Sint Lucaskerk Venhuizen

Welkom op de website van de Sint Lucasparochie

Onze kerk.
Een plek van betekenis, waar we verbonden zijn met elkaar
en we dromen en verhalen delen.

 

Op deze site kunt u informatie vinden over de activiteiten en organisatie van onze parochie. U wordt van harte uitgenodigd actief deel te nemen aan onze geloofsgemeenschap. U kunt altijd contact met ons opnemen of eens langskomen in de pastorie.


Coronamaatregelen

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstands­regel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tij­dens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze ver­soepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Geen coronatoegangsbewijs
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

  • Alle basis­regels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
  • De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd.
  • Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven van collectemandjes/ -schalen, dus via collectemandjes bij de uitgang

Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen
Volkszang is weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen.

Communie
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden.

Dankbaarheid
De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

 

 

 

 

 


Vieringenoverzicht

Standaard zijn de vieringen op de volgende momenten in de week.

Zondag 10:00 uur Lucaskerk
(Vrijdag 19:00 uur De Bosman)

Meer over de vieringen leest u in de Agenda

Klik hier voor het volledige vieringenrooster.

Uitzonderingen op dit overzicht worden hier niet aangekondigd.


Parochiesecretariaat
Westeinde 2
1606 CZ Venhuizen
tel: 0228-541332
mail: info@sintlucasparochie.nl
ANBI/RSIN nr. 2589680


Uw privacy is belangrijk. En met persoonlijke gegevens gaan we zorgvuldig om. Mocht uw naam met persoonsgegevens ergens op deze website voorkomen en u stelt dit niet op prijs, wilt u dit dan melden door een email te sturen naar het parochiesecretariaat van de Lucasparochie: info@sintlucasparochie.nl