Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Organisatie


Parochieraad

De nieuwe parochieraad:

Jan Vriend voorzitter

’t Nieuwe Eilant 1 Venhuizen

Peter Hofland

penningmeester

De Stad Riga 21 Venhuizen

Tineke Borst-Vreeker

Lid/notulist

Hemmerbuurt 104 Hem

Martine Groot-Rood

liturgie/catechese

De Jagtman 7 Venhuizen

Monique Molenaar-v Dulmen

liturgie/catechese

Westerkerkweg 33 Venhuizen

Vera Boon

diaconie

Postweid 98 Venhuizen

Dinie Boonstra blijft voorlopig wel op het parochiesecretariaat werkzaam op maandagmiddag.Het parochieraad van de St. Lucasparochie streeft er naar dat zoveel mogelijk parochianen actief bijdragen aan het vitaal houden van onze parochie. Tevens spant het parochieraad zich er voor in dat de inhoudelijke taakvelden van de parochie (catechese, liturgie, kerk en samenleving en gemeenschapsopbouw) zo goed mogelijk worden uitgevoerd en dat er samenhang bestaat tussen alle activiteiten in onze parochie.

De St. Lucasparochie werkt nauw samen met de R.K. parochies in Hoogkarspel, Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek en Enkhuizen en vormen sinds 1 juli 2014 een personele unie (PU).

Het bestuur van de Personele  Unie bestaat uit vertegenwoordiging van de verschillende parochies in de persoon van.
 

Leden Regiobestuur ParochiesWestFrieslandZO.

  

  

parochie:

Vicevoorzitter

dhr. G.C.M. Lakeman (Gerard)

Hoogkarspel

Secretaris

dhr. C.M. Reus (Kees)

Lutjebroek

Penningmeester 

mw. M.J. Schooneman-Neuvel (Marian)

Bovenkarspel 

Bestuurslid

dhr. J.C.M. Molenaar (Hans)

Enkhuizen

Bestuurslid

dhr. A.J. Deen (Ton)

Grootebroek

Bestuurslid

Dhr. J.P.J.M. Vriend (Jan)

Venhuizen


 
Notulist is Antoinette Schouten uit Grootebroek.
Actief betrokken is Annemarie Brieffies uit Lutjebroek als regiocoördinator.
 
Het bestuur komt ongeveer één keer in de maand bijeen.

Link naar Regio WestfrieslandZO