Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek

Parochiele Caritas Instelling P.C.I.


PCI

 

Voorzitter en Secretaris:
Penningmeester/contactpersoon
Bestuurslid:
Bestuurslid:

 

 

Vacant
Caroline Tames
Ria Grent
Riet Schouten

Eén kandidaten is in 'snuffelstage'


Het P.C.I. ondersteunt financieel diverse activiteiten o.a. ouderenbond, bejaardensoos, Ziekentriduüm, scholen Speciaal Onderwijs ZMLK de Eenhoorn, Voortgezet Speciaal Onderwijs ZMLK de Stormvogel. Ook wordt er bij particulieren in noodgevallen geholpen.

Maar zij steunt ook:

Het stimuleringsfonds van de gemeente Drechterland:
In de gemeente Drechterland is het Stimuleringsfonds. Alle kerkgemeenschappen storten eens per jaar een vast bedrag in het stimuleringsfonds. Van dat fonds kunnen mensen, die ouder zijn dan 18 jaar, onder strikte voorwaarden, gebruik maken voor bijzondere uitgaven. Bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportclub, een aanvulling op een nieuwe wasmachine, of sportkleding.
In de maand december wordt er samen met de Protestante Kerk Nederland een kerstplantje bezorgd bij de bejaarden.

Er is een Aanvraagformulier verkrijgbaar. Dat kunt u afdrukken en vervolgens invullen en opsturen.

Hulpfonds maatschappelijk werk:
Inwoners van Venhuizen Hem Oosterleek en Wijdenes, die tijdelijk geen geld hebben om te  voorzien in hun eerste levensbehoeften, kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.

Stichting Hulpverlening West-Friese kerken:
Hier kan hulp worden aangevraagd voor:

  • problemen in de rationele sfeer
  • drank, drugs en andere verslavingen
  • financiële problemen
  • hulp bieden d.m.v. een luisterend oor
  • doorverwijzing naar andere instanties

Ondersteunende actie
waaronder de voedselbank en Vluchtelingenwerk Drechterland.

Hoe komt het P.C.I. aan de financiële middelen?
Opbrengst uit pacht van landbezit.
Rente van geld dat wordt beheerd.
Giften uit erfenis en anderen giften van particulieren uit het dorp.
Hier staan wij altijd voor open en gaan hier uiterst discreet mee om.