Sint Lucaskerk Sint Lucas Parochie Theresia van Lisieux kapel

Vormselgroep


Contactpersoon:Monique Molenaar | molenaar33@ziggo.nl


Uitnodiging Vormsel-voorbereiding 2020

Vormselvoorbereiding: opgave is nog mogelijk
Op dit moment hebben 10 jongeren zich aangemeld voor het Vormsel.
De voorbereiding start na de schoolvakantie en de vormselviering is op zaterdag 7 november in de Lucaskerk.
Mocht je bedenken dat je toch nog mee wil doen en je zit nu in groep 8 of 1e klas middelbare school, neem dan contact op met

Monique Molenaar
06-41002341 of 0228-543099

of email: molenaar33@ziggo.nl

Samen verder!


Welkom !
Deze informatie is bedoeld voor jongeren van de Lucasparochie in Venhuizen en van de Laurentiusparochie in Hoogkarspel die komend schooljaar naar de middelbare school gaan en die erover denken om het Sacrament van het Vormsel te willen ontvangen.
De start is op 4 september 2020 en je kunt ervoor kiezen om op 7 november om 15:00 uur gevormd te worden in de Lucaskerk in Venhuizen. Je zit dan dus al in de brugklas.


Leuk, zinvol, samen.
We hebben in totaal 5 bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur, van 19:00 uur toto 20:30 uur. We komen op de vrijdagen naar Venhuizen en op de donderdagen naar Hoogkarspel.
De data voor de bijeenkomsten zijn: 4 en 17 september, op 2, 15 en 30 oktober. Op 6 november houden we een generale repetitie in de Lucaskerk.

Daarnaast kunnen we nog andere activiteiten ondernemen, de Bavodag op 5 juni 2021 en het steunen van een goed doel.
Dat betekent dus veel tijd om elkaar te leren kennen en leuke activiteiten te ondernemen.
Je gaat met elkaar in gesprek over geloof, maar ook over keuzes maken en jouw plek in je familie, op school, tussen je vrienden; kortom in de maatschappij!


Ik wil meedoen!
Je kunt je opgeven via het inschrijfformulier. Via de mail en app houden we je dan verder op de hoogte.

De eerste bijeenkomst is alleen voor je ouders. Deze vindt plaats op vrijdag 10 juli om 19:00 uur in de pastorie van Venhuizen. Wij geven dan verdere uitleg over het project en de periode tot het vormsel.


Voor vragen kun je terecht bij:
Monique Molenaar, Venhuizen
06 41002341/ 543099
Molenaar33@ziggo.nl
Werkgroep: Samen verder!!
Jules Post
Ellen Ettema

Monique Molenaar

 


Vormselviering 9 november 2019 15:00 uur

Op 9 november was het grote feest in de Heilige Laurentius kerk in Hoogkarspel. 9 Vormelingen uit Hoogkarspel en Venhuizen waren daar met hun familie en vrienden aanwezig om het sacrament van het vormsel te mogen ontvangen van Mgr. Van Burgsteden. Het was een mooie viering waarin alle vormelingen actief hebben deelgenomen door het kruis de kerk binnen te dragen, kaarsen te dragen, stukjes tekst voorlezen en collecteren voor KiKa. We mogen €188,30 overmaken aan dit goede doel. Hartelijk dank voor al deze gaven.

Beste Nicky, Nathan, Judith, Rhena, Douwe, Yara, Sjoerd, Alyssa en Sharon wij hebben jullie wat bagage in jullie rugzak meegegeven. Jullie kunnen rekenen op de steun van God, familie, vrienden en van de kerkgemeenschap. We hopen dat jullie met deze bagage en steun de weg mogen vinden om samen goede wegen te banen naar vrede, hoop, geluk en liefde. En dat de vriendelijkheid die in God leeft op jullie moge afstralen.

Namens de werkgroep Vormsel, Pastor Jules, Ellen en Monique

Vormselvoorbereiding

Vanaf 6 september zijn we met 4 jongens en 6 meiden uit Hoogkarspel en Venhuizen aan de voorbereidingen voor het vormsel begonnen. Elke bijeenkomst is er een ander thema zodat we ons “Samen Verder!” op weg gaan richting het vormsel. Elke avond bereiden 2 ouders de avond voor. En zijn we de nene keer in de pastorie van Venhuizen en de andere keer in de kerk van Hoogkarspel.

Op de eerste avond was het thema:

Wat is vormen?


Ik vond het een leuke avond want we gingen meer doen dan alleen zitten.
We moesten ook zinnen opplakken die bij vormen en bij dopen horen en we mochten met klei iets maken dat bij jou paste.
Van Judith, vormeling.

Van de ouders: We begonnen eerst met een rondje voorstellen aan elkaar.
Daarna het opplakken van wat er bij vormen en dopen hoorde.
Stukje voorgelezen uit de map en daarna met klei iets vormen.
Rond 20.30 waren we klaar en werden ze weer opgehaald.
Ze vonden het erg leuk.

De tweede avond ging over:

Ik ben ik

Afgelopen donderdagavond 19 september hadden we in de pastorie van Hoogkarspel de 2e voorbereidingsavond voor het H. Vormsel. Samen met 4 kinderen uit Venhuizen, 5 uit Hoogkarspel, en één uit Bovenkarspel, bespreken we op deze avonden verschillende onderwerpen. Deze keer was het thema WIE BEN IK? We probeerden vragen te beantwoorden als “Wie ben ik?”, “Hoe blijf ik mezelf?”, “Wat vind ik goede en minder goede eigenschappen van mezelf?” Best lastig hoor!! Maar ook: “Welke persoon in mijn leven is een voorbeeld voor mij en waarom?”
Tussendoor kregen we lekkere koekjes en drinken.
Tenslotte hebben we nagedacht over wat we samen zouden willen doen voor een goed doel. We hebben afgesproken dat we hier tijdens de volgende bijeenkomst op terug komen.
Met vriendelijke groet, Paul en Douwe

Op 4 oktober komen weer bij elkaar !

 

De derde avond ging over:

Leven met elkaar

Wie hebben wij allemaal om ons heen die belangrijk voor ons zijn????
We zijn de les begonnen met een kaartje trekken die eigenwijsjes heten. Allemaal spreuken die iets over ons zeggen. Klopte dit kaartje bij ons en als we wilde mochten we het delen met de groep.
Daarna mochten we een stamboom maken met onze familieleden. Als je dat wilde mocht je ook andere belangrijke mensen erin plaatsen. Bijvoorbeeld je beste vriendin/ vriend. Ook dit hebben we met elkaar besproken.
Yara haar moeder had een bidkrans meegenomen die hebben we bekeken en gelezen uit onze map.

Op naar de volgende les!       Yara en Alyssa 

 

De vierde avond:

7 werken van Barmhartigheid

Afgelopen maandagmiddag in de herfstvakantie mochten de vormelingen een kijkje nemen in de oude kerk van Enkhuizen.
Het was een hele ruime kerk, want alles stond leeg, maar de mooie schilderingen op het plafond waren er nog en konden wij ze bekijken.
Deze waren toentertijd beschilderd door een kunstenaar, die 2 weken de tijd kreeg om de schilderingen te maken.
Hij mocht gebruik maken van de stellingen van de aannemers. De kunstenaar heeft er dag en nacht aan gewerkt.

Het zijn de 7 werken van de barmhartigheid.
Pastor Jules stelde allerlei vragen en vertelde van elke barmhartigheid een verhaaltje.
En toen we klaar waren, mochten we nog boven in de kerk kijken na vele treden te hebben gelopen.
We mochten bovenin de kerk op het plafond lopen.
Toen we weer beneden kwamen, toen gingen we naar een ander soort kerk dan dat ik gewend was. (Sjoerd).
Het was eerst een bibliotheek omgebouwd tot nieuwe kerk.
Daar kregen we drinken met een lekkere cup cake erbij, gemaakt door Nicky.
We hebben ook  nog over het goede doel gehad en waarschijnlijk wordt het Kika.
Daarna gingen we naar voren in de kerk en daar stelde pastor Jules allerlei vragen en liet hij ons symbolen zien met de uitleg ervan. Toen we klaar waren, mochten we naar huis.
We bedankten pastor Jules en Hessel Plukkel (die de deur voor ons opendeed en voor de gastvrijheid en de gastvrouw) tevens voor de informatieve middag met een Culinair bedankje.

Groetjes Sjoerd en Margriet, Nicky en Marianna

 

De laatste avond:

Mensen vormen elkaar

Vrijdag 1 november waren we de laatste keer bij elkaar in de pastorie in Venhuizen. Het thema was “mensen vormen elkaar”.

De avond werd gedaan door papa John en opa Piet. Het ging eerst over mensen vormen elkaar en hoe dat gaat. Eerst vormen de ouders hun kind, dan school en dan vriendjes en vriendinnetjes. En zo neemt geloof vorm aan. Dat was wel moeilijk te begrijpen. We moeten op een goede manier met elkaar omgaan. Leuk praten met mensen die je tegenkomt en leren van anderen.

Er werd verteld over wat er de eerste vier avonden allemaal is gebeurd en nu over deze avond. Daarna schreven we op gele plakbriefjes door wie we eerst zijn gevormd. De meesten schreven daarop de ouders, familie, maar ook een muziekleraar en juffen, meesters op school. Mensen waar je een band mee hebt.
Toen was er pauze en kregen we een tussendoortje.

Aan het eind werd gevraagd op wie je wil lijken. Sommigen schreven toen papa dan wel m’n moeder of persoonlijke favoriete persoon, maar ook Bill Gates van Microsoft, Ranomi Kromowidjojo of Oscar Romero. Er werd verteld dat Bill Gates heel veel geld weggeeft aan goede doelen en daarom een goede man was.

Als laatste werd gevraagd over de reis naar de toekomst. Die vraag kwam niet onverwachts en was makkelijk te beantwoorden. Antwoorden kwamen als, mezelf, schaatskampioen, bollenboer of omgaan met media, maar ook een nieuwe Bill Gates en iets nieuws ontwerpen of kleuterjuf en een populaire tieneridool van deze tijd.
Alle voorbereiding voor het vormsel was heel leerzaam. Het was een leuke laatste avond.

Nathan en Rhena

 

 

vormsel