Sint Lucaskerk Venhuizen Sint Lucas Parochie Venhuizen, Hem, Wijdenes en Oosterleek

Viering o.l.v. Parochianen


Contactpersoon: Margriet Boon | mmboonvisser@hotmail.com


 

Zo'n 40 jaar zijn er in onze parochie Woord- en Communievieringen waarin parochianen voorgaan.
In het begin was het wennen voor de parochianen én voor de voorgangers. Nu is het algemeen geaccepteerd. Het aantal priesters neemt steeds meer af en ook pastoraal werkers zijn er niet genoeg. We werken met 6 parochies samen en gaan ook vóór in andere parochies. Meestal is dat de parochie Hoogkarspel en zij gaan ook in onze parochie voor.

We komen ongeveer 1x per 6 weken bij elkaar. Afhankelijk van het rooster bereiden we dan 1 of  2 vieringen voor. We lezen de lezingen met elkaar en proberen te ontdekken wat die lezingen ons nu in deze tijd zeggen.
We beschikken over veel materiaal, boeken met uitleg en overwegings-voorbeelden. We zijn allemaal gewone leken en hebben aan dit materiaal veel steun.

2 van ons gaan de viering dan samen gestalte geven. Eén gaat de overweging proberen te maken met behulp van al het materiaal, de ander neemt contact op met het ondersteunende koor voor de liederen e.d. Samen zorgen zij dat de viering rond komt.

Het is boeiend werk en verrijkt ons. Als je in de kerk zit tijdens zo’n viering dan hoor je weer terug waar we het allemaal over gehad hebben. We kunnen heel serieus bezig zijn, maar er wordt ook veel gelachen. Er is altijd een heel ontspannen sfeer.