurslid

dhr. A.J. Deen (Ton)

Grootebroek

Bestuurslid

Dhr. J.P.J.M. Vriend (Jan)

Venhuizen


 
Notulist is Martine Groot uit Venhuizen..
Actief betrokken is Annemarie Brieffies uit Lutjebroek als regiocoördinator.
 
Het bestuur komt ongeveer één keer in de maand bijeen.

Link naar Regio WestfrieslandZO