Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek Theresia van Lisieux kapel te Hem

Overleden


Wij gedenken hen die staan geschreven in de palm van God's hand:

26 december 2017   Peter Boots
1 januari 2018   Corrie Besseling-van Hoof
1 januari 2018   Bert Houtman
22 maart 2018   Pastor Co Kuin
28 maart 2018   Truus Vonk-Verwer
13 april 2018   Gré Hoogland-Boos
20 april 2018   Siem van Diepen
10 mei 2018   Lies Koster-Hofland
16 juni 2018   Bep Laan-Schoutsen
28 juli 2018   Toon Bakker
29 juli 2018   Dirk Nan
6 augustus 2018   Kees Besseling
5 september 2018   Jan Langedijk
18 september 2018   Gerrit Redeker
8 oktober 2018   Trien Koopman-Van Kampen
19 oktober 2018   Nicolaas Hoogland
24 oktober 2018   Divera Theresia Tol-Beemster

In Memoriam zuster Marilaeta, Annie Visser

Zuster Marilaeta is geboren op 2 september 1922 in Hoogkarspel. Ze werd Annie genoemd. Ze was de tweede van 10 kinderen. Haar vader was bollenteler.
Annie was een braaf en godsdienstig kind. Al met 11 jaar wist ze dat ze naar het klooster wilde. Er was weinig geld in het gezin, maar Annie mocht gaan studeren. Als kind van 12 jaar kwam ze op het internaat. Toen ging ze wel twijfelen of ze echt naar het klooster zou gaan. Het laatste jaar op de kweekschool was daardoor moeilijk. Maar het heeft haar ook houvast gegeven. En gaf haar stevigheid in haar keuze. “het was bevochten”, zei ze er zelf over.
Op 31 augustus 1941 is ze ingetreden. Ze deed haar eeuwige professie op 14 april 1947.
Ze werd zuster Marilaeta. Ze wilde zelf graag Laeta in haar naam. Dat is afgeleid van het Latijnse laetare: verheugd u, betekend dat. Ze was ook heel gelukkig in het klooster.
Ze straalde dat geluk uit. Daarom kon ze ook een lieve onderwijzeres zijn. Dat was haar professie. Ze werd als onderwijzeres op de meisjesschool ingezet. De eerste 2 jaar in Bergen en daarna van 1945 tot 1960 in Hem/Venhuizen/Hoogkarspel. Ze waarschuwde haar broers en zussen dat ze niet naar Venhuizen, waar ze in het klooster woonde, mochten komen.
Want dan zou ze overgeplaatst worden. Het was toen zo, dat je niet meer naar je familie mocht, je was zuster en het klooster was je thuis.
Vanaf 1960 gaf ze les op de VGLO en de Huishoudschool in Den Helder. Daarna was ze 5 jaren directrice van de huishoudschool in t ’Veld. Van 1969 tot 1984 was ze secretaresse
van Mgr. de Groot van bisdom Haarlem. In 1984 vertrok ze naar Bergen. Daar werd ze contactpersoon voor een groep oudere zusters. Ze deed pastoraal werk op de ‘Uuthof’ en deed veel vrijwilligerswerk voor de congregatie met name veel voor de liturgie.
Ze had veel pijn aan haar been, door spierreuma, maar ze was geen klager.
Op geloofsgebied is er ook voor haar veel veranderd. Ze heeft het als fijn ervaren dat er meer ruimte kwam. En Jezus niet zozeer meer boven en buiten de mens werd ervaren,
maar meer in je, en naast je, dichterbij.
Zuster Marilaeta is na een korte periode van afnemende gezondheid
in de morgen van 8 december in alle rust overleden.

 

gebed