Sint Lucaskerk Sint Lucas Parochie Theresia van Lisieux kapel

Vormselgroep


Contactpersoon: Pastor Jules Post, jjm.post@hotmail.com


Samen verder!

Welkom !
Deze informatie is bedoeld voor jongeren van de Lucasparochie in Venhuizen en van de Laurentiusparochie in Hoogkarspel die komend schooljaar naar de middelbare school gaan en die erover denken om het Sacrament van het Vormsel te willen ontvangen.
De start is in september 2019 en je kunt ervoor kiezen om op 9 november om
15:00 uur gevormd te worden in de Laurentiusparochie in Hoogkarspel. Je zit dan dus in de brugklas.

Leuk, zinvol, samen.
We hebben in totaal 5 bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur. We komen op de vrijdagen naar Venhuizen en op de donderdagen naar Hoogkarspel.

De data voor de bijeenkomsten zijn: 6 en 19 september, op 4 en17 oktober en op 1 november.
Op 8 november houden we een generale repetitie in de kerk.

Daarnaast kunnen we nog andere activiteiten ondernemen, de Bavodag in juni 2020 en het steunen van een goed doel.
Dat betekent dus veel tijd om elkaar te leren kennen en leuke activiteiten te ondernemen.
Je gaat met elkaar in gesprek over geloof, maar ook over keuzes maken en jouw plek in je familie, op school, tussen je vrienden; kortom in de maatschappij!

Ik wil meedoen!
Je kunt je opgeven via het inschrijfformulier. Via de mail en app houden we je dan verder op de hoogte.

De eerste bijeenkomst is alleen voor je ouders. Deze vindt plaats op donderdag 11 juli om 19:30 uur in de pastorie van Hoogkarspel. Wij geven dan verdere uitleg over het project en de periode tot het vormsel.

Voor vragen kun je terecht bij:

Monique Molenaar, Venhuizen
06 41002341/ 543099
Molenaar33@ziggo.nl

Werkgroep: Samen verder!!
Jules Post
Ellen Ettema

Monique Molenaar

Inschrijfformulier Samen verder! 2019

Ik wil graag meedoen met de bijeenkomsten van Samen verder! Ik kan op het eind kiezen om het Sacrament van het Vormsel te ontvangen.

Roepnaam:
Achternaam:
Doopnamen:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Telefoonnummer:

06-nummer van de jongere (voor het aanmaken van een app-groep): 06 -

E-mail adres jongere (graag duidelijk):
School:
Geboortedatum: Geboorteplaats:
Ik ben gedoopt op (datum)                          te (plaats)
In de parochiekerk:
Naam ouders/verzorgers:

E-mailadres ouders/verzorgers (graag duidelijk):
Handtekening ouder én jongere:
 
Aanmelden vóór 24 juni 2019
In de brievenbus van je eigen parochie of via mail molenaar33@ziggo.nl.

(We gebruiken de gegevens alleen voor het vormseltraject)
vormsel