Sint Lucaskerk Sint Lucas Parochie Theresia van Lisieux kapel

Vormselgroep


Contactpersoon: Monique Molenaar | molenaar33@ziggo.nl | 06 41002341/ 543099


Voor het vormsel worden de kinderen uitgenodigd die in het geldende jaar 13 jaar worden. Zij worden persoonlijk gevraagd om deel te nemen aan de voorbereidingen voor het vormsel.

Eerst komen de ouders bij elkaar voor een algemene informatieavond.

De voorbereiding bestaat uit 6 bijeenkomsten en worden grotendeels door de ouders vorm gegeven aan de hand van verschillende thema’s. Er worden diverse spelvormen toegepast. De vormelingen kunnen aan de hand van verhalen uit het leven, zelf ontdekken wie ze zijn en hoe ze in het leven willen staan. Ze leren hoe ze vorm kunnen geven aan hun leven en dat ook te doen vanuit hun geloof. Het zijn gezellige avonden met een drankje en iets lekkers.

 De kinderen worden ook uitgenodigd om in de praktijk vorm te geven aan leven met en voor elkaar. Als afsluiting van het project hebben zij bijvoorbeeld in de afgelopen jaren onder leiding gekookt voor 'ouderen' waarvoor de vormelingen zelf iemand uitnodigden. Daarnaast is er in het voorjaar de 'Bavodag' in de kathedraal in Haarlem waar we samen naar toe gaan.

De laatste jaren wordt het vormsel samen met de parochie in Hoogkarspel gedaan en worden de voorbereidingsavonden wisselend in Hoogkarspel en Venhuizen gehouden.


Samen verder!

Nu nog even niet……

Links en rechts vallen plannen in het water. Zo ook bij ons en willen wij laten weten dat de geplande viering van het Vormsel op 7 November in de Lucaskerk niet door kan gaan. Wij zouden dit feest op dit moment met 30 personen in de kerk mogen vieren. Maar met 13 vormelingen uit Hoogkarspel en Venhuizen is dat onmogelijk.

Natuurlijk staan Maartje, Sanne, Fenna, Rohan, Anouk, Liesl, Linde, Floor, Karlijn, Julia, Melany, Yosca en Nora te popelen om het Vormsel van Mgr. J.G.M. van Burgsteden te mogen ontvangen. Zij hebben namelijk de afgelopen periode samen met hun ouders 5 bijeenkomsten, met verschillende thema’s, bijgewoond om zich voor te bereiden op deze feestelijke gelegenheid.

Uiteraard gaan wij dit feest op een later moment alsnog vieren. Wij houden u op de hoogte. Voor nu geduld, contactloos maar toch samen, houd vol en blijf gezond.

En zodra wij weer met veel parochianen mogen vieren gaan wij… 

...samen verder!VORMSELVOORBEREIDINGSAVONDEN

Hallo iedereen, 

Afgelopen vrijdag was de laatste voorbereidingsavond voor het Vormsel. 
Iedereen was er. We hebben het Onze Vader gebeden. 

De avond ging over dat mensen elkaar vormen. Deze vormselavond hebben we een tekenopdracht gedaan je ging liggen op een groot vel papier en je werd over getekend. Daarna ging je met elkaar praten over wat jij voor positieve eigenschappen hebt en dat in je getekende zelf opschrijven en buiten jezelf mensen of dingen die jouw leven beïnvloeden. Je tekende ook waar God in jou is.  

We lazen over de leerlingen die door Jezus op stagereis werden gestuurd zonder bagage.  
We praatten over waar we van dromen; niet over spullen, maar over hoe het beter wordt op de wereld, bijvoorbeeld voor dieren. 

Wanneer de Vormselviering zal zijn weten we nog niet. We hopen gauw. 
Aan het einde gingen we Wees gegroet Maria bidden. 

 

Groetjes, Julia en Nora 


Vormselvoorbereiding.

Hallo allemaal,

Wij hadden afgelopen donderdag een bijeenkomst voor het vormen. Toen hoorden we dat het vormen van 7 november wordt uitgesteld. Dat vonden wij heel jammer.

Bij de bijeenkomst moesten we allemaal een symbool meenemen. We moesten over het symbool iets vertellen waarom we dat symbool hadden meegenomen.
We hebben ook in het boekje gewerkt. We moesten een opdracht maken dat je de symbolen moet raden.
Daarna hadden we pauze. We kregen limonade en een koekje. Dat was erg lekker.

We gingen daarna kwartetten in twee verschillende groepjes blauw tegen geel.
Het was een wedstrijd wie het eerst alle kwartetten heeft. Geel had gewonnen.

Groetjes Melany en Floor.


3e avond Vormsel voorbereiding,

Vanavond hebben we als eerst een spel gedaan op het grasveld. We moesten elkaars handen vastpakken en dan uit de knoop raken zonder te vallen of handen los te laten. Uiteindelijk 3x gedaan en de laatste keer kwamen we uit op 3 kringen. 

Daarna hebben we geluisterd naar een verhaal over Jezus en een man die niet kon lopen en daarna wel weer door een uitspraak van Jezus.
Sommige van ons hadden de rozenbidkrans meegenomen van oma. We kregen uitleg wat er mee gedaan werd en hoe het werkten. Veel verschillende soorten gezien.

Als laatste hebben we allemaal een stukje gemaakt voor de voorbeden. Zodat het gebruikt kan worden in de viering.

Groeten Karlijn en Sanne

Hallo allemaal.

Op donderdag 17 september hadden wij de tweede vormsel bijeenkomst met als titel “wie ben ik”.

We begonnen met het spelletje wie ben ik? Iedereen kreeg een foto van een persoon dat in het groepje zat of iets met het vormsel te maken had. Daarna luisterden we naar een verhaal over jezus en zijn volgelingen die allemaal verschillende eigenschappen hadden.  Nadat het verhaal af was kregen we een blaadje met een spiegel erop en daarop moest je 5 goede eigenschappen en 2 minder goede eigenschappen van jezelf neerzetten.

We kregen ook allemaal een spiegel waarop iedereen een goede eigenschap van die  persoon mocht zetten. Op het einde luisterden we nog een slotgebedje.

We hebben al veel zin in de volgende bijeenkomst.

Groetjes van Maartje en Rohan


vormsel